Koil­lis­sa­no­mat Live: Pal­lo-Kar­huil­la kulkee, nyt kaatui Uta­jär­ven Ur­hei­li­jat – katso tal­len­ne lauan­tai-il­lan jää­kiek­ko-ot­te­lus­ta

meille soitettiin
Kuukausi
Meille soitettiin: Koronapassi käyttöön heti – rokottamattomat vain kauppaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Ko­ronapas­si käyt­töön heti – ro­kot­ta­mat­to­mat vain kaup­paan

29.11.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Vih­doin­kin saamme ajan­ta­sais­ta tietoa ja sitä juuri toi­vom­me ter­vey­den­hoi­don puo­lel­ta"

17.11.2021 18:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "On vaan kumma, ettei Kuu­sa­mos­sa ole näillä ko­ro­na­lu­vuil­la aihetta pa­niik­kiin."

15.11.2021 19:35 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Miksi Kuu­sa­mos­sa ei oteta ko­ro­na­tes­tiä sel­lai­sil­ta, joilla on 2 ro­ko­tet­ta vaikka on oi­rei­ta, vaan sa­no­taan, ettei tar­vit­se ottaa jos on 2 ro­ko­tet­ta?

14.11.2021 11:40 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Hei kaikki Kuu­sa­mon boo­me­rit, jäitä hattuun nyt kes­kus­tan lumen au­rauk­sen kans­sa!"

28.10.2021 19:02 1
Tilaajille
Meille soitettiin: "Kuusamon Kitkantie on nyt kuin Venäjän pikkukaupungin bortelin takapiha – käyty on"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Kuu­sa­mon Kit­kan­tie on nyt kuin Venäjän pik­ku­kau­pun­gin bor­te­lin ta­ka­pi­ha – käyty on"

25.10.2021 19:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Tältäkö ha­lu­taan mai­se­man näyt­tä­vän Ru­kal­la?

30.09.2021 04:00 2
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin – Kirk­ko­saa­ren rei­til­lä meinasi itku päästä tö­her­ryk­sis­tä

27.09.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Miten rahalla voi vä­hen­tää työn ras­kaut­ta?

10.09.2021 11:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Eikö kassa voisi kertoa, jos on va­hin­gos­sa ottanut nor­maa­li­hin­tai­sen tuot­teen?

06.09.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Sel­väs­ti kuu­sa­mo­lai­nen kom­men­toi­nut Rii­si­tun­tu­rin tietä ja myllyjä

04.09.2021 11:54
Tilaajille
Meille soitettiin: "Riisitunturille menevä tie on hukkaanmennyttä kunnostusta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Rii­si­tun­tu­ril­le menevä tie on huk­kaan­men­nyt­tä kun­nos­tus­ta"

25.08.2021 16:10
Tilaajille
Meille soitettiin: "Uusi normaali tarkoittaa, että populisti saa valehdella"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Uusi nor­maa­li tar­koit­taa, että po­pu­lis­ti saa va­leh­del­la"

23.08.2021 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: "Vanhemmat näyttävät lapsilleen huonoa mallia, sillä nettiviha on kasvanut kaikissa ikäryhmissä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Van­hem­mat näyt­tä­vät lap­sil­leen huonoa mallia, sillä net­ti­vi­ha on kas­va­nut kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä"

16.08.2021 14:09
Tilaajille
Meille soitettiin: Olisiko ideaa että pappilan pelloille rakennettaisiin karavaanarialue?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Olisiko ideaa että pap­pi­lan pel­loil­le ra­ken­net­tai­siin ka­ra­vaa­na­ria­lue?

06.08.2021 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: "Miksi ette ota mitään kantaa vahinkoihin, vaan naureskelette vain, että nyt on toukille töitä?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Miksi ette ota mitään kantaa va­hin­koi­hin, vaan nau­res­ke­let­te vain, että nyt on tou­kil­le töitä?"

26.07.2021 15:29 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Ny­kyään ei ees moi­ka­ta. Eikä puo­li­so­kaan uskalla ter­veh­tiä."

14.07.2021 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: "Nyt ollaan ihmeissään myrskyistä ja syyksi sopii hyvin ilmastomuutos – ajallinen korrelaatio ei tarkoita aina todellista syy-seuraus-suhdetta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Nyt ollaan ih­meis­sään myrs­kyis­tä ja syyksi sopii hyvin il­mas­to­muu­tos – ajal­li­nen kor­re­laa­tio ei tar­koi­ta aina to­del­lis­ta syy-seu­raus-suh­det­ta"

30.06.2021 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Jos ei Tex Wil­le­riä val­tuus­toon, niin käviskö vaikka Tra­vol­ta?

10.06.2021 11:00 1
Tilaajille
Meille soitettiin: Eiköhän näin korona aikana ole viisasta jättää ne lapset pois äänestyspaikoilta?
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Eiköhän näin korona aikana ole vii­sas­ta jättää ne lapset pois ää­nes­tys­pai­koil­ta?

02.06.2021 11:00
Tilaajille