Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Kasvomaskit: Kuu­sa­mon kau­pun­ki hankkii suuren määrän maskeja 38 sen­til­lä kappale

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Taivalkoski
Kuukausi ja vanhemmat
Varas hiipi taloon aamuyöllä - Taivalkosken keskustassa liikkuneista autoista pyydetään havaintoja

Varas hiipi taloon aa­mu­yöl­lä - Tai­val­kos­ken kes­kus­tas­sa liik­ku­neis­ta au­tois­ta pyy­de­tään ha­vain­to­ja

25.01.2022 10:29
Neljä meni läpi aluevaltuustoon Koillismaalta – Niilo Keränen ehdoton ääniharava koillismaalaisista ehdokkaista

Neljä meni läpi alue­val­tuus­toon Koil­lis­maal­ta – Niilo Keränen ehdoton ää­ni­ha­ra­va koil­lis­maa­lai­sis­ta eh­dok­kais­ta

23.01.2022 23:56 2
Tilaajille
Palaa historiallisen aluevaali-illan tunnelmiin Koillismaalla

Palaa his­to­rial­li­sen alue­vaa­li-il­lan tun­nel­miin Koil­lis­maal­la

23.01.2022 23:30
Taivalkosken terveyskeskuksen uudesta automaatista helposti hoitotarvikkeita mukaan

Tai­val­kos­ken ter­veys­kes­kuk­sen uudesta au­to­maa­tis­ta hel­pos­ti hoi­to­tar­vik­kei­ta mukaan

19.01.2022 14:26
Tilaajille
Kuusamossa reilut 3000 kävi äänestämässä ennakkoon aluevaaleissa – Posiolla äänestettiin Koillismaan vilkkaimmin ennakkoon

Kuu­sa­mos­sa reilut 3000 kävi ää­nes­tä­mäs­sä en­nak­koon alue­vaa­leis­sa – Po­siol­la ää­nes­tet­tiin Koil­lis­maan vilk­kaim­min en­nak­koon

19.01.2022 12:45
Tilaajille
Pääkirjoitus: On vain yksi keino estää vallan keskittymisen – käytä sitä sunnuntaina, jos et ole jo käyttänyt
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: On vain yksi keino estää vallan kes­kit­ty­mi­sen – käytä sitä sun­nun­tai­na, jos et ole jo käyt­tä­nyt

19.01.2022 04:00
Tilaajille
Aija-Mari Moilanen valittiin Taivalkosken hallintopäälliköksi

Ai­ja-Ma­ri Moi­la­nen va­lit­tiin Tai­val­kos­ken hal­lin­to­pääl­li­kök­si

18.01.2022 11:32
Tilaajille
Taivalkoski toimitti hallintopäällikköhakijoiden hakemukset puolitoista tuntia ennen päätöskokouksen alkua – näin hakijat korostavat vahvuuksiaan

Tai­val­kos­ki toi­mit­ti hal­lin­to­pääl­lik­kö­ha­ki­joi­den ha­ke­muk­set puo­li­tois­ta tuntia ennen pää­tös­ko­kouk­sen alkua – näin hakijat ko­ros­ta­vat vah­vuuk­siaan

17.01.2022 15:51
Tilaajille
Taivalkoski valitsee uuden huippuvirkamiehen neljästä vaihtoehdosta, kunta vitkuttaa tietojen luovuttamista hakijoista – "Olemme tosi tupella", pahoittelee kunnanjohtaja

Tai­val­kos­ki va­lit­see uuden huip­pu­vir­ka­mie­hen nel­jäs­tä vaih­toeh­dos­ta, kunta vit­kut­taa tie­to­jen luo­vut­ta­mis­ta ha­ki­jois­ta – "O­lem­me tosi tu­pel­la", pa­hoit­te­lee kun­nan­joh­ta­ja

17.01.2022 11:14
Tilaajille
Metsästyskielto laajenee Pikku-Syötteelle – Avi päätti Koillismaan ja Kainuun rajoituksista seuraavaksi viideksi vuodeksi

Met­säs­tys­kiel­to laa­je­nee Pik­ku-Syöt­teel­le – Avi päätti Koil­lis­maan ja Kainuun ra­joi­tuk­sis­ta seu­raa­vak­si vii­dek­si vuo­dek­si

15.01.2022 11:19 3
Tilaajille
Lumi katkoo puita ja sähköjä Koillismaalla – "Koko yhtiön miehistö on kiertänyt puhdistamassa linjoja"

Lumi katkoo puita ja sähköjä Koil­lis­maal­la – "Koko yhtiön mie­his­tö on kier­tä­nyt puh­dis­ta­mas­sa lin­jo­ja"

13.01.2022 08:50
Tilaajille
Pudasjärven ja Taivalkosken aluevaaliehdokkaat yksimielisiä: palveluiden on säilyttävä saavutettavina

Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken alue­vaa­li­eh­dok­kaat yk­si­mie­li­siä: pal­ve­lui­den on säi­lyt­tä­vä saa­vu­tet­ta­vi­na

12.01.2022 08:48 1
Huolena sote-palveluiden pysyvyys – "Tällä iällä julkisista palveluista henkilökohtaisesti tärkeimpänä ovat sosiaali- ja terveyspalvelut"

Huolena so­te-pal­ve­lui­den py­sy­vyys – "Tällä iällä jul­ki­sis­ta pal­ve­luis­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tär­keim­pä­nä ovat so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut"

12.01.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maal­la pysyy jat­kos­sa­kin sote- ja pe­las­tus­toi­mi, mutta niiden laa­juu­des­ta päättää alue­val­tuus­to

06.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Puunkuljettajat toivovat rautatieyhteyttä Koillismaalle – Taivalkosken terminaali toisi puulle lisää markkinaa: "Minusta on ollut hölmöä, että rata on unohdettu,  onhan meillä ollut puuvirtoja kautta aikojen"

Puun­kul­jet­ta­jat toi­vo­vat rau­ta­tie­yh­teyt­tä Koil­lis­maal­le – Tai­val­kos­ken ter­mi­naa­li toisi puulle lisää mark­ki­naa: "Mi­nus­ta on ollut hölmöä, että rata on unoh­det­tu, onhan meillä ollut puu­vir­to­ja kautta ai­ko­jen"

05.01.2022 17:00 6
Tilaajille
Taivalkoski houkuttelee opiskelijoita rahalla pysymään taivalkoskelaisina – nämä ehdot pitää täyttyä, jotta kannusterahaa voi hakea

Tai­val­kos­ki hou­kut­te­lee opis­ke­li­joi­ta rahalla py­sy­mään tai­val­kos­ke­lai­si­na – nämä ehdot pitää täyt­tyä, jotta kan­nus­te­ra­haa voi hakea

03.01.2022 15:18
Tilaajille
Uusivuosi sujui rauhallisesti Koillismaalla – kotihälytyksien määrä vastasi poliisilla normaalia viikonloppua, rattijuoppoja tavallistakin vähemmän

Uu­si­vuo­si sujui rau­hal­li­ses­ti Koil­lis­maal­la – ko­ti­hä­ly­tyk­sien määrä vastasi po­lii­sil­la nor­maa­lia vii­kon­lop­pua, rat­ti­juop­po­ja ta­val­lis­ta­kin vä­hem­män

02.01.2022 17:00
Tilaajille
Korona, kuntavaalit ja Paula-myrsky leimasivat uutisvuotta Koillismaalla

Korona, kun­ta­vaa­lit ja Pau­la-myrs­ky lei­ma­si­vat uu­tis­vuot­ta Koil­lis­maal­la

31.12.2021 17:00
Tilaajille
Kysyimme, millä mielin vuosi 2022 otetaan vastaan Koillismaalla – toiveissa paluu normaalimpaan arkeen, kotimaan matkailun vedon uskotaan säilyvän

Ky­syim­me, millä mielin vuosi 2022 otetaan vastaan Koil­lis­maal­la – toi­veis­sa paluu nor­maa­lim­paan arkeen, ko­ti­maan mat­kai­lun vedon us­ko­taan säi­ly­vän

31.12.2021 04:00 1
Tilaajille
Joulun kynttilämerestä syntyy paljon roskaa hautausmaille – Kuusamon hautausmailla jätteiden lajittelussa voisi olla parantamisen varaa

Joulun kynt­ti­lä­me­res­tä syntyy paljon roskaa hau­taus­mail­le – Kuu­sa­mon hau­taus­mail­la jät­tei­den la­jit­te­lus­sa voisi olla pa­ran­ta­mi­sen varaa

30.12.2021 11:00
Tilaajille