Teknologia
Kuukausi
Rukalle tuli uusi käteisautomaatti – Nosto sijaitsee Kauppakeskus Kumpareen seinässä

Rukalle tuli uusi kä­teis­au­to­maat­ti – Nosto si­jait­see Kaup­pa­kes­kus Kum­pa­reen sei­näs­sä

22.06.2022 10:52
Tilaajille
Päivä, jona käteinen olisi taas kerran kelvannut – rahaliikenteen hankaloittamisella voidaan kyykyttää yhteiskuntaa pohjia myöden
Kolumni

Päivä, jona kä­tei­nen olisi taas kerran kel­van­nut – ra­ha­lii­ken­teen han­ka­loit­ta­mi­sel­la voidaan kyy­kyt­tää yh­teis­kun­taa pohjia myöden

17.06.2022 04:00
Tilaajille
"Varaverkko käyttöön jos kännykät mykistyvät" – Perä-Posiolla jaetaan radiopuhelimia, jolla voi hätätilanteessa soittaa apua kylänaapureilta

"Va­ra­verk­ko käyt­töön jos kän­ny­kät my­kis­ty­vät" – Pe­rä-Po­siol­la jaetaan ra­dio­pu­he­li­mia, jolla voi hä­tä­ti­lan­tees­sa soittaa apua ky­lä­naa­pu­reil­ta

15.06.2022 11:00
Tilaajille
Aamukahvit jäivät kylmiksi – Kuusamon kirkonkylällä varhain aamulla sähkökatkos, jopa 640 asiakasta ilman virtaa

Aa­mu­kah­vit jäivät kyl­mik­si – Kuu­sa­mon kir­kon­ky­läl­lä varhain aamulla säh­kö­kat­kos, jopa 640 asia­kas­ta ilman virtaa

10.06.2022 08:57 2
Tilaajille
Sähköt saa kaikkeen paitsi mummiskaan – Petri perusti Kuusamoon uuden pyörähuollon, jossa korjausten lisäksi asennetaan sähköavustimia melkein mihin tahansa pyörään

Sähköt saa kaik­keen paitsi mum­mis­kaan – Petri perusti Kuu­sa­moon uuden pyö­rä­huol­lon, jossa kor­jaus­ten lisäksi asen­ne­taan säh­köa­vus­ti­mia melkein mihin tahansa pyörään

09.06.2022 04:00
Tilaajille
Ensi viikolla katkoksia tv- ja radiolähetyksissä Kuusamossa – Digita huoltaa Rukan lähetintä

Ensi vii­kol­la kat­kok­sia tv- ja ra­dio­lä­he­tyk­sis­sä Kuu­sa­mos­sa – Digita huoltaa Rukan lä­he­tin­tä

09.06.2022 04:00 2
Tilaajille
Lamppu sammui Koillismaalla maanantai-iltana – laajan sähkökatkon tarkka syy vielä hämärän peitossa

Lamppu sammui Koil­lis­maal­la maa­nan­tai-il­ta­na – laajan säh­kö­kat­kon tarkka syy vielä hämärän pei­tos­sa

07.06.2022 10:01 2
Tilaajille
Noin tunnin sähkökatko pimensi yli 24 000 taloutta Koillismaalla – Carunan mukaan syynä oli suojaustekniikan väärä toiminta

Noin tunnin säh­kö­kat­ko pimensi yli 24 000 ta­lout­ta Koil­lis­maal­la – Carunan mukaan syynä oli suo­jaus­tek­nii­kan väärä toi­min­ta

07.06.2022 10:58
Vanhemmat
Poliisi on varautunut kyberuhkiin harjoittelemalla häiriötilanteissa toimimista

Poliisi on va­rau­tu­nut ky­ber­uh­kiin har­joit­te­le­mal­la häi­riö­ti­lan­teis­sa toi­mi­mis­ta

16.05.2022 17:25
Rukan tv- ja radioasemalla tehdään tiistaina huoltotöitä – radio- ja tv-lähetyksissä voi olla katkoksia

Rukan tv- ja ra­dio­ase­mal­la tehdään tiis­tai­na huol­to­töi­tä – radio- ja tv-lä­he­tyk­sis­sä voi olla kat­kok­sia

10.05.2022 04:00 3
Tilaajille
Tutkimus: Suurin osa nuorista on havainnut somessa eristämistä, kiusaamista tai häirintää

Tut­ki­mus: Suurin osa nuo­ris­ta on ha­vain­nut somessa eris­tä­mis­tä, kiu­saa­mis­ta tai häi­rin­tää

02.05.2022 08:26
Tilaajille
Kuitu pian 80 taloon Posiolla – "Kyllä se heti oli meille selvä kun tätä kuituverkkoa alettiin puuhaamaan, että tullaan liittymään, valokuitu tuo varmuuden netin toimimiseen"

Kuitu pian 80 taloon Po­siol­la – "Kyllä se heti oli meille selvä kun tätä kui­tu­verk­koa alet­tiin puu­haa­maan, että tullaan liit­ty­mään, va­lo­kui­tu tuo var­muu­den netin toi­mi­mi­seen"

08.04.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon keskustassa voidaan pian sanoa hyvästit yli kuuden tunnin sähkökatkoille, kun ilmakaapelit jemmataan maahan – Samoihin ojiin vedetään myös valokuitua

Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa voidaan pian sanoa hy­väs­tit yli kuuden tunnin säh­kö­kat­koil­le, kun il­ma­kaa­pe­lit jem­ma­taan maahan – Sa­moi­hin ojiin ve­de­tään myös va­lo­kui­tua

19.03.2022 04:00
Tilaajille
Valokuitua markkinaehtoisesti Posiolla vain osittain keskustaan – Valokuituselvityksen yhteenvedon mukaan riippumatta siitä mikä taho verkkoa rakentaisi, niin kysyntä ohjaa sitä, minne sitä rakennetaan

Va­lo­kui­tua mark­ki­na­eh­toi­ses­ti Po­siol­la vain osit­tain kes­kus­taan – Va­lo­kui­tu­sel­vi­tyk­sen yh­teen­ve­don mukaan riip­pu­mat­ta siitä mikä taho verkkoa ra­ken­tai­si, niin kysyntä ohjaa sitä, minne sitä ra­ken­ne­taan

10.03.2022 04:00
Tilaajille
Posion Sirniössä ajetaan mäen päälle, kun halutaan puhua puhelimessa tai maksaa laskut – tällaista on elämä toimimattomien puhelin- ja verkkoyhteyksien takana:  "Minusta tämä tuntuu erittäin epäreilulta"

Posion Sir­niös­sä ajetaan mäen päälle, kun ha­lu­taan puhua pu­he­li­mes­sa tai maksaa laskut – täl­lais­ta on elämä toi­mi­mat­to­mien pu­he­lin- ja verk­ko­yh­teyk­sien takana:  "Mi­nus­ta tämä tuntuu erit­täin epä­rei­lul­ta"

07.03.2022 04:00
Tilaajille
Rukalle ja muihin hiihtokeskuksiin aiempaa kattavammat 5G-verkot – taustalla etätyön kasvu

Rukalle ja muihin hiih­to­kes­kuk­siin aiempaa kat­ta­vam­mat 5G-ver­kot – taus­tal­la etätyön kasvu

01.03.2022 10:14 1
Tilaajille
Käytön vähentäminen tekee hyvää, kun dataa virtaa ovista ja ikkunoista – "Taidan olla viimeisiä, jotka muistavat vielä ajan ennen internetin yleistymistä"
Kolumni

Käytön vä­hen­tä­mi­nen tekee hyvää, kun dataa virtaa ovista ja ik­ku­nois­ta – "Taidan olla vii­mei­siä, jotka muis­ta­vat vielä ajan ennen in­ter­ne­tin yleis­ty­mis­tä"

14.02.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon energia-ja vesiosuuskunta Ylellä: Yhdelle sähkökatkolle hintaa jopa 5000 euroa, pitkät katkot näkyvät asiakkaiden laskuissa

Kuu­sa­mon ener­gia-ja ve­si­osuus­kun­ta Ylellä: Yhdelle säh­kö­kat­kol­le hintaa jopa 5000 euroa, pitkät katkot näkyvät asiak­kai­den las­kuis­sa

19.01.2022 16:00 3
Tilaajille