Eduskuntavaalit 2023
Harri Karjalainen ei lähde kansanedustajaehdokkaaksi: "Parempi vielä tässä kohtaa kartuttaa kokemusta ja hoitaa tämänhetkiset hommat hyvin"

Harri Kar­ja­lai­nen ei lähde kan­sa­ne­dus­ta­jaeh­dok­kaak­si: "Pa­rem­pi vielä tässä kohtaa kar­tut­taa ko­ke­mus­ta ja hoitaa tä­män­het­ki­set hommat hyvin"

02.06.2022 11:15 2
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Olen katsonut vuoden politiikkaa sisäpuolelta ja tämän olen havainnut
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Olen kat­so­nut vuoden po­li­tiik­kaa si­sä­puo­lel­ta ja tämän olen ha­vain­nut

31.05.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: ”Kansa on pu­hu­nut, pulinat pois” – edus­kun­taan eivät ketään vie kuu­sa­mo­lais­ten äänet

19.05.2022 11:00 6
Tilaajille
Tuomo Törmänen ehdolla eduskuntaan – Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus nimesi 14 ehdokasta

Tuomo Tör­mä­nen ehdolla edus­kun­taan – Poh­jois-Poh­jan­maan Ko­koo­mus nimesi 14 eh­do­kas­ta

16.05.2022 11:40
Tilaajille
Lukijalta: Keskustalaisen mietteitä tulevista eduskuntavaaleista
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta­lai­sen miet­tei­tä tu­le­vis­ta edus­kun­ta­vaa­leis­ta

05.05.2022 17:00
Tilaajille
Mika Flöjt ehdolle eduskuntaan –  Oulun vaalipiirin Vihreät nimesi ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat

Mika Flöjt ehdolle edus­kun­taan –  Oulun vaa­li­pii­rin Vihreät nimesi en­sim­mäi­set edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat

26.04.2022 08:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sinun äänesi rat­kai­see kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kuu­den – olen käy­tet­tä­vis­sä täys­pit­käl­le ma­ra­to­nil­le sprin­tin sijaan

22.04.2022 17:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­ni­puo­li­sel­la työ­ko­ke­muk­sel­la kan­san­edus­ta­jak­si

22.04.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitkä ovat eh­dok­kaan eväät ta­voit­tei­den hoi­ta­mi­seen edus­kun­nas­sa? Tässä ovat omani

22.04.2022 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Va­li­taan eh­do­kas, jolla on mah­dol­li­suuk­sia tulla va­li­tuk­si ja hoitaa asioi­tam­me – va­li­taan Matti

20.04.2022 09:00 3
Tilaajille
Kansanedustajaksi haluavat vauhdittavat uudenlaista ureakeräystä –startti Kuusamon teollisuusalueella perjantaina

Kan­san­edus­ta­jak­si ha­lua­vat vauh­dit­ta­vat uu­den­lais­ta urea­ke­räys­tä –s­tart­ti Kuu­sa­mon teol­li­suus­alueel­la per­jan­tai­na

01.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Nissinvaaran keskustayhdistys esittää laajennettua tai uutta kyläkoulua – Anna Kantolalle kannatusta eduskuntavaaliehdokkaaksi

Nis­sin­vaa­ran kes­kus­ta­yh­dis­tys esittää laa­jen­net­tua tai uutta ky­lä­kou­lua – Anna Kan­to­lal­le kan­na­tus­ta edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si

09.03.2022 13:45 1
Tilaajille
Viikon sisään kolmas nimi tarjolla keskustan eduskuntaehdokkaaksi: Tuomo Pulkkanen

Viikon sisään kolmas nimi tar­jol­la kes­kus­tan edus­kun­taeh­dok­kaak­si: Tuomo Pulk­ka­nen

28.02.2022 06:52 6
Tilaajille
"Valintani kohdistuu perheeseen ja siviilityöhön" – Mika Määttä ei lähde ehdolle eduskuntavaaleihin lukuisista pyynnöistä huolimatta, toivoo ehdolle nuorta, nuorehkoa tai keski-ikäistä moniosaajaa

"Va­lin­ta­ni koh­dis­tuu per­hee­seen ja si­vii­li­työ­hön" – Mika Määttä ei lähde ehdolle edus­kun­ta­vaa­lei­hin lu­kui­sis­ta pyyn­nöis­tä huo­li­mat­ta, toivoo ehdolle nuorta, nuo­reh­koa tai kes­ki-ikäis­tä mo­ni­osaa­jaa

23.02.2022 10:57 4
Tilaajille
Lukijalta: Eduskuntavaalit lähenevät – tässä veteraanikansanedustajan näkemykset tulevasta ehdokkaasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Edus­kun­ta­vaa­lit lä­he­ne­vät – tässä ve­te­raa­ni­kan­san­edus­ta­jan nä­ke­myk­set tu­le­vas­ta eh­dok­kaas­ta

17.02.2022 18:00 5
Tilaajille