Koil­lis­sa­no­mat Live: Rukan maail­man­cup­vii­kon­lo­pun sekaan jää­kiek­koa – katso suo­ra­na, kun Pal­lo-Kar­hut kohtaa yli­vies­ka­lai­sen Populan

Viihde
Kuukausi
Nyt on tähtiäkin liikkeellä – katso tästä Koillismaan menot viikon aikana

Nyt on täh­tiä­kin liik­keel­lä – katso tästä Koil­lis­maan menot viikon aikana

25.11.2021 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Täällä Taivalkoskella jo rakennuksen mittaajia odotellaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Täällä Tai­val­kos­kel­la jo ra­ken­nuk­sen mit­taa­jia odo­tel­laan

21.11.2021 04:00
Tilaajille
Kerää koko sarja: kierrä Koillismaan kolme joulunavausta viikonlopussa – katso myös muut viikon menot

Kerää koko sarja: kierrä Koil­lis­maan kolme jou­lun­avaus­ta vii­kon­lo­pus­sa – katso myös muut viikon menot

21.11.2021 10:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Vih­doin­kin saamme ajan­ta­sais­ta tietoa ja sitä juuri toi­vom­me ter­vey­den­hoi­don puo­lel­ta"

17.11.2021 18:45
Tilaajille
"Mä oon tämmönen tättähäärä ja näin ja kyllä mä jostain löydän itelle sen kumppanin" – kuusamolaisen maajussitar-Miian ja Kimmon tiet jatkuvat eri suuntiin

"Mä oon täm­mö­nen tät­tä­hää­rä ja näin ja kyllä mä jostain löydän itelle sen kump­pa­nin" – kuu­sa­mo­lai­sen maa­jus­si­tar-Miian ja Kimmon tiet jat­ku­vat eri suun­tiin

16.11.2021 13:10
Tilaajille
Yhdysvalloissakin musisoinut duo tuo joulukuussa jazzahtavaa joulutunnelmaa Kuusamoon ja Taivalkoskelle

Yh­dys­val­lois­sa­kin mu­si­soi­nut duo tuo jou­lu­kuus­sa jazz­ah­ta­vaa jou­lu­tun­nel­maa Kuu­sa­moon ja Tai­val­kos­kel­le

16.11.2021 11:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "On vaan kumma, ettei Kuu­sa­mos­sa ole näillä ko­ro­na­lu­vuil­la aihetta pa­niik­kiin."

15.11.2021 19:35 1
Tilaajille
Erja Lyytinen konsertoi jälleen Kuusamossa ja tuo vieraita mukanaan – julkaisi myös uuden singlen

Erja Lyy­ti­nen kon­ser­toi jälleen Kuu­sa­mos­sa ja tuo vie­rai­ta mu­ka­naan – jul­kai­si myös uuden singlen

15.11.2021 04:00
Tilaajille
Vientihankkeella paikataan kirja-alan mustaa aukkoa: "Ainoa tapa taata pienen kielialueen kirja-alan elinvoimaisuus on panostaa pitkäjänteisesti vientiin"

Vien­ti­hank­keel­la pai­ka­taan kir­ja-alan mustaa aukkoa: "Ainoa tapa taata pienen kie­li­alueen kir­ja-alan elin­voi­mai­suus on pa­nos­taa pit­kä­jän­tei­ses­ti vien­tiin"

15.11.2021 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: "Orpokodissa Linus tapaa maahisen, traakin, ihmissylikoiran, metsänhengen, toistaiseksi tunnistamattoman lonkero-olennon" – Tässä on sympaattinen ja elämänmyönteinen kirja vakavista teemoista

Lai­na­vink­ki: "Or­po­ko­dis­sa Linus tapaa maa­hi­sen, traa­kin, ih­mis­sy­li­koi­ran, met­sän­hen­gen, tois­tai­sek­si tun­nis­ta­mat­to­man lon­ke­ro-olen­non" – Tässä on sym­paat­ti­nen ja elä­män­myön­tei­nen kirja va­ka­vis­ta tee­mois­ta

14.11.2021 17:08
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Miksi Kuu­sa­mos­sa ei oteta ko­ro­na­tes­tiä sel­lai­sil­ta, joilla on 2 ro­ko­tet­ta vaikka on oi­rei­ta, vaan sa­no­taan, ettei tar­vit­se ottaa jos on 2 ro­ko­tet­ta?

14.11.2021 11:40 2
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Muik­ku­laa­tik­ko: Ran­ta­vii­va jakaa ole­vai­sen kah­den­lai­siin to­del­li­suu­teen – Maalla on ihmisen maan­tei­tä, mutta jäällä voi olla ihmisen jään­tei­tä

13.11.2021 17:11
Tilaajille
"Yleisö on se, mikä saa minut aina syttymään yhä uudestaan" – Vuodesta 1977 keikkaillut diskokuningatar Eini Kuusamotalon lavalla lauantaina –

"Yleisö on se, mikä saa minut aina syt­ty­mään yhä uu­des­taan" – Vuo­des­ta 1977 keik­kail­lut dis­ko­ku­nin­ga­tar Eini Kuu­sa­mo­ta­lon lavalla lauan­tai­na –

13.11.2021 04:00
Tilaajille
Posiolaiset löysivät yli 650 kadonnutta rajapyykkiä ja keräsivät yhteensä 1 371 pistettä

Po­sio­lai­set löy­si­vät yli 650 ka­don­nut­ta ra­ja­pyyk­kiä ja ke­rä­si­vät yh­teen­sä 1 371 pis­tet­tä

12.11.2021 04:01
Tilaajille
Miltä kuulostaa ääneenluku Iltahämärissä tai Kuusamon mieslaulajien 70-vuotis- ja jäähyväiskonsertti? Nappaa tästä menovinkit viikonlopun ja alkuviikon menoihin!

Miltä kuu­los­taa ää­neen­lu­ku Il­ta­hä­mä­ris­sä tai Kuu­sa­mon mies­lau­la­jien 70-vuo­tis- ja jää­hy­väis­kon­sert­ti? Nappaa tästä me­no­vin­kit vii­kon­lo­pun ja al­ku­vii­kon me­noi­hin!

11.11.2021 14:00
Tilaajille
Tunnetko? Tarvitsetko? Nyt olisi tarjolla etäluentoa aiheesta – Lisäksi vipattavalle menojalalle löytyy lääkettä niin Kuusamon historiasta, jääkiekkopeleistä kuin Stigin keikasta: katso tästä menovinkit!

Tun­net­ko? Tar­vit­set­ko? Nyt olisi tar­jol­la etä­luen­toa ai­hees­ta – Lisäksi vi­pat­ta­val­le me­no­ja­lal­le löytyy lää­ket­tä niin Kuu­sa­mon his­to­rias­ta, jää­kiek­ko­pe­leis­tä kuin Stigin kei­kas­ta: katso tästä me­no­vin­kit!

04.11.2021 15:50
Tilaajille
Lainavinkki: Tusina elämänohjetta ei riitä mihinkään – tässä kirjassa niitä on listattuna 488

Lai­na­vink­ki: Tusina elä­män­oh­jet­ta ei riitä mi­hin­kään – tässä kir­jas­sa niitä on lis­tat­tu­na 488

31.10.2021 12:00
Tilaajille
Risto Pikkupeuran vieraskolumni: Ajat­te­let­ko omil­la­si vai so­mel­la­si? Nyt on syytä olla huolissaan aikuisten medialukutaidosta
Mielipidekirjoitus

Risto Pik­ku­peu­ran vie­ras­ko­lum­ni: Ajat­te­let­ko omil­la­si vai so­mel­la­si? Nyt on syytä olla huo­lis­saan ai­kuis­ten me­dia­lu­ku­tai­dos­ta

30.10.2021 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Muikkulaatikko: Muikku myöntää Koillismaalla hankkeita kehittäville oikeuden nimeen Muikkuverkko

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku myöntää Koil­lis­maal­la hank­kei­ta ke­hit­tä­vil­le oi­keu­den nimeen Muik­ku­verk­ko

29.10.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Hei kaikki Kuu­sa­mon boo­me­rit, jäitä hattuun nyt kes­kus­tan lumen au­rauk­sen kans­sa!"

28.10.2021 19:02 1
Tilaajille