Tilaajille

Ilmoita ylei­sö­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­ses­tä ajoissa – po­lii­sin lu­pa­pal­ve­luis­sa ruuhkaa

Pudasjärvi

Kesän erilaisten yleisötilaisuuksien järjestäminen on nyt kokoontumisrajoitusten lievennyttyä vilkastunut. Tämän takia poliisin lupapalveluissa yleisötilaisuusilmoitusten käsittely on osin ruuhkautunut.

- Tähän on vaikuttanut tapahtumien runsaan määrän lisäksi myös se, että poliisille on jätetty ilmoituksia asian käsittelyn kannalta liian myöhäisenä ajankohtana ja puutteellisin tiedoin, lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen Poliisihallituksesta sanoo poliisin tiedotteessa.