Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Historia
Viimeisin 24 tuntia
Koillismaalla itsenäisyyttä juhlistetaan perinteitä kunnioittaen mutta uudistetusti – Kuusamossa ei enää perinteistä aaton iltajuhlaa: ”Suunnittelemme uusia tapoja ja rakennetta yhteisölliselle juhlalle”

Koil­lis­maal­la it­se­näi­syyt­tä juh­lis­te­taan pe­rin­tei­tä kun­nioit­taen mutta uu­dis­te­tus­ti – Kuu­sa­mos­sa ei enää pe­rin­teis­tä aaton il­ta­juh­laa: ”Suun­nit­te­lem­me uusia tapoja ja ra­ken­net­ta yh­tei­söl­li­sel­le juh­lal­le”

04.12.2023 17:00
Tilaajille
Viikko
Vanha kuva: Taivalkosken kirkonkylän ala-asteella pantiin arvot järjestykseen joulukuussa 1993

Vanha kuva: Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala-as­teel­la pantiin arvot jär­jes­tyk­seen jou­lu­kuus­sa 1993

04.12.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon vanha apteekin talo tuli tiensä päähän, mutta ostotarjous ei vielä kelvannut – tällaista siellä oli olla töissä

Kuu­sa­mon vanha ap­tee­kin talo tuli tiensä päähän, mutta os­to­tar­jous ei vielä kel­van­nut – täl­lais­ta siellä oli olla töissä

03.12.2023 04:00 3
Tilaajille
"Sen ääressä pimeänä aikana luin ja kirjoitin" – Meimi muisteli, Tiina suunnitteli ja Leevi viimein toteutti kalustuksen Kuusamon kotiseutumuseon evakkotaloon

"Sen ääressä pimeänä aikana luin ja kir­joi­tin" – Meimi muis­te­li, Tiina suun­nit­te­li ja Leevi viimein to­teut­ti ka­lus­tuk­sen Kuu­sa­mon ko­ti­seu­tu­mu­seon evak­ko­ta­loon

01.12.2023 16:30 1
Tilaajille
Lukijalta: Kuusi veljestä lähti talvisotaan Posion Sirniöstä syksyllä 1939 – viisi heistä palasi henkisten haavojen kanssa
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuusi vel­jes­tä lähti tal­vi­so­taan Posion Sir­niös­tä syk­syl­lä 1939 – viisi heistä palasi hen­kis­ten haa­vo­jen kanssa

30.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ukin muis­to­mi­ta­li on ko­to­nam­me kun­nia­pai­kal­la ja nä­ky­väs­ti esillä it­se­näi­syys­päi­vä­nä

30.11.2023 04:00
Tilaajille
Kuukausi
Katovuodet veivät kuusamolaisia asumaan Jäämeren rannikolle – he asettuivat etenkin Pummankin kylään, joka nimettiin "Pikku-Kuusamoksi"

Ka­to­vuo­det veivät kuu­sa­mo­lai­sia asumaan Jää­me­ren ran­ni­kol­le – he aset­tui­vat etenkin Pum­man­kin kylään, joka ni­met­tiin "Pik­ku-Kuu­sa­mok­si"

27.11.2023 17:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin vieraskolumni: Sofia Lovisan elämäntarina koskettaa – Jäämeren myrskyt nielivät miehen, lapsi kuoli kohtuun ja Sofia Lovisa menehtyi synnytykseen
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin vie­ras­ko­lum­ni: Sofia Lovisan elä­män­ta­ri­na kos­ket­taa – ­Jää­me­ren myrskyt nie­li­vät miehen, lapsi kuoli kohtuun ja Sofia Lovisa me­neh­tyi syn­ny­tyk­seen

27.11.2023 04:00
Tero Karjalaisen kolumni: Välitunnin huvi oli räkärinki asfalttipihalla – uusi Nilo tarjoaa muutakin
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Vä­li­tun­nin huvi oli rä­kä­rin­ki as­falt­ti­pi­hal­la – uusi Nilo tarjoaa muu­ta­kin

25.11.2023 04:00 1
Tilaajille
"Ajettiin polkupyörillä Keljaan katsomaan elokuvan tekoa" – Juhani Ahon romaani on filmatisoitu Kuusamossa monta kertaa, vanhat valokuvat kertovat, miltä pitäjässä näytti kameran suristessa 87 vuotta sitten

"A­jet­tiin pol­ku­pyö­ril­lä Keljaan kat­so­maan elo­ku­van tekoa" – Juhani Ahon romaani on fil­ma­ti­soi­tu Kuu­sa­mos­sa monta kertaa, vanhat va­lo­ku­vat ker­to­vat, miltä pi­tä­jäs­sä näytti kameran su­ris­tes­sa 87 vuotta sitten

24.11.2023 16:30
Tilaajille
Jouko Vahtola esitteli uusinta kirjaansa Taivalkoskella –  Näin syntyi Kuolema Iijoella -teos

Jouko Vahtola esit­te­li uusinta kir­jaan­sa Tai­val­kos­kel­la –  Näin syntyi Kuolema Ii­joel­la -teos

23.11.2023 18:00
Tilaajille
Päätalo-veteraani haluaa tehdä Kallesta uuden elokuvan ja uskoo, että se kiinnostaa kansainvälisestikin – rahoituspottiin Naturpolikselta kymppitonni

Pää­ta­lo-ve­te­raa­ni haluaa tehdä Kal­les­ta uuden elo­ku­van ja uskoo, että se kiin­nos­taa kan­sain­vä­li­ses­ti­kin – ra­hoi­tus­pot­tiin Na­tur­po­lik­sel­ta kymp­pi­ton­ni

23.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Vanha kuva: Kahdeksankymmentä lasta marssi Posion kunnanvirastolle kesken aamukahvin

Vanha kuva: Kah­dek­san­kym­men­tä lasta marssi Posion kun­nan­vi­ras­tol­le kesken aa­mu­kah­vin

20.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Pekka Ervastin kolumni: Anteeksi, että olen boomeri – luin itsetutkiskelun tueksi parin boomerin kirjat, joista toisessa painotetaan mokia, toisessa saavutuksia
Kolumni

Pekka Er­vas­tin ko­lum­ni: An­teek­si, että olen boomeri – luin it­se­tut­kis­ke­lun tueksi parin boo­me­rin kirjat, joista toi­ses­sa pai­no­te­taan mokia, toi­ses­sa saa­vu­tuk­sia

20.11.2023 04:00
Tilaajille
Lasten perhepäivähoito kiertyi urilleen Kuusamossa marraskuussa 1973 – katso vanha kuva ja lue juttu

Lasten per­he­päi­vä­hoi­to kiertyi uril­leen Kuu­sa­mos­sa mar­ras­kuus­sa 1973 – katso vanha kuva ja lue juttu

13.11.2023 04:00
Tilaajille
Uusi näkökulma Kuolan suomalaisten kohtaloon – Agnessa Haikaran "Kuka koputtaa ovellesi" takavarikoitiin Venäjällä, mutta julkaistiin Suomessa

Uusi nä­kö­kul­ma Kuolan suo­ma­lais­ten koh­ta­loon – Agnessa Hai­ka­ran "Kuka ko­put­taa ovel­le­si" ta­ka­va­ri­koi­tiin Ve­nä­jäl­lä, mutta jul­kais­tiin Suo­mes­sa

09.11.2023 17:00
Tilaajille
Vanha kuva: Kitkan viisas muutti Suolijärveen

Vanha kuva: Kitkan viisas muutti Suo­li­jär­veen

06.11.2023 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Taivalkosken kotiseutumuseo on ollut jo kahden sukupolven ajan vuokramaalla, ja sama järjestely jatkuu – vuokra 160 euroa vuodelta

Tai­val­kos­ken ko­ti­seu­tu­mu­seo on ollut jo kahden su­ku­pol­ven ajan vuok­ra­maal­la, ja sama jär­jes­te­ly jatkuu – vuokra 160 euroa vuo­del­ta

02.11.2023 04:00
Tilaajille
Posiolainen Aholan koulun johtajaopettaja ja urheilukasvattaja Olavi Myllylä on kuollut – vanhat kuvat kertovat työpaikoista Lehtiniemessä ja kuntakeskuksessa

Po­sio­lai­nen Aholan koulun joh­ta­ja­opet­ta­ja ja ur­hei­lu­kas­vat­ta­ja Olavi Myllylä on kuollut – vanhat kuvat ker­to­vat työ­pai­kois­ta Leh­ti­nie­mes­sä ja kun­ta­kes­kuk­ses­sa

30.10.2023 15:42
Tilaajille
Vanha kuva: Hannu Jokinen antoi lumikomentoja, Saaruaan uusi ankkurissi – Näin Rukalla valmistauduttiin talvikauteen 1983–1984

Vanha kuva: Hannu Jokinen antoi lu­mi­ko­men­to­ja, Saa­ruaan uusi ank­ku­ris­si – Näin Rukalla val­mis­tau­dut­tiin tal­vi­kau­teen 1983–1984

30.10.2023 04:00
Tilaajille