Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

meille soitettiin
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Eh­do­tan että pai­kal­li­nen jä­te­fir­ma spon­so­roi­si ha­luk­kail­le ros­kan­ke­räys­pih­te­jä ja pai­kal­li­set ruo­ka­kau­pat an­tai­si­vat muo­vi­sia kasseja ke­rää­jil­le"

17.05.2022 11:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Miksi hoi­ta­jat ja lää­kä­rit yleensä puhuvat ko­neel­le ja huo­no­kuu­loi­set ei kuule?

11.05.2022 17:13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Er­vas­tin aukio sopii py­sä­kik­si, mutta ei lin­ja-au­to­ase­mak­si

10.05.2022 17:06 3
Tilaajille

Me on­nit­te­lem­me -palsta si­jais­taa Meille soi­tet­tiin -pals­taa – lue on­nit­te­lu­ja jouk­kueel­le

27.04.2022 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Huo­ma­sin, että Kuusamo ja Posio saivat hyvät summat eri­tyis­avus­tus­ta opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä esi- ja pe­rus­ope­tuk­seen – Jäikö Tai­val­kos­kel­la ha­ke­muk­set ko. avus­tuk­ses­ta te­ke­mät­tä?"

21.04.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Päät­tä­jät, nyt kiin­nos­taa mihin rahat koh­den­ne­taan?

20.04.2022 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Hei sinä tun­net­tu hen­ki­lö, etkö yhtään aja­tel­lut että näimme olo­huo­neen ik­ku­nois­ta kun pas­kan­nu­tit koi­raa­si aivan va­loi­saan ai­kaan!"

12.04.2022 17:04
Tilaajille
Meille soitettiin: "Kuusamo perheille paras -höpinän voi unohtaa niin kauan kun ei ole kunnon vuokra-asuntoja perheille eikä päivähoitopaikkoja"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Kuu­sa­mo per­heil­le paras -hö­pi­nän voi unohtaa niin kauan kun ei ole kunnon vuok­ra-asun­to­ja per­heil­le eikä päi­vä­hoi­to­paik­ko­ja"

06.04.2022 11:29 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Jo­kai­nen euro mitä kau­pun­gil­ta saadaan pitää mennä al­ku­tuot­ta­jil­le, ilman vä­li­kä­siä

27.03.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta

Meille soi­tet­tiin: Voisiko Pu­nai­sen­to­rin­tien nimen vaihtaa Kio­van­tiek­si?

16.03.2022 18:31 1
Tilaajille
Meille soitettiin: Missä sijaitsee Kuusamon väestönsuojat ja mihin omakotitalossa asuva voi tai saa mennä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Missä si­jait­see Kuu­sa­mon väes­tön­suo­jat ja mihin oma­ko­ti­ta­los­sa asuva voi tai saa mennä?

04.03.2022 12:01
Tilaajille
Meille soitettiin: "On ollut jo monta vaaratilannetta, kun rekkakuski paahtaa yhdeksääkymppiä mutkaiset ja kapeat tiet"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "On ollut jo monta vaa­ra­ti­lan­net­ta, kun rek­ka­kus­ki paahtaa yh­dek­sää­kymp­piä mut­kai­set ja kapeat tiet"

26.02.2022 17:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Jopas on uusi messupaikka valittu Posiolla, kaatopaikka sijaitsee tuoksumatkan päässä messualueelta
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Jopas on uusi mes­su­paik­ka valittu Po­siol­la, kaa­to­paik­ka si­jait­see tuok­su­mat­kan päässä mes­su­alueel­ta

23.02.2022 17:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Kirkkoneuvosto, huolehtikaa ettei tapahdu kulttuuriskandaalia
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Kirk­ko­neu­vos­to, huo­leh­ti­kaa ettei tapahdu kult­tuu­ri­skan­daa­lia

21.02.2022 17:00
Tilaajille
Meille soitettiin: "Aluevaaleissa äänestäneet, olkaa tyytyväisiä alhaiseen äänestysaktiivisuuteen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "A­lue­vaa­leis­sa ää­nes­tä­neet, olkaa tyy­ty­väi­siä al­hai­seen ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­teen"

26.01.2022 09:33
Tilaajille
Meille soitettiin: "Onko et naapuri saa viiden aikaan aamulla häiritä yöunia tekemällä lumitöitä?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Onko et naapuri saa viiden aikaan aamulla häiritä yöunia te­ke­mäl­lä lu­mi­töi­tä?"

19.01.2022 13:11 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Toi­vot­ta­vas­ti len­to­ken­tän sii­vous­ta te­hos­te­taan pi­kai­ses­ti

15.12.2021 16:05 1
Tilaajille
Meille soitettiin: Taas alkaa siivoojien syyllistys: työ ei kelpaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Taas alkaa sii­voo­jien syyl­lis­tys: työ ei kelpaa

11.12.2021 12:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Koronapassi käyttöön heti – rokottamattomat vain kauppaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Ko­ronapas­si käyt­töön heti – ro­kot­ta­mat­to­mat vain kaup­paan

29.11.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Vih­doin­kin saamme ajan­ta­sais­ta tietoa ja sitä juuri toi­vom­me ter­vey­den­hoi­don puo­lel­ta"

17.11.2021 18:45
Tilaajille