Kuu­sa­mos­sa 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus 27. tou­ko­kuu­ta saakka

Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan Kuusamossa 20 henkilöön 27. toukokuuta 2021 saakka.

Myös yksityistilaisuuksien osallistujamäärä rajataan myös 20 henkilöön 27. toukokuuta 2021 saakka.

Kokoontumisissa tulee noudattaa ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä.

Perusturvalautakunta päätti kokoontumisrajoituksista keskiviikkona yksimielisesti.

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto päätti 6. toukokuuta 2021, että sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan järjestää 23. toukokuuta asti korkeintaan 20 (kaksikymmentä) henkilöä. 24.–31. toukokuuta kokoontua saa korkeintaan 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvollisuuksia.