Sosiaalinen media
Luontovalokuvaaja on nähnyt luonnon muuttuvan kymmenessä vuodessa – enää someen ei merkitä kuvien ottopaikkoja: "Siellä alkaa olla ihmisiä jonoksi asti"

Luon­to­va­lo­ku­vaa­ja on nähnyt luonnon muut­tu­van kym­me­nes­sä vuo­des­sa – enää someen ei merkitä kuvien ot­to­paik­ko­ja: "Siellä alkaa olla ihmisiä jonoksi asti"

26.10.2020 16:00 0
Tilaajille
Lokan ja Vehkoon kiistasta annetaan hovituomio tänään – Rikosoikeuden professori selittää, millainen rikos on kunnianloukkaus

Lokan ja Vehkoon kiis­tas­ta an­ne­taan ho­vi­tuo­mio tänään – Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri se­lit­tää, mil­lai­nen rikos on kun­nian­louk­kaus

30.09.2020 11:00 0
Tilaajille
Posion kunnan elinkeinotoimi järjestää markkinointityöpajoja yrittäjille verkossa

Posion kunnan elin­kei­no­toi­mi jär­jes­tää mark­ki­noin­ti­työ­pa­jo­ja yrit­tä­jil­le ver­kos­sa

28.04.2020 18:46 0
Yllättikö kau­pun­gin­val­tuu­te­tun somepurkaus? Asiantuntijan mielestä yh­teis­kun­nal­li­nen keskustelu on koventunut, ja kriisitilanne voi kärjistää tunteita

Yl­lät­ti­kö kau­pun­gin­val­tuu­te­tun so­me­pur­kaus? Asian­tun­ti­jan mie­les­tä yh­teis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu on ko­ven­tu­nut, ja krii­si­ti­lan­ne voi kär­jis­tää tun­tei­ta

21.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Oululainen kaupunginvaltuutettu Sari Halonen erotettu syyskuun loppuun – Halonen ohittaa kysymyksen anteeksipyynnöstä mutta hyväksyy erottamispäätöksen: "Sain mitä ansaitsinkin"

Ou­lu­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Sari Halonen ero­tet­tu syys­kuun loppuun – Halonen ohittaa ky­sy­myk­sen an­teek­si­pyyn­nös­tä mutta hy­väk­syy erot­ta­mis­pää­tök­sen: "Sain mitä an­sait­sin­kin"

20.04.2020 08:49 0
Oulun demarien ryh­män­joh­ta­ja: Valtuutettu Sari Halosen some-kirjoitukset kuusamolaisten ryhmässä eivät ole "millään tavalla SDP:n arvojen mukaisia" – ryhmä koolle asian vuoksi

Oulun de­ma­rien ryh­män­joh­ta­ja: Val­tuu­tet­tu Sari Halosen so­me-kir­joi­tuk­set kuu­sa­mo­lais­ten ryh­mäs­sä eivät ole "mil­lään tavalla SDP:n arvojen mu­kai­sia" – ryhmä koolle asian vuoksi

19.04.2020 13:20 0
Koululainen – turhauttaako kotona kykkiminen jo nyt? Ei hätää: kuusamolaisveljekset Jaro, 10,  ja Juuso, 7, opastavat liikuntatemppuja Instagramissa

Kou­lu­lai­nen – tur­haut­taa­ko kotona kyk­ki­mi­nen jo nyt? Ei hätää: kuu­sa­mo­lais­vel­jek­set Jaro, 10, ja Juuso, 7, opas­ta­vat lii­kun­ta­temp­pu­ja Ins­tag­ra­mis­sa

19.03.2020 14:24 0
Tilaajille
Toimittajalta: Muistatko vielä Star Wars Kidin tai raivokkaan toimistotyöntekijän? Viraalivideot alkoivat näytön paiskomisella jo vuonna 1997
Kolumni Petri Markkanen

Toi­mit­ta­jal­ta: Muis­tat­ko vielä Star Wars Kidin tai rai­vok­kaan toi­mis­to­työn­te­ki­jän? Vi­raa­li­vi­deot al­koi­vat näytön pais­ko­mi­sel­la jo vuonna 1997

15.01.2020 10:28 0
Toimittajalta: Kaikkea ei voi saada, joten kannattaa keskittyä siihen, mitä oikeasti haluaa
Kolumni Kaisa Vänskä

Toi­mit­ta­jal­ta: Kaikkea ei voi saada, joten kan­nat­taa kes­kit­tyä siihen, mitä oi­keas­ti haluaa

09.01.2020 05:00 0
Enää kotkat eivät parittele - Nyt oravat työntävät ostoskärryjä: "Välillä tuntuu, että minunkin kuviani kopioidaan"

Enää kotkat eivät pa­rit­te­le - Nyt oravat työn­tä­vät os­tos­kär­ry­jä: "Vä­lil­lä tuntuu, että mi­nun­kin kuviani ko­pioi­daan"

27.01.2018 09:00 0

Kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­set suorana ko­ti­soh­val­le

17.01.2018 09:00 0
Kunnat käyttävät vaihtelevasti somea – Taivalkoski on aktiivinen, Posiolla ja Kuusamossa ollaan suunnitteluvaiheessa

Kunnat käyt­tä­vät vaih­te­le­vas­ti somea – Tai­val­kos­ki on ak­tii­vi­nen, Po­siol­la ja Kuu­sa­mos­sa ollaan suun­nit­te­lu­vai­hees­sa

17.01.2018 09:00 0
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kamera kädessä luon­toon – so­siaa­li­sen median tuulet pu­hal­ta­vat luon­to­ku­vauk­ses­sa­kin

11.09.2017 05:00 0
Instagram-tähti Konsta Punkka: Sosiaalinen media on kasvattanut huimasti kiinnostusta luontokuvaukseen

Ins­tag­ram-täh­ti Konsta Punkka: So­siaa­li­nen media on kas­vat­ta­nut hui­mas­ti kiin­nos­tus­ta luon­to­ku­vauk­seen

11.09.2017 05:00 0
Kolumni

Känny kiinni kym­me­nel­tä - tuhat mukana haas­tees­sa

19.04.2016 05:00 0