Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Keskusta
Vanha kuva: "Jatkossa naisten osuus tulee entisestään lisääntymään" – Hannele Pokka ennakoi politiikan muutoksia Posiolla syyskuussa 1983

Vanha kuva: "Jat­kos­sa naisten osuus tulee en­ti­ses­tään li­sään­ty­mään" – Hannele Pokka ennakoi po­li­tii­kan muu­tok­sia Po­siol­la syys­kuus­sa 1983

04.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta – Pekka Aittakummun kolumni: "Maahanmuuton ongelmista pitää puhua, mutta se tulee tehdä jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Pekka Ait­ta­kum­mun ko­lum­ni: "Maa­han­muu­ton on­gel­mis­ta pitää puhua, mutta se tulee tehdä jo­kai­sen ih­mis­ar­voa kun­nioit­taen"

28.07.2023 16:30 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan Kuu­sa­mon kun­nal­lis­jär­jes­tön hal­li­tus: Olli Rehn pre­si­den­tik­si

28.06.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Tarvitaanko Suomessa Keskustaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tar­vi­taan­ko Suo­mes­sa Kes­kus­taa?

27.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan keskusta esittää Olli Rehniä puolueen presidenttiehdokkaaksi

Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­ta esittää Olli Rehniä puo­lueen pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

23.05.2023 08:27 2
Lukijalta: Tässä vielä rautalangasta väännettynä, miksi Kuusamon keskustalle kävi niin kuin kävi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tässä vielä rau­ta­lan­gas­ta vään­net­ty­nä, miksi Kuu­sa­mon kes­kus­tal­le kävi niin kuin kävi

23.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lop­pu­tu­los olisi ollut sama, vaikka kes­kus­ta olisi aset­ta­nut eri eh­dok­kaan

05.05.2023 11:53
Tilaajille
Hannes Manninen vappupuheessaan: Orpon hallituksella näytön paikka – odotamme vahvaa aluepolitiikkaa ja tukipakettia maanviljelijöille
Mielipidekirjoitus

Hannes Man­ni­nen vap­pu­pu­hees­saan: Orpon hal­li­tuk­sel­la näytön paikka – odo­tam­me vahvaa alue­po­li­tiik­kaa ja tu­ki­pa­ket­tia maan­vil­je­li­jöil­le

01.05.2023 15:49 2
Tilaajille
Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaa kertoo lakkauttavansa printtilehtensä

Kes­kus­tan pää-ää­nen­kan­nat­ta­ja Suo­men­maa kertoo lak­kaut­ta­van­sa print­ti­leh­ten­sä

25.04.2023 21:04 4
Hemmo Heiskasen vieraskolumni: Kuusamo on saanut kaksi erävoittoa hyvinvointialueen perustamisessa – vaikka moni asia ontuu, totaalista mokaa ei ole tapahtunut
Lukijalta Kolumni

Hemmo Heis­ka­sen vie­ras­ko­lum­ni: Kuusamo on saanut kaksi erä­voit­toa hy­vin­voin­ti­alueen pe­rus­ta­mi­ses­sa – ­vaik­ka moni asia ontuu, to­taa­lis­ta mokaa ei ole ta­pah­tu­nut

13.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Näin keskustan ehdokasasettelu meni – kunnallisjärjestön vastaus päätoimittajan analyysiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Näin kes­kus­tan eh­do­kas­aset­te­lu meni – kun­nal­lis­jär­jes­tön vastaus pää­toi­mit­ta­jan ana­lyy­siin

12.04.2023 15:00 15
Tilaajille
"Kuusamolaisista juurista ei eduskunnassa tarvitse juuri muistuttaa", sanoo toiselle kaudelle valittu Pekka Aittakumpu – Hän haluaa vaikuttaa syrjäseutujen elinvoimaisuuteen erilaisin verotusratkaisuin

"Kuu­sa­mo­lai­sis­ta juu­ris­ta ei edus­kun­nas­sa tar­vit­se juuri muis­tut­taa", sanoo toi­sel­le kau­del­le valittu Pekka Ait­ta­kum­pu – Hän haluaa vai­kut­taa syr­jä­seu­tu­jen elin­voi­mai­suu­teen eri­lai­sin ve­ro­tus­rat­kai­suin

08.04.2023 04:00 5
Tilaajille
"Mietin kuin Paavo Väyrynen aikanaan" – näin neljä Kuusamon keskustavaikuttajaa arvioi mennyttä ja tulevaa, Mika Määttä ei sulje pois tuleviin vaaleihin lähtemistä

"Mietin kuin Paavo Väy­ry­nen ai­ka­naan" – näin neljä Kuu­sa­mon kes­kus­ta­vai­kut­ta­jaa arvioi men­nyt­tä ja tu­le­vaa, Mika Määttä ei sulje pois tu­le­viin vaa­lei­hin läh­te­mis­tä

07.04.2023 04:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Se oli sitten siinä – Olga pelasi voi­tol­laan myös tu­le­vai­suu­ten­sa, millä on vai­ku­tus­ta Kuu­sa­moon­kin

05.04.2023 17:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ison talon Antti ja ran­nal­le jääneet

05.04.2023 17:00 3
Tilaajille
Analyysi: Kuusamo valitsi toisen tien kuin Pudasjärvi – Olga-ilmiö johti eduskuntaan, Kuusamossa keskusta romahti ja edessä on uusi aika

Ana­lyy­si: Kuusamo valitsi toisen tien kuin Pu­das­jär­vi – Ol­ga-il­miö johti edus­kun­taan, Kuu­sa­mos­sa kes­kus­ta romahti ja edessä on uusi aika

03.04.2023 12:17 25
Tilaajille
Melkein puolet keskustan äänistä Kuusamossa valuu muille kuin paikalliselle ehdokkaalle, perussuomalaisilla pitovoima selvästi huonoin

Melkein puolet kes­kus­tan äänistä Kuu­sa­mos­sa valuu muille kuin pai­kal­li­sel­le eh­dok­kaal­le, pe­rus­suo­ma­lai­sil­la pi­to­voi­ma sel­väs­ti huonoin

02.04.2023 22:47 1
Tilaajille
Keskustan vaalivalvojaisissa odottava tunnelma ennakkoäänten tuloslaskennan viipyessä

Kes­kus­tan vaa­li­val­vo­jai­sis­sa odot­ta­va tun­nel­ma en­nak­ko­ään­ten tu­los­las­ken­nan vii­pyes­sä

02.04.2023 21:54
Tilaajille
Kuusamossa keskustan ääniosuus romahti, Heikkilä suosituin muttei nouse eduskuntaan – Taivalkoskella äänestettiin Olga Oinas-Panumaa, varakansanedustajaksi nouseva Riipi Posiolla vasta kolmas

Kuu­sa­mos­sa kes­kus­tan ää­ni­osuus ro­mah­ti, Heik­ki­lä suo­si­tuin muttei nouse edus­kun­taan – Tai­val­kos­kel­la ää­nes­tet­tiin Olga Oi­nas-Pa­nu­maa, va­ra­kan­san­edus­ta­jak­si nouseva Riipi Po­siol­la vasta kolmas

03.04.2023 00:35 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vaikka va­hin­gon­iloon olisi ai­het­ta, en iloitse kes­kus­tan ala­mäes­tä

26.03.2023 16:43
Tilaajille