taide
Taivalkosken Taideyhdistys juhlii pyöreitä

Tai­val­kos­ken Tai­deyh­dis­tys juhlii pyö­rei­tä

12.01.2021 12:59
Tilaajille
"Kyllähän ufoillakin voi nälkä tulla" – kahden taiteilijan mielikuvitus virisi Koillismaan pimeillä autoteillä: maan ulkopuolisia kohtaamisia pohtiva näyttely nähtävillä Taivalkoskella

"Kyl­lä­hän ufoil­la­kin voi nälkä tulla" – kahden tai­tei­li­jan mie­li­ku­vi­tus virisi Koil­lis­maan pi­meil­lä au­to­teil­lä: maan ul­ko­puo­li­sia koh­taa­mi­sia pohtiva näyt­te­ly näh­tä­vil­lä Tai­val­kos­kel­la

06.01.2021 15:00
Tilaajille
Lapin keskussairaalan taidehankintojen portfoliohaku ratkennut – taivalkoskelainen Jussi Valtakari jatkoon portfoliohausta

Lapin kes­kus­sai­raa­lan tai­de­han­kin­to­jen port­fo­lio­ha­ku rat­ken­nut – tai­val­kos­ke­lai­nen Jussi Val­ta­ka­ri jatkoon port­fo­lio­haus­ta

22.12.2020 10:46
Tilaajille
Kuusamolainen taiteilija ja yrittäjä Jukka Pelli on kuollut: "Tunsin hänet välittävänä, lämpimänä ihmisenä ja tinkimättömänä ammattilaisena"

Kuu­sa­mo­lai­nen tai­tei­li­ja ja yrit­tä­jä Jukka Pelli on kuol­lut: "Tunsin hänet vä­lit­tä­vä­nä, läm­pi­mä­nä ih­mi­se­nä ja tin­ki­mät­tö­mä­nä am­mat­ti­lai­se­na"

18.11.2020 13:45
Tilaajille
Pieniä lasitaloja on koottu Taivalkoskelle, Pudasjärvelle ja Ouluun – sisällä olevat teokset vaihtuvat

Pieniä la­si­ta­lo­ja on koottu Tai­val­kos­kel­le, Pu­das­jär­vel­le ja Ouluun – sisällä olevat teokset vaih­tu­vat

11.11.2020 06:00
Tilaajille
Simo Iso-Möttöselle taide on työtä ja kuntouttavaa toimintaa – 42-vuotiaana saatu aivoinfarkti muutti näkökykyä radikaalisti: "Ilman taidetta en istuisi tässä"

Simo Iso-Möt­tö­sel­le taide on työtä ja kun­tout­ta­vaa toi­min­taa – 42-vuo­tiaa­na saatu ai­voin­fark­ti muutti nä­kö­ky­kyä ra­di­kaa­lis­ti: "Ilman tai­det­ta en istuisi tässä"

02.11.2020 15:00
Tilaajille
Taiteilija Marko Kaiponen painatti Suomen lippuun kuolinilmoituksen ja ruumiinavauspöytäkirjan tietoja, poliisi poisti näyttelystä ja tuhosi teoksen – Oikeus hylkäsi syytteet

Tai­tei­li­ja Marko Kai­po­nen pai­nat­ti Suomen lippuun kuo­lin­il­moi­tuk­sen ja ruu­mii­na­vaus­pöy­tä­kir­jan tie­to­ja, poliisi poisti näyt­te­lys­tä ja tuhosi teoksen – Oikeus hylkäsi syyt­teet

14.10.2020 14:14
Taiteilijaseura Koillisen vuosinäyttely ei ole pelkkää ilotutulitusta ja väriloistoa: "Välillä on pysähdyksiä ja niilläkin on tarkoituksensa" – tarkkasilmäisille luvassa myös eläimellinen yllätys

Tai­tei­li­ja­seu­ra Koil­li­sen vuo­si­näyt­te­ly ei ole pelkkää ilo­tu­tu­li­tus­ta ja vä­ri­lois­toa: "Vä­lil­lä on py­säh­dyk­siä ja niil­lä­kin on tar­koi­tuk­sen­sa" – tark­ka­sil­mäi­sil­le luvassa myös eläi­mel­li­nen yllätys

05.10.2020 11:00
Tilaajille
On onni, kun taide on työ ja harrastus – "Pari asiakasta olen heittänyt ovesta ulos"

On onni, kun taide on työ ja har­ras­tus – "Pari asia­kas­ta olen heit­tä­nyt ovesta ulos"

13.09.2020 04:01 1
Tilaajille
Musiikinopettajan työ toi Essi Hirvelän Kuusamoon – Musiikista ja luonnosta ammentava Hirvelä kaihtaa kysymystä suosikkiartisteista:  "En ole vielä 33-vuotiaanakaan oppinut vastaamaan tähän"

Mu­sii­ki­no­pet­ta­jan työ toi Essi Hir­ve­län Kuu­sa­moon – Mu­sii­kis­ta ja luon­nos­ta am­men­ta­va Hirvelä kaihtaa ky­sy­mys­tä suo­sik­kiar­tis­teis­ta:  "En ole vielä 33-vuo­tiaa­na­kaan oppinut vas­taa­maan tähän"

02.09.2020 17:00
Tilaajille
Iso-Möttösen ja Yli-Suvannon taulut esillä Suomen Taiteilijat ry:n vuosinäyttelyssä Helsingissä

Iso-Möt­tö­sen ja Yli-Su­van­non taulut esillä Suomen Tai­tei­li­jat ry:n vuo­si­näyt­te­lys­sä Hel­sin­gis­sä

25.08.2020 04:00
Tilaajille
Kurkkaa kuvagalleriasta, mitä kaikkea Taiteiden yössä oli esillä – ainakin musiikkia, graffiteja ja akrobatiaa

Kurkkaa ku­va­gal­le­rias­ta, mitä kaikkea Tai­tei­den yössä oli esillä – ainakin mu­siik­kia, graf­fi­te­ja ja ak­ro­ba­tiaa

17.08.2020 12:06
Tilaajille
Veden ja valon heijastuksien avulla irti arkitodellisuudesta - Suoma Yli-Suvannon näyttelyssä on nähtävillä teoksia veden erilaisista ilmenemismuodoista

Veden ja valon hei­jas­tuk­sien avulla irti ar­ki­to­del­li­suu­des­ta - Suoma Yli-Su­van­non näyt­te­lys­sä on näh­tä­vil­lä teoksia veden eri­lai­sis­ta il­me­ne­mis­muo­dois­ta

05.08.2020 04:00
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: "Ulkomosaiikin onnistumisen taustalla on mittakaava ja resurssit"
Kolumni Paula Suominen

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: "Ul­ko­mo­saii­kin on­nis­tu­mi­sen taus­tal­la on mit­ta­kaa­va ja re­surs­sit"

06.07.2020 07:00
Tilaajille
Kuusamon graffitiseinä saa uuden taiteensa hämärän hetkinä – uusittu seinä on entistä pidempi ja tukevampi: "Nuoret kysyivät heti voisivatko olla mukana ideoimassa"

Kuu­sa­mon graf­fi­ti­sei­nä saa uuden tai­teen­sa hämärän hetkinä – uusittu seinä on entistä pidempi ja tu­ke­vam­pi: "Nuoret ky­syi­vät heti voi­si­vat­ko olla mukana ideoi­mas­sa"

15.06.2020 17:00
Tilaajille
Taike jakoi rakennetun ympäristön taiteelle puoli miljoonaa – Pudasjärvelle 50 000 euroa Hyvän olon keskuksen taidehankintoihin

Taike jakoi ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön tai­teel­le puoli mil­joo­naa – Pu­das­jär­vel­le 50 000 euroa Hyvän olon kes­kuk­sen tai­de­han­kin­toi­hin

04.06.2020 17:08
Tilaajille
Lyhyitä apurahoja kulttuurin digiloikkaan kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen aloille

Lyhyitä apu­ra­ho­ja kult­tuu­rin di­gi­loik­kaan kir­jal­li­suu­den, taiteen ja kan­san­va­lis­tuk­sen aloille

16.04.2020 12:35
Tilaajille
Mitä luovaa teet korona-aikana? Kuviasi ja videoitasi kaivataan koko Kuusamon yhteiseen koronapäiväkirjaan

Mitä luovaa teet ko­ro­na-ai­ka­na? Kuviasi ja vi­deoi­ta­si kai­va­taan koko Kuu­sa­mon yh­tei­seen ko­ro­na­päi­vä­kir­jaan

06.04.2020 15:00
Tilaajille
Keräilijä innostui Koivusesta – Tuomo Kurtin varastossa kahdeksankymmenen teoksen kokoelma

Ke­räi­li­jä in­nos­tui Koi­vu­ses­ta – Tuomo Kurtin va­ras­tos­sa kah­dek­san­kym­me­nen teoksen ko­koel­ma

29.03.2020 09:00
Tilaajille