Katso kuvagalleria: Rukalla las­ket­tiin Eu­roop­pa cupin fi­naa­li­pai­kois­ta – his­to­rial­li­nen slo­pes­ty­le­kil­pai­lu näytti sekä lu­mi­lau­tai­lun että frees­kin parhaat puolet

Pääkirjoitus: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ei usko, että arki meillä ra­ja­kun­nis­sa muuttuu Na­to-jä­se­nyy­den myötä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Taivalkoski
Viimeisin 12 tuntia
Annettujen äänien lähetekuoret säilytetään palosuojatuissa tiloissa –  Lue tästä, mitä turvallisuusnäkökohtia eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä joudutaan ottamaan huomioon

An­net­tu­jen äänien lä­he­te­kuo­ret säi­ly­te­tään pa­lo­suo­ja­tuis­sa ti­lois­sa – Lue tästä, mitä tur­val­li­suus­nä­kö­koh­tia edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä jou­du­taan ot­ta­maan huo­mioon

17:00
Tilaajille
Viikko
”Tunne itsesi, yhdessä ollaan enemmän” – Aktiiviuransa lopettanut Lasse Kukkonen puhui Koillismaan yrittäjille  yhdessä pelaamisen merkityksestä menestyvän tiimin rakentamisessa

”Tunne itsesi, yhdessä ollaan enem­män” – Ak­tii­vi­uran­sa lo­pet­ta­nut Lasse Kuk­ko­nen puhui Koil­lis­maan yrit­tä­jil­le yhdessä pe­laa­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä me­nes­ty­vän tiimin ra­ken­ta­mi­ses­sa

25.03.2023 14:06 3
Tilaajille
”Terveyspalvelut säilytettävä ja velaksi eläminen lopetettava” – Koillismaalla ahkerimmin ennakkoon tähän mennessä on äänestetty Posiolla

”Ter­veys­pal­ve­lut säi­ly­tet­tä­vä ja velaksi elä­mi­nen lo­pe­tet­ta­va” – Koil­lis­maal­la ah­ke­rim­min en­nak­koon tähän men­nes­sä on ää­nes­tet­ty Po­siol­la

25.03.2023 04:00
Tilaajille
Mies tappoi metson ajamalla päältä autolla Taivalkoskella – joutuu maksamaan yli 1700 euroa

Mies tappoi metson aja­mal­la päältä autolla Tai­val­kos­kel­la – joutuu mak­sa­maan yli 1700 euroa

24.03.2023 14:12 4
Tilaajille
Suomen nopeimpien porojen kisailua, Erika Vikmania tai näyttelyitä – Koillismaan tapahtumista löytyy jokaiselle jotakin: Nappaa tästä menovinkit viikkoon

Suomen no­peim­pien porojen ki­sai­lua, Erika Vik­ma­nia tai näyt­te­lyi­tä – Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­ta löytyy jo­kai­sel­le jo­ta­kin: Nappaa tästä me­no­vin­kit viik­koon

24.03.2023 04:00
Tilaajille
Koillissanomat kysyi viisi nopeaa kysymystä Taivalkosken uudelta kunnanjohtajalta Mirva Haatajalta.

Koil­lis­sa­no­mat kysyi viisi nopeaa ky­sy­mys­tä Tai­val­kos­ken uudelta kun­nan­joh­ta­jal­ta Mirva Haa­ta­jal­ta.

24.03.2023 04:00
Tilaajille
Taivalkosken va. kunnanjohtaja Mirva Haataja ohitettiin kahdesti ennen valintaa – nyt tyynnyttäjäksi tarkoitetun Haatajan asialistalla on kunnan talouden tasapaino

Tai­val­kos­ken va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja ohi­tet­tiin kah­des­ti ennen va­lin­taa – nyt tyyn­nyt­tä­jäk­si tar­koi­te­tun Haa­ta­jan asia­lis­tal­la on kunnan ta­lou­den ta­sa­pai­no

24.03.2023 04:00
Tilaajille
Isoisän sotakronikka on kunnianosoitus papalle – Simo Keränen on tuorein taivalkoskelainen esikoiskirjailija
Mielipidekirjoitus

Isoisän so­ta­kro­nik­ka on kun­nian­osoi­tus papalle – Simo Keränen on tuorein tai­val­kos­ke­lai­nen esi­kois­kir­jai­li­ja

23.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pekka Ervastin kolumni: Tähän asti eduskuntaan on saatu vain kantakirjakepulaisia – saadaanko tällä kertaa ketään läpi?
Kolumni

Pekka Er­vas­tin ko­lum­ni: Tähän asti edus­kun­taan on saatu vain kan­ta­kir­ja­ke­pu­lai­sia – saa­daan­ko tällä kertaa ketään läpi?

21.03.2023 08:57 2
Tilaajille
Pölkyn uusi toimitusjohtaja uskoo markkinan kasvuun ja miettii biotuotteiden jalostusta Kuusamoon – Josef Dringel aikoo käydä paikkakunnalla säännöllisesti

Pölkyn uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo mark­ki­nan kasvuun ja miettii bio­tuot­tei­den ja­los­tus­ta Kuu­sa­moon – Josef Dringel aikoo käydä paik­ka­kun­nal­la sään­nöl­li­ses­ti

18.03.2023 04:00
Tilaajille
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä lähipäivien tapahtumat ja menot

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä lä­hi­päi­vien ta­pah­tu­mat ja menot

17.03.2023 15:01
Tilaajille
Tällainen on kesän Päätaloviikko – "Tasokas ohjelmistokattaus kasassa, ohjelmistossa yli 60 erillistä ohjelmanumeroa"

Täl­lai­nen on kesän Pää­ta­lo­viik­ko – "Ta­so­kas oh­jel­mis­to­kat­taus ka­sas­sa, oh­jel­mis­tos­sa yli 60 eril­lis­tä oh­jel­ma­nu­me­roa"

11.03.2023 12:00
Tilaajille
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – nappaa tästä me­no­vin­kit

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – nappaa tästä me­no­vin­kit

10.03.2023 08:42
Tilaajille
Talven kovin pakkanen torstaina Pudasjärvellä – Siekkisessä Taivalkoskella -34,1 astetta

Talven kovin pak­ka­nen tors­tai­na Pu­das­jär­vel­lä – Siek­ki­ses­sä Tai­val­kos­kel­la -34,1 astetta

09.03.2023 18:41 1
Tilaajille
Nopeampi 5G-verkko laajentui Taivalkoskelle ja Posiolle

No­peam­pi 5G-verk­ko laa­jen­tui Tai­val­kos­kel­le ja Po­siol­le

08.03.2023 12:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tai­val­kos­ken sote-yk­si­kön or­ga­ni­soi­tu­mi­nen

06.03.2023 17:00
Tilaajille
"Roolihahmo on kaikkea muuta kuin minä itse, röyhkeä, ilkeäkin" – Tänään Taivalkoskella ensi-iltansa saavassa Terveen paperit-näytelmässä pyöritään koston, rakkauden ja pikkupitäjämäisen kateuden parissa

"Roo­li­hah­mo on kaikkea muuta kuin minä itse, röyh­keä, il­keä­kin" – Tänään Tai­val­kos­kel­la en­si-il­tan­sa saa­vas­sa Terveen pa­pe­rit-näy­tel­mäs­sä pyö­ri­tään koston, rak­kau­den ja pik­ku­pi­tä­jä­mäi­sen ka­teu­den parissa

03.03.2023 10:52
Tilaajille
Taivalkosken kunta sai toistaiseksi purettua varhaiskasvatusjonon – Vesselille löytyivät tilat Vekaran naapurista

Tai­val­kos­ken kunta sai tois­tai­sek­si pu­ret­tua var­hais­kas­va­tus­jo­non – Ves­se­lil­le löy­tyi­vät tilat Vekaran naa­pu­ris­ta

01.03.2023 13:00
Tilaajille