Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Poliisi
Oululaismies edelleen kadoksissa – poliisi pyytää havaintoja pari viikkoa sitten kadonneesta miehestä

Ou­lu­lais­mies edel­leen ka­dok­sis­sa – poliisi pyytää ha­vain­to­ja pari viikkoa sitten ka­don­nees­ta mie­hes­tä

30.11.2023 16:51
Poliisi valvoo hirvenmetsästystä tehostetusti lokakuun aikana – valvonnassa mukana myös erävalvonta

Poliisi valvoo hir­ven­met­säs­tys­tä te­hos­te­tus­ti lo­ka­kuun aikana – val­von­nas­sa mukana myös erä­val­von­ta

07.10.2023 04:00
Lyijyhaulikielto ja reserviläisaseet kasvattavat asekauppaa – lyijyhauleja ei enää saa käyttää kosteikoilla eikä suojavyöhykkeillä

Lyi­jy­hau­li­kiel­to ja re­ser­vi­läis­aseet kas­vat­ta­vat ase­kaup­paa – lyi­jy­hau­le­ja ei enää saa käyttää kos­tei­koil­la eikä suo­ja­vyö­hyk­keil­lä

16.09.2023 17:00
Tilaajille
Poliisi valvoo vesilintujen- ja karhunmetsästyksen aloitusta – uusi asetus rajoittaa vesilintujen hämärämetsästystä

Poliisi valvoo ve­si­lin­tu­jen- ja kar­hun­met­säs­tyk­sen aloi­tus­ta – uusi asetus ra­joit­taa ve­si­lin­tu­jen hä­mä­rä­met­säs­tys­tä

19.08.2023 09:00
Tilaajille
"Festareiden järjestämisen jälkeen on toki väsynyt, mutta onnellinen" – Tapahtumaviikonloppuun ollaan Koillismaalla tyytyväisiä, Olutfestareilla noin 1500 kävijää

"Fes­ta­rei­den jär­jes­tä­mi­sen jälkeen on toki vä­sy­nyt, mutta on­nel­li­nen" – Ta­pah­tu­ma­vii­kon­lop­puun ollaan Koil­lis­maal­la tyy­ty­väi­siä, Olut­fes­ta­reil­la noin 1500 kävijää

17.07.2023 11:00
Tilaajille
Iijokeen suistuneen pyöräkuormaajan kuljettaja löydettiin menehtyneenä

Ii­jo­keen suis­tu­neen pyö­rä­kuor­maa­jan kul­jet­ta­ja löy­det­tiin me­neh­ty­nee­nä

09.07.2023 16:09
Kuusamon juhannus antoi lomalaisille kauniin sään ja naarmut polviin

Kuu­sa­mon ju­han­nus antoi lo­ma­lai­sil­le kauniin sään ja naarmut polviin

24.06.2023 17:00
Tilaajille
Poliisi valvoo juhannuksen juhlintaa myös harvaan asutuilla alueilla

Poliisi valvoo ju­han­nuk­sen juh­lin­taa myös harvaan asu­tuil­la alueil­la

21.06.2023 04:00
Tilaajille
Takana neljäkymmentä sivua lupalappuja ja edessä kesän hienoin ajoneuvonäyttely - tämän kaiken viranomainen tahtoo tietää ennen yleisötapahtuman järjestämistä

Takana nel­jä­kym­men­tä sivua lu­pa­lap­pu­ja ja edessä kesän hienoin ajo­neu­vo­näyt­te­ly - tämän kaiken vi­ran­omai­nen tahtoo tietää ennen ylei­sö­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mis­tä

31.05.2023 04:00
Tilaajille
Lidlin seinää autollaan hajottanut mies on paikallinen, vahvistaa Kuusamon poliisi – ajomatka päättyi ojaan ja koivuun läheiselle tielle

Lidlin seinää au­tol­laan ha­jot­ta­nut mies on pai­kal­li­nen, vah­vis­taa Kuu­sa­mon poliisi – ajo­mat­ka päättyi ojaan ja koivuun lä­hei­sel­le tielle

24.04.2023 13:35 1
Tilaajille
Selvitys: Poliisin peruspalveluissa on isojakin alueellisia eroja, hälytystehtäviä hoidetaan enemmän puhelimella – Miten käy Oulun ja Lapin poliisilaitosten?

Sel­vi­tys: Po­lii­sin pe­rus­pal­ve­luis­sa on iso­ja­kin alueel­li­sia eroja, hä­ly­tys­teh­tä­viä hoi­de­taan enemmän pu­he­li­mel­la – Miten käy Oulun ja Lapin po­lii­si­lai­tos­ten?

15.04.2023 12:00
Tilaajille
Poliisi ja tulli tutkivat koirien laitonta maahantuontia Venäjältä – pennut myytiin noin tuhannella eurolla

Poliisi ja tulli tut­ki­vat koirien lai­ton­ta maa­han­tuon­tia Ve­nä­jäl­tä – pennut myytiin noin tu­han­nel­la eurolla

04.04.2023 11:10 3
Tilaajille
Onnellinen loppu: Hiihtämään lähtenyt lapsi katosi Pyhävaaralla maanantai-iltana – vanhemmat löysivät ennen kuin pelastuslaitos tai poliisi ehtivät paikalle

On­nel­li­nen loppu: Hiih­tä­mään läh­te­nyt lapsi katosi Py­hä­vaa­ral­la maa­nan­tai-il­ta­na – ­van­hem­mat löy­si­vät ennen kuin pe­las­tus­lai­tos tai poliisi ehtivät pai­kal­le

20.02.2023 18:38 1
Tilaajille
Tee katoamisilmoitus kotipihasta kadonneesta lapsesta tai muistisairaasta läheisestä välittömästi – Poliisi: "Ei kannata jäädä miettimään, kehtaako yhteyttä ottaa"

Tee ka­toa­mis­il­moi­tus ko­ti­pi­has­ta ka­don­nees­ta lap­ses­ta tai muis­ti­sai­raas­ta lä­hei­ses­tä vä­lit­tö­mäs­ti – ­Po­lii­si: "Ei kannata jäädä miet­ti­mään, keh­taa­ko yh­teyt­tä ottaa"

06.02.2023 17:00
Tilaajille
Poliisi etsii kadonnutta 15–vuotiasta rovaniemeläistä Jimi Repoa

Poliisi etsii ka­don­nut­ta 15–­vuo­tias­ta ro­va­nie­me­läis­tä Jimi Repoa

03.02.2023 16:08
Riitaa taksitolpalla, törmäys asuntovaunuun, neljä rattijuopumusta ja kaahailua taajamassa – poliisilla oli kysyntää viikonloppuna Koillismaalla

Riitaa tak­si­tol­pal­la, törmäys asun­to­vau­nuun, neljä rat­ti­juo­pu­mus­ta ja kaa­hai­lua taa­ja­mas­sa – po­lii­sil­la oli ky­syn­tää vii­kon­lop­pu­na Koil­lis­maal­la

22.01.2023 15:36
Tilaajille
Kuusamon poliisiasema muuttaa ensi viikolla uusiin tiloihinsa – Muuttoviikolla poikkeuksia aukioloajoissa

Kuu­sa­mon po­lii­si­ase­ma muuttaa ensi vii­kol­la uusiin ti­loi­hin­sa – Muut­to­vii­kol­la poik­keuk­sia au­ki­olo­ajois­sa

17.01.2023 17:32
Tilaajille
Ulosajot Posiolla ja Pudasjärvellä – muuten jouluna poliisilla ja pelastuslaitoksella rauhallista, kotihälytyksiä vain muutamia

Ulos­ajot Po­siol­la ja Pu­das­jär­vel­lä – muuten jouluna po­lii­sil­la ja pe­las­tus­lai­tok­sel­la rau­hal­lis­ta, ko­ti­hä­ly­tyk­siä vain muu­ta­mia

26.12.2022 15:18
Tilaajille
Poliisi valvoo rattijuoppoja valvontamaratonissa – puhallutuksia perjantaista lauantaihin

Poliisi valvoo rat­ti­juop­po­ja val­von­ta­ma­ra­to­nis­sa – pu­hal­lu­tuk­sia per­jan­tais­ta lauan­tai­hin

09.12.2022 16:23
Poliisi jatkaa Harvaturva-partiointia myös ensi vuonna – toiminnalla poliisi pyrkii alueille, missä poliisipartioita ei tavallisesti näy

Poliisi jatkaa Har­va­tur­va-par­tioin­tia myös ensi vuonna – toi­min­nal­la poliisi pyrkii alueil­le, missä po­lii­si­par­tioi­ta ei ta­val­li­ses­ti näy

23.11.2022 04:00