Joko luit: Ruka Nor­di­cis­sa alkaa kaik­kien kolmen lajien maail­man­cu­pit – fluo­ri­tes­taus tuo uutta vipinää sta­dio­nil­le

Viikon kysymys: Uskotko opis­ke­li­joi­den kou­lu­val­tauk­sil­la olevan vai­ku­tus­ta hal­li­tuk­sen työs­ken­te­lyyn?

Kuvaajalta: Pu­hu­taan asiois­ta niiden oi­keil­la nimillä ja jä­te­tään mark­ki­noin­ti­ter­mit mai­nok­siin

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pohjois-Pohjanmaa
Kuukausi
Terveyssosiaalityö siirtyy sote-keskuksiin ja yhteisiin palveluihin – Pohteella ja ammattijärjestöllä täysin eri näkemykset muutoksen vaikutuksista

Ter­veys­so­siaa­li­työ siirtyy sote-kes­kuk­siin ja yh­tei­siin pal­ve­lui­hin – Poh­teel­la ja am­mat­ti­jär­jes­töl­lä täysin eri nä­ke­myk­set muu­tok­sen vai­ku­tuk­sis­ta

02.10.2023 18:00
Tilaajille
Lisätietoa Pohteen Tena-kotiinkuljetuksen tietomurrosta: Yli 600 asiakkaan henkilötunnukset päätyneet vääriin käsiin, Pohde antaa ohjeita uhreille

Li­sä­tie­toa Pohteen Te­na-ko­tiin­kul­je­tuk­sen tie­to­mur­ros­ta: Yli 600 asiak­kaan hen­ki­lö­tun­nuk­set pää­ty­neet vääriin käsiin, Pohde antaa ohjeita uh­reil­le

30.09.2023 10:17
Työttömyyslukemat kurjistuvat Pohjois-Pohjanmaalla, uusien työpaikkojen määrä romahti – Kainuussa työllisyys sen sijaan ennätyskorkealla

Työt­tö­myys­lu­ke­mat kur­jis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la, uusien työ­paik­ko­jen määrä romahti – Kai­nuus­sa työl­li­syys sen sijaan en­nä­tys­kor­keal­la

27.09.2023 17:00 1
Pohde antoi vastauksen hoitojonojen purkamisesta: Henkilökunnalle lisää palkkaa, jos leikkaavat ylimääräisen potilaan – tuhannet odottaneet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta

Pohde antoi vas­tauk­sen hoi­to­jo­no­jen pur­ka­mi­ses­ta: Hen­ki­lö­kun­nal­le lisää palk­kaa, jos leik­kaa­vat yli­mää­räi­sen po­ti­laan – tu­han­net odot­ta­neet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta

23.09.2023 19:40
Tilaajille
Oletko nähnyt Puolan rekisterikilvissä olevaa valkoista Ford S-Maxia? Poliisi pyytää havainnot suoraan hätänumeroon

Oletko nähnyt Puolan re­kis­te­ri­kil­vis­sä olevaa val­kois­ta Ford S-Ma­xia? Poliisi pyytää ha­vain­not suoraan hä­tä­nu­me­roon

23.09.2023 19:30
Metsähallitukseen kohdistuu paineita, ja se aikoo kiirehtiä Iivaaran reitistökysymyksen ratkaisemisessa – vaihtoehtona on myös, että reittejä ei toteuteta

Met­sä­hal­li­tuk­seen koh­dis­tuu pai­nei­ta, ja se aikoo kii­reh­tiä Ii­vaa­ran rei­tis­tö­ky­sy­myk­sen rat­kai­se­mi­ses­sa – ­vaih­toeh­to­na on myös, että reit­te­jä ei to­teu­te­ta

20.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Metsähallituksen syysistutukset ovat käynnissä – Paula-myrskyn viljelyrästit saadaan tänä vuonna valmiiksi

Met­sä­hal­li­tuk­sen syys­is­tu­tuk­set ovat käyn­nis­sä – Pau­la-myrs­kyn vil­je­ly­räs­tit saadaan tänä vuonna val­miik­si

08.09.2023 12:00 2
Tilaajille
Oulangan ja Syötteen kansallispuistot edelleen Suomen kymmenen suosituimman listalla

Ou­lan­gan ja Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tot edel­leen Suomen kym­me­nen suo­si­tuim­man lis­tal­la

08.09.2023 11:40
Tilaajille
Vanhemmat
Sää jatkuu epävakaisena Pohjois-Pohjanmaalla, loppuviikosta kolkutellaan parinkymmenen asteen lämpötiloja

Sää jatkuu epä­va­kai­se­na Poh­jois-Poh­jan­maal­la, lop­pu­vii­kos­ta kol­ku­tel­laan pa­rin­kym­me­nen asteen läm­pö­ti­lo­ja

04.09.2023 10:06
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus aloittaa rahoitushaun yritysten toiminnalle tärkeiden liikenneyhteyksien parantamiseksi

Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus aloit­taa ra­hoi­tus­haun yri­tys­ten toi­min­nal­le tär­kei­den lii­ken­ne­yh­teyk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si

02.09.2023 10:39
Hirvenmetsästys käynnistyi Lapissa ja Koillismaalla – muualla hirveä voi metsästää pellolta vahtimalla

Hir­ven­met­säs­tys käyn­nis­tyi Lapissa ja Koil­lis­maal­la – muualla hirveä voi met­säs­tää pel­lol­ta vah­ti­mal­la

02.09.2023 10:35 4
Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja on huolissaan pohjoisen väylähankkeista, kun valtion budjettia kiristetään

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja on huo­lis­saan poh­joi­sen väy­lä­hank­keis­ta, kun valtion bud­jet­tia ki­ris­te­tään

30.08.2023 04:00
Tilaajille
Kuivuus ei juuri jyhkeäjuurista mäntyä lannista – Metsä kasvaa Pohjois-Pohjanmaalla puolet hitaammin kuin etelässä

Kuivuus ei juuri jyh­keä­juu­ris­ta mäntyä lan­nis­ta – Metsä kasvaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la puolet hi­taam­min kuin ete­läs­sä

09.08.2023 17:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla salamoi maanantaina ja tiistaina – näillä näkymin myrsky ei ole kuitenkaan yhtä paha kuin on ennustettu

Poh­jois-Poh­jan­maal­la salamoi maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na – näillä näkymin myrsky ei ole kui­ten­kaan yhtä paha kuin on en­nus­tet­tu

06.08.2023 13:26
Tilaajille
Aggressiivisesti iholle tunkevat kärpäset ovat kiusana pohjoisessa – yli­opis­ton hyön­teis­tut­ki­ja kohtasi suuren kär­päs­par­ven oma­koh­tai­ses­ti

Ag­gres­sii­vi­ses­ti iholle tun­ke­vat kär­pä­set ovat kiusana poh­joi­ses­sa – yli­opis­ton hyön­teis­tut­ki­ja kohtasi suuren kär­päs­par­ven oma­koh­tai­ses­ti

29.07.2023 12:00 2
Tilaajille
Ihminen loukkaantui ylittäessään ojaa maastossa Kuusamossa

Ihminen louk­kaan­tui ylit­täes­sään ojaa maas­tos­sa Kuu­sa­mos­sa

27.07.2023 15:02
Tilaajille
Metsähallitus otti käyttöön eräetiketin: Saaliin, luonnon ja toisten luonnossa liikkujien kunnioittaminen on tärkeää

Met­sä­hal­li­tus otti käyt­töön eräe­ti­ke­tin: Saa­liin, luonnon ja toisten luon­nos­sa liik­ku­jien kun­nioit­ta­mi­nen on tärkeää

22.07.2023 17:04
Tilaajille
Marjastuskausi tietää Oulun poliisilaitokselle kymmeniä maastoetsintöjä – lue tästä poliisin vinkit marjareissulle valmistautumiseen

Mar­jas­tus­kau­si tietää Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­le kym­me­niä maas­to­et­sin­tö­jä – lue tästä po­lii­sin vinkit mar­ja­reis­sul­le val­mis­tau­tu­mi­seen

15.07.2023 04:00
Tilaajille
Palkkatuki uudistuu heinäkuussa: myöntämistä ja maksamista nopeutetaan

Palk­ka­tu­ki uu­dis­tuu hei­nä­kuus­sa: myön­tä­mis­tä ja mak­sa­mis­ta no­peu­te­taan

20.06.2023 04:00
Tilaajille
Geologian tutkimuskeskus täydentää geokemian tietokantaansa – Pohjois-Pohjanmaalla näytteenotto keskittyy Kuusamon alueelle

Geo­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus täy­den­tää geo­ke­mian tie­to­kan­taan­sa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la näyt­teen­ot­to kes­kit­tyy Kuu­sa­mon alueel­le

19.06.2023 12:00
Tilaajille