Lentopallo: Hel­sin­ki ei pysynyt Kuu­sa­mon kyy­dis­sä

Historia
Kuukausi
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: "Ne oli niin pieniä aluei­ta", kuvaili kir­jai­li­ja Kuu­sa­mon, Sallan ja Pet­sa­mon luo­vu­tet­tu­ja alueita – onko me­ne­te­tyt alueet nyt myös unoh­det­tu?

20.09.2021 19:50 3
Tilaajille

Joen­ta­ka­sen perhe asuttaa Aho­nie­mes­sä tilaa, joka on ollut saman suvun hal­lus­sa 1600-lu­vul­ta - Näin Sih­ve­rin jäl­ke­läi­set elivät läpi viime vuo­si­sa­dan kuo­hun­nan

20.09.2021 19:00
Tilaajille
Kolumni

Räik­kö­sel­le Val­met­ti tai ehkä sit­ten­kin Fiatti – Kimi voisi kyntää olym­pia­voit­ta­jak­si

08.09.2021 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ai­ka­mat­ka asuin­kor­suun tuo mit­ta­kaa­vaa arjen mur­hei­siin – nyt Af­ga­nis­ta­nis­sa ollaan yhtä kovilla kuin Kuu­sa­mos­sa eva­kos­ta pa­lat­tua

04.09.2021 12:00
Tilaajille

Pu­na-ar­mei­jan kai­va­mis­ta kor­suis­ta tuli koti jopa 800 kuu­sa­mo­lai­sel­le – mul­ta­sei­näi­sis­sä, lau­doil­la vuo­ra­tuis­sa kor­suis­sa asui per­hei­tä pienten las­ten­sa kanssa vielä tal­vel­la 1946–47

02.09.2021 10:00 5
Tilaajille
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Torin grilli lo­pet­taa, eikä Pajulan par­kis­ta pääse enää Kit­kan­tiel­le

02.09.2021 04:00 1
Tilaajille
Kolumni

Anselmi Pit­kä­sen ko­lum­ni: Poi­ka­mie­het vs. Uk­ko­mie­het -ja­la­ka­pal­lo-ot­te­lu oli oi­keas­ti kaiken heh­ku­tuk­sen ar­voi­nen – se oli samalla vii­mei­nen henkäys van­has­ta ky­lä­men­ta­li­tee­tis­ta

01.09.2021 04:00
Tilaajille

Pal­jon­ko maksoi kirkon ra­ken­ta­mi­nen ny­ky­ra­has­sa? Entä mitä poik­kea­vaa Kuu­sa­mon kir­kos­sa on muihin Suomen kirk­koi­hin ver­rat­tu­na? – Lue vas­tauk­set lää­nin­ro­vas­ti Tuomo Tör­mä­sen juh­la­esi­tel­mäs­tä

30.08.2021 10:25
Tilaajille
Vanhemmat

Kuu­sa­mon 70 vuotta täyt­tä­vää kirkkoa juh­li­taan ensi vii­kol­la, ta­pah­tu­maan mahtuu 350 henkeä – piis­pain­ko­kous alkaa heti seu­raa­va­na päivänä

20.08.2021 14:25
Tilaajille

Mil­joo­nal­la mar­kal­la vaat­tei­ta avus­tuk­se­na ja pa­heel­li­sia opet­ta­jia: Täl­lais­ta oli kou­lun­käyn­ti kan­sa­kou­lus­sa Läm­sän­ky­läl­lä – Seu­raa­vak­si Pa­lo­saa­ri aikoo pal­jas­taa asioi­ta, joita ei ole yk­sis­sä­kään kan­sis­sa

15.08.2021 12:00
Tilaajille

Taisto Kurtti etsi isään­sä, löysi sis­kon­sa – yli 50 vuoden etsintä tuotti mui­ta­kin yl­lät­tä­viä tu­lok­sia.

15.08.2021 10:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Määt­tien serk­ku­ta­paa­mi­nen pi­det­tiin Sai­maal­la, seu­raa­va Po­siol­la

09.08.2021 11:00
Tilaajille

Tum­pe­rin talo oli his­to­rial­li­ses­ti Kuu­sa­mon hal­lin­nol­li­nen kes­ki­pis­te – nyt Sii­ka­luo­man perhe tekee siitä kylän käyn­ti­kort­tia: "E­rään­lai­nen pi­mei­den syr­jä­seu­tu­jen va­lon­pil­kah­dus"

30.07.2021 19:00
Tilaajille

Kuu­sa­mon mu­seol­la voi ih­me­tel­lä tai muis­tel­la erä- ja luon­to­kult­tuu­ria– "Naa­pu­ris­sa sa­man­ikäis­ten ei tar­vin­nut ha­ra­voi­da, koska siinä per­hees­sä oli van­hem­pia­kin lapsia"

28.07.2021 11:00
Tilaajille

Käylän tuk­ki­lais­ki­sat pääs­tään ainoan tau­ko­vuo­den jälkeen ki­saa­maan jälleen ensi viikon lauan­tai­na – Illalla tans­si­taan Tuk­ki­lais­tans­sit

27.07.2021 17:00
Tilaajille

Kult­tuu­ri­kä­ve­ly kan­sal­lis­pu­ku­ja tuu­le­tel­len – Kuu­sa­mo-Seu­ran op­pai­den joh­dol­la tu­tus­tu­taan Kuu­sa­mon ydin­kes­kus­tan his­to­rial­li­siin maa­merk­kei­hin

27.07.2021 12:19
Tilaajille
Kolumni

Eevi Jaak­ko­lan ko­lum­ni: Tyyntä ja myrskyä Tai­val­kos­kel­la

23.07.2021 04:00 1
Tilaajille

Nos­tal­gi­nen trak­to­ri­mars­si Raa­hes­ta nousee tänään Rukan hui­pul­le en­nä­tyk­sel­li­ses­sä 26 Zetorin let­kas­sa – 50-lu­vun trak­to­ril­la ajo on ker­ho­lais­ten mukaan nau­tin­to: "Mai­se­mat näkee eri ta­val­la, soiden ja metsien tuoksun aistii"

23.07.2021 04:00
Tilaajille