Kuvagalleria: Maail­man parhaat kum­pa­re­las­ki­jat näyt­ti­vät jälleen Rukalla tai­to­jaan

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ravintolarajoitukset
Lähes 200 ravintola-alan toimijaa Oulusta ja Pohjois-Pohjanmaalta allekirjoitti hätähuudon päättäjille – "Jaksaminen on nyt lopussa"

Lähes 200 ra­vin­to­la-alan toi­mi­jaa Oulusta ja Poh­jois-Poh­jan­maal­ta al­le­kir­joit­ti hä­tä­huu­don päät­tä­jil­le – "Jak­sa­mi­nen on nyt lo­pus­sa"

20.01.2022 17:04
Kuusamon yöelämä hiljentyi toistaiseksi, kunnes ravintolarajoituksia löysätään – "Näillä rajoituksilla ei voida olla millään auki"

Kuu­sa­mon yöelämä hil­jen­tyi tois­tai­sek­si, kunnes ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia löy­sä­tään – "Näillä ra­joi­tuk­sil­la ei voida olla millään auki"

28.12.2021 04:00
Tilaajille
Mara aikoo kannella ravintoloihin kohdistuvista rajoituksista: "Edessä tuhansien henkilöiden lomautukset"

Mara aikoo kan­nel­la ra­vin­to­loi­hin koh­dis­tu­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta: "Edessä tu­han­sien hen­ki­löi­den lo­mau­tuk­set"

27.12.2021 08:45 1
Tilaajille
Kirnupiimälasillisen äärellä voi miettiä vieläkö yleisön edessä pelataan – koronarajoitukset lyövät ankean varjon vuoden loppuun ja alkavaan kevääseen
Kolumni

Kir­nu­pii­mä­la­sil­li­sen äärellä voi miettiä vieläkö yleisön edessä pe­la­taan – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set lyövät ankean varjon vuoden loppuun ja al­ka­vaan ke­vää­seen

27.12.2021 04:00
Tilaajille
"Hallitus antoi todella erikoisen joululahjan matkailualalle" – alalla kihistään uusista rajoituksista: Vielä turisteja riittää Rukalla, mutta rajoitusten uskotaan tuovan peruutuksia

"Hal­li­tus antoi todella eri­koi­sen jou­lu­lah­jan mat­kai­lua­lal­le" – alalla ki­his­tään uusista ra­joi­tuk­sis­ta: Vielä tu­ris­te­ja riittää Ru­kal­la, mutta ra­joi­tus­ten us­ko­taan tuovan pe­ruu­tuk­sia

23.12.2021 04:00 4
Tilaajille
Ravintoloiden koronarajoituksiin esitetäään kevennyksiä – Lapissa kevennykset astuisivat voimaan torstaina

Ra­vin­to­loi­den ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin esi­te­täään ke­ven­nyk­siä – Lapissa ke­ven­nyk­set as­tui­si­vat voimaan tors­tai­na

22.06.2021 17:22
Tilaajille
Ravintoloiden rajoitukset kevenevät – Keskiviikkona voi Lapissa jälleen tanssia ja laulaa

Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set ke­ve­ne­vät – Kes­ki­viik­ko­na voi Lapissa jälleen tanssia ja laulaa

08.06.2021 23:18
Tilaajille
Ylläksellä sijaitsevan pubin ulkopöydistä tehtiin kantelu – Ravintolat ovat kehittäneet sulun ajaksi erilaisia ratkaisuja, mutta säännöt ovat osin epäselvät

Yl­läk­sel­lä si­jait­se­van pubin ul­ko­pöy­dis­tä tehtiin kantelu – Ra­vin­to­lat ovat ke­hit­tä­neet sulun ajaksi eri­lai­sia rat­kai­su­ja, mutta säännöt ovat osin epä­sel­vät

25.03.2021 08:56
Tilaajille
Vessoja saa käyttää, mutta terasseja ei – Rinneravintolat suunnittelevat ensi viikon hiihtolomalaisille piknikpöytiä ja lounasbokseja

Vessoja saa käyt­tää, mutta te­ras­se­ja ei – Rin­ne­ra­vin­to­lat suun­nit­te­le­vat ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le pik­nik­pöy­tiä ja lou­nas­bok­se­ja

02.03.2021 21:21
Tilaajille
Anniskeluun stoppi kymmeneltä illalla: Lapissa käyttöön kiihtymisvaiheen ravintolarajoitukset – yöllä ei saa myydä edes ykköskaljaa, sanoo virkamies

An­nis­ke­luun stoppi kym­me­nel­tä il­lal­la: Lapissa käyt­töön kiih­ty­mis­vai­heen ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set – yöllä ei saa myydä edes yk­kös­kal­jaa, sanoo vir­ka­mies

10.12.2020 19:39 1
Tilaajille
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa: Suomen matkailu- ja ravintola-alan kilpailukyvystä huolehdittava – ravintola- ja kokoontumisrajoitukset purettava heti

Mat­kai­lu- ja Ra­vin­to­la­pal­ve­lut MaRa: Suomen mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan kil­pai­lu­ky­vys­tä huo­leh­dit­ta­va – ra­vin­to­la- ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set pu­ret­ta­va heti

11.06.2020 16:18