Hiihdon Suomen Cup: Lumen levitys alkaa Tai­val­vaa­ral­la – Maas­to­hiih­don Suomen Cupiin aikaa tasan kuu­kau­si

Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­miin - nyt lehti + digi 2 kk 29 €! Tilaa tästä.

Teknologia
Olet alaston kulkija netissä

Olet alaston kulkija netissä

13.10.2021 11:00
Tilaajille
Lapin lennoston syksyn yölentokoulutus alkaa – Jyrinää voi kuulua myös Koillismaan taivaalla hävittäjien lentäessä Kajaaniin

Lapin len­nos­ton syksyn yö­len­to­kou­lu­tus alkaa – Jyrinää voi kuulua myös Koil­lis­maan tai­vaal­la hä­vit­tä­jien len­täes­sä Ka­jaa­niin

09.10.2021 14:17
Tilaajille
Hyvä hanke, jota korona vesitti – Koillismaan pienten vesilaitosten kehittämishanke päättymässä ilman suurta huipennusta

Hyvä hanke, jota korona vesitti – Koil­lis­maan pienten ve­si­lai­tos­ten ke­hit­tä­mis­han­ke päät­ty­mäs­sä ilman suurta hui­pen­nus­ta

23.09.2021 16:54
Tilaajille
Taivalkosken keskustan vesijohtoverkosto vuotaa – "Olisi tosi toivottavaa, että veden käyttäjät ilmoittavat havainnoistaan"

Tai­val­kos­ken kes­kus­tan ve­si­joh­to­ver­kos­to vuotaa – "Olisi tosi toi­vot­ta­vaa, että veden käyt­tä­jät il­moit­ta­vat ha­vain­nois­taan"

16.09.2021 15:34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vas­tauk­sia Esko Saa­jan­non ky­sy­myk­siin – Tal­vi­vaa­ran kal­lio­pe­rä ei ole poik­keuk­sel­li­sen uraa­ni­pi­toi­nen

17.09.2021 16:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mika Flöjtin mie­li­pi­de­kir­joi­tus ja to­si­asiat

06.09.2021 04:00
Tilaajille
Digikummit neuvovat Kuusamossa ensi kertaa etäyhteydellä

Di­gi­kum­mit neu­vo­vat Kuu­sa­mos­sa ensi kertaa etä­yh­tey­del­lä

31.08.2021 14:24
Tilaajille
Kuusamossa oli 643 taloutta ilman sähköjä 10 minuuttia – Katkon syy on tuntematon

Kuu­sa­mos­sa oli 643 ta­lout­ta ilman sähköjä 10 mi­nuut­tia – Katkon syy on tun­te­ma­ton

28.08.2021 14:37
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Mistä kuuluu kovin huuto, että ilmastonmuutos on huijausta? Entä kuka on aidosti huolissaan?
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Mistä kuuluu kovin huuto, että il­mas­ton­muu­tos on hui­jaus­ta? Entä kuka on aidosti huo­lis­saan?

19.08.2021 16:23 2
Tilaajille
Kantatien varrelle Kuusamosta Posiolle upotettiin valokuitua, mutta ketä se hyödyttää? – "Verkossa pystytään toteuttamaan huippunopeita yhteyksiä alueen asiakkaille"

Kan­ta­tien var­rel­le Kuu­sa­mos­ta Po­siol­le upo­tet­tiin va­lo­kui­tua, mutta ketä se hyö­dyt­tää? – "Ver­kos­sa pys­ty­tään to­teut­ta­maan huip­pu­no­pei­ta yh­teyk­siä alueen asiak­kail­le"

17.08.2021 09:22 4
Tilaajille
Kaasuautot edelleen melko tuntemattomia – ilmastoystävällinen käyttövoima ei saa yhdistyksen mukaan riittävästi EU:n tukea

Kaa­su­au­tot edel­leen melko tun­te­mat­to­mia – il­mas­toys­tä­väl­li­nen käyt­tö­voi­ma ei saa yh­dis­tyk­sen mukaan riit­tä­väs­ti EU:n tukea

13.08.2021 16:42
Tilaajille
Kyberturvallisuustaidot ovat uusia kansalaistaitoja, jotka jokaisen tulisi hallita, sanoo Oulun yliopiston kyberturvallisuuden professori Kimmo Halunen: "Nämä kaksi asiaa auttavat jo paljon"

Ky­ber­tur­val­li­suus­tai­dot ovat uusia kan­sa­lais­tai­to­ja, jotka jo­kai­sen tulisi hal­li­ta, sanoo Oulun yli­opis­ton ky­ber­tur­val­li­suu­den pro­fes­so­ri Kimmo Ha­lu­nen: "Nämä kaksi asiaa aut­ta­vat jo paljon"

10.08.2021 04:00
Tilaajille
Älylasit voivat mullistaa droonimaailman – "Droonit ovat robotteja, mutta niin ovat esimerkiksi myös tulevaisuuden autot ja työkoneet"

Äly­la­sit voivat mul­lis­taa droo­ni­maail­man – "D­roo­nit ovat ro­bot­te­ja, mutta niin ovat esi­mer­kik­si myös tu­le­vai­suu­den autot ja työ­ko­neet"

31.07.2021 17:00
Tilaajille
Elisa laajensi 5G–verkkojaan Kuusamossa ja muualla Pohjois–Pohjanmaalla – korona–aika kiihdytti kasvua mobiilidatan käytössä

Elisa laa­jen­si 5G–­verk­ko­jaan Kuu­sa­mos­sa ja muualla Poh­jois–­Poh­jan­maal­la – ­ko­ro­na–ai­ka kiih­dyt­ti kasvua mo­bii­li­da­tan käy­tös­sä

29.07.2021 10:30
Yle: Maksunvälitysyhtiö Klarnan tietoturvassa vakavia puutteita, tietosuojavaltuutetulle tehty yli 150 kantelua

Yle: Mak­sun­vä­li­tys­yh­tiö Klarnan tie­to­tur­vas­sa vakavia puut­tei­ta, tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le tehty yli 150 kan­te­lua

14.07.2021 08:41
Uudisrakennusten katoille tuhansia neliöitä maksaruohoa Kuusamossa –  "Suunnittelijat ja meidän edustajat tulivat siihen tulokseen, että se on järkevä ratkaisu"

Uu­dis­ra­ken­nus­ten ka­toil­le tu­han­sia ne­liöi­tä mak­sa­ruo­hoa Kuu­sa­mos­sa –  "Suun­nit­te­li­jat ja meidän edus­ta­jat tulivat siihen tu­lok­seen, että se on järkevä rat­kai­su"

13.07.2021 11:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sähkö lisää läskiä – kaikki muutos ja kehitys ei ole pel­käs­tään hyväksi

12.07.2021 11:00 1
Tilaajille
Rukan alueella oli torstai-iltana sähköttä yli 2000 ihmistä rikkoontuneen varajohtimen takia,  ravintolat joutuivat sulkemaan hetkellisesti: "Ilmoitettiin varauksen tehneille asiakkaille, että paikalle ei voi tulla"

Rukan alueel­la oli tors­tai-il­ta­na säh­köt­tä yli 2000 ihmistä rik­koon­tu­neen va­ra­joh­ti­men takia, ra­vin­to­lat jou­tui­vat sul­ke­maan het­kel­li­ses­ti: "Il­moi­tet­tiin va­rauk­sen teh­neil­le asiak­kail­le, että pai­kal­le ei voi tulla"

09.07.2021 14:23
Tilaajille
Meille soitettiin: "Jodel ei ole tarkoitettu miksikään haukkumis-/senssipalstaksi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Jodel ei ole tar­koi­tet­tu mik­si­kään hauk­ku­mis-/sens­si­pals­tak­si"

08.07.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Valokaapeliko Taivallahden Ahontielle?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Va­lo­kaa­pe­li­ko Tai­val­lah­den Ahon­tiel­le?

07.07.2021 20:10
Tilaajille