Turismi
Hotelli Kurenkosken Pidä huivista kiinni, Tatjana -teemaista huonetta viimeistellään maatuskanukeilla

Hotelli Ku­ren­kos­ken Pidä hui­vis­ta kiinni, Tatjana -tee­mais­ta huo­net­ta vii­meis­tel­lään maa­tus­kanukeil­la

10.05.2021 10:03
Tilaajille

Kohta loppuu tun­ti­kau­sien jo­not­ta­mi­nen – Pienen Kar­hun­kier­rok­sen park­ki­pai­kan laa­jen­nus on tu­los­sa: "Josko jo ensi vuoden puo­lel­la pääs­tään liik­keel­le"

25.11.2020 04:00
Tilaajille

Su­mui­nen Syöte odottaa lunta ja mat­kai­li­joi­ta ko­ti­maas­ta – täl­lai­set tun­nel­mat ovat kauden alla

18.11.2020 08:40
Tilaajille

Au­rin­ko­mat­kat lisää koh­tei­ta Lapissa –myös jou­lu­tee­mai­set matkat Ro­va­nie­mel­le tulevat tar­jol­le

11.11.2020 12:21
Tilaajille

TUI peruu kaikki lop­pu­vuo­den mat­kan­sa Lappiin – "Myös ensi kevät on aika pit­käl­ti pe­rut­tu"

10.11.2020 15:34
Tilaajille

Syöt­teen ra­ken­ta­mis­ta jah­kail­tiin yli 20 vuotta, kunnes ou­lu­lai­nen Reino Me­ri­läi­nen pani tuu­le­maan: Urak­kaan pal­kat­tiin satoja ra­ken­ta­jia, tun­tu­ri­alue saatiin käyt­töön vuo­des­sa

01.10.2020 17:00
Tilaajille

Lapin mat­kai­lua uhkaa pa­him­mil­laan mas­sii­vi­nen kon­kurs­si­aal­to – Kysely mat­kai­lu­yrit­tä­jil­le kertoo, että alamäki on käyn­nis­sä, jos tu­ris­te­ja ei saada Suomeen

25.08.2020 10:10
Tilaajille

Mök­ki­läi­set eivät ole tulleet ja se hil­jen­si ky­lä­kaup­po­ja – ke­vääl­lä ja kesällä tehdään tulos ja nyt kesä on täy­del­li­nen ar­voi­tus

29.04.2020 11:00
Tilaajille

Rukan pää­siäi­nen yhtä hil­jai­nen vii­mek­si 1950-lu­vul­la: "Näkee, että suurin osa ih­mi­sis­tä nou­dat­taa val­tio­neu­vos­ton ke­ho­tuk­sia"

13.04.2020 14:23
Tilaajille

Rukalla katse jo ensi kau­des­sa - lo­mau­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta ym­mär­rys­tä ti­lan­teel­le riittää pai­kal­lis­joh­ta­jan mukaan: "Työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­sa on noussut Ru­ka-hen­ki"

30.03.2020 04:00
Tilaajille

Hel­mi­kuun mat­kai­li­ja­mää­rä Kuu­sa­mos­sa rikkoi kaikki en­nä­tyk­set - Lappi ja muu Suomi jäivät kas­vus­sa kauas taakse

27.03.2020 07:55

Oulun Kaup­pa­ka­ma­ri: Työ­voi­man saa­ta­vuus nou­se­mas­sa mat­kai­lu­alan ke­hi­tyk­sen es­teek­si - "Ny­kyi­nen tilanne on todella haas­ta­va"

18.02.2020 09:00