Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Presidentinvaalit 2024
Pekka Haavisto olisi ollut Lapin suosikki – yli 1500 äänen ero – Posiolla 61,2 prosenttia asettui Stubbin taakse

Pekka Haa­vis­to olisi ollut Lapin suo­sik­ki – yli 1500 äänen ero – Po­siol­la 61,2 pro­sent­tia asettui Stubbin taakse

12.02.2024 08:36
Tilaajille
Alexander Stubb voitti Oulun vaalipiirissä selvemmin kuin koko maassa – Koillismaalla enemmistö asettui Stubbin taakse

Ale­xan­der Stubb voitti Oulun vaa­li­pii­ris­sä sel­vem­min kuin koko maassa – Koil­lis­maal­la enem­mis­tö asettui Stubbin taakse

12.02.2024 13:38 1
Tilaajille
Koillissanomat seuraa vaa­li-il­taa – pre­si­den­tin­vaa­lien 2024 toisen kier­rok­sen tu­los­pal­ve­lu löytyy tästä

Koil­lis­sa­no­mat seuraa vaa­li-il­taa – pre­si­den­tin­vaa­lien 2024 toisen kier­rok­sen tu­los­pal­ve­lu löytyy tästä

11.02.2024 19:00 1
Ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä sujui vilkkaasti Taivalkoskella: ”Presidentti saisi lyödä enemmän nyrkkiä pöytään”, toivoi yksi äänensä antanut

En­sim­mäi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä sujui vilk­kaas­ti Tai­val­kos­kel­la: ”P­re­si­dent­ti saisi lyödä enemmän nyrkkiä pöy­tään”, toivoi yksi äänensä antanut

01.02.2024 11:49
Tilaajille
Lukijalta: Gallupeilla politiikan sivuraiteille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Gal­lu­peil­la po­li­tii­kan si­vu­rai­teil­le

31.01.2024 11:00 5
Tilaajille
Presidentinvaalien toinen kierros alkaa ennakkoäänestyksellä keskiviikkona – katso tästä miten pääset presidenttiä valitsemaan

Pre­si­den­tin­vaa­lien toinen kierros alkaa en­nak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä kes­ki­viik­ko­na – katso tästä miten pääset pre­si­dent­tiä va­lit­se­maan

31.01.2024 04:00 1
Tilaajille
Kenestä Suomen seuraava presidentti? – Historia osoittaa, että jopa ”viime metreillä” saattaa löytyä ehdokkaasta joku tekijä, jonka vuoksi hän häviää kisan, kävikö näin Esko Aholle vuonna 2000?
Kolumni

Kenestä Suomen seu­raa­va pre­si­dent­ti? – His­to­ria osoit­taa, että jopa ”viime met­reil­lä” saattaa löytyä eh­dok­kaas­ta joku tekijä, jonka vuoksi hän häviää kisan, kävikö näin Esko Aholle vuonna 2000?

29.01.2024 11:29 4
Tilaajille
Vaalianalyysi: Koillismaalla ei mitään yllättävää – mihin Rehnin saamat äänet valuvat toisella kierroksella?

Vaa­lia­na­lyy­si: Koil­lis­maal­la ei mitään yl­lät­tä­vää – mihin Rehnin saamat äänet valuvat toi­sel­la kier­rok­sel­la?

28.01.2024 23:10 9
Tilaajille
Oulun vaalipiirin ykköseksi nousi Olli Rehn, Halla-aho toiseksi vaalipäivän äänillä – Koko maan voittaja Stubb vasta neljäs

Oulun vaa­li­pii­rin yk­kö­sek­si nousi Olli Rehn, Hal­la-aho toi­sek­si vaa­li­päi­vän ää­nil­lä – ­Ko­ko maan voit­ta­ja Stubb vasta neljäs

28.01.2024 23:00
Tilaajille
Keskustan Posion kunnallisjärjestön puheenjohtaja Ari Takapuro: ”Pettynyt tietysti olen, taisivat olla taktiset vaalit, eikä menty todellisilla kannatuksilla”

Kes­kus­tan Posion kun­nal­lis­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja Ari Ta­ka­pu­ro: ”Pet­ty­nyt tie­tys­ti olen, tai­si­vat olla tak­ti­set vaalit, eikä menty to­del­li­sil­la kan­na­tuk­sil­la”

30.01.2024 13:40 2
Tilaajille
Anna Leena Vääräniemi Taivalkoskelta: Meni niinkuin gallupit kertoivat

Anna Leena Vää­rä­nie­mi Tai­val­kos­kel­ta: Meni niin­kuin gal­lu­pit ker­toi­vat

28.01.2024 22:04
Tilaajille
Keskustan Juha Säkkinen: "Odotettu ja pelätty tulos, johtokaksikko ei tuosta enää tule muuttumaan"

Kes­kus­tan Juha Säk­ki­nen: "O­do­tet­tu ja pelätty tulos, joh­to­kak­sik­ko ei tuosta enää tule muut­tu­maan"

28.01.2024 21:21 4
Tilaajille
Taivalkosken Perussuomalaisten puheenjohtaja Paavo Käsmä: "Liian iso kaula jäi"

Tai­val­kos­ken Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Paavo Käsmä: "Liian iso kaula jäi"

28.01.2024 21:06 2
Tilaajille
Vihreiden Mika Flöjt toivoo, että mahdollisimman moni on antanut äänensä presidentinvaaleissa: "Turvallisuuspolitiikka on tärkeää varsinkin meille Pohjois- ja Itä-Suomessa asuville"

Vih­rei­den Mika Flöjt toivoo, että mah­dol­li­sim­man moni on antanut äänensä pre­si­den­tin­vaa­leis­sa: "Tur­val­li­suus­po­li­tiik­ka on tärkeää var­sin­kin meille Poh­jois- ja Itä-Suo­mes­sa asu­vil­le"

28.01.2024 20:49
Tilaajille
"Täällä on huikea tunnelma" – Kokoomuksen vaalivalvojaisissa sunnuntai-iltana oli koolla Kuusamon tyytyväisin porukka

"Täällä on huikea tun­nel­ma" – ­Ko­koo­muk­sen vaa­li­val­vo­jai­sis­sa sun­nun­tai-il­ta­na oli koolla Kuu­sa­mon tyy­ty­väi­sin porukka

28.01.2024 20:47 2
Tilaajille
Kuusamon perussuomalaisten puheenjohtaja Tero Kokko: ”Sosiaalidemokraatit taktikoivat äänensä Pekka Haavistolle”

Kuu­sa­mon pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Tero Kokko: ”So­siaa­li­de­mok­raa­tit tak­ti­koi­vat äänensä Pekka Haa­vis­tol­le”

30.01.2024 13:45 7
Tilaajille
Ennakkoäänten tulokset julki, Stubb ja Haavisto johdossa – Oulun vaalipiirissä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

En­nak­koään­ten tu­lok­set julki, Stubb ja Haa­vis­to joh­dos­sa – Oulun vaa­li­pii­ris­sä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

28.01.2024 20:15 3
"On se toisaalta ihan jännä" – presidentinvaalien ensimmäinen varsinainen vaalipäivä oli Kuusamotalolla vilskettä aamusta asti, vilkkaampaakin odotettiin

"On se toi­saal­ta ihan jännä" – pre­si­den­tin­vaa­lien en­sim­mäi­nen var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä oli Kuu­sa­mo­ta­lol­la vils­ket­tä aamusta asti, vilk­kaam­paa­kin odo­tet­tiin

28.01.2024 19:47
Tilaajille
Koillissanomat seuraa vaali-iltaa – presidentinvaalien 2024 ensimmäisen kierroksen tulospalvelu löytyy tästä

Koil­lis­sa­no­mat seuraa vaa­li-il­taa – pre­si­den­tin­vaa­lien 2024 en­sim­mäi­sen kier­rok­sen tu­los­pal­ve­lu löytyy tästä

28.01.2024 19:30
Kuusamolainen Antti Jaakkonen valitsi ehdokkaansa huolella – Kysyimme pohjoisen ihmisiltä, miksi he äänestävät

Kuu­sa­mo­lai­nen Antti Jaak­ko­nen valitsi eh­dok­kaan­sa huo­lel­la – Ky­syim­me poh­joi­sen ih­mi­sil­tä, miksi he ää­nes­tä­vät

27.01.2024 06:00
Tilaajille