Liikenneturvallisuus
Viimeisin 24 tuntia
Viitostien alikulkukäytävä otetaan käyttöön tiistaina: "Urakka meni hienosti ilman suurempia ongelmia"

Vii­tos­tien ali­kul­ku­käy­tä­vä otetaan käyt­töön tiis­tai­na: "Urakka meni hie­nos­ti ilman suu­rem­pia on­gel­mia"

10.08.2020 17:45
Tilaajille
Vanhemmat
Liikenneturva muistuttaa autoilijoita varovaisuudesta kohdatessaan hevosen tien päällä – seesteinenkin eläin voi säikähtää

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa au­toi­li­joi­ta va­ro­vai­suu­des­ta koh­da­tes­saan hevosen tien päällä – sees­tei­nen­kin eläin voi säi­käh­tää

16.06.2020 09:22
Polkupyöräily lisääntyy hyvien kelien myötä – Liikenneyksikön johtaja komisario Pasi Rissanen kertaa väistämissääntöjä

Pol­ku­pyö­räi­ly li­sään­tyy hyvien kelien myötä – Lii­ken­ne­yk­si­kön johtaja ko­mi­sa­rio Pasi Ris­sa­nen kertaa väis­tä­mis­sään­tö­jä

21.04.2020 05:00
Moottorikelkat ajelevat kevyenliikenteen väylillä

Moot­to­ri­kel­kat aje­le­vat ke­vyen­lii­ken­teen väy­lil­lä

10.03.2020 05:00
Tilaajille
Liikenneturva muistuttaa kelkkailijoita: Pysy merkityillä reiteillä, jäälle ei pidä ajaa, jos ei voi olla sataprosenttisen varma sen kestävyydestä.

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa kelk­kai­li­joi­ta: Pysy mer­ki­tyil­lä rei­teil­lä, jäälle ei pidä ajaa, jos ei voi olla sa­ta­pro­sent­ti­sen varma sen kes­tä­vyy­des­tä.

12.02.2020 14:00
Tilaajille
Älä jätä koiraa yksin autoon pakkasella - Jo muutama pakkasaste kylmettää paikallaan olevan auton nopeasti

Älä jätä koiraa yksin autoon pak­ka­sel­la - Jo muutama pak­kas­as­te kyl­met­tää pai­kal­laan olevan auton no­peas­ti

31.01.2020 08:30
Vartti aamulla voi olla päivän vaarallisin hetki: "Lähde kotoa vain viisi minuuttia aikaisemmin ja siitä voi muodostua uusi tapa"

Vartti aamulla voi olla päivän vaa­ral­li­sin hetki: "Lähde kotoa vain viisi mi­nuut­tia ai­kai­sem­min ja siitä voi muo­dos­tua uusi tapa"

27.01.2020 11:22
"Lapissa tiet ovat kohta yhtä huonossa kunnossa kuin Venäjällä" - Posion taajamaan vaaditaan kier­to­liit­tymää ja suoja­tie­saa­rek­keita

"La­pis­sa tiet ovat kohta yhtä huo­nos­sa kun­nos­sa kuin Ve­nä­jäl­lä" - Posion taa­ja­maan vaa­di­taan kier­to­liit­ty­mää ja suo­ja­tie­saa­rek­kei­ta

16.03.2018 09:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ve­si­tor­nin seutu saatava tur­val­li­sem­mak­si

08.03.2018 05:00
Porojata Kuoliolla kolmen jälkeen

Po­ro­ja­ta Kuo­liol­la kolmen jälkeen

15.11.2017 16:28