Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Eduskuntavaalit 2023
Maakuntajohtaja Mika Riipin vaalimainos jäi tien varteen Posiolla – "Minullehan se vastuu lopulta kuuluu roskien keräämisestä"

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Mika Riipin vaa­li­mai­nos jäi tien varteen Po­siol­la – "Mi­nul­le­han se vastuu lopulta kuuluu roskien ke­rää­mi­ses­tä"

08.08.2023 04:00
Tilaajille
Kansanedustaja kiitoskierroksella Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – tarjolla oli iloista keskustelua ja lättyjä

Kan­san­edus­ta­ja kii­tos­kier­rok­sel­la Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – tar­jol­la oli iloista kes­kus­te­lua ja lättyjä

26.05.2023 08:41
Tilaajille
Lukijalta: Tässä vielä rautalangasta väännettynä, miksi Kuusamon keskustalle kävi niin kuin kävi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tässä vielä rau­ta­lan­gas­ta vään­net­ty­nä, miksi Kuu­sa­mon kes­kus­tal­le kävi niin kuin kävi

23.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pu­das­jär­ven kes­kus­ta­lais­ten kan­na­tus oli jä­sen­vaa­lis­sa kak­sin­ker­tai­nen – ja suh­teu­tet­tu­na jopa ne­lin­ker­tai­nen

15.05.2023 19:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lop­pu­tu­los olisi ollut sama, vaikka kes­kus­ta olisi aset­ta­nut eri eh­dok­kaan

05.05.2023 11:53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kyllä kansa tiesi! Ana­lyy­si vaa­leis­ta nu­me­roi­den valossa

01.05.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tulevan ää­ni­saa­liin tietää kyllä – aiem­mis­ta vaa­li­tu­lok­sis­ta

29.04.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Kepulle on vaalien jälkeen sadellut tuhatmäärin neuvoja – mikä on neuvojille moisen viisauden antanut?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kepulle on vaalien jälkeen sa­del­lut tu­hat­mää­rin neuvoja – mikä on neu­vo­jil­le moisen vii­sau­den an­ta­nut?

27.04.2023 04:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­pu­lis­tis­ta hä­mää­mis­tä kes­kus­tan na­pa­mie­hel­tä

26.04.2023 11:00 5
Tilaajille
Lukijalta: Näin keskustan ehdokasasettelu meni – kunnallisjärjestön vastaus päätoimittajan analyysiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Näin kes­kus­tan eh­do­kas­aset­te­lu meni – kun­nal­lis­jär­jes­tön vastaus pää­toi­mit­ta­jan ana­lyy­siin

12.04.2023 15:00 15
Tilaajille
Turo Vääräniemen vieraskolumni: Tätä maata ei rakenneta ja ylläpidetä vain runsailla oikeuksilla mahdollisimman moneen asiaan, vaan myös vastuun ottamisella ja ahkeralla työllä ja asenteella
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Tätä maata ei ra­ken­ne­ta ja yl­lä­pi­de­tä vain run­sail­la oi­keuk­sil­la mah­dol­li­sim­man moneen asiaan, vaan myös vastuun ot­ta­mi­sel­la ja ah­ke­ral­la työllä ja asen­teel­la

10.04.2023 04:00
Tilaajille
Hallitusohjelma mielessä Kitkantiellä ja Muojärven muikkunuotalla – Kuusamossa kouliutunut ministeri Ville Skinnarin mielestä seuraavan hallituksen pääteema on kasvun luominen

Hal­li­tus­oh­jel­ma mie­les­sä Kit­kan­tiel­lä ja Muo­jär­ven muik­ku­nuo­tal­la – Kuu­sa­mos­sa kou­liu­tu­nut mi­nis­te­ri Ville Skin­na­rin mie­les­tä seu­raa­van hal­li­tuk­sen pää­tee­ma on kasvun luo­mi­nen

08.04.2023 17:36
Tilaajille
Olga Oinas-Panuma ei ole vain Pudasjärven vaan koko pohjoisen Suomen asialla: "Kansanedustajan tehtävä ei ole ajaa oman kunnan asioita, vaan oman alueen ja vaalipiirin asioita"

Olga Oi­nas-Pa­nu­ma ei ole vain Pu­das­jär­ven vaan koko poh­joi­sen Suomen asial­la: "Kan­sa­ne­dus­ta­jan tehtävä ei ole ajaa oman kunnan asioi­ta, vaan oman alueen ja vaa­li­pii­rin asioi­ta"

08.04.2023 04:00 8
Tilaajille
"Kuusamolaisista juurista ei eduskunnassa tarvitse juuri muistuttaa", sanoo toiselle kaudelle valittu Pekka Aittakumpu – Hän haluaa vaikuttaa syrjäseutujen elinvoimaisuuteen erilaisin verotusratkaisuin

"Kuu­sa­mo­lai­sis­ta juu­ris­ta ei edus­kun­nas­sa tar­vit­se juuri muis­tut­taa", sanoo toi­sel­le kau­del­le valittu Pekka Ait­ta­kum­pu – Hän haluaa vai­kut­taa syr­jä­seu­tu­jen elin­voi­mai­suu­teen eri­lai­sin ve­ro­tus­rat­kai­suin

08.04.2023 04:00 5
Tilaajille
"Mietin kuin Paavo Väyrynen aikanaan" – näin neljä Kuusamon keskustavaikuttajaa arvioi mennyttä ja tulevaa, Mika Määttä ei sulje pois tuleviin vaaleihin lähtemistä

"Mietin kuin Paavo Väy­ry­nen ai­ka­naan" – näin neljä Kuu­sa­mon kes­kus­ta­vai­kut­ta­jaa arvioi men­nyt­tä ja tu­le­vaa, Mika Määttä ei sulje pois tu­le­viin vaa­lei­hin läh­te­mis­tä

07.04.2023 04:00 14
Tilaajille
Minne matka, kun kädessä on ketun luu?
Kolumni

Minne matka, kun kädessä on ketun luu?

06.04.2023 15:07 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Se oli sitten siinä – Olga pelasi voi­tol­laan myös tu­le­vai­suu­ten­sa, millä on vai­ku­tus­ta Kuu­sa­moon­kin

05.04.2023 17:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ison talon Antti ja ran­nal­le jääneet

05.04.2023 17:00 3
Tilaajille
Koillismaan entiset kansanedustajat ennakoivat tiukkoja hallitusneuvotteluja – ”Keskustan siirryttävä oppositioon uutta nousua hakemaan”

Koil­lis­maan entiset kan­san­edus­ta­jat en­na­koi­vat tiuk­ko­ja hal­li­tus­neu­vot­te­lu­ja – ”Kes­kus­tan siir­ryt­tä­vä op­po­si­tioon uutta nousua ha­ke­maan”

04.04.2023 04:00 3
Tilaajille
Tällaiset olivat puolueiden kannatukset ja äänestysaktiivisuus Koillismaan kunnissa, mutta mikä kesti vaalituloksen saamisessa sunnuntai-iltana? – "Meillä on kuntavaaleissakin käynyt niin"

Täl­lai­set olivat puo­luei­den kan­na­tuk­set ja ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus Koil­lis­maan kun­nis­sa, mutta mikä kesti vaa­li­tu­lok­sen saa­mi­ses­sa sun­nun­tai-il­ta­na? – "Meillä on kun­ta­vaa­leis­sa­kin käynyt niin"

03.04.2023 13:05 2
Tilaajille