Verotiedot
Viime vuoden verotuksesta julkaistaan lisätietoja – tilastot kertovat, mitkä tulo- ja ikäluokat menestyivät ja millä postinumeroalueilla tienattiin eniten

Viime vuoden ve­ro­tuk­ses­ta jul­kais­taan li­sä­tie­to­ja – ti­las­tot ker­to­vat, mitkä tulo- ja ikä­luo­kat me­nes­tyi­vät ja millä pos­ti­nu­me­ro­alueil­la tie­nat­tiin eniten

09.12.2021 08:24
Tilaajille
Jouni Wikstedt Taivalkosken kärjessä – posiolaisella Ilkka Säkkisellä yli 223 tuhannen euron tulot

Jouni Wiks­tedt Tai­val­kos­ken kär­jes­sä – po­sio­lai­sel­la Ilkka Säk­ki­sel­lä yli 223 tu­han­nen euron tulot

11.11.2021 10:45
Tilaajille
Piiroinen Kuusamon kovatuloisin – lääkärin kukkaroon 622 449 euroa

Pii­roi­nen Kuu­sa­mon ko­va­tu­loi­sin – lää­kä­rin kuk­ka­roon 622 449 euroa

12.11.2021 17:30
Tilaajille
Katso nyt kuka tienasi eniten Koillismaalla? – verokone sen kertoo

Katso nyt kuka tienasi eniten Koil­lis­maal­la? – ve­ro­ko­ne sen kertoo

10.11.2021 08:13
Tilaajille
Julkiset verotiedot eivät kerro kaikkea tuloista – paljon tienaavien osalta pimentoon voi jäädä satoja tuhansia euroja

Jul­ki­set ve­ro­tie­dot eivät kerro kaikkea tu­lois­ta – paljon tie­naa­vien osalta pi­men­toon voi jäädä satoja tu­han­sia euroja

08.11.2021 15:31
Yli 2 300 ihmistä pyrki salaamaan tulotietonsa medialle annettavalta verolistalta – Pohjois-Pohjanmaalta mukana tuttuja nimiä

Yli 2 300 ihmistä pyrki sa­laa­maan tu­lo­tie­ton­sa me­dial­le an­net­ta­val­ta ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­ta mukana tuttuja nimiä

05.11.2021 18:12
Tilaajille
He ovat Koillismaan viime vuoden suurituloisimpia – Pasi Pentikäinen tulokuningas

He ovat Koil­lis­maan viime vuoden suu­ri­tu­loi­sim­pia – Pasi Pen­ti­käi­nen tu­lo­ku­nin­gas

05.11.2020 11:02
Tilaajille
Yhteismetsä maksoin eniten Kuusamossa yhteisöveroa – katso listalta Koillismaalla eniten yhteisöveroa maksaneet

Yh­teis­met­sä maksoin eniten Kuu­sa­mos­sa yh­tei­sö­ve­roa – katso lis­tal­ta Koil­lis­maal­la eniten yh­tei­sö­ve­roa mak­sa­neet

03.11.2020 15:50
Tilaajille
IS: Kuusamolainen Ilona Siekkinen tulokuningattareksi – tienasi paremmin kuin kilpasiskonsa Aitolehti, Hussi ja Karalahti

IS: Kuu­sa­mo­lai­nen Ilona Siek­ki­nen tu­lo­ku­nin­gat­ta­rek­si – tienasi pa­rem­min kuin kil­pa­sis­kon­sa Ai­to­leh­ti, Hussi ja Ka­ra­lah­ti

03.11.2020 13:06
Tilaajille
Pian jo 4 000 suurituloista pyytänyt verottajaa poistamaan nimensä ja tulotietonsa medialle annettavista listoista – Yleisin perustelu oma tai perheen turvallisuus, kertoo ylitarkastaja

Pian jo 4 000 suu­ri­tu­lois­ta pyy­tä­nyt ve­rot­ta­jaa pois­ta­maan nimensä ja tu­lo­tie­ton­sa me­dial­le an­net­ta­vis­ta lis­tois­ta – Yleisin pe­rus­te­lu oma tai perheen tur­val­li­suus, kertoo yli­tar­kas­ta­ja

29.09.2020 08:31
Tilaajille
Koillissanomat listasi Koillismaan suurituloiset

Koil­lis­sa­no­mat listasi Koil­lis­maan ­suu­ri­tu­loi­set

02.11.2017 22:00