Talvikausi käyntiin: Seu­raam­me Rukan ava­jai­sia päi­vit­ty­väs­sä ku­va­gal­le­rias­sa

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Menovinkit: Ko­ko­sim­me ta­pah­tu­mat, keikat ja näyt­te­lyt yhteen juttuun

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

meille soitettiin
Meille soitettiin: "Eiköhän se ollut selevä asia jo kun alettiin metsästää liian aikaisin, parhaat ammutaan pois"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Ei­kö­hän se ollut selevä asia jo kun alet­tiin met­säs­tää liian ai­kai­sin, parhaat am­mu­taan pois"

01.10.2022 09:40
Tilaajille
Meille soitettiin: "Taivalkosken arvostelu on järkyttävää  luettavaa" – "Kirpparimyyjät, laittakaa hälyt tuotteisiinne"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Tai­val­kos­ken ar­vos­te­lu on jär­kyt­tä­vää luet­ta­vaa" – "Kirp­pa­ri­myy­jät, lait­ta­kaa hälyt tuot­tei­siin­ne"

23.09.2022 10:48
Tilaajille
Meille soitettiin: Vanhempia kehotetaan antamaan lapsille heijastimet – myös energia mukana keskustelussa: " Eikö silloin kyseessä ole hintakartelli?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Van­hem­pia ke­ho­te­taan an­ta­maan lap­sil­le hei­jas­ti­met – myös energia mukana kes­kus­te­lus­sa: " Eikö silloin ky­sees­sä ole hin­ta­kar­tel­li?"

22.09.2022 09:10 1
Tilaajille
Meille soitettiin: "Näinkö sitä nykyään lohdutetaan lemmikin omistajaa, kun rakas lemmikki kuolee?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Näinkö sitä nykyään loh­du­te­taan lem­mi­kin omis­ta­jaa, kun rakas lem­mik­ki kuo­lee?"

30.08.2022 10:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Parasta olisi saada selvyys kuka henkilö ollut, kun va­li­taan uusi kun­nan­joh­ta­ja, ettei vi­ran­hoi­to ei ala täl­lai­sen epä­sel­vyy­den tilassa

26.08.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Säästöä tulee, kun jää­hal­li kiinni ja avataan kun tal­vi­ke­lit tulee

24.08.2022 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: "Kuusamossa on laaja sosiaalinen hyväksyntä tuleville kaivoksille"
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Kuu­sa­mos­sa on laaja so­siaa­li­nen hy­väk­syn­tä tu­le­vil­le kai­vok­sil­le"

10.08.2022 13:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Ruusuja iha­nal­le Prisman kas­sa­rou­val­le!

08.08.2022 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Paras olisi rueta har­kit­se­maan alle 21-vuo­tiai­den ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa

03.08.2022 13:12
Tilaajille
Meille soitettiin: "Mistä se viha kumpuaa turismia kohtaan?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Mistä se viha kumpuaa tu­ris­mia koh­taan?"

01.08.2022 08:36 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Kyllä saa ih­me­tel­lä porojen kul­ke­mis­ta tuossa Rukan seu­dus­sa val­ta­tiel­lä lii­ken­teen seassa – On vain ajan ky­sy­mys, milloin alkaa rytistä ket­ju­ko­la­rei­ta

30.07.2022 17:00
Tilaajille
Meille soitettiin: "On merkillistä, että Kuusamon kunta haalii jopa Kaukoidästä hoitajia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "On mer­kil­lis­tä, että Kuu­sa­mon kunta haalii jopa Kau­ko­idäs­tä hoi­ta­jia"

27.07.2022 17:00 5
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Mitäs jos lai­tet­tai­siin se he­rä­tys­kel­lo aamulla soimaan vaikka kym­me­nen mi­nuut­tia aiem­min, niin ei tar­vit­se joka aamu ajaa kaa­hot­taa yli­no­peut­ta töihin"

22.07.2022 16:29
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Ky­syi­sin vaan Kuu­sa­mo- ja Kuu­sa­mos­sa pu­hu­taan Fa­ce­book-ryh­mien yl­lä­pi­tä­jil­tä, että mihin sään­töön vedoten jäseniä pois­tel­laan mie­li­val­tai­ses­ti?

20.07.2022 17:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Kyllä se Kuusamo ihan kau­pun­ki on – ja kau­pun­gin vin­keet: vanhat ra­ken­nuk­set pu­re­taan ja puut katujen var­sil­ta kaa­de­taan"

18.07.2022 17:01
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Onko pa­kas­tet­tu ve­ri­broi­le­ri syö­tä­vää, entä kuinka kauan pa­kas­tet­tu broi­le­rin­ve­ri säilyy lihassa syö­mis­kel­poi­se­na?

15.07.2022 12:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Jos Tai­val­kos­kel­le ei saada kun­nan­joh­toa kuntoon niin har­kit­kaa kun­ta­lii­tos­ta

08.07.2022 12:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Te, jotka lai­toit­te meidän ve­ro­ra­hat Kuu­sin­ki­joen poh­jat­to­maan kas­saan, ette tule saamaan seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa ääniä."

17.06.2022 12:00 1
Tilaajille
Meille soitettiin: Miksi kirkkopolku Sirniössä on jäänyt huoltamatta? Se päässee aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Miksi kirk­ko­pol­ku Sir­niös­sä on jäänyt huol­ta­mat­ta? Se päässee ai­neet­to­man kult­tuu­ri­pe­rin­nön luet­te­loon

13.06.2022 09:49
Tilaajille
Meille soitettiin: "Miksi Taivalkoskella ei korjata myrskypuita frisbeegolf radalta Taivalvaaralta?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Miksi Tai­val­kos­kel­la ei korjata myrs­ky­pui­ta fris­bee­golf radalta Tai­val­vaa­ral­ta?"

11.06.2022 12:00
Tilaajille