Lentopallo: Pölkky Kuu­sa­moll­ta täysin yli­ver­tai­nen esitys – ottelu Lii­gaP­lo­kia vastaan oli ohi rei­lus­sa tun­nis­sa

Koronarokote
Kuusamossa aloitetaan rokottamaan kolmannet annokset THL:n määrittelemille ryhmille – koronarokotukset ovat prosentuaalisesti hyvällä mallilla, pientä tsemppiä vielä kuitenkin tarvitaan

Kuu­sa­mos­sa aloi­te­taan ro­kot­ta­maan kol­man­net an­nok­set THL:n mää­rit­te­le­mil­le ryh­mil­le – ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat pro­sen­tuaa­li­ses­ti hyvällä mal­lil­la, pientä tsemp­piä vielä kui­ten­kin tar­vi­taan

21.09.2021 20:13
Pop up -koronarokotuspiste avataan Kuusamon Prisman aulaan

Pop up -ko­ro­na­ro­ko­tus­pis­te avataan Kuu­sa­mon Prisman aulaan

21.09.2021 04:00
THL: Kunnat voivat aloittaa 12–15-vuotiaiden koronarokotukset ensi viikosta alkaen

THL: Kunnat voivat aloit­taa 12–15-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ensi vii­kos­ta alkaen

06.08.2021 12:25
Heinäkuu hyydytti rokotusaikojen varausta  - terveydenhoitaja muistuttaa, että rokotuksen ottamista ei kannata lykätä: "Kukaan ei tiedä, mikä rokotetilanne on syksyllä"

Hei­nä­kuu hyy­dyt­ti ro­ko­tus­ai­ko­jen va­raus­ta - ter­vey­den­hoi­ta­ja muis­tut­taa, että ro­ko­tuk­sen ot­ta­mis­ta ei kannata lykätä: "Kukaan ei tiedä, mikä ro­ko­te­ti­lan­ne on syk­syl­lä"

02.07.2021 15:45
Tilaajille
THL muutti kanranteenikäytäntöjä niillä, jotka ovat saaneet koronarokotuksen tai sairastaneet taudin

THL muutti kan­ran­tee­ni­käy­tän­tö­jä niillä, jotka ovat saaneet ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen tai sai­ras­ta­neet taudin

22.05.2021 15:15 1
Kokoontumisrajoitus pysyy kuudessa henkilössä – Rovaniemellä koronarokottaminen jäissä alkuviikon

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus pysyy kuu­des­sa hen­ki­lös­sä – Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­nen jäissä al­ku­vii­kon

24.03.2021 11:34
Minkä verran Kuusamossa on rokotettu koronaa vastaan? Tilannetta voi nyt seurata jatkuvasti päivittyvästä taulukosta

Minkä verran Kuu­sa­mos­sa on ro­ko­tet­tu koronaa vas­taan? Ti­lan­net­ta voi nyt seurata jat­ku­vas­ti päi­vit­ty­väs­tä tau­lu­kos­ta

18.03.2021 08:31 2
Tilaajille
Viikon kysymys: Milloin uskot koronan Suomessa helpottavan niin, että elämä on taas suhteellisen normaalia?

Viikon ky­sy­mys: Milloin uskot koronan Suo­mes­sa hel­pot­ta­van niin, että elämä on taas suh­teel­li­sen nor­maa­lia?

17.03.2021 05:00 5
Tilaajille
Kiihtymisvaihe rajaa kokoontumiset 20 henkilöön – Testaus paikoin ruuhkautunut Rovaniemellä

Kiih­ty­mis­vai­he rajaa ko­koon­tu­mi­set 20 hen­ki­löön – Testaus paikoin ruuh­kau­tu­nut Ro­va­nie­mel­lä

24.02.2021 14:32
Alun ripeä vauhti lässähti Pohjois-Pohjanmaalla rokotepulaan – Johtajaylilääkäri: "Olemme rokottaneet vähemmän kuin moni muu sairaanhoitopiiri”

Alun ripeä vauhti läs­säh­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la ro­ko­te­pu­laan – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Olemme ro­kot­ta­neet vä­hem­män kuin moni muu sai­raan­hoi­to­pii­ri”

16.02.2021 11:00
Tilaajille
Yli kaksi prosenttia rokotettu maakunnassa – Koillismaalla ihmiset soittelevat jo vuoronsa perään, se on turhaa: "Emme pysty antamaan selvää tietoa siitä, milloin kunkin ryhmän rokotevuoro on"

Yli kaksi pro­sent­tia ro­ko­tet­tu maa­kun­nas­sa – Koil­lis­maal­la ihmiset soit­te­le­vat jo vuo­ron­sa perään, se on turhaa: "Emme pysty an­ta­maan selvää tietoa siitä, milloin kunkin ryhmän ro­ko­te­vuo­ro on"

10.02.2021 04:00
Tilaajille
Koillismaalla koronarokotteen saanut jo lähes tuhat henkilöä – THL seuraa rokotusten etenemistä kunnittain

Koil­lis­maal­la ko­ro­na­ro­kot­teen saanut jo lähes tuhat hen­ki­löä – THL seuraa ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä kun­nit­tain

02.02.2021 04:00
Tilaajille
Osmo Bullerin kolumni: Tieteeseen luottaen uuteen vuoteen – toivottavasti itse kukin on oppinut yhtä ja toista viime vuodesta
Kolumni

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Tie­tee­seen luot­taen uuteen vuoteen – toi­vot­ta­vas­ti itse kukin on oppinut yhtä ja toista viime vuo­des­ta

05.01.2021 04:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla koronarokotteesta vain vähän oireita - yksi rokotetuista seurannassa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­ro­kot­tees­ta vain vähän oireita - yksi ro­ko­te­tuis­ta seu­ran­nas­sa

30.12.2020 16:09
Tilaajille
Ensimmäiset koronavirusrokotteet vaikuttavat uudella menetelmällä – THL:n Hanna Nohynek kertoo, että rokotettava ei pääse itse valitsemaan omaa rokotetta

En­sim­mäi­set ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teet vai­kut­ta­vat uudella me­ne­tel­mäl­lä – THL:n Hanna Nohynek kertoo, että ro­ko­tet­ta­va ei pääse itse va­lit­se­maan omaa ro­ko­tet­ta

30.12.2020 16:00
Tilaajille
Koillismaalla koronarokotteita odotellaan vasta saapuvaksi – Broaksen mukaan mahdollista, että Posiolla rokottaminen aloitetaan jo ensi viikolla: "Se on kunnan kannanotosta kiinni"

Koil­lis­maal­la ko­ro­na­ro­kot­tei­ta odo­tel­laan vasta saa­pu­vak­si – Broak­sen mukaan mah­dol­lis­ta, että Po­siol­la ro­kot­ta­mi­nen aloi­te­taan jo ensi vii­kol­la: "Se on kunnan kan­nan­otos­ta kiinni"

28.12.2020 19:07
Tilaajille
Koronarokotukset alkavat OYSissa ensi maanantaina – ensimmäisenä rokotetaan koronapotilaita hoitavien yksiköiden henkilöstöä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat OYSissa ensi maa­nan­tai­na – en­sim­mäi­se­nä ro­ko­te­taan ko­ro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­vien yk­si­köi­den hen­ki­lös­töä

23.12.2020 15:30
Kysely: Suurin osa suomalaisista ottaisi koronarokotteen – rokotushalukkuuteen vaikuttaa eniten näkemys siitä, miten rokote suojaa itsen lisäksi muita

Kysely: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta ottaisi ko­ro­na­ro­kot­teen – ro­ko­tus­ha­luk­kuu­teen vai­kut­taa eniten näkemys siitä, miten rokote suojaa itsen lisäksi muita

09.12.2020 19:40