Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Koronarajoitteet
Koronapassi karkotti asiakkaat keskustan ravintoloista – ravintolapäällikkö ihmettelee syitä ja asiakkaiden epätietoisuutta: "Moni olettaa, että syömään voi tulla, jos ei juo mitään"

Ko­ronapas­si kar­kot­ti asiak­kaat kes­kus­tan ra­vin­to­lois­ta – ra­vin­to­la­pääl­lik­kö ih­met­te­lee syitä ja asiak­kai­den epä­tie­toi­suut­ta: "Moni olet­taa, että syömään voi tulla, jos ei juo mitään"

09.12.2021 04:00 4
Tilaajille
Kuusamossa 20 henkilön kokoontumisrajoitus 27. toukokuuta saakka

Kuu­sa­mos­sa 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus 27. tou­ko­kuu­ta saakka

20.05.2021 13:35
Rajaliikenne on hiljaista – huhtikuussa Kuusamon Kortesalmella Venäjän rajan ylitti huhtikuussa vain 284 henkilöä, ja yksi seurue tuli lentokoneella

Ra­ja­lii­ken­ne on hil­jais­ta – huh­ti­kuus­sa Kuu­sa­mon Kor­te­sal­mel­la Venäjän rajan ylitti huh­ti­kuus­sa vain 284 hen­ki­löä, ja yksi seurue tuli len­to­ko­neel­la

05.05.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamon kulttuuritilat avataan, jää- ja liikuntahalli pysyvät suljettuna – kokoontumisrajoitus edelleen kymmenen henkilöä

Kuu­sa­mon kult­tuu­ri­ti­lat ava­taan, jää- ja lii­kun­ta­hal­li pysyvät sul­jet­tu­na – ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus edel­leen kym­me­nen hen­ki­löä

21.04.2021 19:00 2
Posio päivittää koronarajoituksiaan – sairaanhoitopiirin rajojen ylittäviä urheilu- ja liikuntatapahtumia ei järjestetä määräaikaisesti 24. huhtikuuta saakka

Posio päi­vit­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­siaan – sai­raan­hoi­to­pii­rin rajojen ylit­tä­viä ur­hei­lu- ja lii­kun­ta­ta­pah­tu­mia ei jär­jes­te­tä mää­rä­ai­kai­ses­ti 24. huh­ti­kuu­ta saakka

17.04.2021 12:11
Nuorisotilat avataan, muut koronarajoitukset jatkuvat Kuusamossa vielä ainakin kymmenen päivää

Nuo­ri­so­ti­lat ava­taan, muut ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Kuu­sa­mos­sa vielä ainakin kym­me­nen päivää

15.04.2021 11:36
Kuusamossa nuorisotilat auki ehkä jo ensi viikolla, muut julkiset tilat kenties vasta kesällä – "Heti tulee ministeriöstä kannanottoa, jos puretaan liian reippaasti"

Kuu­sa­mos­sa nuo­ri­so­ti­lat auki ehkä jo ensi vii­kol­la, muut jul­ki­set tilat kenties vasta kesällä – "Heti tulee mi­nis­te­riös­tä kan­na­not­toa, jos pu­re­taan liian reip­paas­ti"

13.04.2021 17:45 2
Tilaajille
Rajoitukset jatkuvat Kuusamossa 25. huhtikuuta saakka samoina kuin tähänkin asti

Ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Kuu­sa­mos­sa 25. huh­ti­kuu­ta saakka samoina kuin tä­hän­kin asti

25.03.2021 14:30
Erämaa-Kuusamon pilkkiviikko peruttiin koronan takia, osallistuja ymmärtää – "Esimerkiksi lähdöt, palkintojenjaot ja kioskinpidot olisi hankala toteuttaa"

Erä­maa-Kuu­sa­mon pilk­ki­viik­ko pe­rut­tiin koronan takia, osal­lis­tu­ja ym­mär­tää – "E­si­mer­kik­si lähdöt, pal­kin­to­jen­jaot ja kios­kin­pi­dot olisi hankala to­teut­taa"

02.03.2021 15:00
Tilaajille