Kunnat
Mikä syynä, kun Taivalkosken kunnasta on ottanut lopputilin parikymmentä henkilöä puolessa vuodessa? – "Tunnelma on ollut rauhallinen ja eteenpäin katsova"

Mikä syynä, kun Tai­val­kos­ken kun­nas­ta on ottanut lop­pu­ti­lin pa­ri­kym­men­tä hen­ki­löä puo­les­sa vuo­des­sa? – "Tun­nel­ma on ollut rau­hal­li­nen ja eteen­päin kat­so­va"

03.08.2022 04:00
Tilaajille
"Tästä hakijaporukasta saadaan hyvä kunnanjohtaja Taivalkoskelle" – hallituksen puheenjohtaja uskoo, että uusi johtaja on selvillä elokuun aikana

"Tästä ha­ki­ja­po­ru­kas­ta saadaan hyvä kun­nan­joh­ta­ja Tai­val­kos­kel­le" – hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja uskoo, että uusi johtaja on sel­vil­lä elokuun aikana

28.07.2022 17:04 2
Tilaajille
Valtio tukee kuntien kävelyä ja pyöräilyä edistäviä hankkeita 6,5–11 miljoonalla eurolla

Valtio tukee kuntien kävelyä ja pyö­räi­lyä edis­tä­viä hank­kei­ta 6,5–11 mil­joo­nal­la eurolla

14.07.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Posio tekee jo yhteistyötä Koillismaalla – tässä tavat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Posio tekee jo yh­teis­työ­tä Koil­lis­maal­la – tässä tavat

09.11.2021 15:27 1
Tilaajille
Maakuntauudistus ja sairastaminen keikuttavat Kuusamon perusturvan talousarviota, eivätkä muut kunnat selviä helpommalla – "On selvä, että olipa budjetti mikä hyvänsä, niin sairaathan me hoidetaan"

Maa­kun­ta­uu­dis­tus ja sai­ras­ta­mi­nen kei­kut­ta­vat Kuu­sa­mon pe­rus­tur­van ta­lou­sar­vio­ta, eivätkä muut kunnat selviä hel­pom­mal­la – "On selvä, että olipa bud­jet­ti mikä hy­vän­sä, niin sai­raat­han me hoi­de­taan"

03.11.2021 04:00 1
Tilaajille
350 000 euroa koronatestaukseen Kuusamossa viime vuonna – testit nyt puolet halvempia: Asiantuntija kertoo, miksi selvästi edullisempi pikatesti ei voi korvata PCR-testiä massatestauksessa

350 000 euroa ko­ro­na­tes­tauk­seen Kuu­sa­mos­sa viime vuonna – testit nyt puolet hal­vem­pia: Asian­tun­ti­ja kertoo, miksi sel­väs­ti edul­li­sem­pi pi­ka­tes­ti ei voi korvata PCR-tes­tiä mas­sa­tes­tauk­ses­sa

25.08.2021 04:00
Tilaajille
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Koronaepidemialla kauaskantoiset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin laitos: Ko­ro­na­epi­de­mial­la kauas­kan­toi­set vai­ku­tuk­set ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin ja so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin

25.04.2020 19:57
Kunnat joutuvat lomauttamaan - Koillismaalla puhutaan ainakin kymmenistä työntekijöistä

Kunnat jou­tu­vat lo­maut­ta­maan - Koil­lis­maal­la pu­hu­taan ainakin kym­me­nis­tä työn­te­ki­jöis­tä

26.03.2020 04:00
Tilaajille