Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

meille soitettiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Hei sinä tak­sin­kul­jet­ta­ja, joka olit ajaa pääl­le­ni!

15.05.2023 16:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Kevät se­koit­taa joka vuosi urosten päät – myös lii­ken­tees­sä

05.05.2023 15:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: En ymmärrä Käylän "vi­ki­nää" – en suos­tui­si käymään siellä asti tak­sil­la

02.05.2023 04:01
Tilaajille
Meille soitettiin Pohteesta, ylijäämäruoasta ja Taivalvaarasta: "Oisitte antaneet entisen yrittäjän jatkaa kohtuullisella vuokralla, kun homma pelasi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin Poh­tees­ta, yli­jää­mä­ruoas­ta ja Tai­val­vaa­ras­ta: "Oi­sit­te an­ta­neet entisen yrit­tä­jän jatkaa koh­tuul­li­sel­la vuok­ral­la, kun homma pelasi"

22.04.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Entäpä he, joilla ei ole lä­hei­siä ky­se­le­mäs­sä hoitoa ja vaa­ti­mas­sa sai­rauk­sien tar­kis­ta­mis­ta?

19.04.2023 17:00 1
Tilaajille
Meille soitettiin: Laturaivoa, lähimmäisenrakkautta ja palvelupohdintaa – miksi parturissa ei saa sitä leikkausta, mitä itse haluaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: La­tu­rai­voa, lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta ja pal­ve­lu­poh­din­taa – miksi par­tu­ris­sa ei saa sitä leik­kaus­ta, mitä itse haluaa?

13.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Milloin pai­kal­li­set polt­to­ai­neen­ja­ke­li­jat lo­pet­taa kes­ki­viik­koi­sin ta­pah­tu­van polt­to­ai­nei­den hin­nan­nos­ton, joka ei perustu mi­hin­kään?

07.04.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Jo on ai­koi­hin eletty, mikäli täytyy sä­le­kaih­ti­met kiinni asua po­sot­taa asun­nos­saan, jotta ulkona kul­ki­jat eivät häi­riin­ny"

05.04.2023 04:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Naapuri itse sanoi, että minä kii­ka­ril­la katoin keit­tiön ik­ku­nas­ta ja näin

01.04.2023 17:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin -pals­tal­la ym­mär­re­tään ja ei ym­mär­re­tä Mattia – ja ker­ro­taan jän­nit­tä­vä tieto kii­ka­reis­ta

27.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Raa­ka­öl­jyn hinta tip­pu­nut viime vuo­des­ta 40 pro­sent­tia, mit­ta­ri­hin­nat keik­ku­vat en­nal­laan

26.03.2023 17:07 1
Tilaajille
Meille soitettiin: "Äänestäjiä kehotan ottamaan selvää koheltajien edesottamuksistaan, jotta ääni ei mene hunsvoteille."
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Ää­nes­tä­jiä kehotan ot­ta­maan selvää ko­hel­ta­jien ede­sot­ta­muk­sis­taan, jotta ääni ei mene huns­vo­teil­le."

22.03.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Ni­lon­kan­kaan kou­lul­ta tun­nu­taan jaet­ta­van ta­va­roi­ta muille kou­luil­le ja lasten ko­tei­hin – onko tie­dos­tet­tu, että ne ovat si­sä­il­ma­on­gel­mai­sis­ta ti­lois­ta?

20.03.2023 18:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Olipa pet­ty­mys! Lauan­tai­na yri­tim­me lo­ma­reis­sun päät­teek­si mennä tu­tus­tu­maan Mat­kai­lu­kes­kus Kar­hun­tas­suun, ja se ei ol­lut­kaan auki.

10.03.2023 12:00
Tilaajille
Meille soitettiin: ”Kitkan muikku” -nimi kuuluu posiolaisille ja kuusamolaisille, eikä muiden järvien muikulle tarvita enää mitään nimisuojaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: ”Kitkan muikku” -nimi kuuluu po­sio­lai­sil­le ja kuu­sa­mo­lai­sil­le, eikä muiden järvien mui­kul­le tarvita enää mitään ni­mi­suo­jaa

08.03.2023 17:15
Tilaajille
Meille soitettiin: Työntekijöiden oltava alle 30-vuotiaita – ollaanko jo ikäsyrjinnän jäljillä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Työn­te­ki­jöi­den oltava alle 30-vuo­tiai­ta – ol­laan­ko jo ikä­syr­jin­nän jäl­jil­lä?

02.03.2023 17:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Vilkkujen puute ärsyttää, samoin melusta valittaminen – Taivalkoski myös puheissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Vilk­ku­jen puute är­syt­tää, samoin melusta va­lit­ta­mi­nen – ­Tai­val­kos­ki myös pu­heis­sa

22.02.2023 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Puheissa uimaopettajien työasut, kirjaston määrärahat ja Taivalkosken kunnanjohtajuuden kiemurat: "Kenelle siellä luodaan puitteita olla ja asua?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Pu­heis­sa ui­ma­opet­ta­jien työa­sut, kir­jas­ton mää­rä­ra­hat ja Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­juu­den kie­mu­rat: "Ke­nel­le siellä luodaan puit­tei­ta olla ja asua?"

20.02.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Onko Po­siol­la lop­pu­nut tien­hoi­to ko­ko­naan, kun ja­lan­kul­ki­jat jou­tui­vat kä­ve­le­mään ajo­ra­dal­la?

16.02.2023 11:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Usein kaipaan Siu­ko­sen Vesan kuu­lu­vaa ääntä, että jär­jes­tys pi­täi­si"

13.02.2023 13:43
Tilaajille