Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Tai­val­kos­ki antoi uudet ohjeet lii­kun­ta­ti­lo­jen, Pää­ta­lo-näyt­te­lyn ja mo­ni­toi­mi­ta­lon ko­ro­na­tur­val­li­ses­ta käyt­töön

Taivalkosken kunta julkaisi tiistaina verkkosivuillaan ohjeistuksen, miten kunnan liikuntatiloissa järjestetään sellainen toiminta, jossa on vähäinen tai kohtalainen koronatartuntariski. Toiminta on suunniteltava koronaturvalliseksi.

Päätalo-keskuksen näyttelyssä saa olla enintään 10 henkilä kerrallaan. Arkistokuva näyttelytiloista on vuodelta 2019.
Päätalo-keskuksen näyttelyssä saa olla enintään 10 henkilä kerrallaan. Arkistokuva näyttelytiloista on vuodelta 2019.
Kuva: Mikko halvari

Uimahalli palvelee normaalein aukioloajoin. Asiakasmäärä on rajoitettu niin, että kerralla hallissa voi olla 10 asiakasta. Vesijumppiin on varattava vuoro soittamalla etukäteen. Myös uimahallin tilanteen voi varmistaa puhelimitse ennen saapumista.

Kunnan koulujen salien asiakasmäärä on rajoitettu 20 henkilöön tilaa kohden. Kouluilla valvonta on ryhmän vetäjän tai tilan vuokranneen vastuuhenkilön vastuulla.

Tiloja vuokraavat seurojen, yhteisöjen ja vastaavien on tehtävä oma suunnitelmansa, jossa ne ottavat huomioon toimintansa erityispiirteet.

Kuntosaleissa asiakkaiden on pyyhittävä laitteet ja välineet käytön jälkeen.

Koulujen ja kansalaisopiston liikuntaryhmät toimivat oppilaitosten omien ohjeistusten mukaisesti.

Kunnan liikuntatoiminnassa ei vaadita koronapassia. Tilan vuokrannut toimija määrää passin käytöstä oman toimintansa osalta.

Passin käytöllä ei voi ohittaa muita toimenpiteitä.

Ryhmäharrastustoimintaa koskee maskisuositus, paitsi liikuntasuorituksen aikana, sekä ohje, että harjoituksiin tullaan varusteet päällä ja lähdetään suoraan pois silloin, kun se on mahdollista.

Varusteohjeen tavoitteena on, että pukuhuoneita käytetään mahdollisimman vähän. Toiminta tulee suunnitella siten, että riittävät turvavälit säilyvät koko ajan. Tämä koskee myös lasten ja nuorten saattajia, joiden myös ei pidä tulla sisälle pukuhuonetiloihin.

Samanaikaisesti paikalla olevien asiakkaiden määrä Päätalo-näyttelyssä rajoitetaan 10 henkilöön ja nuorisotiloissa 15 henkilöön.

Monitoimitalon käyttöä kunta ohjeistaa siten, että tilan vuokrannut toimija vastaa toimintansa osalta rajoituksista ja määräyksistä.

Lue Taivalksken kunnan koko tiedote ohjeistuksesta tästä.