Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Yh­tei­söl­li­syy­den paras il­me­ne­mis­muo­to on kun­ta­lais­ten kes­kuu­des­sa val­lit­se­va me-hen­ki

Osa 1

Yhteisöllisyyden paras ilmenemismuoto on kuntalaisten keskuudessa vallitseva me-henki, jolloin jokainen voi kokea olevansa hyväksytty, arvostettu ja kuuluvansa joukkoon. Kun tähän kuulumiseen ja hyväksytyksi tulemiseen liittyy tunne, että on tullut myös kuulluksi, sen merkitys ilmenee yhteisöllisiin asioihin vaikuttamisena sekä kuntalaisten vapautena valita toimijuutensa tässä yhteisössä. Yhteisön johtajuudella oli jo viime vuosisadalla ja varsinkin nyt suuri merkitys me-hengen syntymiselle. Vuorovaikutustaitoinen, turvallinen ja päämäärätietoinen johtaja motivoi yhteisön jäseniä, rakentaa heikkoja yhteistoiminnallisia siteitä alueensa asukkaitten välille ja herättää asukkaiden keskuudessa yhteenkuuluvaisuuden tunteen, me-hengen.

Tämän päivän Suomessa sen eri alueilla vallitsee ainakin kahdenlaista yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden laatua voidaan mitata ihmisten välisten siteiden vahvuudella. Verkostot voivat olla hyvin erilaisia riippuen siitä, kuinka usein verkostoon kuuluvat tapaavat toisiaan ja millainen suhde heidän välillään on. Niiden yhteydessä sidonnaisuus jaetaan vahvaan tai heikkoon sosiaaliseen verkostoon.