Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Viihde
Kuukausi
Tero Karjalaisen kolumni: Vääpeli noitui kuusamolaisten ajavan hänet konkurssiin
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Vääpeli noitui kuu­sa­mo­lais­ten ajavan hänet kon­kurs­siin

04.06.2023 04:01
Tilaajille
Miten juhlit koulujen päättymistä? – Avaa juhlasuunnitelmasi vastaamalla Koillissanomien viikon kysymykseen

Miten juhlit kou­lu­jen päät­ty­mis­tä? – Avaa juh­la­suun­ni­tel­ma­si vas­taa­mal­la Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen

31.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Muutama piña colada on jo takana – Käärijän toinen sija Euroviisuissa on Suomelle kuin voitto, ja enää on turhaa inistä siitä, että Euroviisuissa ei voisi pärjätä suomenkielisellä kappaleella
Kolumni

Muutama piña colada on jo takana – Kää­ri­jän toinen sija Eu­ro­vii­suis­sa on Suo­mel­le kuin voitto, ja enää on turhaa inistä siitä, että Eu­ro­vii­suis­sa ei voisi pärjätä suo­men­kie­li­sel­lä kap­pa­leel­la

17.05.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Hei sinä tak­sin­kul­jet­ta­ja, joka olit ajaa pääl­le­ni!

15.05.2023 16:16
Tilaajille
Suomen Käärijä oli yleisöäänten selvä suosikki, mutta jäi kokonaisäänissä toiseksi – Ruotsin Loreen on Euroviisujen voittaja

Suomen Käärijä oli ylei­sö­ään­ten selvä suo­sik­ki, mutta jäi ko­ko­nais­ää­nis­sä toi­sek­si – Ruotsin Loreen on Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja

14.05.2023 09:23 3
Joukkuevoimistelua, näyttelyitä ja euroviisustudio – Nappaa tästä vinkit Koillismaan menoihin

Jouk­kue­voi­mis­te­lua, näyt­te­lyi­tä ja eu­ro­vii­su­stu­dio – Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan me­noi­hin

12.05.2023 04:00
Tilaajille
Posiolla puetaan Käärijävaatteet perjantaina päälle – nuorten idea sai kunnan väenkin mukaan

Po­siol­la puetaan Kää­ri­jä­vaat­teet per­jan­tai­na päälle – nuorten idea sai kunnan väenkin mukaan

10.05.2023 17:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Tää Kää­ri­jän esitys on ihan hirveä, aivan kauhea"

10.05.2023 11:00 5
Tilaajille
Käärijä jatkoon Euroviisujen semifinaalista – kohta nähdään, miten koillismaalaiset juuret omaavan Jeren käy finaalissa

Käärijä jatkoon Eu­ro­vii­su­jen se­mi­fi­naa­lis­ta – kohta näh­dään, miten koil­lis­maa­lai­set juuret omaavan Jeren käy fi­naa­lis­sa

10.05.2023 00:10 2
Tilaajille
Käärijän juhliin luvassa pohjoisen poronkäristystä, lupaa Anja-mummo – Posiolaiset sukujuuret omaava Käärijä aloittaa viisu-urakkansa tiistaina

Kää­ri­jän juhliin luvassa poh­joi­sen po­ron­kä­ris­tys­tä, lupaa An­ja-mum­mo – Po­sio­lai­set su­ku­juu­ret omaava Käärijä aloit­taa vii­su-urak­kan­sa tiis­tai­na

08.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Kevät se­koit­taa joka vuosi urosten päät – myös lii­ken­tees­sä

05.05.2023 15:59
Tilaajille
Kiinnostaako lintubongaus tai ukrainankieliset sadut? Taidettakin on tarjolla monessa paikassa – Nappaa tästä menovinkit viikkoon

Kiin­nos­taa­ko lin­tu­bon­gaus tai uk­rai­nan­kie­li­set sadut? Tai­det­ta­kin on tar­jol­la monessa pai­kas­sa – Nappaa tästä me­no­vin­kit viik­koon

05.05.2023 04:00 6
Tilaajille
Mika Flöjt kunnioitti vappupuheessaan edesmenneen Helena Karjalaisen muistoa ja nosti esiin alueen kehitykseen liittyviä epäkohtia
Mielipidekirjoitus

Mika Flöjt kun­nioit­ti vap­pu­pu­hees­saan edes­men­neen Helena Kar­ja­lai­sen muistoa ja nosti esiin alueen ke­hi­tyk­seen liit­ty­viä epä­koh­tia

02.05.2023 12:08 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: En ymmärrä Käylän "vi­ki­nää" – en suos­tui­si käymään siellä asti tak­sil­la

02.05.2023 04:01
Tilaajille
Hannes Manninen vappupuheessaan: Orpon hallituksella näytön paikka – odotamme vahvaa aluepolitiikkaa ja tukipakettia maanviljelijöille
Mielipidekirjoitus

Hannes Man­ni­nen vap­pu­pu­hees­saan: Orpon hal­li­tuk­sel­la näytön paikka – odo­tam­me vahvaa alue­po­li­tiik­kaa ja tu­ki­pa­ket­tia maan­vil­je­li­jöil­le

01.05.2023 15:49 2
Tilaajille
Vasemmistoliiton Pasi Janhunen vappupuheessaan: Mikään puolue ei omista viisasten kiveä – päättäjien pitäisi muistaa, että elämme edustuksellisessa demokratiassa
Mielipidekirjoitus

Va­sem­mis­to­lii­ton Pasi Jan­hu­nen vap­pu­pu­hees­saan: Mikään puolue ei omista vii­sas­ten kiveä – päät­tä­jien pitäisi muis­taa, että elämme edus­tuk­sel­li­ses­sa de­mo­kra­tias­sa

01.05.2023 15:52 1
Tilaajille
PS:n Tapio Lämsä löysi yhden asian, josta voi kehua edellistä hallitusta – muuten hän löytää vain siivottavaa: "Tuleva tehtävä laittaa maan asiat paremmalle on haastava"
Mielipidekirjoitus

PS:n Tapio Lämsä löysi yhden asian, josta voi kehua edel­lis­tä hal­li­tus­ta – muuten hän löytää vain sii­vot­ta­vaa: "Tuleva tehtävä laittaa maan asiat pa­rem­mal­le on haas­ta­va"

01.05.2023 15:52 2
Tilaajille
SDP:n Päivi Käkelä vappupuheessaan: "Olen tyytyväinen, että SDP piti selkänsä suorana hallitusneuvotteluissa"
Mielipidekirjoitus

SDP:n Päivi Käkelä vap­pu­pu­hees­saan: "Olen tyy­ty­väi­nen, että SDP piti sel­kän­sä suorana hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa"

01.05.2023 15:53 2
Tilaajille
Kokoomuksen Tuomo Törmänen vappupuheessaan: Valtiontalous tulee saattaa kestävälle pohjalle ja hyvinvointivaltio pelastaa
Mielipidekirjoitus

Ko­koo­muk­sen Tuomo Tör­mä­nen vap­pu­pu­hees­saan: Val­tion­ta­lous tulee saattaa kes­tä­väl­le poh­jal­le ja hy­vin­voin­ti­val­tio pe­las­taa

01.05.2023 15:43
Tilaajille
Tämä taivas, tämä maa – näin laulu raikasi vapputapahtumassa

Tämä taivas, tämä maa – näin laulu raikasi vap­pu­ta­pah­tu­mas­sa

02.05.2023 14:25
Tilaajille