Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Teknologia
Viimeisin 24 tuntia
Paula Suomisen kolumni: IG-tilini kaapattiin juuri silloin kun ei pitäisi – somen lumo kalpeni yhdessä yössä
Kolumni

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: IG-ti­li­ni kaa­pat­tiin juuri silloin kun ei pitäisi – somen lumo kalpeni yhdessä yössä

04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Ruka Nordic näkyy ja kuuluu jopa 1,1 miljardia kertaa maailmalla – Talviurheiluviikonloppu tekee erityistä maabrändityötä ja tuo suomalaisuutta tutuksi

Ruka Nordic näkyy ja kuuluu jopa 1,1 mil­jar­dia kertaa maail­mal­la – ­Tal­viur­hei­lu­vii­kon­lop­pu tekee eri­tyis­tä maa­brän­di­työ­tä ja tuo suo­ma­lai­suut­ta tutuksi

27.11.2022 04:00 3
Tilaajille
Jukka Kantola puhuu maailman ilmastokokouksessa Egyptissä aiheesta, josta ei ole aiemmin samalla lavalla puhuttu

Jukka Kantola puhuu maail­man il­mas­to­ko­kouk­ses­sa Egyp­tis­sä ai­hees­ta, josta ei ole aiemmin samalla lavalla puhuttu

13.11.2022 12:01
Tilaajille
Mitä jos sähköt menevät poikki tai virus ujutetaan kriittisiin järjestelmiin? Kuusamon kaupunki treenasi Taisto22-harjoituksessa digitaalisen turvallisuuden toimintamalleja

Mitä jos sähköt menevät poikki tai virus uju­te­taan kriit­ti­siin jär­jes­tel­miin? Kuu­sa­mon kau­pun­ki tree­na­si Taisto22-har­joi­tuk­ses­sa di­gi­taa­li­sen tur­val­li­suu­den toi­min­ta­mal­le­ja

03.11.2022 14:17
Tilaajille

Mal­min­et­sin­tä­yh­tiö haluaa kai­vos­la­ki­esi­tyk­sen puo­lus­tus­va­lio­kun­taan

27.10.2022 16:06 6
Tilaajille
Kuluttajien sähkönkäyttö on vähentynyt selvästi – "Ei voi selittää lämpötiloilla tai suhdanteilla"

Ku­lut­ta­jien säh­kön­käyt­tö on vä­hen­ty­nyt sel­väs­ti – "Ei voi se­lit­tää läm­pö­ti­loil­la tai suh­dan­teil­la"

15.10.2022 16:17
Tilaajille
Lukijalta: Koillis-Pohjan Sähkön myyminen oli tyhmyyttä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis-Poh­jan Sähkön myy­mi­nen oli tyh­myyt­tä

23.09.2022 17:00 6
Tilaajille
S-Pankin verkkopankissa oli kuukausia kestänyt vakava häiriö: Sadat asiakkaat olisivat voineet kirjautua toisten verkkopankkiin, häiriötä hyödynnettiin myös väärinkäytöksiin

S-Pan­kin verk­ko­pan­kis­sa oli kuu­kau­sia kes­tä­nyt vakava häiriö: Sadat asiak­kaat oli­si­vat voineet kir­jau­tua toisten verk­ko­pank­kiin, häi­riö­tä hyö­dyn­net­tiin myös vää­rin­käy­tök­siin

13.09.2022 13:04
Lukijalta: Kuusinkijoen Myllykosken sanotaan olevan "tippavoimala", mutta onko se sitä lukujen valossa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sin­ki­joen Myl­ly­kos­ken sa­no­taan olevan "tip­pa­voi­ma­la", mutta onko se sitä lukujen va­los­sa?

02.09.2022 16:30 5
Tilaajille
Katkoksia radio- ja tv-lähetyksissä torstaina Taivalkosken, Pudasjärven ja Suomussalmen alueilla

Kat­kok­sia radio- ja tv-lä­he­tyk­sis­sä tors­tai­na Tai­val­kos­ken, Pu­das­jär­ven ja Suo­mus­sal­men alueil­la

24.08.2022 08:29 1
Rajusti noussut sähkön hinta on tuonut runsaasti uusia yrittäjiä aurinkopaneelikauppaan – keskuskauppakamari kehottaa tarkistamaan yritysten osaamisen

Rajusti noussut sähkön hinta on tuonut run­saas­ti uusia yrit­tä­jiä au­rin­ko­pa­nee­li­kaup­paan – ­kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ri ke­hot­taa tar­kis­ta­maan yri­tys­ten osaa­mi­sen

20.08.2022 04:00
Seismisiä tutkimuksia Kuusamossa ja Taivalkoskella – GTK täryttää maata erikoisvalmisteisella rekalla ja pienillä räjäytyksillä

Seis­mi­siä tut­ki­muk­sia Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la – GTK tä­ryt­tää maata eri­kois­val­mis­tei­sel­la rekalla ja pie­nil­lä rä­jäy­tyk­sil­lä

18.08.2022 04:00
Tilaajille
Tuulivoimapuiston rakentaminen toi muutoksia alueen hirvenmetsästykseen, porojen liikehdintää seurataan tutkapannoilla – Kansainvälisellä työmaalla kaukaisimmat teknikot tulevat Etelä-Afrikasta

Tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen toi muu­tok­sia alueen hir­ven­met­säs­tyk­seen, porojen lii­keh­din­tää seu­ra­taan tut­ka­pan­noil­la – Kan­sain­vä­li­sel­lä työ­maal­la kau­kai­sim­mat tek­ni­kot tulevat Ete­lä-Af­ri­kas­ta

10.08.2022 19:22
Tilaajille
Ylen radiolähetysten tekninen vika on korjattu – radiolähetyksissä esiintyi häiriöitä koko aamupäivän

Ylen ra­dio­lä­he­tys­ten tek­ni­nen vika on kor­jat­tu – ra­dio­lä­he­tyk­sis­sä esiin­tyi häi­riöi­tä koko aa­mu­päi­vän

04.08.2022 13:09 1
Tilaajille
Matti Nikkilän lukijakirje: Sähkö ei riitä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Matti Nik­ki­län lu­ki­ja­kir­je: Sähkö ei riitä

18.07.2022 11:00
Tilaajille
"Koska tähän tulee se kaivos?" on yleensä ensimmäinen kysymys, jonka Ilkka Keskitalo saa – Tukesin ylitarkastaja kävi Kuusamossa kertomassa malminetsinnän luvituksesta

"Koska tähän tulee se kai­vos?" on yleensä en­sim­mäi­nen ky­sy­mys, jonka Ilkka Kes­ki­ta­lo saa – Tukesin yli­tar­kas­ta­ja kävi Kuu­sa­mos­sa ker­to­mas­sa mal­min­et­sin­nän lu­vi­tuk­ses­ta

14.07.2022 11:00
Tilaajille
Rukalle tuli uusi käteisautomaatti – Nosto sijaitsee Kauppakeskus Kumpareen seinässä

Rukalle tuli uusi kä­teis­au­to­maat­ti – Nosto si­jait­see Kaup­pa­kes­kus Kum­pa­reen sei­näs­sä

22.06.2022 10:52
Tilaajille
Päivä, jona käteinen olisi taas kerran kelvannut – rahaliikenteen hankaloittamisella voidaan kyykyttää yhteiskuntaa pohjia myöden
Kolumni

Päivä, jona kä­tei­nen olisi taas kerran kel­van­nut – ra­ha­lii­ken­teen han­ka­loit­ta­mi­sel­la voidaan kyy­kyt­tää yh­teis­kun­taa pohjia myöden

17.06.2022 04:00
Tilaajille
"Varaverkko käyttöön jos kännykät mykistyvät" – Perä-Posiolla jaetaan radiopuhelimia, jolla voi hätätilanteessa soittaa apua kylänaapureilta

"Va­ra­verk­ko käyt­töön jos kän­ny­kät my­kis­ty­vät" – Pe­rä-Po­siol­la jaetaan ra­dio­pu­he­li­mia, jolla voi hä­tä­ti­lan­tees­sa soittaa apua ky­lä­naa­pu­reil­ta

15.06.2022 11:00
Tilaajille
Aamukahvit jäivät kylmiksi – Kuusamon kirkonkylällä varhain aamulla sähkökatkos, jopa 640 asiakasta ilman virtaa

Aa­mu­kah­vit jäivät kyl­mik­si – Kuu­sa­mon kir­kon­ky­läl­lä varhain aamulla säh­kö­kat­kos, jopa 640 asia­kas­ta ilman virtaa

10.06.2022 08:57 2
Tilaajille