Toimittajalta: Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Eduskuntavaalit 2023
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Aloi­tet­ta vau­va­ra­has­ta ei jät­tä­nyt val­tuus­to­ryh­mä

24.11.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: PS-ehdokkuus ratkaistava jäsenäänestyksessä – piirihallituksessa istuu eri ihminen kuin sinne esitettiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: PS-eh­dok­kuus rat­kais­ta­va jä­sen­ää­nes­tyk­ses­sä – pii­ri­hal­li­tuk­ses­sa istuu eri ihminen kuin sinne esi­tet­tiin

23.11.2022 11:00
Tilaajille
"Tämä tekee tiukasta pelistä äärimmäisen tiukan" – kansanedustajan paikkojen väheneminen oli Lapin puolueväelle iso pettymys, mutta vaali-intoa se ei latista

"Tämä tekee tiu­kas­ta pelistä ää­rim­mäi­sen tiukan" – kan­san­edus­ta­jan paik­ko­jen vä­he­ne­mi­nen oli Lapin puo­lue­väel­le iso pet­ty­mys, mutta vaa­li-in­toa se ei latista

02.11.2022 20:03
Tilaajille
Lapin Sitoutumattomat ry kerää yhteislistaa eduskuntavaaleihin – tavoitteena 14 ehdokasta

Lapin Si­tou­tu­mat­to­mat ry kerää yh­teis­lis­taa edus­kun­ta­vaa­lei­hin – ta­voit­tee­na 14 eh­do­kas­ta

13.10.2022 09:25
Tilaajille
Matti Heikkilä nimettiin yhdeksi Keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi Pohjois-Pohjanmaalta – katso, ketkä muut ovat ehdolla

Matti Heik­ki­lä ni­met­tiin yhdeksi Kes­kus­tan edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si Poh­jois-Poh­jan­maal­ta – katso, ketkä muut ovat ehdolla

24.09.2022 18:55 6
Tilaajille
Maakuntajohtaja Mika Riipi asettuu keskustan ehdokkaaksi kevään eduskuntavaaleihin

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Mika Riipi asettuu kes­kus­tan eh­dok­kaak­si kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin

02.09.2022 13:35
Tilaajille
Kuusamon perussuomalaisten paikallisyhdistys ehdotti kahta ehdokasta eduskuntavaaleihin, piirihallitus vain Tero Kokkoa – syytä Leinonen-Viinikan karsimiselle ei kommentoi kukaan

Kuu­sa­mon pe­rus­suo­ma­lais­ten pai­kal­lis­yh­dis­tys ehdotti kahta eh­do­kas­ta edus­kun­ta­vaa­lei­hin, pii­ri­hal­li­tus vain Tero Kokkoa – syytä Lei­no­nen-Vii­ni­kan kar­si­mi­sel­le ei kom­men­toi kukaan

31.08.2022 04:00
Tilaajille
Keskustapiirin jäsenvaali alkaa ennakkoäänestyksellä  – TV:stä tuttu Markus Kuotesaho pyrkii keskustan ehdokkaaksi

Kes­kus­ta­pii­rin jä­sen­vaa­li alkaa en­nak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä – TV:stä tuttu Markus Kuo­te­sa­ho pyrkii kes­kus­tan eh­dok­kaak­si

30.08.2022 15:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ensi vuoden edus­kun­ta­vaa­lit

15.07.2022 11:00
Tilaajille
Harri Karjalainen ei lähde kansanedustajaehdokkaaksi: "Parempi vielä tässä kohtaa kartuttaa kokemusta ja hoitaa tämänhetkiset hommat hyvin"

Harri Kar­ja­lai­nen ei lähde kan­sa­ne­dus­ta­jaeh­dok­kaak­si: "Pa­rem­pi vielä tässä kohtaa kar­tut­taa ko­ke­mus­ta ja hoitaa tä­män­het­ki­set hommat hyvin"

02.06.2022 11:15 2
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Olen katsonut vuoden politiikkaa sisäpuolelta ja tämän olen havainnut
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Olen kat­so­nut vuoden po­li­tiik­kaa si­sä­puo­lel­ta ja tämän olen ha­vain­nut

31.05.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: ”Kansa on pu­hu­nut, pulinat pois” – edus­kun­taan eivät ketään vie kuu­sa­mo­lais­ten äänet

19.05.2022 11:00 6
Tilaajille
Tuomo Törmänen ehdolla eduskuntaan – Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus nimesi 14 ehdokasta

Tuomo Tör­mä­nen ehdolla edus­kun­taan – Poh­jois-Poh­jan­maan Ko­koo­mus nimesi 14 eh­do­kas­ta

16.05.2022 11:40
Tilaajille
Lukijalta: Keskustalaisen mietteitä tulevista eduskuntavaaleista
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta­lai­sen miet­tei­tä tu­le­vis­ta edus­kun­ta­vaa­leis­ta

05.05.2022 17:00
Tilaajille
Mika Flöjt ehdolle eduskuntaan –  Oulun vaalipiirin Vihreät nimesi ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat

Mika Flöjt ehdolle edus­kun­taan –  Oulun vaa­li­pii­rin Vihreät nimesi en­sim­mäi­set edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat

26.04.2022 08:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sinun äänesi rat­kai­see kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kuu­den – olen käy­tet­tä­vis­sä täys­pit­käl­le ma­ra­to­nil­le sprin­tin sijaan

22.04.2022 17:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­ni­puo­li­sel­la työ­ko­ke­muk­sel­la kan­san­edus­ta­jak­si

22.04.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitkä ovat eh­dok­kaan eväät ta­voit­tei­den hoi­ta­mi­seen edus­kun­nas­sa? Tässä ovat omani

22.04.2022 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Va­li­taan eh­do­kas, jolla on mah­dol­li­suuk­sia tulla va­li­tuk­si ja hoitaa asioi­tam­me – va­li­taan Matti

20.04.2022 09:00 3
Tilaajille
Kansanedustajaksi haluavat vauhdittavat uudenlaista ureakeräystä –startti Kuusamon teollisuusalueella perjantaina

Kan­san­edus­ta­jak­si ha­lua­vat vauh­dit­ta­vat uu­den­lais­ta urea­ke­räys­tä –s­tart­ti Kuu­sa­mon teol­li­suus­alueel­la per­jan­tai­na

01.04.2022 04:00 1
Tilaajille