Katso kuvagalleria: Rukalla las­ket­tiin Eu­roop­pa cupin fi­naa­li­pai­kois­ta – his­to­rial­li­nen slo­pes­ty­le­kil­pai­lu näytti sekä lu­mi­lau­tai­lun että frees­kin parhaat puolet

Pääkirjoitus: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ei usko, että arki meillä ra­ja­kun­nis­sa muuttuu Na­to-jä­se­nyy­den myötä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Historia
Kuukausi
Hiihtoloma keskeytyi Juuman Tikkuniemessä – Presidentti Kekkonen hurautti DC-3:lla Helsinkiin

Hiih­to­lo­ma kes­key­tyi Juuman Tik­ku­nie­mes­sä – Pre­si­dent­ti Kek­ko­nen hu­raut­ti DC-3:l­la Hel­sin­kiin

27.03.2023 04:00 2
Tilaajille
Isoisän sotakronikka on kunnianosoitus papalle – Simo Keränen on tuorein taivalkoskelainen esikoiskirjailija
Mielipidekirjoitus

Isoisän so­ta­kro­nik­ka on kun­nian­osoi­tus papalle – Simo Keränen on tuorein tai­val­kos­ke­lai­nen esi­kois­kir­jai­li­ja

23.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Kitkantien katunäkymä muuttui, mutta yksi pysyy ennallaan – R. Tammen kello kertoi Kitkantien kulkijalle ajan myös vuonna 1983

Kit­kan­tien ka­tu­nä­ky­mä muut­tui, mutta yksi pysyy en­nal­laan – R. Tammen kello kertoi Kit­kan­tien kul­ki­jal­le ajan myös vuonna 1983

20.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Tällainen oli lapsuus sodan jälkeen Jurmussa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Täl­lai­nen oli lapsuus sodan jälkeen Jur­mus­sa

13.03.2023 14:00
Tilaajille
Jääkiekkokenttä nousi talkoilla Karjalaisenniemelle – posiolaiset laittoivat hihat heilumaan talvella 1993

Jää­kiek­ko­kent­tä nousi tal­koil­la Kar­ja­lai­sen­nie­mel­le – po­sio­lai­set lait­toi­vat hihat hei­lu­maan tal­vel­la 1993

13.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaiettu sa­lai­suus kuu­sa­mo­lais­ten loik­kauk­sis­ta Neu­vos­to­liit­toon

11.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Tammenlehvän perinnetoimikunta Taivalkoskelle – perinnetoimikunnat jatkavat perinteistä veteraanityötä veteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä etujen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tam­men­leh­vän pe­rin­ne­toi­mi­kun­ta Tai­val­kos­kel­le – pe­rin­ne­toi­mi­kun­nat jat­ka­vat pe­rin­teis­tä ve­te­raa­ni­työ­tä ve­te­raa­nien ja heidän puo­li­soi­den­sa ja les­kien­sä etujen ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si.

09.03.2023 18:40 1
Tilaajille
Hilkka Nevalan vieraskolumni: Kuolleista ei saa puhua pahaa, vaan millaisia olisivat ihmisten lehtien palstalta luettavat muistokirjoitukset, jos he kirjoittaisivat ne itse?
Kolumni

Hilkka Nevalan vie­ras­ko­lum­ni: Kuol­leis­ta ei saa puhua pahaa, vaan mil­lai­sia oli­si­vat ih­mis­ten lehtien pals­tal­ta luet­ta­vat muis­to­kir­joi­tuk­set, jos he kir­joit­tai­si­vat ne itse?

09.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Posion Naumanniemen kulttuuriperinnön vaalija Hilma Luokkanen on kuollut 99-vuotiaana

Posion Nau­man­nie­men kult­tuu­ri­pe­rin­nön vaalija Hilma Luok­ka­nen on kuollut 99-vuo­tiaa­na

08.03.2023 11:00
Tilaajille
Kuusamon palolaitoksella iloittiin uudesta paloautosta – myös Koillissanomien omistusjärjestelyt puhuttivat 1983

Kuu­sa­mon pa­lo­lai­tok­sel­la iloit­tiin uudesta pa­lo­au­tos­ta – myös Koil­lis­sa­no­mien omis­tus­jär­jes­te­lyt pu­hut­ti­vat 1983

06.03.2023 04:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Vierailulla Atlantin vallin pohjoislohkolla – sieltä olisi opittavaa myös Kuusamoon
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Vie­rai­lul­la At­lan­tin vallin poh­jois­loh­kol­la – sieltä olisi opit­ta­vaa myös Kuu­sa­moon

28.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Torangin koulu kolmannelle vuosikymmenelle – olitko mukana 20-vuotisjuhlissa vuonna 2013?

To­ran­gin koulu kol­man­nel­le vuo­si­kym­me­nel­le – olitko mukana 20-vuo­tis­juh­lis­sa vuonna 2013?

27.02.2023 04:00 1
Tilaajille
"Hänelle kaikkein tärkein asia oli oikeudenmukaisuuden ehdoton toteutuminen" – Kuusamon lukion legenda, matematiikan opettaja Pentti "Marski" Mannermaa on poissa

"Hä­nel­le kaik­kein tärkein asia oli oi­keu­den­mu­kai­suu­den ehdoton to­teu­tu­mi­nen" – Kuu­sa­mon lukion le­gen­da, ma­te­ma­tii­kan opet­ta­ja Pentti "Mars­ki" Man­ner­maa on poissa

27.02.2023 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Mitä tehtäisiin Korvuanjärvestä nouseville norssitonneille – tiskirätille haisevan kuoreen kohtalo mietitytti vuonna 1993

Mitä teh­täi­siin Kor­vuan­jär­ves­tä nou­se­vil­le nors­si­ton­neil­le – tis­ki­rä­til­le hai­se­van kuoreen kohtalo mie­ti­tyt­ti vuonna 1993

20.02.2023 04:00
Tilaajille
Koillismaalaiset ja pohjoissuomalaiset juuret omaava pohjanpystykorva täyttää vuosia – sen kunniaksi osa rotuaktiiveista haluaisi vaihtaa rodun alkuperämaan

Koil­lis­maa­lai­set ja poh­jois­suo­ma­lai­set juuret omaava poh­jan­pys­ty­kor­va täyttää vuosia – sen kun­niak­si osa ro­tu­ak­tii­veis­ta ha­luai­si vaihtaa rodun al­ku­pe­rä­maan

18.02.2023 12:00 1
Tilaajille
IS: Rantaneuvos Eero Seppänen on kuollut

IS: Ran­ta­neu­vos Eero Sep­pä­nen on kuollut

16.02.2023 16:49
Tilaajille
Koulujen sulkeminen säikäytti Taivalkosken Kurtissa – Koillissanomien vanhoissa kuvissa palataan Taivalkosken vilkkaaseen kouluverkkokeskusteluun

Kou­lu­jen sul­ke­mi­nen säi­käyt­ti Tai­val­kos­ken Kur­tis­sa – Koil­lis­sa­no­mien van­hois­sa kuvissa pa­la­taan Tai­val­kos­ken vilk­kaa­seen kou­lu­verk­ko­kes­kus­te­luun

13.02.2023 04:00
Tilaajille
Kitkajoen hakkuut puhuttivat helmikuussa 2013 – palaa kiistatunnelmiin vanhojen kuvien kautta

Kit­ka­joen hakkuut pu­hut­ti­vat hel­mi­kuus­sa 2013 – palaa kiis­ta­tun­nel­miin van­ho­jen kuvien kautta

06.02.2023 04:00 4
Tilaajille
140-vuotias Jalavan kauppa tervehtii asiakkaita – kauppiaspari Mikko ja Laura Jalava jatkavat perinnettä ja paljastavat tarinan suvun historiasta

140-vuo­tias Jalavan kauppa ter­veh­tii asiak­kai­ta – kaup­pias­pa­ri Mikko ja Laura Jalava jat­ka­vat pe­rin­net­tä ja pal­jas­ta­vat tarinan suvun his­to­rias­ta

31.01.2023 17:00 2
Tilaajille
Vanhat kuvat näkyvät jälleen verkossa – Koillissanomat palauttaa maanantaisin menneiden vuosikymmenten merkittäviä tapahtumia

Vanhat kuvat näkyvät jälleen ver­kos­sa – Koil­lis­sa­no­mat pa­laut­taa maa­nan­tai­sin men­nei­den vuo­si­kym­men­ten mer­kit­tä­viä ta­pah­tu­mia

30.01.2023 11:00
Tilaajille