Posio päi­vit­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­siaan – sai­raan­hoi­to­pii­rin rajojen ylit­tä­viä ur­hei­lu- ja lii­kun­ta­ta­pah­tu­mia ei jär­jes­te­tä mää­rä­ai­kai­ses­ti 24. huh­ti­kuu­ta saakka

Posion kunnan laajennettu johtoryhmä suosittelee ulkona tapahtuvia toimintoja.
Posion kunnan laajennettu johtoryhmä suosittelee ulkona tapahtuvia toimintoja.
Kuva: Erkki Ahola

Posion kunta päivittää koronarajoituksiaan. Ne astuvat voimaan maanantaina 19. huhtikuuta ja ovat voimassa ainakin 11. toukokuuta saakka.

Posion peruskoulun yläkoululaiset ja lukiolaiset jatkavat lähiopetuksessa. Maskisuositus koskee edelleen oppilaita 6. luokasta alkaen sekä koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa.

Posion kunnanviraston ja perusturvatoimiston ovet pidetään suljettuna. Asiointi ajanvarauksella tai puhelimitse.

Kokoontumistilojen haltija edelleen vastaa siitä, että tartuntatautilain 58 c -pykälän mukaiset turvallisuusohjeet toteutuvat. Niitä ovat kahden metrin turvaväli, käsihygienia ja pintojen puhdistaminen.

Lapin sairaanhoitopiirin 7. huhtikuuta antaman suosituksen mukaisesti sairaanhoitopiirin rajojen ylittäviä urheilu- ja liikuntatapahtumia ei järjestetä määräaikaisesti 24. huhtikuuta saakka. Suositus koskee kaikenikäisiä yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa. Suositus ei kuitenkaan koske maajoukkuetoimintaa eikä SM- 1-divisioonatason kilpailutapahtumia.

Yli 16-vuotiaiden (sis. aikuiset) ryhmä- ja harrastustoimintaa saa jatkaa.

Peruskouluikäiset voivat jatkaa harrastamista turvallisuusohjeita noudattaen.

Nuorisotiloissa (Apaja) alle 16-vuotiaiden kokoontuminen on sallittu nuorten ja lasten harrastetoiminnan linjausten mukaisesti ja tartuntatautilain 58 c -pykälän koronaturvallisuusohjeita noudattaen (kahden metrin turvaväli, käsihygienia ja pintojen puhdistaminen).

Valkaman terapia-allas ja kuntosali ovat käytettävissä terapia- ja kuntoutusryhmille ja lähetteellä kuntoutukseen tuleville turvallisuusohjeita noudattaen.

Lisäksi kunnan tiloissa järjestettävä ns. kuntouttava ryhmätoimintaan osallistuvien ryhmien koko sovitetaan kokoontumistilaan, jotta koronaturvallisuusohjeita on mahdollisuus noudattaa.

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä, on kielletty (Lapin AVI 8.4.2021 LAAVI/535/2021/TTL 58§ Mom 1).

Posion kunnan laajennettu johtoryhmä suosittelee etätyöskentelyä Posion alueella kaikille työpaikoille työnantajan harkinnan mukaan.

Lisäksi johtoryhmä suosittelee maskin käyttöä myös kaikissa työyhteisöissä sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa oleskelee useampia henkilöitä.

Laajaa maskinkäyttöä suositellaan edelleen kaikissa julkisissa sisätiloissa

Ulkona tapahtuvia toimintoja suositellaan.