Yhteisöllisyys
Lukijalta: Kriisi voi mahdollistaa uudenlaisen yhteisöllisyyden vahvistumisen: "Kunnan- ja seurakunnan johtajien pitäisi ottaa näkyvä rooli oman alueensa ihmisiä kohtaan"

Lu­ki­jal­ta: Kriisi voi mah­dol­lis­taa uu­den­lai­sen yh­tei­söl­li­syy­den vah­vis­tu­mi­sen: "Kun­nan- ja seu­ra­kun­nan joh­ta­jien pitäisi ottaa näkyvä rooli oman alueen­sa ihmisiä koh­taan"

18.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Kun kaikki on minimissä, tohtori peräänkuuluttaa näkyvää johtajuutta – Syrjäseutujen ikäihmisille yhteisöllisyys on voimavara: "Parhaimmillaan digitaalisuus tuo esille uudenlaista yhteisöllisyyttä"

Kun kaikki on mi­ni­mis­sä, tohtori pe­rään­kuu­lut­taa näkyvää joh­ta­juut­ta – Syr­jä­seu­tu­jen ikä­ih­mi­sil­le yh­tei­söl­li­syys on voi­ma­va­ra: "Par­haim­mil­laan di­gi­taa­li­suus tuo esille uu­den­lais­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä"

01.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Toimittajalta: Hienoa yhteisöllisyyttä – Posio soi -konsertti osoitti, että uudet tilaisuudet, tapahtumat ja tempaukset tarvitsevat aina jonkun ihmisen, joka laittaa itsensä likoon

Toi­mit­ta­jal­ta: Hienoa yh­tei­söl­li­syyt­tä – Posio soi -kon­sert­ti osoit­ti, että uudet ti­lai­suu­det, ta­pah­tu­mat ja tem­pauk­set tar­vit­se­vat aina jonkun ih­mi­sen, joka laittaa itsensä likoon

19.02.2020 05:00 0