meille soitettiin
Kuukausi
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Lukijat ää­nes­ti­vät Ruka Sta­diu­mia vastaan ja Joukamo Kor­te­sal­mi vaatii Sta­dium-työ­ryh­män vä­li­tön­tä lak­kau­ta­mis­ta lu­ki­ja­ää­nes­tyk­sen pe­rus­teel­la

14.09.2020 17:24 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Yrit­tä­jien ve­ron­mak­su epäi­lyt­ti, haa­voit­tu­nut karhu huo­let­ti ja mo­saiik­ki­esi­nei­den sat­tu­man­va­rai­nen si­joit­te­lu har­mit­ti

13.09.2020 16:26 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Koirat är­syt­tä­vät, trak­to­rin­kop­piin ah­tau­tu­neet nuoret huo­let­ta­vat ja teiden kunto ih­me­tyt­tää

26.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Kes­kus­tan ka­tu­töi­den ai­ka­tau­lu, sie­lun­pai­me­nen läh­te­mi­nen ja Kuu­sa­mon kau­pun­gin epä­siis­tit pihat pu­hut­ti­vat

25.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Kuu­sa­moon nimetön työn­ha­ku, ap­tee­kin asia­kas­pal­ve­lu ja aja­tuk­sia kas­vo­mas­keis­ta

19.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Tuu­li­voi­ma­lat, hal­li­tuk­sen lin­jauk­set ja Kuu­sa­mon Prisman työn­te­ki­jät he­rät­ti­vät närää soit­ta­jis­sa

17.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Meille soitettiin: matematiikanopettajapula, kivien heittely auton kyljeen ja koronavirus puhuttavat
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: ma­te­ma­tii­ka­no­pet­ta­ja­pu­la, kivien heit­te­ly auton kyljeen ja ko­ro­na­vi­rus pu­hut­ta­vat

13.08.2020 18:01 0
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Pork­ka­tör­män yö­par­tio, Tai­val­kos­ken ko­ro­na-avus­tuk­set sekä ui­ma­ran­nan siis­teys Kur­ki­jär­vel­lä pu­hut­ti­vat

06.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Meille soitettiin: unohtuneet vieheet, Taivalkosken kunnan vakityöpaikat ja järkyttävät hillamäärät kenttäradalla puhututtavat

Meille soi­tet­tiin: unoh­tu­neet vie­heet, Tai­val­kos­ken kunnan va­ki­työ­pai­kat ja jär­kyt­tä­vät hil­la­mää­rät kent­tä­ra­dal­la pu­hu­tut­ta­vat

30.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Meille soitettiin: häiritsevää kolistelua, härskiä hillahulluutta ja Naturpolisen jakamia avustuksia
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: häi­rit­se­vää ko­lis­te­lua, härskiä hil­la­hul­luut­ta ja Na­tur­po­li­sen jakamia avus­tuk­sia

29.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Meille soitettiin: Hillat ja tietyöt puhututtivat: "Urat ovat riski ajelijoilla ja on tyhmää, että jo nyt tehdään tällaisia virheitä."

Meille soi­tet­tiin: Hillat ja tietyöt pu­hu­tut­ti­vat: "Urat ovat riski aje­li­joil­la ja on tyhmää, että jo nyt tehdään täl­lai­sia vir­hei­tä."

27.07.2020 08:00 0
Tilaajille
Meille soitettiin: "Tilasin Kuusamoon hammaslääkäriin ajan. Eipä alettu tarkistamaan."
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: "Ti­la­sin Kuu­sa­moon ham­mas­lää­kä­riin ajan. Eipä alettu tar­kis­ta­maan."

09.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Meille soitettiin: "Kuinka on mahdollista ettei Kuusamon kokoisessa paikassa ole yhtään kukkakauppaa auki sunnuntaina?"
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: "Kuinka on mah­dol­lis­ta ettei Kuu­sa­mon ko­koi­ses­sa pai­kas­sa ole yhtään kuk­ka­kaup­paa auki sun­nun­tai­na?"

08.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Meille soitettiin: "Taivalkoski on ajonopeusrajoitusten villi länsi"
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: "Tai­val­kos­ki on ajo­no­peus­ra­joi­tus­ten villi länsi"

06.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Meille soitettiin – miksi puut piti kaataa?

Meille soi­tet­tiin – miksi puut piti kaataa?

02.07.2020 04:42 0
Meille soitettiin: valtava määrä kiitoksia arjen kohtaamisista ja kaapeli-TV ei toimi: "Nyt eilisen ukkosen jälkeen ei ole näkynyt mitään"
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: valtava määrä kii­tok­sia arjen koh­taa­mi­sis­ta ja kaa­pe­li-TV ei toimi: "Nyt eilisen ukkosen jälkeen ei ole näkynyt mitään"

29.06.2020 17:00 0
Tilaajille
Meille soitettiin: Voisiko julkinen sektori avustaa verkkoruokaostosten keräilyhinnassa, mikäli tulee uusia virusaaltoja?

Meille soi­tet­tiin: Voisiko jul­ki­nen sektori avustaa verk­ko­ruo­ka­os­tos­ten ke­räi­ly­hin­nas­sa, mikäli tulee uusia vi­ru­saal­to­ja?

25.06.2020 08:00 0

Meille soi­tet­tiin: Kit­kan­tiel­lä kul­ke­via ir­to­koi­ria, ra­pu­rut­to­huol­ta ja ni­me­tön­tä työn­ha­kua

24.06.2020 12:19 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Opet­ta­jat hei­nä­kuus­sa lo­mau­tuk­siin ja sääs­ty­neil­lä ra­hoil­la nuo­ril­le töitä

15.06.2020 05:59 0
Tilaajille
Meille soitettiin: Mikä instanssi siivoaisi Rukan kilpalatujen vierustat?
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: Mikä ins­tans­si sii­voai­si Rukan kil­pa­la­tu­jen vie­rus­tat?

11.06.2020 04:54 0