RIKOKSET: Laiton ra­han­ke­rää­jä voi tulla ovelle

Viikon kysymys: Mitä odo­tuk­sia sinulla on lop­pu­syk­syn suh­teen? – Vastaa viikon ky­sy­myk­seen

Toimittajalta: Jatkuva kiire ei ole hyväksi ke­nel­le­kään

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

meille soitettiin
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Kyllä mat­kai­lu­ala rutisi joka asias­ta, kun koronan takia pis­tet­tiin paikat kiinni, mutta eipä ole nyt Rukan suun­nal­ta kuu­lu­nut mitään uuden hal­li­tus­oh­jel­man kir­jauk­sis­ta"

02.09.2023 12:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Eihän tämä asia ole pappien mie­li­pi­de asia"

29.08.2023 17:00 2
Tilaajille
Meille soitettiin: "Suurin osa liikenteessä olevista mopoista ajaa ylinopeutta ja ääni on kuin raivaussahassa."
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Suurin osa lii­ken­tees­sä ole­vis­ta mo­pois­ta ajaa yli­no­peut­ta ja ääni on kuin rai­vaus­sa­has­sa."

20.08.2023 12:00 4
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Paljon on ollut vii­meai­koi­na näitä kar­hu­ha­vain­to­ja asu­tuk­sen lähellä – Mis­tä­hän tämä ilmiö ker­to­nee?"

17.08.2023 11:00 1
Tilaajille
Meille soitettiin: "Olisikohan mitenkään mahdollista, että Kuusamoon saisi jäätelökioskiin aikuisen myyjän"
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "O­li­si­ko­han mi­ten­kään mah­dol­lis­ta, että Kuu­sa­moon saisi jää­te­lö­kios­kiin ai­kui­sen myyjän"

03.08.2023 04:00 4
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Ei to­del­la­kaan ole sal­lit­tua että pappi vih­jai­lee jotain huu­mo­ril­la hyvin her­käs­sä ke­hi­tys­iäs­sä ole­vil­le nuo­ril­le"

31.07.2023 12:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Mi­hin­käs Po­siol­la Sy­si­tien kor­jaa­mi­nen unoh­tui, kun rahat me­ni­vät­kin lukion katon kor­jauk­seen?"

30.07.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Kuu­sa­mo on alkanut nyt uu­des­taan ku­kois­ta­maan, osa syynä le­vin­nyt pan­de­mia"

26.07.2023 17:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Löy­tyi­si­kö ka­la-ai­hei­sel­le ta­sok­kaal­le ak­vaa­riol­le mah­dol­li­suuk­sia ja tilaa jon­ne­kin Käylän kul­mal­la"

23.07.2023 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Elämän lä­hei­syy­des­tä tulisi huo­leh­tia ny­kyi­se­nä so­me­pro­pa­gan­dan aikana"

21.07.2023 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "La­ku­kaup­piai­ta ja olut­ko­ju­ja oli kyllä, muttei tuo­rei­ta muik­ku­ja"

17.07.2023 13:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Iso harmi, että his­to­rial­li­nen ra­ken­nus katoaa Kuu­sa­mos­ta"

15.07.2023 12:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Nilon kou­lul­la vä­li­tun­ti­kel­lot soineet koko kesän. Eikö kau­pun­gis­ta löydy osaavaa hen­ki­lö­kun­taa niiden hil­jen­tä­mi­seen?

07.07.2023 12:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Kyllä niin mieleni pa­hoi­tin kun naa­pu­ri­ni on alkanut käyttää ui­ma­pu­kua"

03.07.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: on mennyt röyh­keäk­si hommat

30.06.2023 09:57
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Onko totta, että noita töh­ri­jöi­tä ei ta­voi­te­ta

29.06.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Hei sinä tak­sin­kul­jet­ta­ja, joka olit ajaa pääl­le­ni!

15.05.2023 16:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Kevät se­koit­taa joka vuosi urosten päät – myös lii­ken­tees­sä

05.05.2023 15:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: En ymmärrä Käylän "vi­ki­nää" – en suos­tui­si käymään siellä asti tak­sil­la

02.05.2023 04:01
Tilaajille
Meille soitettiin Pohteesta, ylijäämäruoasta ja Taivalvaarasta: "Oisitte antaneet entisen yrittäjän jatkaa kohtuullisella vuokralla, kun homma pelasi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin Poh­tees­ta, yli­jää­mä­ruoas­ta ja Tai­val­vaa­ras­ta: "Oi­sit­te an­ta­neet entisen yrit­tä­jän jatkaa koh­tuul­li­sel­la vuok­ral­la, kun homma pelasi"

22.04.2023 04:00
Tilaajille