Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Turismi
1970-luvulla tässä oli suosittu leirintäalue, nyt siihen kohoaa toiminnallinen kesäkeskus – Puuhaajana on Suomen suurimmaksi koskenlaskuyritykseksi itseään tituleeraava Stella Polaris Adventures

1970-lu­vul­la tässä oli suo­sit­tu lei­rin­täa­lue, nyt siihen kohoaa toi­min­nal­li­nen ke­sä­kes­kus – Puu­haa­ja­na on Suomen suu­rim­mak­si kos­ken­las­ku­yri­tyk­sek­si itseään ti­tu­lee­raa­va Stella Polaris Ad­ven­tu­res

17.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Tästä jatkossa Pienelle Karhunkierrokselle – Myllykoskelle saadaan puolestaan uusi silta

Tästä jat­kos­sa Pie­nel­le Kar­hun­kier­rok­sel­le – Myl­ly­kos­kel­le saadaan puo­les­taan uusi silta

15.05.2022 17:00
Tilaajille
Rukalle on tultu nauttimaan yhdessäolosta ja upeasta säästä – "Tämä on omanlaistaan luksusta"

Rukalle on tultu naut­ti­maan yh­des­sä­olos­ta ja upeasta säästä – "Tämä on oman­lais­taan luk­sus­ta"

16.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Helikopterilennot Rukalla ovat aiheuttaneet kaksi valitusta hallinto-oikeuteen – ProCopter vähentää lentomääriä alkavalla kevätkaudella

He­li­kop­te­ri­len­not Rukalla ovat ai­heut­ta­neet kaksi va­li­tus­ta hal­lin­to-oi­keu­teen – Pro­Cop­ter vä­hen­tää len­to­mää­riä al­ka­val­la ke­vät­kau­del­la

14.02.2022 04:00 1
Tilaajille
Toimittajalta: "Vahva veikkaukseni on, että kotimaiset, minä muiden mukana, suuntaamme etelän lämpöön välittömästi, kun varmuus menon ja paluun mahdollisuudesta tulee"
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: "Vahva veik­kauk­se­ni on, että ko­ti­mai­set, minä muiden mukana, suun­taam­me etelän lämpöön vä­lit­tö­mäs­ti, kun varmuus menon ja paluun mah­dol­li­suu­des­ta tulee"

31.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Syötteen yrittäjillä varauskirjat taas täynnä – ulkomaalaiset turistit ovat elintärkeitä ohjelmapalveluyrityksille, toiveissa koronatilanteen vakiintuminen

Syöt­teen yrit­tä­jil­lä va­raus­kir­jat taas täynnä – ul­ko­maa­lai­set tu­ris­tit ovat elin­tär­kei­tä oh­jel­ma­pal­ve­luy­ri­tyk­sil­le, toi­veis­sa ko­ro­na­ti­lan­teen va­kiin­tu­mi­nen

02.01.2022 15:00
Tilaajille
"Hallitus antoi todella erikoisen joululahjan matkailualalle" – alalla kihistään uusista rajoituksista: Vielä turisteja riittää Rukalla, mutta rajoitusten uskotaan tuovan peruutuksia

"Hal­li­tus antoi todella eri­koi­sen jou­lu­lah­jan mat­kai­lua­lal­le" – alalla ki­his­tään uusista ra­joi­tuk­sis­ta: Vielä tu­ris­te­ja riittää Ru­kal­la, mutta ra­joi­tus­ten us­ko­taan tuovan pe­ruu­tuk­sia

23.12.2021 04:00 4
Tilaajille
"Lappi myy hyvin, joten halusimme laajentaa Kuusamoon" – Espanjasta pian satoja pukin luo, kun espanjalaisjätin tytäryhtiö E-North Safaris aloittaa toimintansa Rukalla

"Lappi myy hyvin, joten ha­lu­sim­me laa­jen­taa Kuu­sa­moon" – Es­pan­jas­ta pian satoja pukin luo, kun es­pan­ja­lais­jä­tin ty­tär­yh­tiö E-North Safaris aloit­taa toi­min­tan­sa Rukalla

29.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Hotelli Kurenkosken Pidä huivista kiinni, Tatjana -teemaista huonetta viimeistellään maatuskanukeilla

Hotelli Ku­ren­kos­ken Pidä hui­vis­ta kiinni, Tatjana -tee­mais­ta huo­net­ta vii­meis­tel­lään maa­tus­kanukeil­la

10.05.2021 10:03
Tilaajille
Kohta loppuu tuntikausien jonottaminen – Pienen Karhunkierroksen parkkipaikan laajennus on tulossa: "Josko jo ensi vuoden puolella päästään liikkeelle"

Kohta loppuu tun­ti­kau­sien jo­not­ta­mi­nen – Pienen Kar­hun­kier­rok­sen park­ki­pai­kan laa­jen­nus on tu­los­sa: "Josko jo ensi vuoden puo­lel­la pääs­tään liik­keel­le"

25.11.2020 04:00
Tilaajille
Sumuinen Syöte odottaa lunta ja matkailijoita kotimaasta – tällaiset tunnelmat ovat kauden alla

Su­mui­nen Syöte odottaa lunta ja mat­kai­li­joi­ta ko­ti­maas­ta – täl­lai­set tun­nel­mat ovat kauden alla

18.11.2020 08:40
Tilaajille
Aurinkomatkat lisää kohteita Lapissa –myös jouluteemaiset matkat Rovaniemelle tulevat tarjolle

Au­rin­ko­mat­kat lisää koh­tei­ta Lapissa –myös jou­lu­tee­mai­set matkat Ro­va­nie­mel­le tulevat tar­jol­le

11.11.2020 12:21
Tilaajille
TUI peruu kaikki loppuvuoden matkansa Lappiin – "Myös ensi kevät on aika pitkälti peruttu"

TUI peruu kaikki lop­pu­vuo­den mat­kan­sa Lappiin – "Myös ensi kevät on aika pit­käl­ti pe­rut­tu"

10.11.2020 15:34
Tilaajille
Syötteen rakentamista jahkailtiin yli 20 vuotta, kunnes oululainen Reino Meriläinen pani tuulemaan: Urakkaan palkattiin satoja rakentajia, tunturialue saatiin käyttöön vuodessa

Syöt­teen ra­ken­ta­mis­ta jah­kail­tiin yli 20 vuotta, kunnes ou­lu­lai­nen Reino Me­ri­läi­nen pani tuu­le­maan: Urak­kaan pal­kat­tiin satoja ra­ken­ta­jia, tun­tu­ri­alue saatiin käyt­töön vuo­des­sa

01.10.2020 17:00
Tilaajille
Lapin matkailua uhkaa pahimmillaan massiivinen konkurssiaalto – Kysely matkailuyrittäjille kertoo, että alamäki on käynnissä, jos turisteja ei saada Suomeen

Lapin mat­kai­lua uhkaa pa­him­mil­laan mas­sii­vi­nen kon­kurs­si­aal­to – Kysely mat­kai­lu­yrit­tä­jil­le kertoo, että alamäki on käyn­nis­sä, jos tu­ris­te­ja ei saada Suomeen

25.08.2020 10:10
Tilaajille
Mökkiläiset eivät ole tulleet ja se hiljensi kyläkauppoja – keväällä ja kesällä tehdään tulos ja nyt kesä on täydellinen arvoitus

Mök­ki­läi­set eivät ole tulleet ja se hil­jen­si ky­lä­kaup­po­ja – ke­vääl­lä ja kesällä tehdään tulos ja nyt kesä on täy­del­li­nen ar­voi­tus

29.04.2020 11:00
Tilaajille
Rukan pääsiäinen yhtä hiljainen viimeksi 1950-luvulla: "Näkee, että suurin osa ihmisistä noudattaa valtioneuvoston kehotuksia"

Rukan pää­siäi­nen yhtä hil­jai­nen vii­mek­si 1950-lu­vul­la: "Näkee, että suurin osa ih­mi­sis­tä nou­dat­taa val­tio­neu­vos­ton ke­ho­tuk­sia"

13.04.2020 14:23
Tilaajille
Rukalla katse jo ensi kaudessa - lomautuksista huolimatta ymmärrystä tilanteelle riittää paikallisjohtajan mukaan: "Työntekijöiden keskuudessa on noussut Ruka-henki"

Rukalla katse jo ensi kau­des­sa - lo­mau­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta ym­mär­rys­tä ti­lan­teel­le riittää pai­kal­lis­joh­ta­jan mukaan: "Työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­sa on noussut Ru­ka-hen­ki"

30.03.2020 04:00
Tilaajille
Helmikuun matkailijamäärä Kuusamossa rikkoi kaikki ennätykset  - Lappi ja muu Suomi jäivät kasvussa kauas taakse

Hel­mi­kuun mat­kai­li­ja­mää­rä Kuu­sa­mos­sa rikkoi kaikki en­nä­tyk­set - Lappi ja muu Suomi jäivät kas­vus­sa kauas taakse

27.03.2020 07:55
Oulun Kauppakamari: Työvoiman saatavuus nousemassa matkailualan kehityksen esteeksi - "Nykyinen tilanne on todella haastava"

Oulun Kaup­pa­ka­ma­ri: Työ­voi­man saa­ta­vuus nou­se­mas­sa mat­kai­lu­alan ke­hi­tyk­sen es­teek­si - "Ny­kyi­nen tilanne on todella haas­ta­va"

18.02.2020 09:00