Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 2 kk 11,90 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Geologian tutkimuskeskus
Geofysiikan mittaukset alkavat Kuusamossa ja Posiolla – tulokset sovellettavissa akkumineraalien etsinnässä

Geo­fy­sii­kan mit­tauk­set alkavat Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la – tu­lok­set so­vel­let­ta­vis­sa ak­ku­mi­ne­raa­lien et­sin­näs­sä

16.11.2021 16:03 2
Tilaajille
Kuusamon timanttiesiintymät kiinnostavat – Yksityinen malminetsintäyhtiö teettää maaliskuussa lentogeofysikaalisia mittauksia Hukkavaaran alueelta

Kuu­sa­mon ti­mant­ti­esiin­ty­mät kiin­nos­ta­vat – Yk­si­tyi­nen mal­min­et­sin­tä­yh­tiö teettää maa­lis­kuus­sa len­to­geo­fy­si­kaa­li­sia mit­tauk­sia Huk­ka­vaa­ran alueel­ta

21.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Geologien tutkimusmatka jatkuu kolmen kilometrin syvyyteen Koillismaalla – "Kuin syvyyssukellus Mariaanien hautaan"

Geo­lo­gien tut­ki­mus­mat­ka jatkuu kolmen ki­lo­met­rin sy­vyy­teen Koil­lis­maal­la – "Kuin sy­vyys­su­kel­lus Ma­riaa­nien hau­taan"

28.12.2020 08:35 1
Tilaajille

Koil­lis­maan kai­raa­jat saa­vut­ti­vat 1,5 ki­lo­met­rin sy­vyy­den, ja samalla saattoi ratketa ar­voi­tus, jota tut­ki­jat ovat poh­dis­kel­leet jo vuo­si­kym­me­niä

15.12.2020 18:00
Tilaajille
Ilpo-hankkeella tarjotaan koulutusta malminetsinnän avustaviin tehtäviin – Posion mukana hankkeessa, jolla haetaan malminetsinnän aluetaloudellisia, välillisiä hyötyjä

Il­po-hank­keel­la tar­jo­taan kou­lu­tus­ta mal­min­et­sin­nän avus­ta­viin teh­tä­viin – Posion mukana hank­kees­sa, jolla haetaan mal­min­et­sin­nän alue­ta­lou­del­li­sia, vä­lil­li­siä hyötyjä

16.11.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maan vih­rei­den hal­li­tus ja GTK:n luvat

28.09.2020 17:00
Ainutlaatuinen projekti koko Euroopassa – Koillismaan Syväreikä -projektin kairauspaikkaa vaihdettiin viime hetkellä

Ai­nut­laa­tui­nen pro­jek­ti koko Eu­roo­pas­sa – Koil­lis­maan Sy­vä­rei­kä -p­ro­jek­tin kai­raus­paik­kaa vaih­det­tiin viime het­kel­lä

23.09.2020 08:00
Tilaajille
Suomi on maailman toiseksi houkuttelevin ja Euroopan houkuttelevin kaivosalan investointien kohde

Suomi on maail­man toi­sek­si hou­kut­te­le­vin ja Eu­roo­pan hou­kut­te­le­vin kai­vosalan in­ves­toin­tien kohde

04.03.2020 12:07
Tilaajille