Historia
Kuukausi
Näin Lasse Viren muistelee ensimmäistä Posion Yöttömän yön juoksua: "Syljin hyttysiä suusta, hiki virtasi"

Näin Lasse Viren muis­te­lee en­sim­mäis­tä Posion Yöt­tö­män yön juok­sua: "Syljin hyt­ty­siä suusta, hiki vir­ta­si"

25.06.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Talvisodan evakkomatka kahden sairaan lapsen ja sylivauvan kanssa Kallungista Tornion Karunkiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­dan evak­ko­mat­ka kahden sairaan lapsen ja sy­li­vau­van kanssa Kal­lun­gis­ta Tornion Ka­run­kiin

25.06.2022 12:00
Tilaajille
Koillismaa Paulan kourissa – katso kuvakooste vuosi sitten riehuneen myrskyn tuhoista

Koil­lis­maa Paulan kou­ris­sa – katso ku­va­koos­te vuosi sitten rie­hu­neen myrskyn tu­hois­ta

23.06.2022 13:58
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Jos alikersantti Rokka olisi nyt pääministerinä, tällaisia olisivat hänen radiopuheensa
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Jos ali­ker­sant­ti Rokka olisi nyt pää­mi­nis­te­ri­nä, täl­lai­sia oli­si­vat hänen ra­dio­pu­heen­sa

23.06.2022 04:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Konduktööri sai lahjaksi setelin ja taskulaskimen, vaunupalvelija kahvipaketin – Näin löysin Karjalassa uusia ystäviä
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Kon­duk­töö­ri sai lah­jak­si setelin ja tas­ku­las­ki­men, vau­nu­pal­ve­li­ja kah­vi­pa­ke­tin – Näin löysin Kar­ja­las­sa uusia ystäviä

20.06.2022 16:00
Tilaajille
Syp:n talon saneeraus alkaa, suojeltu rakennus korjataan kauttaaltaan – tiloihin tulossa kahvila-konditoria ja asuntoja

Syp:n talon sa­nee­raus alkaa, suo­jel­tu ra­ken­nus kor­ja­taan kaut­taal­taan – ­ti­loi­hin tulossa kah­vi­la-kon­di­to­ria ja asun­to­ja

18.06.2022 13:00 1
Tilaajille
Pronssikotka palasi Kiutakönkään kuohujen päälle – taidevalaja Raimo Jaatinen korjasi Reino Rinteelle omistamansa teoksen

Prons­si­kot­ka palasi Kiu­ta­kön­kään kuo­hu­jen päälle – tai­de­va­la­ja Raimo Jaa­ti­nen korjasi Reino Rin­teel­le omis­ta­man­sa teoksen

18.06.2022 04:00 1
Tilaajille
Meille soitettiin: Miksi kirkkopolku Sirniössä on jäänyt huoltamatta? Se päässee aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Miksi kirk­ko­pol­ku Sir­niös­sä on jäänyt huol­ta­mat­ta? Se päässee ai­neet­to­man kult­tuu­ri­pe­rin­nön luet­te­loon

13.06.2022 09:49
Tilaajille
Vanhemmat
Ensi-iltaan pian tuleva Posion juhannus -näytelmä vie 1980-luvulle  – isä ja poika ja hänen kaverinsa lähtevät yöttömän yön juhlille etsimään morsiamia, peltotyöt saavat jäädä - katso tästä videopätkä harjoituksista

En­si-il­taan pian tuleva Posion ju­han­nus -näy­tel­mä vie 1980-lu­vul­le – isä ja poika ja hänen ka­ve­rin­sa läh­te­vät yöt­tö­män yön juh­lil­le et­si­mään mor­sia­mia, pel­to­työt saavat jäädä - katso tästä vi­deo­pät­kä har­joi­tuk­sis­ta

02.06.2022 18:27 1
Tilaajille
Kuusamon Kirkonkylän pienoismallia entisöidään

Kuu­sa­mon Kir­kon­ky­län pie­nois­mal­lia en­ti­söi­dään

25.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Tommi Kinnunen kulkee tulevassa kirjassaan isotätinsä jäljillä 1940-luvun Kuusamossa – molemmat kamppailevat saman riittämättömyyden tunteen kanssa

Tommi Kin­nu­nen kulkee tu­le­vas­sa kir­jas­saan iso­tä­tin­sä jäl­jil­lä 1940-lu­vun Kuu­sa­mos­sa – mo­lem­mat kamp­pai­le­vat saman riit­tä­mät­tö­myy­den tunteen kanssa

20.05.2022 16:30
Tilaajille
Jatkosodassa Kannaksella kuollut posiolainen Niilo Ruokamo saneli viimeisen kirjeensä kotiin: ”Isä ja Äiti rakas, älkää murehtiko poikanne kuolemasta, hän meni iloisin mielin isänmaan puolesta, jäähän Teille vielä kolme poikaa ja tytär Teitä auttamaan

Jat­ko­so­das­sa Kan­nak­sel­la kuollut po­sio­lai­nen Niilo Ruokamo saneli vii­mei­sen kir­jeen­sä kotiin: ”Isä ja Äiti rakas, älkää mu­reh­ti­ko poi­kan­ne kuo­le­mas­ta, hän meni iloisin mielin isän­maan puo­les­ta, jäähän Teille vielä kolme poikaa ja tytär Teitä aut­ta­maan

16.05.2022 18:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Pohjolan naapurukset sotilasliittoja solmimassa
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Poh­jo­lan naa­pu­ruk­set so­ti­las­liit­to­ja sol­mi­mas­sa

16.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Mikä saa Venäjän vastustamaan länttä

Mikä saa Venäjän vas­tus­ta­maan länttä

14.05.2022 04:00
Tilaajille
Eduskunnasta – Tytti Tuppuraisen kolumni: Mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään? Presidentti lausahti: selviytyä
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Tytti Tup­pu­rai­sen ko­lum­ni: Mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään? Pre­si­dent­ti lau­sah­ti: sel­viy­tyä

12.05.2022 04:01
Tilaajille
Kuusamon  demarit järjestää työväen vapputapahtuman, vasemmistoliitto perui omansa,– "Ärtymyksessä, vihassa ja epätoivossakin mietin, miten me sitä juhlittaisiin, miten minä vasemmistolaisena juhlisin"

Kuu­sa­mon demarit jär­jes­tää työväen vap­pu­ta­pah­tu­man, va­sem­mis­to­liit­to perui oman­sa,– "Är­ty­myk­ses­sä, vihassa ja epä­toi­vos­sa­kin mietin, miten me sitä juh­lit­tai­siin, miten minä va­sem­mis­to­lai­se­na juh­li­sin"

29.04.2022 12:04 1
Tilaajille
"Hienoa, kun saatiin everstille järjestymään tulo Kuusamoon" – kansallista veteraanipäivää vietetään keskiviikkona erikoisessa hengessä

"Hie­noa, kun saatiin evers­til­le jär­jes­ty­mään tulo Kuu­sa­moon" – kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na eri­koi­ses­sa hen­ges­sä

25.04.2022 04:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Kenen historialla on merkitystä?
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Kenen his­to­rial­la on mer­ki­tys­tä?

25.04.2022 04:00
Tilaajille
Urkumusiikki elämän keskiössä – Kuusamolaislähtöisen Sipi Kumpulan huippulahjakkuudesta kertoo vuoden 1931 kirkkomusiikkijuhlan julkaisuun päässyt sävellyksensä itse Johann Sebastian Bachin sävellyksen rinnalle

Ur­ku­mu­siik­ki elämän kes­kiös­sä – Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sen Sipi Kum­pu­lan huip­pu­lah­jak­kuu­des­ta kertoo vuoden 1931 kirk­ko­mu­siik­ki­juh­lan jul­kai­suun päässyt sä­vel­lyk­sen­sä itse Johann Se­bas­tian Bachin sä­vel­lyk­sen rin­nal­le

23.04.2022 17:00
Tilaajille
Meiltä loppuvat sotaveteraanit
Kolumni

Meiltä lop­pu­vat so­ta­ve­te­raa­nit

22.04.2022 04:00 3
Tilaajille