Historia
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Seppo Vuorijärvi

Lu­ki­jal­ta: Sodan jälkeen kou­lul­le tuli Ame­ri­kan­pa­ket­te­ja, joista löytyi vaat­tei­ta ja kenkiä – minä sain 7-vuo­tiaa­na ai­ka­mie­hel­le tar­koi­te­tut housut

24.04.2021 17:15
Tilaajille
Elektroniikan varhaisnero rakensi Suomen ensimmäisen television – Oulussa hän käänsi teollisuuden suuntaa

Elekt­ro­nii­kan var­hais­ne­ro rakensi Suomen en­sim­mäi­sen te­le­vi­sion – Oulussa hän käänsi teol­li­suu­den suuntaa

16.04.2021 21:16
Tilaajille
Kirja-arvio: Tällainen oli aikansa kohutuin poliitikko Paavo Susitaival  – Jussi Niinistön elämäkertateos piirtää johdonmukaisesti kuvaa voimamiehestä

Kir­ja-ar­vio: Täl­lai­nen oli aikansa ko­hu­tuin po­lii­tik­ko Paavo Su­si­tai­val – Jussi Nii­nis­tön elä­mä­ker­ta­teos piirtää joh­don­mu­kai­ses­ti kuvaa voi­ma­mie­hes­tä

11.04.2021 12:00 2
Tilaajille
Paavo Ahavan lautavarastossa toimi pakolaislasten koulu, kun sata vuotta sitten huippupakkasissa Kuusamoon tuli jopa 3000 pakolaislasta – he pakenivat Vienan Karjalasta vallankumouksen jälkimainingeissa

Paavo Ahavan lau­ta­va­ras­tos­sa toimi pa­ko­lais­las­ten koulu, kun sata vuotta sitten huip­pu­pak­ka­sis­sa Kuu­sa­moon tuli jopa 3000 pa­ko­lais­las­ta – he pa­ke­ni­vat Vienan Kar­ja­las­ta val­lan­ku­mouk­sen jäl­ki­mai­nin­geis­sa

06.04.2021 13:31 1
Tilaajille
Vanhemmat
Juhani Kinnusen valokuvakokoelmaa digitoidaan ja se tuo palan paikallishistoriaa uudelle vuosikymmenelle –Katso, miltä historialliset valokuvat näyttävät!

Juhani Kin­nu­sen va­lo­ku­va­ko­koel­maa di­gi­toi­daan ja se tuo palan pai­kal­lis­his­to­riaa uudelle vuo­si­kym­me­nel­le –Katso, miltä his­to­rial­li­set va­lo­ku­vat näyt­tä­vät!

30.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Kuolan suomalaisten historia joutui FSB:n sensuuriin – Agnessa Haikaran kirja takavarikoitiin ja nyt hän pelkää saavansa rikossyytteen

Kuolan suo­ma­lais­ten his­to­ria joutui FSB:n sen­suu­riin – Agnessa Hai­ka­ran kirja ta­ka­va­ri­koi­tiin ja nyt hän pelkää saa­van­sa ri­kos­syyt­teen

20.03.2021 12:00 1
Tilaajille
Kun Kalle Päätalolla oli jäljellä enää 16 herätystä armeijan kirjoissa, alkoi jatkosota – kohtalokkaaksi koitui Kapustnajoki

Kun Kalle Pää­ta­lol­la oli jäl­jel­lä enää 16 he­rä­tys­tä ar­mei­jan kir­jois­sa, alkoi jat­ko­so­ta – koh­ta­lok­kaak­si koitui Ka­pust­na­jo­ki

13.03.2021 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Olisi kevyt askel laajentaa Kelanrannan historiapolku koko Kirkonkylän kiertäväksi
Lukijalta Mielipide Hannu-Pekka Hummasti

Lu­ki­jal­ta: Olisi kevyt askel laa­jen­taa Ke­lan­ran­nan his­to­ria­pol­ku koko Kir­kon­ky­län kier­tä­väk­si

07.03.2021 09:43 1
Tilaajille
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt pyrkimässä vanhoille apajille Pudasjärvelle – Korpisella on ollut kaivostoimintaa ennenkin

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt pyr­ki­mäs­sä van­hoil­le apa­jil­le Pu­das­jär­vel­le – Kor­pi­sel­la on ollut kai­vos­toi­min­taa en­nen­kin

29.01.2021 08:56 1
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamon Osuuskaupan toiminta monipuolista 1970-luvulla: "Osuuskaupan teurastamoa ja sikalaa ei katsottu hyvällä, lihajalosteet olisi pitänyt hankkia tuottajien hallitsemilta yrityksiltä"
Lukijalta Mielipide Pekka Perä

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon Osuus­kau­pan toi­min­ta mo­ni­puo­lis­ta 1970-lu­vul­la: "O­suus­kau­pan teu­ras­ta­moa ja sikalaa ei kat­sot­tu hy­väl­lä, li­ha­ja­los­teet olisi pitänyt hankkia tuot­ta­jien hal­lit­se­mil­ta yri­tyk­sil­tä"

27.01.2021 19:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kuusamon ufon jäljiltä löytyi palamisjätteitä –Vanhaa Kuusamoa -Facebook-ryhmässä Helena Palosaari antaa selityksen Kuusamon ufo-jutulle

Vanha Kaleva: Kuu­sa­mon ufon jäl­jil­tä löytyi pa­la­mis­jät­tei­tä –Vanhaa Kuu­sa­moa -Fa­ce­book-ryh­mäs­sä Helena Pa­lo­saa­ri antaa se­li­tyk­sen Kuu­sa­mon ufo-ju­tul­le

11.01.2021 19:09 1
Tilaajille
Kinkku on joulupöydän johtotähti – mistä sen suosio juontaa juurensa?

Kinkku on jou­lu­pöy­dän joh­to­täh­ti – mistä sen suosio juontaa juu­ren­sa?

24.12.2020 12:01
Tilaajille
Joulun tähti on täällä taas – mikä aiheutti 2020 vuotta sitten esiintyneen valoilmiön?

Joulun tähti on täällä taas – mikä ai­heut­ti 2020 vuotta sitten esiin­ty­neen va­loil­miön?

19.12.2020 08:00
Tilaajille
Lukijalta: Lastensairaala lapsiaseena – luottamushenkilöllä olisi ollut aikaa laittaa rakennus kuntoon, mutta ymmärrystä ja tahtoa on puuttunut
Lukijalta Mielipide Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Las­ten­sai­raa­la lap­si­asee­na – luot­ta­mus­hen­ki­löl­lä olisi ollut aikaa laittaa ra­ken­nus kun­toon, mutta ym­mär­rys­tä ja tahtoa on puut­tu­nut

17.12.2020 10:08 3
Ikkuna kulttuuriperintöön – VirtuaaliPosioon kerättiin lähes 3 100 eri sisältöosaa kuvia ja tekstiä

Ikkuna kult­tuu­ri­pe­rin­töön – Vir­tuaa­li­Po­sioon ke­rät­tiin lähes 3 100 eri si­säl­tö­osaa kuvia ja tekstiä

17.12.2020 09:28
Tilaajille
Aseveljet kotirintaman tukena Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – näin kaatuneiden ja haavoittuneiden omaisia, sotaleskiä, orpoja ja invalideja autettiin yhteistoimin

Ase­vel­jet ko­ti­rin­ta­man tukena Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – näin kaa­tu­nei­den ja haa­voit­tu­nei­den omai­sia, so­ta­les­kiä, orpoja ja in­va­li­de­ja au­tet­tiin yh­teis­toi­min

12.12.2020 04:00
Tilaajille
”Annetaan rakennukselle mahdollisuus” – Porkkatörmää ei puretakaan ensi vuonna: tuntien keskustelu ja äänestys tuotti kolmen vuoden jatkoajan

”An­ne­taan ra­ken­nuk­sel­le mah­dol­li­suus” – Pork­ka­tör­mää ei pu­re­ta­kaan ensi vuonna: tuntien kes­kus­te­lu ja ää­nes­tys tuotti kolmen vuoden jat­ko­ajan

07.12.2020 16:48 1
Tilaajille
Lappia tarjottiin salaa USA:n miehitettäväksi, kun itsenäisyys joutui vaakalaudalle

Lappia tar­jot­tiin salaa USA:n mie­hi­tet­tä­väk­si, kun it­se­näi­syys joutui vaa­ka­lau­dal­le

05.12.2020 10:28
Tilaajille
Lukijalta: Porkkatörmän entinen lastensairaala on hyvä sijoitus

Lu­ki­jal­ta: Pork­ka­tör­män entinen las­ten­sai­raa­la on hyvä si­joi­tus

04.12.2020 05:00