Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Verotiedot
Yhteismetsä teki Posion yrityksistä parhaan tuloksen ja maksoi eniten yhteisöveroa – katso lista suurimmista yhteisöverojen maksajista

Yh­teis­met­sä teki Posion yri­tyk­sis­tä parhaan tu­lok­sen ja maksoi eniten yh­tei­sö­ve­roa – katso lista suu­rim­mis­ta yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jis­ta

08.11.2023 15:41 1
Tilaajille
Taivalkosken Voima Oy Taivalkosken yhteisöveron maksajien kärjessä – katso tästä 15 eniten yhteisöveroja maksanutta taivalkoskelaista yritystä

Tai­val­kos­ken Voima Oy Tai­val­kos­ken yh­tei­sö­ve­ron mak­sa­jien kär­jes­sä – katso tästä 15 eniten yh­tei­sö­ve­ro­ja mak­sa­nut­ta tai­val­kos­ke­lais­ta yri­tys­tä

09.11.2023 09:36 1
Tilaajille
Tässä ovat Taivalkosken suurituloisimmat – tutut nimet kärjessä toista vuotta peräkkäin

Tässä ovat Tai­val­kos­ken suu­ri­tu­loi­sim­mat – tutut nimet kär­jes­sä toista vuotta pe­räk­käin

08.11.2023 10:59
Tilaajille
Pentik oy:n hallituksen varajäsen Raisa Bergman on Posion suurituloisin – katso tästä Posion eniten tienanneet

Pentik oy:n hal­li­tuk­sen va­ra­jä­sen Raisa Bergman on Posion suu­ri­tu­loi­sin – katso tästä Posion eniten tie­nan­neet

09.11.2023 09:22
Tilaajille
Kuusamolaislähtöisistä kulttuurialan tekijöistä Kinnunen yli 100 000 euron

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sis­tä kult­tuu­ria­lan te­ki­jöis­tä Kin­nu­nen yli 100 000 euron

08.11.2023 10:37
Tilaajille
Woltin perustajiin kuuluva Miki Kuusi nousi yrityskaupoilla Suomen tulokärkeen – Verokone kertoo ketkä tienasivat eniten Suomessa verovuonna 2022

Woltin pe­rus­ta­jiin kuuluva Miki Kuusi nousi yri­tys­kau­poil­la Suomen tu­lo­kär­keen – Ve­ro­ko­ne kertoo ketkä tie­na­si­vat eniten Suo­mes­sa ve­ro­vuon­na 2022

08.11.2023 09:08
Tilaajille
Manninen Koillismaan kovatuloisin kunnanjohtaja – Kuusamon kunnanjohtaja ainoana yli 100 000 euron

Man­ni­nen Koil­lis­maan ko­va­tu­loi­sin kun­nan­joh­ta­ja – ­Kuu­sa­mon kun­nan­joh­ta­ja ainoana yli 100 000 euron

08.11.2023 09:01 1
Tilaajille
Verotiedot nyt Koillissanomien verkossa – verokone näyttää yli 100 000 euroa tienanneet Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Ve­ro­tie­dot nyt Koil­lis­sa­no­mien ver­kos­sa – ve­ro­ko­ne näyttää yli 100 000 euroa tie­nan­neet Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa

08.11.2023 08:55 1
Tilaajille
Kiinnostaako Verohallinnon julkaisemat henkilöiden verotiedot? – Kerro mielipiteesi viikon kysymykseen

Kiin­nos­taa­ko Ve­ro­hal­lin­non jul­kai­se­mat hen­ki­löi­den ve­ro­tie­dot? – Kerro mie­li­pi­tee­si viikon ky­sy­myk­seen

08.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Ainakin näiltä yli 100 000 euroa tienanneilta löytyy yhteys Posiolle tai Taivalkoskelle – Koillissanomat sukelsi vuoden 2021 verotietoihin

Ainakin näiltä yli 100 000 euroa tie­nan­neil­ta löytyy yhteys Po­siol­le tai Tai­val­kos­kel­le – Koil­lis­sa­no­mat sukelsi vuoden 2021 ve­ro­tie­toi­hin

09.11.2022 13:56
Tilaajille
Kuusamolaiselle kauppiaalle miljoonatulo – ura kauppiaana jatkuu ja jalat pysyvät maassa: ”Sanoisin, että onni on potkaissut”

Kuu­sa­mo­lai­sel­le kaup­piaal­le mil­joo­na­tu­lo – ura kaup­piaa­na jatkuu ja jalat pysyvät maassa: ”Sa­noi­sin, että onni on pot­kais­sut”

09.11.2022 11:06
Tilaajille
He ovat Kuusamon suurituloisimpia – listalta löytyy tuttuja yrittäjiä, mutta kauppias Tero Mourujärvi yllättää huipputuloillaan

He ovat Kuu­sa­mon suu­ri­tu­loi­sim­pia – lis­tal­ta löytyy tuttuja yrit­tä­jiä, mutta kaup­pias Tero Mou­ru­jär­vi yl­lät­tää huip­pu­tu­loil­laan

09.11.2022 15:48 1
Tilaajille
Ketkä ovat Koillismaan suurituloisimpia? Koillissanomien verokone kertoo vuoden 2021 tulokärjen Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Ketkä ovat Koil­lis­maan suu­ri­tu­loi­sim­pia? Koil­lis­sa­no­mien ve­ro­ko­ne kertoo vuoden 2021 tu­lo­kär­jen Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa

09.11.2022 08:13
Tilaajille
Yli 1 600 ihmistä halusi tu­lo­tie­ton­sa pois me­dian ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan salaajissa mukana tuttuja nimiä

Yli 1 600 ihmistä halusi tu­lo­tie­ton­sa pois median ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan sa­laa­jis­sa mukana tuttuja nimiä

08.11.2022 16:37 1
Tilaajille
Viime vuoden verotuksesta julkaistaan lisätietoja – tilastot kertovat, mitkä tulo- ja ikäluokat menestyivät ja millä postinumeroalueilla tienattiin eniten

Viime vuoden ve­ro­tuk­ses­ta jul­kais­taan li­sä­tie­to­ja – ti­las­tot ker­to­vat, mitkä tulo- ja ikä­luo­kat me­nes­tyi­vät ja millä pos­ti­nu­me­roa­lueil­la tie­nat­tiin eniten

09.12.2021 08:24
Tilaajille
Jouni Wikstedt Taivalkosken kärjessä – posiolaisella Ilkka Säkkisellä yli 223 tuhannen euron tulot

Jouni Wiks­tedt Tai­val­kos­ken kär­jes­sä – po­sio­lai­sel­la Ilkka Säk­ki­sel­lä yli 223 tu­han­nen euron tulot

11.11.2021 10:45
Tilaajille
Piiroinen Kuusamon kovatuloisin – lääkärin kukkaroon 622 449 euroa

Pii­roi­nen Kuu­sa­mon ko­va­tu­loi­sin – lää­kä­rin kuk­ka­roon 622 449 euroa

12.11.2021 17:30
Tilaajille
Katso nyt kuka tienasi eniten Koillismaalla? – verokone sen kertoo

Katso nyt kuka tienasi eniten Koil­lis­maal­la? – ve­ro­ko­ne sen kertoo

10.11.2021 08:13
Tilaajille
Julkiset verotiedot eivät kerro kaikkea tuloista – paljon tienaavien osalta pimentoon voi jäädä satoja tuhansia euroja

Jul­ki­set ve­ro­tie­dot eivät kerro kaikkea tu­lois­ta – paljon tie­naa­vien osalta pi­men­toon voi jäädä satoja tu­han­sia euroja

08.11.2021 15:31
Yli 2 300 ihmistä pyrki salaamaan tulotietonsa medialle annettavalta verolistalta – Pohjois-Pohjanmaalta mukana tuttuja nimiä

Yli 2 300 ihmistä pyrki sa­laa­maan tu­lo­tie­ton­sa me­dial­le an­net­ta­val­ta ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­ta mukana tuttuja nimiä

05.11.2021 18:12
Tilaajille