Itä-La­pin kun­ta­yh­ty­mä on lä­het­tä­nyt val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Matti Van­ha­sel­le kir­jel­män koskien met­sä­erää

Metsäerän laskentaan liittyy lukuisia ongelmia, jotka koetaan suorastaan vääryytenä joissakin kunnissa.
Metsäerän laskentaan liittyy lukuisia ongelmia, jotka koetaan suorastaan vääryytenä joissakin kunnissa.
Kuva: Antti Pahtaja

Itä-Lapin kuntayhtymä on lähettänyt valtiovarainministeri Matti Vanhaselle kirjelmän koskien metsäerää.

Metsäeränä tuloutetaan vuosittain kunnille osuus metsäverosta, joka syntyy yksityistalouksien metsäverosta sekä metsähallitukselle ja sen tytäryhtiöille maksuunpannusta metsäverosta.

– Asia ei ole valtiontaloudellisesti merkittävä, puhutaanhan vain noin 200 miljoonasta eurosta. Yksittäiselle, varsinkin vähäväestöiselle, harvaan asutulle, metsähallituksen talousmetsäomisteiselle kunnalle asia on kuitenkin erittäin merkittävä, Itä-Lapin kuntayhtymän tiedotteessa sanotaan.

Metsäerän laskentaan liittyy lukuisia ongelmia, jotka koetaan suorastaan vääryytenä joissakin kunnissa. Kunnissa, joissa on runsaasti suojelualueita ja runsaasti metsähallituksen hallinnoimia valtion talousmetsiä, ongelma on erityisen suuri.

Kirjelmässä Itä-Lapin kuntayhtymä esittää, että metsäerän laskenta uudistetaan eri intressiryhmien yhteisenä työryhmätyönä.