Historia
Viimeisin 12 tuntia
Sota-ajan muistoja kerätään talteen Taivalkoskella – tavoitteena on perustaa sota-ajan perinnehuone

So­ta-ajan muis­to­ja ke­rä­tään talteen Tai­val­kos­kel­la – ta­voit­tee­na on pe­rus­taa so­ta-ajan pe­rin­ne­huo­ne

04:01 0
Tilaajille
Kuukausi
Syyskuussa 1944 kaikki muuttui kerralla – sotavangit rakensivat sillan Iijoen yli, saksalaisten ohimarssi kesti kolme vuorokautta ja sitten räjähti

Syys­kuus­sa 1944 kaikki muuttui ker­ral­la – so­ta­van­git ra­ken­si­vat sillan Iijoen yli, sak­sa­lais­ten ohi­mars­si kesti kolme vuo­ro­kaut­ta ja sitten räjähti

14.09.2020 12:48 0
Tilaajille
Olympiavoittaja Eduard Pütsep viihtyi myös valmentajana Kuusamossa

Olym­pia­voit­ta­ja Eduard Pütsep viihtyi myös val­men­ta­ja­na Kuu­sa­mos­sa

26.08.2020 17:17 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kolarin karhu kiskottiin kyytiin kattotelineelle –Jahtiseurue ajoi takaa 170-kiloista uroskarhua päiväkausia pehmeässä keväthangessa

Kolarin karhu kis­kot­tiin kyytiin kat­to­te­li­neel­le –Jah­ti­seu­rue ajoi takaa 170-ki­lois­ta uros­kar­hua päi­vä­kau­sia peh­meäs­sä ke­vät­han­ges­sa

23.08.2020 12:00 0
Tilaajille
1990-luku oli suurten mullistusten vuosikymmen Koillismaalla – muistatko sinä, mitä kaikkea Koillismaalla silloin tapahtui?

1990-lu­ku oli suurten mul­lis­tus­ten vuo­si­kym­men Koil­lis­maal­la – muis­tat­ko sinä, mitä kaikkea Koil­lis­maal­la silloin ta­pah­tui?

17.08.2020 18:34 0
Tilaajille
70 vuotta paikallislehteä: Wesa Rinne muistelee Koillissanomien historiaa

70 vuotta pai­kal­lis­leh­teä: Wesa Rinne muis­te­lee Koil­lis­sa­no­mien his­to­riaa

17.08.2020 14:25 0
Tilaajille
Kun presidentti lasien päälle istui – Urho Kekkonen oli ensimmäinen presidentti, joka vieraili Kuusamossa virassa ollessaan

Kun pre­si­dent­ti lasien päälle istui – Urho Kek­ko­nen oli en­sim­mäi­nen pre­si­dent­ti, joka vie­rai­li Kuu­sa­mos­sa virassa ol­les­saan

17.08.2020 14:03 0
Tilaajille
Wesa Rinne muistelee Koillissanomien historiaa.

Wesa Rinne muis­te­lee Koil­lis­sa­no­mien his­to­riaa.

17.08.2020 13:12 0
Tilaajille
60 vuotta sitten Kitkantie oli remontin kourissa, niin kuin nytkin – silloin sille rakennettiin ensimmäisiä jalkakäytäviä

60 vuotta sitten Kit­kan­tie oli re­mon­tin kou­ris­sa, niin kuin nytkin – silloin sille ra­ken­net­tiin en­sim­mäi­siä jal­ka­käy­tä­viä

17.08.2020 11:00 0
Tilaajille
Kirkonkellojen löytymistä pidettiin ihmeenä

Kir­kon­kel­lo­jen löy­ty­mis­tä pi­det­tiin ihmeenä

17.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Kuusamolaiset ajoivat moottorikelkoilla henkensä kaupalla Neuvostoliiton puolelle Nuoruselle – tavoitteena oli perustaa sinne verovapaa, aidoilla rajattu laskettelukeskus

Kuu­sa­mo­lai­set ajoivat moot­to­ri­kel­koil­la hen­ken­sä kau­pal­la Neu­vos­to­lii­ton puo­lel­le Nuo­ru­sel­le – ta­voit­tee­na oli pe­rus­taa sinne ve­ro­va­paa, ai­doil­la rajattu las­ket­te­lu­kes­kus

17.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: 70-vuotisjuhlavuosi on ollut koronan myötä poikkeuksellinen – yksi kuitenkin pysyy: lehti siinä kuin muutkin tarvitsee ystäviä

Pää­kir­joi­tus: 70-vuo­tis­juh­la­vuo­si on ollut koronan myötä poik­keuk­sel­li­nen – yksi kui­ten­kin pysyy: lehti siinä kuin muutkin tar­vit­see ystäviä

17.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Lehti löysi aamukahvipöytään myös kämpälle Oulangalla
Lukijalta Mielipide Elja Kemppainen

Lu­ki­jal­ta: Lehti löysi aa­mu­kah­vi­pöy­tään myös käm­päl­le Ou­lan­gal­la

17.08.2020 04:00 0
Nuoruuden hurmaa ja vaikeita muistoja – Tatuoinnit kertovat eletystä elämästä

Nuo­ruu­den hurmaa ja vai­kei­ta muis­to­ja – Ta­tuoin­nit ker­to­vat ele­tys­tä elä­mäs­tä

03.08.2020 08:34 0
Tilaajille
Kävimme kivikautisen kalastuksen juurilla – puusta tai luusta veistetty launi on tärkeä etappi kalastuksen historiassa ja sellaisen voi tehdä helposti itse: "Tällaisista ei ole vaikeaa kuvitella matkaa nykypäivän uistimiin"

Kävimme ki­vi­kau­ti­sen ka­las­tuk­sen juu­ril­la – puusta tai luusta veis­tet­ty launi on tärkeä etappi ka­las­tuk­sen his­to­rias­sa ja sel­lai­sen voi tehdä hel­pos­ti itse: "Täl­lai­sis­ta ei ole vaikeaa ku­vi­tel­la matkaa ny­ky­päi­vän uis­ti­miin"

01.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Kun suomenhevosesta tehtiin nationalismin kuohuissa kansakunnan symbolia, osa rodun väreistä menetettiin lähes kokonaan – nyt harvinaisia värejä voi nähdä Kuusamossa: "Onneksi suomenhevosen monimuotoisuuden säilyttäminen kiinnostaa"

Kun suo­men­he­vo­ses­ta tehtiin na­tio­na­lis­min kuo­huis­sa kan­sa­kun­nan sym­bo­lia, osa rodun vä­reis­tä me­ne­tet­tiin lähes ko­ko­naan – nyt har­vi­nai­sia värejä voi nähdä Kuu­sa­mos­sa: "On­nek­si suo­men­he­vo­sen mo­ni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­mi­nen kiin­nos­taa"

18.07.2020 04:00 0
Tilaajille