Koronarajoitukset
Viimeisin 4 tuntia
Hallitus kertoi suunnitelmistaan purkaa koronarajoituksia, viimeisimpänä annetut rajoitukset puretaan ensimmäisenä – "Rajoituksia ei voida purkaa huolettomasti tai ennenaikaisesti"

Hal­li­tus kertoi suun­ni­tel­mis­taan purkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia, vii­mei­sim­pä­nä annetut ra­joi­tuk­set pu­re­taan en­sim­mäi­se­nä – "Ra­joi­tuk­sia ei voida purkaa huo­let­to­mas­ti tai en­ne­nai­kai­ses­ti"

10:29
Kuukausi
Päätös ravintolasulun jatkamisesta koko maakunnassa ihmetyttää Pohjois-Pohjanmaalla – Pauli Harju: "Nyt veti hiljaiseksi"

Päätös ra­vin­to­la­su­lun jat­ka­mi­ses­ta koko maa­kun­nas­sa ih­me­tyt­tää Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pauli Harju: "Nyt veti hil­jai­sek­si"

29.03.2021 20:09 2
Tilaajille
Ravintolasulun jatkuminen hämmentää ja suututtaa  Levillä – Koko alue kärsii muutaman vastuuttoman vuoksi, ärähtää Visit Levin toimitusjohtaja

Ra­vin­to­la­su­lun jat­ku­mi­nen häm­men­tää ja suu­tut­taa Levillä – Koko alue kärsii muu­ta­man vas­tuut­to­man vuoksi, ärähtää Visit Levin toi­mi­tus­joh­ta­ja

29.03.2021 20:06
Tilaajille
Lapissa ravintolat saavat avata ovensa maanantaista lähtien Kittilää lukuunottamatta - Pohjois-Pohjanmaa pysyy kiinni

Lapissa ra­vin­to­lat saavat avata ovensa maa­nan­tais­ta lähtien Kit­ti­lää lu­kuu­not­ta­mat­ta - Poh­jois-Poh­jan­maa pysyy kiinni

28.03.2021 20:32 1
Tilaajille
Kaupunginjohtaja haluaisi Rovaniemen ravintolat auki jo maanantaina – Osa Lapista yritetään vapauttaa ravintolasulusta

Kau­pun­gin­joh­ta­ja ha­luai­si Ro­va­nie­men ra­vin­to­lat auki jo maa­nan­tai­na – Osa Lapista yri­te­tään va­paut­taa ra­vin­to­la­su­lus­ta

27.03.2021 10:56
Tilaajille
Ennakkoon maksettua mökkivuokraa ei välttämättä saa takaisin, vaikka liikkumisrajoitukset estäisivät pohjoisen loman

En­nak­koon mak­set­tua mök­ki­vuok­raa ei vält­tä­mät­tä saa ta­kai­sin, vaikka liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set es­täi­si­vät poh­joi­sen loman

26.03.2021 04:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pitää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kokoontumisrajoitukset ennallaan huhtikuun loppuun asti

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to pitää Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set en­nal­laan huh­ti­kuun loppuun asti

25.03.2021 16:36
Rajoitukset jatkuvat Kuusamossa 25. huhtikuuta saakka samoina kuin tähänkin asti

Ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Kuu­sa­mos­sa 25. huh­ti­kuu­ta saakka samoina kuin tä­hän­kin asti

25.03.2021 14:30
Kokoontumisrajoitus pysyy kuudessa henkilössä – Rovaniemellä koronarokottaminen jäissä alkuviikon

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus pysyy kuu­des­sa hen­ki­lös­sä – Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­nen jäissä al­ku­vii­kon

24.03.2021 11:34
Vielä ei voi hengähtää: Pohjois-Pohjanmaan koronasuosituksia jatketaan 25.4. saakka

Vielä ei voi hen­gäh­tää: Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­sia jat­ke­taan 25.4. saakka

23.03.2021 16:37
Hallitus esittää ravintoloiden sulun jatkamista 18. huhtikuuta saakka – liikkumisrajoituksia käsitellään tiistaina uudessa neuvottelussa

Hal­li­tus esittää ra­vin­to­loi­den sulun jat­ka­mis­ta 18. huh­ti­kuu­ta saakka – liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia kä­si­tel­lään tiis­tai­na uudessa neu­vot­te­lus­sa

23.03.2021 12:10
Rajaliikenteen rajoitukset ovat jatkuneet jo vuoden ajan – liikennemäärät ennätyksellisen alhaisia

Ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­set ovat jat­ku­neet jo vuoden ajan – lii­ken­ne­mää­rät en­nä­tyk­sel­li­sen al­hai­sia

22.03.2021 11:54
HS: Ravintoloiden sulku jatkumassa tämän viikon jälkeenkin – Oululaisyrittäjän mukaan ravintolat taistelevat nyt henkiinjäämisestään: ”Tuntuu aivan absurdilta”

HS: Ra­vin­to­loi­den sulku jat­ku­mas­sa tämän viikon jäl­keen­kin – Ou­lu­lais­yrit­tä­jän mukaan ra­vin­to­lat tais­te­le­vat nyt hen­kiin­jää­mi­ses­tään: ”Tuntuu aivan ab­sur­dil­ta”

22.03.2021 11:53
Tilaajille
Kemijärvellä alkoi karanteeniarki 350 asukkaalla – Kaupunki muistuttaa, että lasten karanteeneissa vastuu on vanhemmilla

Ke­mi­jär­vel­lä alkoi ka­ran­tee­ni­ar­ki 350 asuk­kaal­la – Kau­pun­ki muis­tut­taa, että lasten ka­ran­tee­neis­sa vastuu on van­hem­mil­la

22.03.2021 10:25
Tilaajille
Vanhemmat
Posion yläkoulu ja lukio pysyvät toistaiseksi lähiopetuksessa – kunnan laajennettu johtoryhmä päivitti koronasuositukset ja -rajoitukset

Posion ylä­kou­lu ja lukio pysyvät tois­tai­sek­si lä­hi­ope­tuk­ses­sa – kunnan laa­jen­net­tu joh­to­ryh­mä päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­set ja -ra­joi­tuk­set

06.03.2021 15:06
Lapin avi: Toimijoilta vaaditaan suunnitelma siitä, miten asiakkaiden lähikontaktit voidaan välttää ja turvavälit säilyttää

Lapin avi: Toi­mi­joil­ta vaa­di­taan suun­ni­tel­ma siitä, miten asiak­kai­den lä­hi­kon­tak­tit voidaan välttää ja tur­va­vä­lit säi­lyt­tää

04.03.2021 17:56
Tilaajille
Avin päätös voi laittaa kaupat rajaamaan asiakasmäärää – "Varmaan kokisin sen niin, että minun turvallisuudestani huolehditaan"

Avin päätös voi laittaa kaupat ra­jaa­maan asia­kas­mää­rää – "Var­maan kokisin sen niin, että minun tur­val­li­suu­des­ta­ni huo­leh­di­taan"

03.03.2021 19:58
Tilaajille
Taivalkoski päätti koronarajoituksista ja -suosituksista – esimerkiksi yleisölle avoimet kunnan hallinnoimat tilat pysyvät kiinni

Tai­val­kos­ki päätti ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta ja -suo­si­tuk­sis­ta – esi­mer­kik­si ylei­söl­le avoimet kunnan hal­lin­noi­mat tilat pysyvät kiinni

02.03.2021 04:00
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki piti ylimääräisen kokouksen: Suositukset pidetään ennallaan toistaiseksi, seuraava tarkastelu viikkoa ennen hallituksen koronasulkua

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki piti yli­mää­räi­sen ko­kouk­sen: Suo­si­tuk­set pi­de­tään en­nal­laan tois­tai­sek­si, seu­raa­va tar­kas­te­lu viikkoa ennen hal­li­tuk­sen ko­ro­na­sul­kua

26.02.2021 14:02
Abiturientteja kehotetaan omaehtoiseen karanteeniin ensi tiistaista lähtien, oireisena kokeeseen ei saa mennä – ministeriö päivitti ohjeita

Abi­tu­rient­te­ja ke­ho­te­taan oma­eh­toi­seen ka­ran­tee­niin ensi tiis­tais­ta läh­tien, oi­rei­se­na ko­kee­seen ei saa mennä – mi­nis­te­riö päi­vit­ti ohjeita

25.02.2021 19:35