Linja-autot
Kaahasin taksilla parikymmentä kilometriä bussin perässä – asiaan on nyt löydettävä ratkaisu
Lukijalta Mielipide Sisko Mustonen

Kaa­ha­sin tak­sil­la pa­ri­kym­men­tä ki­lo­met­riä bussin perässä – asiaan on nyt löy­det­tä­vä rat­kai­su

22.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Maski käyttöön, kun astut bussiin – ketään ei kuitenkaan pakoteta

Maski käyt­töön, kun astut bussiin – ketään ei kui­ten­kaan pa­ko­te­ta

20.10.2020 04:00
Tilaajille
Helsingistä suoraan Karhunkierrokselle – ruskasesongin aikaan Ruka-Kuusamon alueen matkailijoille ja asukkaille tarjotaan aiempaa suorempaa ja kattavampaa julkisen liikenteen kokonaispalvelua

Hel­sin­gis­tä suoraan Kar­hun­kier­rok­sel­le – rus­ka­se­son­gin aikaan Ru­ka-Kuu­sa­mon alueen mat­kai­li­joil­le ja asuk­kail­le tar­jo­taan aiempaa suo­rem­paa ja kat­ta­vam­paa jul­ki­sen lii­ken­teen ko­ko­nais­pal­ve­lua

28.08.2020 04:00
Tilaajille

Kysely: Lin­ja-au­to­alan ahdinko jatkuu

27.08.2020 04:00
Tilaajille
Ensi viikolla linja-autoliikenne normalisoituu - Aamun ensimmäiset vuorot jäivät pois

Ensi vii­kol­la lin­ja-au­to­lii­ken­ne nor­ma­li­soi­tuu - Aamun en­sim­mäi­set vuorot jäivät pois

07.08.2020 04:00
Tilaajille
Kuljettajasta bussiyrittäjäksi – Taivalkoskella on pitkästä aikaa paikallinen linja-autoliikenne -yritys

Kul­jet­ta­jas­ta bus­si­yrit­tä­jäk­si – Tai­val­kos­kel­la on pit­käs­tä aikaa pai­kal­li­nen lin­ja-au­to­lii­ken­ne -yritys

27.02.2020 11:00
Tilaajille