Mäkihyppy

Vilho Pa­lo­saa­ri nuorten maa­jouk­kuees­sa – mä­ki­hy­pyn A-maa­jouk­kuee­seen vain kolme ur­hei­li­jaa

20.05.2021 13:23 1
Tilaajille

Mä­ki­mie­het suun­taa­vat Pla­ni­can len­to­mä­keen – KEV:n Kalle Heik­ki­nen Con­ti­nen­tal Cupiin Ve­nä­jäl­le

23.03.2021 12:57
Tilaajille

Mä­ki­hy­pyn ja yh­dis­te­tyn Ho­pea­som­mat Tai­val­kos­kel­ta peruttu – kisat py­ri­tään jär­jes­tä­mään jou­lu­kuus­sa

20.03.2021 12:00
Tilaajille

Pon­nis­tus ja lento – Kuu­sa­mos­sa kasvaa tu­le­vai­suu­den toivoja mä­ki­hyp­pyyn ja yh­dis­tet­tyyn

14.03.2021 11:00
Tilaajille

OH:n Jenny Rau­tion­aho ja Wille Kar­hu­maa sekä Visa Ski Team Kemin Riit­ta-Lii­sa Roponen MM-jouk­kuee­seen

15.02.2021 23:10
Tilaajille

Oi­nak­sen MM-ki­sat päät­tyi­vät jouk­kue­ki­soi­hin - yh­dis­te­tyn mä­ki­osuu­del­la hylkäys har­mit­ti

13.02.2021 22:53
Tilaajille

Pa­lo­saa­ri 39:s nuorten MM-mäes­sä

11.02.2021 20:11
Tilaajille

Kul­ta­juh­lat MM-ki­so­jen aluksi – Moi­la­ses­ta en­sim­mäi­nen suo­ma­lais­mies, joka vei sprin­tin nuorten MM-kul­taa, tänään myös koil­lis­maa­lais­ten seu­ro­jen ur­hei­li­jat pää­se­vät ladulle ja mäkeen

10.02.2021 04:00
Tilaajille

Tai­val­vaa­ran Tapsan Cupissa runsas osan­ot­to – katso tästä tu­lok­set

06.02.2021 16:51
Tilaajille

Tässä joukkue nuorten MM-ki­soi­hin – mukana koil­lis­maa­lais­ten seu­ro­jen ur­hei­li­joi­ta

02.02.2021 11:20
Tilaajille

Oinas kahteen kultaan ko­ti­ki­sois­saan – KEV:n hyp­pää­jät mi­ta­li­si­jo­jen ul­ko­puo­lel­le Tai­val­kos­kel­la

30.01.2021 16:43
Tilaajille

Tai­val­vaa­ra SM-ki­sa­näyt­tä­mö­nä tyhjän kat­so­mon edessä

27.01.2021 19:00
Tilaajille

TaKulle 2000 euroa ja Met­sä-Vei­koil­le 25 000 euroa avus­tus­ta

22.01.2021 04:00
Tilaajille

Tapsan Cupin toinen kil­pai­lu hy­pät­tiin Tai­val­kos­kel­la – katso tästä tu­lok­set

16.01.2021 18:32
Tilaajille

Kalle Heik­ki­nen Con­ti­nen­tal Cupiin

12.01.2021 11:48
Tilaajille

Mei­je­rin mäellä ki­sat­tiin – katso tästä tu­lok­set

12.01.2021 10:02
Tilaajille

Tai­val­vaa­ral­la hy­pät­tiin vuoden 2021 en­sim­mäi­nen mä­ki­kil­pai­lu – katso tästä tu­lok­set

02.01.2021 16:05
Tilaajille

Poik­keus­jär­jes­te­ly­jä, kisojen pe­ru­mi­sia ja siir­ty­mi­siä, pet­ty­myk­siä ja häm­men­nys­tä, mutta myös ilon hetkiä – ur­hei­lu­vuo­si 2020 oli eri­lai­nen myös Koil­lis­maal­la

27.12.2020 15:01
Tilaajille

Kalle Heik­ki­nen pis­teil­le Con­ti­nen­tal Cupissa – Hörl hyppäsi Rukalla uuden mä­ki­en­nä­tyk­sen

21.12.2020 11:39
Tilaajille

Odo­tet­ta­vis­sa pitkien hyp­py­jen vii­kon­lop­pu – Rukalla kil­pai­lee liuta maail­mal­la­kin me­nes­ty­nei­tä mä­ki­hyp­pää­jiä yleisön silmien ulot­tu­mat­to­mis­sa

17.12.2020 17:00
Tilaajille