meille soitettiin
Viimeisin tunti
Meille soitettiin: Onko Posiolla erilaiset koronasuositukset?
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: Onko Po­siol­la eri­lai­set ko­ro­na­suo­si­tuk­set?

19:15
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

Meille Soi­tet­tiin – Kuusamo ei tar­vit­se erä­mu­seo­ta

22.02.2021 17:00
Tilaajille
Meille soitettiin: "Oletan, että olet tyytynyt pelkästään hakemaan töitä ainoastaan papereita lähettämällä"
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: "O­le­tan, että olet tyy­ty­nyt pel­käs­tään ha­ke­maan töitä ai­noas­taan pa­pe­rei­ta lä­het­tä­mäl­lä"

18.02.2021 19:00
Tilaajille
Meille soitettiin: "Kuinka alas voikaan erään sukupuolen hiihto vajota, kun tulee harjoittelemaan ampumahiihtäjä ja lähes eläkeläinen ottaen kaksoisvoiton?"
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: "Kuinka alas voikaan erään su­ku­puo­len hiihto vajota, kun tulee har­joit­te­le­maan am­pu­ma­hiih­tä­jä ja lähes elä­ke­läi­nen ottaen kak­sois­voi­ton?"

17.02.2021 19:01
Tilaajille

Meille soi­tet­tiin: "Pous­sun­tien au­raa­jat voi­si­vat käydä ko­kei­le­mas­sa, pysyykö tiellä pys­tys­sä pol­ku­pyö­räl­lä – Koko tie on kuin luis­tin­ra­ta"

16.02.2021 19:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: Kirk­koon ei anneta tulla kuin vai­na­jien lä­hi­su­ku­lais­ten, mutta samat ihmiset ja ympäri Suomen tulevat tu­ris­tit kui­ten­kin ovat isoissa lös­seis­sä Kuu­sa­mon mar­ke­teis­sa

13.02.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: Miten toi­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta tuleva len­to­pal­lo­jouk­kue on tur­val­li­sem­pi kuin samaa luokkaa käyvät pai­kal­li­set lapset?

11.02.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: Hiih­to­la­dut kyllä ovat kun­nos­sa vaikka lunta tulee, mutta missä ovat au­raa­jat?

04.02.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: "Pi­täi­si­kö te-kes­kuk­sen jo kieltää näiden yri­tys­ten työ­haut, kun eivät edes vastaa ha­ki­joil­le"

31.01.2021 19:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: "E­rä­mu­seo Ru­kal­le... Voi pyhä jys­säys... Sitäkö on Kuu­sa­mon kestävä mat­kai­lu ja samaan aikaan tuu­li­myl­ly­jä naa­pu­ri­kun­nan ra­joil­le"

27.01.2021 19:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: Seura tekee paljon töitä ja kun­nas­ta tulee suoraa te­le­vi­sio­lä­he­tys­tä useam­man tunnin ajan, mikä muu taho tuottaa täl­lais­ta nä­ky­vyyt­tä?

26.01.2021 19:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: Nilolle päin men­täes­sä ka­tu­va­lo­lyh­ty on sam­mu­nut juuri suo­ja­tien koh­dal­la

24.01.2021 19:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: "Hyvät hys­sy­kät tätä touhua. Kelk­ka­mie­het (nai­set) ajaa ihan mö­kin­por­tai­den vie­res­tä Naa­tik­ka­lah­del­la"

23.01.2021 19:00
Tilaajille
Mielipide

Meille soi­tet­tiin – "Oletus pitäisi ol­la­kin, että koirat ovat la­duil­la sal­lit­tu­ja"

18.01.2021 11:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: "Kauan­ko­han tuo syn­ti­syy­den puuska kestää, kun taas hyö­kä­tään ih­mis­ten olin­ti­laa vastaan kan­na­tus­ta jah­da­tes­saan"

10.01.2021 18:00
Tilaajille
Meille soitettiin:  Kävelyteillä ja latupohjilla ajellaan härskisti
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: Kä­ve­ly­teil­lä ja la­tu­poh­jil­la ajel­laan härs­kis­ti

06.01.2021 17:30
Meille soitettiin: "Auraajille terveiset, että selvittäkää, mitä on ne oranssit viitat tien poskessa ja miksi ne siellä on"
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: "Au­raa­jil­le ter­vei­set, että sel­vit­tä­kää, mitä on ne orans­sit viitat tien pos­kes­sa ja miksi ne siellä on"

30.12.2020 17:00
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: "Meillä on pa­rem­pi­ää­ni­siä mul­li­koi­ta­kin lai­tet­tu teu­ras­ta­moon – Miten tuol­lais­ta esi­tys­tä voisi edes ku­va­ta?"

14.12.2020 19:00
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: "Kyllä tuo Isä meidän rukous kai­pai­si jo uu­dis­tus­ta monelta osin: ei ole tar­vet­ta pyytää jo­ka­päi­väis­tä leipää, kun itsehän me sen haemme kau­pois­ta"

13.12.2020 17:05
Meille soitettiin: "Miksi kuusamolaiset duunarit ja monet ikäihmisetkin näyttävät ulkoistaneen itsensä koronapandemian torjunnasta?"
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: "Miksi kuu­sa­mo­lai­set duu­na­rit ja monet ikä­ih­mi­set­kin näyt­tä­vät ul­kois­ta­neen itsensä ko­ro­na­pan­de­mian tor­jun­nas­ta?"

04.12.2020 10:00