Itä-Lapin kuntayhtymä
Itä-Lapin kuntayhtymä on lähettänyt valtiovarainministeri Matti Vanhaselle kirjelmän koskien metsäerää

Itä-La­pin kun­ta­yh­ty­mä on lä­het­tä­nyt val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Matti Van­ha­sel­le kir­jel­män koskien met­sä­erää

12.01.2021 19:33
Itä-Lapin kuntayhtymä avasi koronapuhelimen yrittäjille

Itä-La­pin kun­ta­yh­ty­mä avasi ko­ro­na­pu­he­li­men yrit­tä­jil­le

03.12.2020 12:31
Ilpo-hankkeella tarjotaan koulutusta malminetsinnän avustaviin tehtäviin – Posion mukana hankkeessa, jolla haetaan malminetsinnän aluetaloudellisia, välillisiä hyötyjä

Il­po-hank­keel­la tar­jo­taan kou­lu­tus­ta mal­min­et­sin­nän avus­ta­viin teh­tä­viin – Posion mukana hank­kees­sa, jolla haetaan mal­min­et­sin­nän alue­ta­lou­del­li­sia, vä­lil­li­siä hyötyjä

16.11.2020 04:00
Tilaajille
Itä-Lapin kuntayhtymä vetoaa elinkeinoministeri Lintilään: Matkailuelinkeino turvattava Lapissa

Itä-La­pin kun­ta­yh­ty­mä vetoaa elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lin­ti­lään: Mat­kai­lu­elin­kei­no tur­vat­ta­va Lapissa

21.09.2020 16:35 1
Tilaajille
Itä-Lappi lyijyn täyskiellosta metsästyksessä: Uhkaa koko harrastusta ja myös metsätaloutta

Itä-Lap­pi lyijyn täys­kiel­los­ta met­säs­tyk­ses­sä: Uhkaa koko har­ras­tus­ta ja myös met­sä­ta­lout­ta

26.02.2020 12:56
Tilaajille