Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronarokote
THL: Koronavirukseen kannattaa suhtautua kuten muihinkin hengitystieinfektioihin – sairaana kyläilyä olisi hyvä välttää joulunakin

THL: Ko­ro­na­vi­ruk­seen kan­nat­taa suh­tau­tua kuten mui­hin­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­hin – sai­raa­na ky­läi­lyä olisi hyvä välttää jou­lu­na­kin

22.12.2022 04:00
THL: Ikääntyneille ja riskiryhmille koronarokotteen tehosteannos syksyllä – aiempien tartuntojen ja rokotteiden määrällä ei enää väliä

THL: Ikään­ty­neil­le ja ris­ki­ryh­mil­le ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­tean­nos syk­syl­lä – aiem­pien tar­tun­to­jen ja ro­kot­tei­den mää­räl­lä ei enää väliä

01.09.2022 13:09
Siirtääkö positiivinen kotitesti rokotusta? – Kun rokotusohjeet muuttuivat, positiivisia kotitestejä ei enää lievissä oireissa varmenneta PCR:llä

Siir­tää­kö po­si­tii­vi­nen ko­ti­tes­ti ro­ko­tus­ta? – Kun ro­ko­tu­soh­jeet muut­tui­vat, po­si­tii­vi­sia ko­ti­tes­te­jä ei enää lie­vis­sä oi­reis­sa var­men­ne­ta PCR:llä

20.01.2022 11:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki esittää, että ulkotiloja koskevia rajoituksia tarkastellaan uudelleen – "Olemme saaneet ostettua aikaa"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki esit­tää, että ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen – "Olemme saaneet os­tet­tua aikaa"

18.01.2022 18:23
Meille soitettiin: Erästä ikäluokkaa ei taida saada rokotukseen kuin sakolla ja pakottamalla

Meille soi­tet­tiin: Erästä ikä­luok­kaa ei taida saada ro­ko­tuk­seen kuin sakolla ja pa­kot­ta­mal­la

25.11.2021 15:00
Tilaajille
"Ihmisillä on nyt hätä saada rokote" – Koronarokotteet loppuivat kesken Kuusamon Walk in -päivässä, vuoroaan joutui jonottamaan jopa tunnin

"Ih­mi­sil­lä on nyt hätä saada rokote" – Ko­ro­na­ro­kot­teet lop­pui­vat kesken Kuu­sa­mon Walk in -päi­väs­sä, vuo­roaan joutui jo­not­ta­maan jopa tunnin

18.11.2021 15:23 1
Tilaajille
Koronatartunnat kasvussa Kuusamossa – tällä viikolla todettu jo 33 tartuntaa

Ko­ro­na­tar­tun­nat kas­vus­sa Kuu­sa­mos­sa – tällä vii­kol­la todettu jo 33 tar­tun­taa

04.11.2021 12:05 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa koronan kiihtymisvaiheeseen: ”Nyt on korkea aika ottaa rokote” – uusia rajoituksia ei tullut

Poh­jois-Poh­jan­maa koronan kiih­ty­mis­vai­hee­seen: ”Nyt on korkea aika ottaa rokote” – uusia ra­joi­tuk­sia ei tullut

03.11.2021 10:48
Kuusamossa aloitetaan rokottamaan kolmannet annokset THL:n määrittelemille ryhmille – koronarokotukset ovat prosentuaalisesti hyvällä mallilla, pientä tsemppiä vielä kuitenkin tarvitaan

Kuu­sa­mos­sa aloi­te­taan ro­kot­ta­maan kol­man­net an­nok­set THL:n mää­rit­te­le­mil­le ryh­mil­le – ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat pro­sen­tuaa­li­ses­ti hyvällä mal­lil­la, pientä tsemp­piä vielä kui­ten­kin tar­vi­taan

21.09.2021 20:13
Pop up -koronarokotuspiste avataan Kuusamon Prisman aulaan

Pop up -ko­ro­na­ro­ko­tus­pis­te avataan Kuu­sa­mon Prisman aulaan

21.09.2021 04:00
THL: Kunnat voivat aloittaa 12–15-vuotiaiden koronarokotukset ensi viikosta alkaen

THL: Kunnat voivat aloit­taa 12–15-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ensi vii­kos­ta alkaen

06.08.2021 12:25
Heinäkuu hyydytti rokotusaikojen varausta  - terveydenhoitaja muistuttaa, että rokotuksen ottamista ei kannata lykätä: "Kukaan ei tiedä, mikä rokotetilanne on syksyllä"

Hei­nä­kuu hyy­dyt­ti ro­ko­tu­sai­ko­jen va­raus­ta - ter­vey­den­hoi­ta­ja muis­tut­taa, että ro­ko­tuk­sen ot­ta­mis­ta ei kannata lykätä: "Kukaan ei tiedä, mikä ro­ko­te­ti­lan­ne on syk­syl­lä"

02.07.2021 15:45
Tilaajille
THL muutti kanranteenikäytäntöjä niillä, jotka ovat saaneet koronarokotuksen tai sairastaneet taudin

THL muutti kan­ran­tee­ni­käy­tän­tö­jä niillä, jotka ovat saaneet ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen tai sai­ras­ta­neet taudin

22.05.2021 15:15 1
Kokoontumisrajoitus pysyy kuudessa henkilössä – Rovaniemellä koronarokottaminen jäissä alkuviikon

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus pysyy kuu­des­sa hen­ki­lös­sä – Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­nen jäissä al­ku­vii­kon

24.03.2021 11:34
Minkä verran Kuusamossa on rokotettu koronaa vastaan? Tilannetta voi nyt seurata jatkuvasti päivittyvästä taulukosta

Minkä verran Kuu­sa­mos­sa on ro­ko­tet­tu koronaa vas­taan? Ti­lan­net­ta voi nyt seurata jat­ku­vas­ti päi­vit­ty­väs­tä tau­lu­kos­ta

18.03.2021 08:31 2
Tilaajille
Viikon kysymys: Milloin uskot koronan Suomessa helpottavan niin, että elämä on taas suhteellisen normaalia?

Viikon ky­sy­mys: Milloin uskot koronan Suo­mes­sa hel­pot­ta­van niin, että elämä on taas suh­teel­li­sen nor­maa­lia?

17.03.2021 05:00 5
Tilaajille
Kiihtymisvaihe rajaa kokoontumiset 20 henkilöön – Testaus paikoin ruuhkautunut Rovaniemellä

Kiih­ty­mis­vai­he rajaa ko­koon­tu­mi­set 20 hen­ki­löön – Testaus paikoin ruuh­kau­tu­nut Ro­va­nie­mel­lä

24.02.2021 14:32
Alun ripeä vauhti lässähti Pohjois-Pohjanmaalla rokotepulaan – Johtajaylilääkäri: "Olemme rokottaneet vähemmän kuin moni muu sairaanhoitopiiri”

Alun ripeä vauhti läs­säh­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la ro­ko­te­pu­laan – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Olemme ro­kot­ta­neet vä­hem­män kuin moni muu sai­raan­hoi­to­pii­ri”

16.02.2021 11:00
Tilaajille
Yli kaksi prosenttia rokotettu maakunnassa – Koillismaalla ihmiset soittelevat jo vuoronsa perään, se on turhaa: "Emme pysty antamaan selvää tietoa siitä, milloin kunkin ryhmän rokotevuoro on"

Yli kaksi pro­sent­tia ro­ko­tet­tu maa­kun­nas­sa – Koil­lis­maal­la ihmiset soit­te­le­vat jo vuo­ron­sa perään, se on turhaa: "Emme pysty an­ta­maan selvää tietoa siitä, milloin kunkin ryhmän ro­ko­te­vuo­ro on"

10.02.2021 04:00
Tilaajille
Koillismaalla koronarokotteen saanut jo lähes tuhat henkilöä – THL seuraa rokotusten etenemistä kunnittain

Koil­lis­maal­la ko­ro­na­ro­kot­teen saanut jo lähes tuhat hen­ki­löä – THL seuraa ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä kun­nit­tain

02.02.2021 04:00
Tilaajille