Taivalkosken kunta
Taivalkoskella tuli ilmi Suomen oloissa harvinaisen suuri öljyvahinko lähes kaksi vuotta sitten – laajoista tutkimuksista huolimatta vahingon syy on yhä epäselvä

Tai­val­kos­kel­la tuli ilmi Suomen oloissa har­vi­nai­sen suuri öl­jy­va­hin­ko lähes kaksi vuotta sitten – laa­jois­ta tut­ki­muk­sis­ta huo­li­mat­ta va­hin­gon syy on yhä epä­sel­vä

03.08.2020 08:40
Tilaajille
Vaikka Taivalkoskea pitkin reppulautalla –Packraft on monipuolinen väline

Vaikka Tai­val­kos­kea pitkin rep­pu­lau­tal­la –Pack­raft on mo­ni­puo­li­nen väline

17.07.2020 10:00
Tilaajille
Kentältä kehitystyöhön – vuosia matkailualalla asiakaspalvelussa työskennellyt Turo Murtovaara kehittää nyt Taivalkosken matkailua

Ken­täl­tä ke­hi­tys­työ­hön – vuosia mat­kai­lu­alal­la asia­kas­pal­ve­lus­sa työs­ken­nel­lyt Turo Mur­to­vaa­ra ke­hit­tää nyt Tai­val­kos­ken mat­kai­lua

16.07.2020 18:00
Tilaajille
Irninjoen kevätaikaista vähimmäisjuoksutusta kasvatetaan – Tavoitteena on parantaa Irninjoen virtaamaolosuhteita joen kalaston ja muun vesieliöstön kannalta

Ir­nin­joen ke­vät­ai­kais­ta vä­him­mäis­juok­su­tus­ta kas­va­te­taan – Ta­voit­tee­na on pa­ran­taa Ir­nin­joen vir­taa­ma­olo­suh­tei­ta joen ka­las­ton ja muun ve­si­eliös­tön kan­nal­ta

05.05.2020 15:00
Tilaajille
Uimahalli ja suunnistus puhututtivat – Taivalkosken kunnanvaltuusto hyväksyi liikuntapaikkastrategian

Ui­ma­hal­li ja suun­nis­tus pu­hu­tut­ti­vat – Tai­val­kos­ken kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi lii­kun­ta­paik­ka­stra­te­gian

02.03.2020 04:00
Tilaajille
Taivalkosken kunnanhallitus valitsi maanantain kokouksessa viisi haastateltavaa teknisen johtajan virkaan hakeneiden joukosta.

Tai­val­kos­ken kun­nan­hal­li­tus valitsi maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa viisi haas­ta­tel­ta­vaa tek­ni­sen joh­ta­jan virkaan ha­ke­nei­den jou­kos­ta.

12.02.2020 13:17
Tilaajille