Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Viihde
Kuukausi
Elokuussa Rukalla järjestetään kaksi perhetapahtumaa, joissa esiintyy kansainvälisilläkin areenoilla viihdyttäneitä taiteilijoita

Elo­kuus­sa Rukalla jär­jes­te­tään kaksi per­he­ta­pah­tu­maa, joissa esiin­tyy kan­sain­vä­li­sil­lä­kin aree­noil­la viih­dyt­tä­nei­tä tai­tei­li­joi­ta

17.05.2022 12:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Eh­do­tan että pai­kal­li­nen jä­te­fir­ma spon­so­roi­si ha­luk­kail­le ros­kan­ke­räys­pih­te­jä ja pai­kal­li­set ruo­ka­kau­pat an­tai­si­vat muo­vi­sia kasseja ke­rää­jil­le"

17.05.2022 11:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Miksi hoi­ta­jat ja lää­kä­rit yleensä puhuvat ko­neel­le ja huo­no­kuu­loi­set ei kuule?

11.05.2022 17:13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Er­vas­tin aukio sopii py­sä­kik­si, mutta ei lin­ja-au­to­ase­mak­si

10.05.2022 17:06 3
Tilaajille
Metsurin tarina -elokuvan traileri julkaistiin – Tunnistatko Kuusamon kuvauspaikat?

Met­su­rin tarina -e­lo­ku­van trai­le­ri jul­kais­tiin – Tun­nis­tat­ko Kuu­sa­mon ku­vaus­pai­kat?

09.05.2022 12:23
Tilaajille

Me on­nit­te­lem­me -palsta si­jais­taa Meille soi­tet­tiin -pals­taa – lue on­nit­te­lu­ja jouk­kueel­le

27.04.2022 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Huo­ma­sin, että Kuusamo ja Posio saivat hyvät summat eri­tyis­avus­tus­ta opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä esi- ja pe­rus­ope­tuk­seen – Jäikö Tai­val­kos­kel­la ha­ke­muk­set ko. avus­tuk­ses­ta te­ke­mät­tä?"

21.04.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Päät­tä­jät, nyt kiin­nos­taa mihin rahat koh­den­ne­taan?

20.04.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamo nyt esillä kansainvälisessä suurtuotannossa – Transport -sarjan kertomus Euroopan laajuisesta rikollisuudesta käy myös Rukan maisemissa

Kuusamo nyt esillä kan­sain­vä­li­ses­sä suur­tuo­tan­nos­sa – Trans­port -sarjan ker­to­mus Eu­roo­pan laa­jui­ses­ta ri­kol­li­suu­des­ta käy myös Rukan mai­se­mis­sa

18.04.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Olen sai­raan­hoi­ta­ja. Alan työ­ko­ke­mus­ta lähes 30 vuotta. Palkka 2 296 e/kk. Käteen jäi 1 887. Po­ti­lai­ta liikaa. Tauolle ei ke­ren­nyt. Uuvuin. Onko jär­keä?"

13.04.2022 17:08 2
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Hei sinä tun­net­tu hen­ki­lö, etkö yhtään aja­tel­lut että näimme olo­huo­neen ik­ku­nois­ta kun pas­kan­nu­tit koi­raa­si aivan va­loi­saan ai­kaan!"

12.04.2022 17:04
Tilaajille
Nappaa tästä menovinkit viikonloppuun ja hiljaiseen viikkoon, joka ei näytä kovin hiljaiselta

Nappaa tästä me­no­vin­kit vii­kon­lop­puun ja hil­jai­seen viik­koon, joka ei näytä kovin hil­jai­sel­ta

08.04.2022 04:00
Tilaajille
Pilkkiviikko sai uuden juoksupojan, mutta muuten talkooväki on hakemisessa – tapahtuman isä Rauno Veteläinen aikoo onkia oikein urakalla, osallistujia joka kilpailuun odotetaan ainakin 200

Pilk­ki­viik­ko sai uuden juok­su­po­jan, mutta muuten tal­koo­vä­ki on ha­ke­mi­ses­sa – ta­pah­tu­man isä Rauno Ve­te­läi­nen aikoo onkia oikein ura­kal­la, osal­lis­tu­jia joka kil­pai­luun odo­te­taan ainakin 200

07.04.2022 08:18
Tilaajille
Uusi liikuntatapahtuma Taivalkoskelle – vastaanotto ratkaisee, tuleeko ensi kesäkuun tapahtumasta pysyvä perinne paikkakunnalle

Uusi lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma Tai­val­kos­kel­le – vas­taan­ot­to rat­kai­see, tuleeko ensi ke­sä­kuun ta­pah­tu­mas­ta pysyvä perinne paik­ka­kun­nal­le

05.04.2022 04:00 2
Tilaajille
Muikkulaatikko: Viisi hölmöläistä kävi uimassa Raatesalmen pellossa

Muik­ku­laa­tik­ko: Viisi höl­mö­läis­tä kävi uimassa Raa­te­sal­men pel­los­sa

02.04.2022 16:42
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Aprillia! Pierupussin päälle istutetun opettajan Risto Hurskaisen murjaisu oli paljonpuhuva
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Ap­ril­lia! Pie­ru­pus­sin päälle is­tu­te­tun opet­ta­jan Risto Hurs­kai­sen mur­jai­su oli pal­jon­pu­hu­va

01.04.2022 11:01
Tilaajille
Näin Koillismaalla aprillattiin tänä vuonna – kerro sinäkin löytämäsi källit!

Näin Koil­lis­maal­la ap­ril­lat­tiin tänä vuonna – kerro sinäkin löy­tä­mä­si källit!

01.04.2022 14:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Jo­kai­nen euro mitä kau­pun­gil­ta saadaan pitää mennä al­ku­tuot­ta­jil­le, ilman vä­li­kä­siä

27.03.2022 04:00
Tilaajille