Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Yhteisöllisyys
Pääkirjoitus: Koronan aloittamaa yhteisöllisyyttä tarvitaan jälleen – suurin osa aikuisista tavoitetaan, jos järjestöt soittavat jäsenensä läpi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Koronan aloit­ta­maa yh­tei­söl­li­syyt­tä tar­vi­taan jälleen – suurin osa ai­kui­sis­ta ta­voi­te­taan, jos jär­jes­töt soit­ta­vat jä­se­nen­sä läpi

07.03.2022 04:00
Tilaajille
Ulkoilua, yhteisöllisyyttä ja uusia ystävättäriä – Kuusamolaislähtöinen Henna Törmänen toivoo uuden Taivasalla-verkkomedian tuovan ulkoilmaihmisiä yhteen myös Koillismaalla

Ul­koi­lua, yh­tei­söl­li­syyt­tä ja uusia ys­tä­vät­tä­riä – Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Henna Tör­mä­nen toivoo uuden Tai­va­sal­la-verk­ko­me­dian tuovan ul­ko­il­ma­ih­mi­siä yhteen myös Koil­lis­maal­la

25.12.2021 04:00 1
Tilaajille
Hoitokokouksiksi koettuja tilaisuuksia on yhä pidetty vanhoillislestadiolaisuudessa – SRK:n puheenjohtaja: Painostaminen ei ole koskaan oikein

Hoi­to­ko­kouk­sik­si koet­tu­ja ti­lai­suuk­sia on yhä pidetty van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­suu­des­sa – SRK:n pu­heen­joh­ta­ja: Pai­nos­ta­mi­nen ei ole koskaan oikein

11.01.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta: Yhteisöllisyyden paras ilmenemismuoto on kuntalaisten keskuudessa vallitseva me-henki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yh­tei­söl­li­syy­den paras il­me­ne­mis­muo­to on kun­ta­lais­ten kes­kuu­des­sa val­lit­se­va me-hen­ki

30.12.2020 11:01
Tilaajille
Lukijalta: Kriisi voi mahdollistaa uudenlaisen yhteisöllisyyden vahvistumisen: "Kunnan- ja seurakunnan johtajien pitäisi ottaa näkyvä rooli oman alueensa ihmisiä kohtaan"

Lu­ki­jal­ta: Kriisi voi mah­dol­lis­taa uu­den­lai­sen yh­tei­söl­li­syy­den vah­vis­tu­mi­sen: "Kun­nan- ja seu­ra­kun­nan joh­ta­jien pitäisi ottaa näkyvä rooli oman alueen­sa ihmisiä koh­taan"

18.10.2020 06:00
Tilaajille
Kun kaikki on minimissä, tohtori peräänkuuluttaa näkyvää johtajuutta – Syrjäseutujen ikäihmisille yhteisöllisyys on voimavara: "Parhaimmillaan digitaalisuus tuo esille uudenlaista yhteisöllisyyttä"

Kun kaikki on mi­ni­mis­sä, tohtori pe­rään­kuu­lut­taa näkyvää joh­ta­juut­ta – Syr­jä­seu­tu­jen ikä­ih­mi­sil­le yh­tei­söl­li­syys on voi­ma­va­ra: "Par­haim­mil­laan di­gi­taa­li­suus tuo esille uu­den­lais­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä"

01.10.2020 08:16
Tilaajille
Toimittajalta: Hienoa yhteisöllisyyttä – Posio soi -konsertti osoitti, että uudet tilaisuudet, tapahtumat ja tempaukset tarvitsevat aina jonkun ihmisen, joka laittaa itsensä likoon

Toi­mit­ta­jal­ta: Hienoa yh­tei­söl­li­syyt­tä – Posio soi -kon­sert­ti osoit­ti, että uudet ti­lai­suu­det, ta­pah­tu­mat ja tem­pauk­set tar­vit­se­vat aina jonkun ih­mi­sen, joka laittaa itsensä likoon

19.02.2020 05:00