Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Taide
Viimeisin 12 tuntia
Brittitaiteilija Daniel Paul muutti perheensä kanssa Posiolle ja tuotteistaa yksityiskohtaisia vesivärimaalauksiaan – "Pääsen työssä uudelle tasolle, kun näen täällä luonnon joka päivä"

Brit­ti­tai­tei­li­ja Daniel Paul muutti per­heen­sä kanssa Po­siol­le ja tuot­teis­taa yk­si­tyis­koh­tai­sia ve­si­vä­ri­maa­lauk­siaan – "Pääsen työssä uudelle ta­sol­le, kun näen täällä luonnon joka päivä"

17:00
Tilaajille
Kuukausi
Posion kiertoliittymän taideteoksen paljastaminen siirtyy, koska kunnalta puuttui suunnitelma ja lupa – "Kunnalla ei ollut asiassa oikeaa tilannekuvaa"

Posion kier­to­liit­ty­män tai­de­teok­sen pal­jas­ta­mi­nen siir­tyy, koska kun­nal­ta puuttui suun­ni­tel­ma ja lupa – "Kun­nal­la ei ollut asiassa oikeaa ti­lan­ne­ku­vaa"

12.09.2023 16:30 1
Tilaajille
Paula Suomisen suuri mosaiikkitaideteos asennetaankin Posion liikenneympyrään vasta ensi vuonna – perustuksia ei ole vielä tehty eikä kunnassa haluta hötkyillä talvea vasten

Paula Suo­mi­sen suuri mo­saiik­ki­tai­de­teos asen­ne­taan­kin Posion lii­ken­ne­ym­py­rään vasta ensi vuonna – ­pe­rus­tuk­sia ei ole vielä tehty eikä kun­nas­sa haluta höt­kyil­lä talvea vasten

09.09.2023 04:00 6
Tilaajille
Keraamikkojen taidetta tulella – Posion Arktisessa keramiikkakeskuksessa on päättymäisillään jo 13. kansainvälinen keramiikkasymposium

Ke­raa­mik­ko­jen tai­det­ta tulella – Posion Ark­ti­ses­sa ke­ra­miik­ka­kes­kuk­ses­sa on päät­ty­mäi­sil­lään jo 13. kan­sain­vä­li­nen ke­ra­miik­ka­sym­po­sium

31.08.2023 16:08
Tilaajille
Yhteisötaidetta Maaninkavaaran koululla ja kihlajaisvene Karhujärvellä –  Tätä kaikkea on luvassa Polku naapuriin -taidepatikassa: "Kivan tekemisen luominen kyläläisille ja kylien välinen vuorovaikutus onkin keskiössä"

Yh­tei­sö­tai­det­ta Maanin­ka­vaa­ran kou­lul­la ja kih­la­jais­ve­ne Kar­hu­jär­vel­lä – Tätä kaikkea on luvassa Polku naa­pu­riin -tai­de­pa­ti­kas­sa: "Kivan te­ke­mi­sen luo­mi­nen ky­lä­läi­sil­le ja kylien välinen vuo­ro­vai­ku­tus onkin kes­kiös­sä"

28.08.2023 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Hilkka Nevalan vieraskolumni: Leikkivät oravat ja työn orjat
Kolumni

Hilkka Nevalan vie­ras­ko­lum­ni: Leik­ki­vät oravat ja työn orjat

20.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Paula Koutaniemi avaa ovet kotiinsa Kuusamon Taiteiden yössä – Kaiken kaikkiaan tapahtumassa on luvassa niin uudistuksia kuin perinteitä

Paula Kou­ta­nie­mi avaa ovet ko­tiin­sa Kuu­sa­mon Tai­tei­den yössä – Kaiken kaik­kiaan ta­pah­tu­mas­sa on luvassa niin uu­dis­tuk­sia kuin pe­rin­tei­tä

14.08.2023 17:00 1
Tilaajille
"Onhan tässä iso paletti pyöritettävänä"  – Yli 50 harrastusryhmää pyörähtää käyntiin Kuusamon kouluissa syksyllä: lue jutusta, ketä uudet harrastuskoordinaattorit oikein ovat

"Onhan tässä iso paletti pyö­ri­tet­tä­vä­nä"  – Yli 50 har­ras­tus­ryh­mää pyö­räh­tää käyn­tiin Kuu­sa­mon kou­luis­sa syk­syl­lä: lue ju­tus­ta, ketä uudet har­ras­tus­koor­di­naat­to­rit oikein ovat

05.08.2023 12:00
Tilaajille
Paula Suomisen vieraskolumni: Tienpientareistakin voi inspiroitua
Kolumni

Paula Suo­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Tien­pien­ta­reis­ta­kin voi ins­pi­roi­tua

31.07.2023 04:00
Tilaajille
Villiniittyä ja hylättyjä golfväyliä – Epikset ovat sijaintinsakin puolesta ainutlaatuinen lisä Suomen festarikesään

Vil­li­niit­tyä ja hy­lät­ty­jä golf­väy­liä – Epikset ovat si­jain­tin­sa­kin puo­les­ta ai­nut­laa­tui­nen lisä Suomen fes­ta­ri­ke­sään

16.07.2023 04:00
Tilaajille
Elämän palasia taiteilijauran varrelta – Simo ja Lea Iso-Möttösen yhteisnäyttely Pudasjärvellä Hyvän olon keskuksessa kertoo elämästä yhdessä ja yksin

Elämän palasia tai­tei­li­ja­uran var­rel­ta – Simo ja Lea Iso-Möt­tö­sen yh­teis­näyt­te­ly Pu­das­jär­vel­lä Hyvän olon kes­kuk­ses­sa kertoo elä­mäs­tä yhdessä ja yksin

12.07.2023 11:00
Tilaajille
"Sirkukseen kuuluu jännitys ja pohdinta siitä, onnistuuko esitys vai eikö onnistu" – Saarni Sirkus saapuu Rukalle torstaina

"Sir­kuk­seen kuuluu jän­ni­tys ja poh­din­ta siitä, on­nis­tuu­ko esitys vai eikö on­nis­tu" – Saarni Sirkus saapuu Rukalle tors­tai­na

11.07.2023 17:00
Tilaajille
Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tykkyläinen muutti korven keskelle Siuruaan, hän pelkäsi mennä huussiinkin – Siellä hänestä kasvoi kansainvälisesti tunnettu Youtube-tähti

Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tyk­ky­läi­nen muutti korven kes­kel­le Siu­ruaan, hän pelkäsi mennä huus­siin­kin – Siellä hänestä kasvoi kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu You­tu­be-täh­ti

09.07.2023 12:00
Tilaajille
Sana- ja kuvataide yhdistyivät Myllyllä heinäkuisen värikkäässä maalausiltapäivässä

Sana- ja ku­va­tai­de yh­dis­tyi­vät Myl­lyl­lä hei­nä­kui­sen vä­rik­kääs­sä maa­laus­il­ta­päi­väs­sä

08.07.2023 12:00
Tilaajille
Koskikarat saapuvat Käylään jäädäkseen: italialaistaiteilijan kookas kunnianosoitus Koillismaan luonnolle löytää paikkansa Käylän Salen seinältä

Kos­ki­ka­rat saa­pu­vat Käylään jää­däk­seen: ita­lia­lais­tai­tei­li­jan kookas kun­nian­osoi­tus Koil­lis­maan luon­nol­le löytää paik­kan­sa Käylän Salen sei­näl­tä

26.05.2023 16:30
Tilaajille
Kun moottorisaha lähtee viemään, pölkystä syntyy jotain ihan uutta – Tällainen tunnelma oli Livon Karhunveistoviikolla, katso kuvat ilmeikkäistä veistoksista

Kun moot­to­ri­sa­ha lähtee vie­mään, pöl­kys­tä syntyy jotain ihan uutta – Täl­lai­nen tun­nel­ma oli Livon Kar­hun­veis­to­vii­kol­la, katso kuvat il­meik­käis­tä veis­tok­sis­ta

23.05.2023 17:00 2
Tilaajille
Luovuus pursuaa Torangin koulun taidekerhossa – "Tämä on hyvä tapa tehdä muutakin, kuin että oltaisiin älykännyköiden parissa"

Luovuus pursuaa To­ran­gin koulun tai­de­ker­hos­sa – "Tämä on hyvä tapa tehdä muu­ta­kin, kuin että ol­tai­siin äly­kän­ny­köi­den pa­ris­sa"

10.05.2023 11:00
Tilaajille
Uusia kokemuksia toimittajana – Mennessäni taidekerhoon jutun tekoon, Filomene -niminen tyttö hypähti saman tien kaulaani ja tervehti halaamalla
Kolumni

Uusia ko­ke­muk­sia toi­mit­ta­ja­na – Men­nes­sä­ni tai­de­ker­hoon jutun tekoon, Fi­lo­me­ne -ni­mi­nen tyttö hypähti saman tien kau­laa­ni ja ter­veh­ti ha­laa­mal­la

10.05.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamolainen Hannu Korpua on viettänyt elämänsä maalien parissa – kädenjälkeä on nähtävillä Kuusamotalon saumoissa ja gallerian puolella

Kuu­sa­mo­lai­nen Hannu Korpua on viet­tä­nyt elä­män­sä maalien parissa – kä­den­jäl­keä on näh­tä­vil­lä Kuu­sa­mo­ta­lon sau­mois­sa ja gal­le­rian puo­lel­la

05.05.2023 16:30 1
Tilaajille