"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

meille soitettiin
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Miten rahalla voi vä­hen­tää työn ras­kaut­ta?

10.09.2021 11:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Eikö kassa voisi kertoa, jos on va­hin­gos­sa ottanut nor­maa­li­hin­tai­sen tuot­teen?

06.09.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Sel­väs­ti kuu­sa­mo­lai­nen kom­men­toi­nut Rii­si­tun­tu­rin tietä ja myllyjä

04.09.2021 11:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Rii­si­tun­tu­ril­le menevä tie on huk­kaan­men­nyt­tä kun­nos­tus­ta"

25.08.2021 16:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Uusi nor­maa­li tar­koit­taa, että po­pu­lis­ti saa va­leh­del­la"

23.08.2021 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Van­hem­mat näyt­tä­vät lap­sil­leen huonoa mallia, sillä net­ti­vi­ha on kas­va­nut kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä"

16.08.2021 14:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Olisiko ideaa että pap­pi­lan pel­loil­le ra­ken­net­tai­siin ka­ra­vaa­na­ria­lue?

06.08.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Miksi ette ota mitään kantaa va­hin­koi­hin, vaan nau­res­ke­let­te vain, että nyt on tou­kil­le töitä?"

26.07.2021 15:29 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Ny­kyään ei ees moi­ka­ta. Eikä puo­li­so­kaan uskalla ter­veh­tiä."

14.07.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Nyt ollaan ih­meis­sään myrs­kyis­tä ja syyksi sopii hyvin il­mas­to­muu­tos – ajal­li­nen kor­re­laa­tio ei tar­koi­ta aina to­del­lis­ta syy-seu­raus-suh­det­ta"

30.06.2021 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Jos ei Tex Wil­le­riä val­tuus­toon, niin käviskö vaikka Tra­vol­ta?

10.06.2021 11:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Eiköhän näin korona aikana ole vii­sas­ta jättää ne lapset pois ää­nes­tys­pai­koil­ta?

02.06.2021 11:00
Tilaajille

Meille soi­tet­tiin: Ky­syn­pä­hän vaan et, mikä se on ku kuu­sa­mo­lai­sia kiin­nos­taa naa­pu­rien asiat?

31.05.2021 15:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Meidän nuoret lähti myös pois Kuu­sa­mos­ta – Muualta sai heti töitä ja kukaan ei tie­dus­tel­lut su­ku­lai­suut­ta ke­hen­kään

28.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Onko hinta elä­mäl­le liian kallis siellä, missä vä­hem­män asuk­kai­ta ja sen vuoksi pal­ve­lua ei anneta kuin isom­mis­sa ky­lis­sä?

26.05.2021 18:46 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: " Miten joku ehdokas kertoo ole­van­sa per­hei­den asial­la, jos omakaan perhe ei ole se en­sim­mäi­nen asia? Kuka ajaa koi­ra­ve­ron Kuu­sa­moon?"

25.05.2021 17:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Onko kun­nal­lis­vaa­leis­sa eh­do­kas­ta, joka laittaa po­ron­omis­ta­jat vas­tuu­seen kun­ta­ta­sol­la pihojen sot­ke­mi­ses­ta?"

17.05.2021 19:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Onko Kuu­sa­mos­sa joulu läpi vuoden? Has­sul­ta näyttää nuo jou­lu­va­lot Kit­kan­tiel­lä su­lan­maan aikaan

12.05.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Po­li­tii­kan ny­ky­me­nos­sa värillä ei ole mitään väliä, koska lähes koko kan­sam­me menee päin pu­nais­ta

10.05.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Päh­kä­nän haukan pesintä ha­lu­taan tuhota rahan ah­neuk­sis­sa

05.05.2021 09:00
Tilaajille