Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kaleva Media
Kaleva Median lehtien Apple-sovellusten häiriö saattaa haitata käyttöä

Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

28.02.2024 12:16
Ooksä skenes ines?
Mainos Kaleva Media

Ooksä skenes ines?

06.02.2024 06:00
Kaleva muuttaa Oulun keskustaan Kiistolan taloon – Oulun Energia osti Solistinkadun toimistotalon

Kaleva muuttaa Oulun kes­kus­taan Kiis­to­lan taloon – Oulun Energia osti So­lis­tin­ka­dun toi­mis­to­ta­lon

30.01.2024 19:42
Koillissanomat ja Kuusamon Seutu yhdistävät voimansa – paikallinen ote on jatkossa entistä vahvempi

Koil­lis­sa­no­mat ja Kuu­sa­mon Seutu yh­dis­tä­vät voi­man­sa – pai­kal­li­nen ote on jat­kos­sa entistä vah­vem­pi

25.01.2024 14:24 21
Kuusamon Seutu siirtyy Kaleva Median lehtiperheeseen – Kaleva Media ostaa painoyhtiön ja kaksi kaupunkilehteä Hilla Groupilta

Kuu­sa­mon Seutu siirtyy Kaleva Median leh­ti­per­hee­seen – Kaleva Media ostaa pai­no­yh­tiön ja kaksi kau­pun­ki­leh­teä Hilla Grou­pil­ta

02.01.2024 14:37 6
Rantalakeuden uudeksi päätoimittajaksi posiolaislähtöinen Henna Lammi – "Rantalakeus on kokoaan isompi yhteisöllisyyden luoja"

Ran­ta­la­keu­den uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si po­sio­lais­läh­töi­nen Henna Lammi – "Ran­ta­la­keus on kokoaan isompi yh­tei­söl­li­syy­den luoja"

08.12.2023 12:46
Tilaajille
Koillissanomat ilmestyy itsenäisyyspäivänä näköislehtenä

Koil­lis­sa­no­mat il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä nä­köis­leh­te­nä

05.12.2023 17:12
Tilaajille
Siru Väisäsestä Koillissanomien uusi toimittaja – marraskuu oli myös silloin, kun hän tapasi Koillismaan ensi kertaa

Siru Väi­sä­ses­tä Koil­lis­sa­no­mien uusi toi­mit­ta­ja – ­mar­ras­kuu oli myös sil­loin, kun hän tapasi Koil­lis­maan ensi kertaa

01.11.2023 04:00
Tilaajille
Koillissanomia taitetaan nyt automatiikan avulla – toimitus työskentelee jatkossa entistä enemmän sisältö edellä

Koil­lis­sa­no­mia tai­te­taan nyt au­to­ma­tii­kan avulla – ­toi­mi­tus työs­ken­te­lee jat­kos­sa entistä enemmän sisältö edellä

08.09.2023 04:00
Tilaajille
Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen siirtyy Kalevan vastaavaksi päätoimittajaksi

Lapin Kansan pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen siirtyy Kalevan vas­taa­vak­si pää­toi­mit­ta­jak­si

06.09.2023 13:48 2
Kaleva Media yhtiöittää markkinoinnin suunnittelupalvelunsa uuteen markkinointitoimisto Kolmas Polvi Oy:hyn

Kaleva Media yh­tiöit­tää mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu­pal­ve­lun­sa uuteen mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Kolmas Polvi Oy:hyn

30.03.2023 22:01
Tilaajille
Kaleva365 Oy:n muutosneuvottelut päätökseen, enintään 49 työntekijää irtisanotaan – Kalevan sunnuntain paperisen lehden jakelusta luovutaan

Kaleva365 Oy:n muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen, enin­tään 49 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan – Kalevan sun­nun­tain pa­pe­ri­sen lehden ja­ke­lus­ta luo­vu­taan

14.03.2023 14:25
Postin tukilakko voi vaikuttaa Kaleva Median lehtien päiväjakeluun

Postin tu­ki­lak­ko voi vai­kut­taa Kaleva Median lehtien päi­vä­ja­ke­luun

14.02.2023 16:05
Kaleva Media aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 650:tä työntekijää

Kaleva Media aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, jotka kos­ke­vat noin 650:tä työn­te­ki­jää

11.01.2023 15:50
Radio Kaleva kuuluu jatkossa Kuusamossakin – Lupa tuli neljälle uudelle paikkakunnalle ja kohta kuuluvuusalue kattaa lähes koko Pohjois-Pohjanmaan

Radio Kaleva kuuluu jat­kos­sa Kuu­sa­mos­sa­kin – Lupa tuli nel­jäl­le uudelle paik­ka­kun­nal­le ja kohta kuu­lu­vuus­alue kattaa lähes koko Poh­jois-Poh­jan­maan

02.01.2023 14:10
Jussi, 38,  luki lapsena Koillissanomien urheilusivuja ja päätyi lehteen kesätöihin – nyt hän palaa toimitusarkeen lehden valokuvaajana

Jussi, 38, luki lapsena Koil­lis­sa­no­mien ur­hei­lu­si­vu­ja ja päätyi lehteen ke­sä­töi­hin – nyt hän palaa toi­mi­tus­ar­keen lehden va­lo­ku­vaa­ja­na

04.10.2022 17:00
Tilaajille
Miksi vaikuttajamarkkinointia ei voi enää sivuuttaa markkinointimixistä?
Mainos Kaleva Media

Miksi vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia ei voi enää si­vuut­taa mark­ki­noin­ti­mi­xis­tä?

03.10.2022 06:00
Puolivuotias Radio Kaleva saa eniten palautetta musiikista – päätoimittaja Sini Salmirinne kertoo, että perushittejä ei soiteta:  "Meidän musiikkimme valitaan sydämellä, selkälihaksilla ja vähän lantiolla"

Puo­li­vuo­tias Radio Kaleva saa eniten pa­lau­tet­ta mu­sii­kis­ta – pää­toi­mit­ta­ja Sini Sal­mi­rin­ne kertoo, että pe­rus­hit­te­jä ei soi­te­ta: "Meidän mu­siik­kim­me va­li­taan sy­dä­mel­lä, sel­kä­li­hak­sil­la ja vähän lan­tiol­la"

22.09.2022 17:00
Tilaajille
Maanantaina alkanut toinen ict-alan lakko vaikuttaa myös Kaleva Median asiakaspalveluun, asiak­kai­ta pyydetään asioi­maan verkossa it­se­pal­ve­lun kautta

Maa­nan­tai­na alkanut toinen ict-alan lakko vai­kut­taa myös Kaleva Median asia­kas­pal­ve­luun, asiak­kai­ta pyy­de­tään asioi­maan ver­kos­sa it­se­pal­ve­lun kautta

11.05.2022 14:38
ICT-alan lakko vaikuttaa Kaleva Median asiakaspalvelun aukioloihin – asiakkaita pyydetään asioimaan ensisijaisesti itsepalvelun kautta

ICT-alan lakko vai­kut­taa Kaleva Median asia­kas­pal­ve­lun au­ki­oloi­hin – asiak­kai­ta pyy­de­tään asioi­maan en­si­si­jai­ses­ti it­se­pal­ve­lun kautta

26.04.2022 09:36
Tilaajille