Juuri nyt: Posion käyt­töön ottama va­lio­kun­ta­mal­li li­sän­nyt avoi­muut­ta ja yh­teis­työ­tä – Kun­nan­joh­ta­ja: "Pää­tök­siin si­tou­du­taan po­ru­kal­la, tämä on de­mo­kra­tiaa par­haim­mil­laan"

Joko luit: Kun Antero Ve­te­läi­sen, 91, penkki va­ras­tet­tiin, ei mies jäänyt pyö­rit­te­le­mään peu­ka­loi­taan har­mis­tuk­sis­saan – hän teki tilalle kaksi uutta

Päätoimittajalta: Oma­pe­räi­syy­den ko­ros­ta­mi­nen on pienten kylien elin­eh­to – kyl­lä­hän sinäkin tiedät Puo­lan­gan pes­si­mis­min tai Sii­ka­lat­van sie­me­net?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Verot
Muista tarkistaa veroehdotuksesi viimeistään toukokuun alussa – kotitalousvähennystä saa nyt aiempaa enemmän

Muista tar­kis­taa ve­roeh­do­tuk­se­si ­vii­meis­tään tou­ko­kuun alussa – ­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä saa nyt aiempaa enemmän

16.04.2023 12:00
Metsäveroilmoitus tulee tehdä heti alkuvuodesta – pääosalle metsänomistajista ei tule enää täytettävää lomaketta

Met­sä­ve­ro­il­moi­tus tulee tehdä heti al­ku­vuo­des­ta – pää­osal­le met­sän­omis­ta­jis­ta ei tule enää täy­tet­tä­vää lo­ma­ket­ta

29.01.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamo asetti ensi vuoden tulo- ja kiinteistöveroprosentit – Tuomo Törmänen haluaisi verottaa rakentamattomia tontteja

Kuusamo asetti ensi vuoden tulo- ja kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tit – Tuomo Tör­mä­nen ha­luai­si ve­rot­taa ra­ken­ta­mat­to­mia tont­te­ja

09.11.2022 18:45 1
Tilaajille
Tällaiset ovat Koillismaan entisten kansanedustajien tulot – Keränen pitää ykköspaikkaa

Täl­lai­set ovat Koil­lis­maan en­tis­ten kan­san­edus­ta­jien tulot – Keränen pitää yk­kös­paik­kaa

09.11.2022 16:43 2
Tilaajille
Tällaiset olivat kirkkoherrojen tulot Koillismaalla – Manninen listan ykkösenä

Täl­lai­set olivat kirk­ko­her­ro­jen tulot Koil­lis­maal­la – ­Man­ni­nen listan yk­kö­se­nä

09.11.2022 14:25
Tilaajille
Näin tienasivat Koillismaan kunnanjohtajat – Mannisella selkeästi suurimmat tulot

Näin tie­na­si­vat Koil­lis­maan kun­nan­joh­ta­jat – Man­ni­sel­la sel­keäs­ti suu­rim­mat tulot

09.11.2022 14:08
Tilaajille
Katso ketkä salasivat verotietonsa Pohjois-Pohjanmaalla

Katso ketkä sa­la­si­vat ve­ro­tie­ton­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

09.11.2022 15:46
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen tulokuningatar Ilona Siekkinen paloi viime vuonna loppuun – kahden kuukauden sairausloma pysäytti: ”Aluksi hävetti, että pitää jäädä paussille”

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen tu­lo­ku­nin­ga­tar Ilona Siek­ki­nen paloi viime vuonna loppuun – kahden kuu­kau­den sai­raus­lo­ma py­säyt­ti: ”Aluksi hä­vet­ti, että pitää jäädä paus­sil­le”

09.11.2022 12:56
Tilaajille
Kuusamolaiselle kauppiaalle miljoonatulo – ura kauppiaana jatkuu ja jalat pysyvät maassa: ”Sanoisin, että onni on potkaissut”

Kuu­sa­mo­lai­sel­le kaup­piaal­le mil­joo­na­tu­lo – ura kaup­piaa­na jatkuu ja jalat pysyvät maassa: ”Sa­noi­sin, että onni on pot­kais­sut”

09.11.2022 11:06
Tilaajille
He ovat Kuusamon suurituloisimpia – listalta löytyy tuttuja yrittäjiä, mutta kauppias Tero Mourujärvi yllättää huipputuloillaan

He ovat Kuu­sa­mon suu­ri­tu­loi­sim­pia – lis­tal­ta löytyy tuttuja yrit­tä­jiä, mutta kaup­pias Tero Mou­ru­jär­vi yl­lät­tää huip­pu­tu­loil­laan

09.11.2022 15:48 1
Tilaajille
Yli 1 600 ihmistä halusi tu­lo­tie­ton­sa pois me­dian ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan salaajissa mukana tuttuja nimiä

Yli 1 600 ihmistä halusi tu­lo­tie­ton­sa pois median ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan sa­laa­jis­sa mukana tuttuja nimiä

08.11.2022 16:37 1
Tilaajille
Liki miljoonan suomalaisen verokortin tuloraja uhkaa ylittyä, Verohallinto lähettää osalle muistutusviestin

Liki mil­joo­nan suo­ma­lai­sen ve­ro­kor­tin tu­lo­ra­ja uhkaa ylit­tyä, Ve­ro­hal­lin­to lä­het­tää osalle muis­tu­tus­vies­tin

26.09.2022 13:52
Tilaajille
1,7 miljoonaa suomalaista saa veronpalautuksia keskiviikkona – mätkyjä menee maksuun elokuussa 108 miljoonaa euroa

1,7 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta saa ve­ron­pa­lau­tuk­sia kes­ki­viik­ko­na – mätkyjä menee maksuun elo­kuus­sa 108 mil­joo­naa euroa

01.08.2022 14:36
Tilaajille
Posio Lapin kireimpien verottajien joukossa – Lapin kevyin verotaakka on Inarissa, Rovaniemi sijoittuu keskikastiin

Posio Lapin ki­reim­pien ve­rot­ta­jien jou­kos­sa – Lapin kevyin ve­ro­taak­ka on Ina­ris­sa, Ro­va­nie­mi si­joit­tuu kes­ki­kas­tiin

16.02.2022 19:38
Tilaajille
Suomalaisten verokorttien tulorajat paukkuivat yli vuonna 2021 – "Joulukuun tilipäivä on ollut monessa taloudessa ikävä yllätys"

Suo­ma­lais­ten ve­ro­kort­tien tu­lo­ra­jat pauk­kui­vat yli vuonna 2021 – "Jou­lu­kuun ti­li­päi­vä on ollut monessa ta­lou­des­sa ikävä yl­lä­tys"

04.01.2022 09:58
Miksi rikkaita pitäisi Suomessa paheksua? Jostain kuitenkin kertoo se, että viime vuodelta 2 332 ihmistä salasi verotietonsa Verohallinnon toimittamilta suurituloisten listoilta
Kolumni

Miksi rik­kai­ta pitäisi Suo­mes­sa pa­hek­sua? Jostain kui­ten­kin kertoo se, että viime vuo­del­ta 2 332 ihmistä salasi ve­ro­tie­ton­sa Ve­ro­hal­lin­non toi­mit­ta­mil­ta suu­ri­tu­lois­ten lis­toil­ta

14.11.2021 04:00
Tilaajille
Tulotietojen tuijottelua ja putsari – rahalla hankittu tilpehööri ei tee onnelliseksi, sen sijaan suodatinpussit voivat tehdä
Kolumni

Tu­lo­tie­to­jen tui­jot­te­lua ja putsari – rahalla han­kit­tu til­pe­höö­ri ei tee on­nel­li­sek­si, sen sijaan suo­da­tin­pus­sit voivat tehdä

11.11.2021 04:00
Tilaajille
Jouni Wikstedt Taivalkosken kärjessä – posiolaisella Ilkka Säkkisellä yli 223 tuhannen euron tulot

Jouni Wiks­tedt Tai­val­kos­ken kär­jes­sä – po­sio­lai­sel­la Ilkka Säk­ki­sel­lä yli 223 tu­han­nen euron tulot

11.11.2021 10:45
Tilaajille
Piiroinen Kuusamon kovatuloisin – lääkärin kukkaroon 622 449 euroa

Pii­roi­nen Kuu­sa­mon ko­va­tu­loi­sin – lää­kä­rin kuk­ka­roon 622 449 euroa

12.11.2021 17:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan tulokärjessä rakennusalalla toimiva Timo Pekkarinen – maakunnan eniten tienanneiden joukossa tuttuja nimiä, tulojen taustalla yrityskauppoja

Poh­jois-Poh­jan­maan tu­lo­kär­jes­sä ra­ken­nus­alal­la toimiva Timo Pek­ka­ri­nen – maa­kun­nan eniten tie­nan­nei­den jou­kos­sa tuttuja nimiä, tulojen taus­tal­la yri­tys­kaup­po­ja

10.11.2021 12:46
Tilaajille