Aluevaalit: Juho, 18, kävi ensi kertaa ko­pis­sa: "aika lyhyt ko­ke­mus" – alue­vaa­lien var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä Kuu­sa­mo­ta­lol­le virtasi ää­nes­tä­jiä ta­sai­sen rau­hal­li­seen tahtiin

Aluevaalit: Seuraa ään­ten­las­ken­nan ete­ne­mis­tä reaa­li­ajas­sa

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Keskusta
Matti Heikkilä varapuheenjohtajaksi, Maaret Ihme piirihallitukseen – Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin teki valintoja

Matti Heik­ki­lä va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si, Maaret Ihme pii­ri­hal­li­tuk­seen – Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin teki va­lin­to­ja

26.10.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seppo Er­vas­ti: kes­kus­ta on suossa – kenen etu?

27.09.2021 04:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tus­oh­jel­mas­ta mil­joo­nien ve­ro­tu­lo­me­ne­tyk­set kai­vos­kun­nil­le

10.09.2021 18:06 2
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamon keskusta vastaa kritiikkiin: "Lopputulos peilaa hyvin tasa-arvon näkökulmasta äänestäjien tahtoa, keskusta uskalsi uudistua"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon kes­kus­ta vastaa kri­tiik­kiin: "Lop­pu­tu­los peilaa hyvin ta­sa-ar­von nä­kö­kul­mas­ta ää­nes­tä­jien tahtoa, kes­kus­ta uskalsi uu­dis­tua"

02.08.2021 04:01 4
Tilaajille
Matti Heikkilää esitetään maakunnan yhteistyöryhmän johtoon – Maakuntahallituksen puheenjohtajaksi Keskusta esittää piirin puheenjohtaja Jussi Ylitaloa

Matti Heik­ki­lää esi­te­tään maa­kun­nan yh­teis­työ­ryh­män johtoon – Maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si Kes­kus­ta esittää piirin pu­heen­joh­ta­ja Jussi Yli­ta­loa

30.07.2021 13:04 4
Tilaajille
Kuusamon kuntavaalien ääniharavalle vain lautakunnan rivijäsenen paikka – "Pitää tehdä poliittista järjestötyötä kentällä, niin sanotusti pistää kädet saveen"

Kuu­sa­mon kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­val­le vain lau­ta­kun­nan ri­vi­jä­se­nen paikka – "Pitää tehdä po­liit­tis­ta jär­jes­tö­työ­tä ken­täl­lä, niin sa­no­tus­ti pistää kädet saveen"

28.07.2021 04:00 7
Tilaajille
Keskusta julkaisi kunnallisjärjestön päätökset ja esitykset valtuustolle – katso lista

Kes­kus­ta jul­kai­si kun­nal­lis­jär­jes­tön pää­tök­set ja esi­tyk­set val­tuus­tol­le – katso lista

26.07.2021 15:22 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kari Man­ni­nen vastaa Seppo Er­vas­til­le – An­ne­taan Annalle mah­dol­li­suus

22.07.2021 15:00 6
Tilaajille
Ulla Parviaisen kolumni: Isoa osaa kansasta nukkui vaaleissa - ehdokkaat olivat aktiivisia ennen ja jälkeen: "Vaali-iltana erään puolueen paikallispuheenjohtaja seisoi pääraitilla kännykkä kädessä tavoittelemassa teknistä vaaliliittoa"
Kolumni

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Isoa osaa kan­sas­ta nukkui vaa­leis­sa - eh­dok­kaat olivat ak­tii­vi­sia ennen ja jäl­keen: "Vaa­li-il­ta­na erään puo­lueen pai­kal­lis­pu­heen­joh­ta­ja seisoi pää­rai­til­la kän­nyk­kä kädessä ta­voit­te­le­mas­sa tek­nis­tä vaa­li­liit­toa"

21.06.2021 12:33 1
Tilaajille
Ennakkoäänet lievä pettymys Kuusamon keskustalle – pettymys vähän kasvoi, kun paikat tippuivat äänten laskennan päätyttyä kolmella

En­nak­ko­ää­net lievä pet­ty­mys Kuu­sa­mon kes­kus­tal­le – pet­ty­mys vähän kasvoi, kun paikat tip­pui­vat äänten las­ken­nan pää­tyt­tyä kol­mel­la

13.06.2021 22:32
Tilaajille
Kuusamossa ja Taivalkoskella keskusta haluaa säilyttää paikkamääränsä, Posiolla toivotaan yhtä lisää – Yhtenäinen tekijä on alueen elinvoima: "Väestökato pitää saada loppumaan"

Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la kes­kus­ta haluaa säi­lyt­tää paik­ka­mää­rän­sä, Po­siol­la toi­vo­taan yhtä lisää – Yh­te­näi­nen tekijä on alueen elin­voi­ma: "Väes­tö­ka­to pitää saada lop­pu­maan"

02.06.2021 09:30 3
Tilaajille
Savukosken kunnanjohtaja Antti Mulari Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirien toiminnanjohtajaksi

Sa­vu­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja Antti Mulari Kes­kus­tan Lapin ja Pe­rä­poh­jo­lan piirien toi­min­nan­joh­ta­jak­si

28.05.2021 08:31
Tilaajille
Posiolaiset toivovat päättäjiksi uusia kasvoja – "Nyt päättämässä on vanhoja jääriä"

Po­sio­lai­set toi­vo­vat päät­tä­jik­si uusia kasvoja – "Nyt päät­tä­mäs­sä on vanhoja jääriä"

24.05.2021 08:58
Tilaajille
Hallituskriisi on laukeamassa – Keskustan puheenjohtaja Saarikko: ”Palaset alkavat loksahdella kohdalleen”

Hal­li­tus­krii­si on lau­kea­mas­sa – Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Saa­rik­ko: ”Pa­la­set alkavat lok­sah­del­la koh­dal­leen”

28.04.2021 11:41 1
Keskustan piirijohtajat: Stora Ensolta musertava isku koko Suomelle – "Tämä on inhimillisesti yksilötasolla musertavaa"

Kes­kus­tan pii­ri­joh­ta­jat: Stora Ensolta mu­ser­ta­va isku koko Suo­mel­le – "Tämä on in­hi­mil­li­ses­ti yk­si­lö­ta­sol­la mu­ser­ta­vaa"

20.04.2021 16:42 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Per­hei­den va­lin­nan­va­paus on kotien asia

14.02.2021 19:00
Tilaajille

Tutut nimet jat­ka­vat ko­koo­muk­sen, kes­kus­tan ja kris­til­li­de­mok­raat­tien pii­ri­joh­dos­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

15.11.2020 21:17
Keskustan Kulmuni ehdottaa Suomelle omaa avaruushallintoa – "Suomesta laukaistut miehitetyt avaruuslennot tullaan vielä näkemään"

Kes­kus­tan Kulmuni eh­dot­taa Suo­mel­le omaa ava­ruus­hal­lin­toa – "Suo­mes­ta lau­kais­tut mie­hi­te­tyt ava­ruus­len­not tullaan vielä nä­ke­mään"

28.08.2020 13:22
Tilaajille
Kulmuni saa haastajan: Annika Saarikko lähtee kisailemaan keskustan puheenjohtajuudesta – "Kerroin Kulmunille ratkaisuni etukäteen"

Kulmuni saa haas­ta­jan: Annika Saa­rik­ko lähtee ki­sai­le­maan kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­juu­des­ta – "Ker­roin Kul­mu­nil­le rat­kai­su­ni etu­kä­teen"

30.07.2020 12:04
Katri Kulmunille kerätään tukijalistaa – Listalla reilut 500 nimeä, muun muassa Sirkka-Liisa Anttila ja Juha Mieto

Katri Kul­mu­nil­le ke­rä­tään tu­ki­ja­lis­taa – Lis­tal­la reilut 500 nimeä, muun muassa Sirk­ka-Lii­sa Anttila ja Juha Mieto

18.07.2020 10:00
Tilaajille