Kalakisa: Jou­ka­mon siika ja Livon lahna kär­ki­pai­koil­le

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

kansallinen veteraanipäivä

Sanna Kantola ve­te­raa­ni­päi­vän pu­hees­saan Kuu­sa­mos­sa: "Lotta Svärd -jär­jes­tö voidaan nähdä ai­kaan­sa nähden hyvin ta­sa-ar­vois­ta­va­na toi­mi­ja­na, jonka kes­kiös­sä oli kou­lu­tus ja toi­min­ta yh­teis­kun­ta­luo­kas­ta riip­pu­mat­ta"

28.04.2021 09:00

Käylän juh­las­sa muis­tel­tiin lottia: lot­ta­pu­kun­sa pii­lot­ta­nut­ta äitiä, muis­to­mer­kin syntyä ja pik­ku­lo­tan ur­hool­lis­ta toi­min­taa par­ti­saa­ni-is­kus­sa – lue kaikki kolme juh­la­pu­het­ta tästä

27.04.2021 19:00
Tilaajille

"His­to­ria on aina opet­ta­vais­ta, vaikka ei ih­mis­kun­ta ole ha­lun­nut siitä oppia" – Risto Kor­mi­lai­nen piti ve­te­raa­ni­päi­vän juh­la­pu­heen Tai­val­kos­kel­la

27.04.2021 17:15
Tilaajille

Ve­te­raa­ni­jär­jes­töt aa­mun­avauk­ses­sa Tai­val­kos­kel­la: "Kun­nioi­te­taan ve­te­raa­ni­päi­vän rau­han­omais­ta luon­net­ta"

27.04.2021 16:42
Tilaajille

Lottien elä­män­työ muis­tois­sa – Kuu­sa­mos­sa kun­nioi­te­taan Ve­te­raa­ni­päi­vä­nä myös 100-vuo­tias­ta Lotta Svärd -jär­jes­töä

26.04.2021 11:00
Tilaajille

Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää vie­tet­tiin poik­keus­olois­sa – ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian vuoksi pe­rin­tei­siä sisällä jär­jes­tet­ty­jä juhlia ei nyt pys­tyt­ty ra­joi­tus­ten vuoksi jär­jes­tä­mään – pie­ni­muo­toi­set ti­lai­suu­det pi­det­tiin ulkona

27.04.2020 18:42
Tilaajille

Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää vie­te­tään tänä vuonna etänä – mu­siik­ki­esi­tyk­set ja juh­la­pu­heet vä­li­te­tään vi­deo­yh­tey­del­lä ympäri Lappia

25.04.2020 11:43