Juuri nyt: Rukalla hen­ki­lö­kun­nan ulos­mars­si – hissit avoinna poik­keuk­sel­li­ses­ti ja yömäki peruttu

Onnettomuudet: Yksi ihminen louk­kaan­tui va­ra­voi­ma­ko­neen käyn­nis­tyk­sen yh­tey­des­sä Rukalla – akku hajosi le­vit­täen ak­ku­hap­poa ja savua ym­pä­ril­leen

Toimittajalta: Mitä Apol­lon­ka­dul­la ti­lat­tiin ja kenen toi­mes­ta?

Mainos: Koillissanomien joulutarjous: Koillissanomat Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Kunnanjohtaja
Kuntajohtajat ahtaalla
Kolumni

Kun­ta­joh­ta­jat ah­taal­la

12.10.2022 04:00
Tilaajille
Taivalkosken entinen kunnanjohtaja Mikkelin kaupunginjohtajaksi

Tai­val­kos­ken entinen kun­nan­joh­ta­ja Mik­ke­lin kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

27.09.2022 08:32
Nyt puhuu Eija Liikamaan vieraaksi arvuuteltu Risto Tyni: ”Jos minä olisin ollut se vieras, uskaltaisin myöntää sen ääneen”

Nyt puhuu Eija Lii­ka­maan vie­raak­si ar­vuu­tel­tu Risto Tyni: ”Jos minä olisin ollut se vieras, us­kal­tai­sin myöntää sen ääneen”

22.08.2022 17:00 5
Tilaajille
Taivalkosken uuden kunnanjohtajan päättää valtuusto – kokous pidetään ensi viikon perjantaina

Tai­val­kos­ken uuden kun­nan­joh­ta­jan päättää val­tuus­to – kokous pi­de­tään ensi viikon per­jan­tai­na

18.08.2022 20:20
Tilaajille
"Tästä hakijaporukasta saadaan hyvä kunnanjohtaja Taivalkoskelle" – hallituksen puheenjohtaja uskoo, että uusi johtaja on selvillä elokuun aikana

"Tästä ha­ki­ja­po­ru­kas­ta saadaan hyvä kun­nan­joh­ta­ja Tai­val­kos­kel­le" – hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja uskoo, että uusi johtaja on sel­vil­lä elokuun aikana

28.07.2022 17:04 2
Tilaajille
Tässä ovat Taivalkosken kunnanjohtajaksi hakeneet – edellinen kunnanjohtaja irtisanoutui kahden viikon työskentelyn jälkeen

Tässä ovat Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jak­si ha­ke­neet – edel­li­nen kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui kahden viikon työs­ken­te­lyn jälkeen

27.07.2022 13:37 3
Tilaajille
Taivalkoski hakee taas kunnanjohtajaa – "Tässä on aika raskaat pari viikkoa takana, mutta menemme täysillä eteenpäin"

Tai­val­kos­ki hakee taas kun­nan­joh­ta­jaa – "Tässä on aika raskaat pari viikkoa takana, mutta menemme täy­sil­lä eteen­päin"

11.07.2022 12:24
Tilaajille
Pelon siementä ja Päätaloa – kunnanjohtajan lento tyssähti kumpuun
Kolumni

Pelon sie­men­tä ja Pää­ta­loa – kun­nan­joh­ta­jan lento tys­säh­ti kumpuun

01.07.2022 04:00 4
Tilaajille
Eija Liikamaa vaitonaisena lähtönsä syistä – Taivalkoski kiistää kriisiväitteet

Eija Lii­ka­maa vai­to­nai­se­na läh­tön­sä syistä – Tai­val­kos­ki kiistää krii­si­väit­teet

30.06.2022 18:19 5
Tilaajille
Taivalkosken kunnan tilanne kertoo asiantuntijan mukaan kriisiytymisestä: "Johtavat viranhaltijat eivät tee kevyesti tällaisia päätöksiä, varsinkin tällainen noidankehä kertoo jostakin"

Tai­val­kos­ken kunnan tilanne kertoo asian­tun­ti­jan mukaan krii­siy­ty­mi­ses­tä: "Joh­ta­vat vi­ran­hal­ti­jat eivät tee ke­vyes­ti täl­lai­sia pää­tök­siä, var­sin­kin täl­lai­nen noi­dan­ke­hä kertoo jos­ta­kin"

28.06.2022 17:00 3
Tilaajille
Taivalkosken uusi kunnanjohtaja eroaa tehtävästään

Tai­val­kos­ken uusi kun­nan­joh­ta­ja eroaa teh­tä­väs­tään

27.06.2022 18:16 16
Tilaajille
Eija Liikamaan haave kunnanjohtajan työstä toteutui – Taivalkosken uusi kuntapomo kuvailee itseään valmentavaksi johtajaksi ja haluaa antaa henkilökunnalle vastuuta

Eija Lii­ka­maan haave kun­nan­joh­ta­jan työstä to­teu­tui – Tai­val­kos­ken uusi kun­ta­po­mo ku­vai­lee itseään val­men­ta­vak­si joh­ta­jak­si ja haluaa antaa hen­ki­lö­kun­nal­le vas­tuu­ta

18.06.2022 18:40 3
Tilaajille
Taivalkoski saa hetkeksi apulaiskunnanjohtajan ­– kunnanhallitus hyväksyi määräaikaisen virkanimikkeen

Tai­val­kos­ki saa het­kek­si apu­lais­kun­nan­joh­ta­jan – kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi mää­rä­ai­kai­sen vir­ka­ni­mik­keen

17.05.2022 11:02
Tilaajille
Eija Liikamaa aloittanee Taivalkoskella ensin apulaiskunnanjohtajana

Eija Lii­ka­maa aloit­ta­nee Tai­val­kos­kel­la ensin apu­lais­kun­nan­joh­ta­ja­na

16.05.2022 04:00
Tilaajille
Taivalkosken uusi kunnanjohtaja Eija Liikamaa ottaa viran vastaan kesän alussa – ”Pohjoinen ollut koko ajan suuntana”

Tai­val­kos­ken uusi kun­nan­joh­ta­ja Eija Lii­ka­maa ottaa viran vastaan kesän alussa – ”Poh­joi­nen ollut koko ajan suun­ta­na”

04.05.2022 09:08
Tilaajille
Taivalkosken kunnanjohtaja irtisanoutui, koska halusi aikaa läheisille – edessä työ FCG:n koulutuspäällikkönä: "Kun työstään tykkää, niin sitä tekee 24 tuntia vuorokaudessa"

Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui, koska halusi aikaa lä­hei­sil­le – edessä työ FCG:n kou­lu­tus­pääl­lik­kö­nä: "Kun työs­tään tykkää, niin sitä tekee 24 tuntia vuo­ro­kau­des­sa"

19.03.2022 17:00
Tilaajille
Taivalkosken kunnanjohtaja Lehtinen-Nevalainen irtisanoutui –  "Asiaan ei liity mitään dramatiikkaa tai muutakaan ”jännittävää”"

Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja Leh­ti­nen-Ne­va­lai­nen ir­ti­sa­nou­tui –  "Asiaan ei liity mitään dra­ma­tiik­kaa tai muu­ta­kaan ”jän­nit­tä­vää”"

10.03.2022 17:26 2
Tilaajille
"Minusta saimme aikaan melko virkistävän hakemuksen" – Youtubessakin kerrotaan, miksi Posiolle kannattaa hakea kunnanjohtajaksi

"Mi­nus­ta saimme aikaan melko vir­kis­tä­vän ha­ke­muk­sen" – You­tu­bes­sa­kin ker­ro­taan, miksi Po­siol­le kan­nat­taa hakea kun­nan­joh­ta­jak­si

23.01.2021 04:01
Tilaajille
Kunnanjohtaja vaihtuu Posiolla – Heli Knutars irtisanoutui, viran täyttämistä valmistellaan jo

Kun­nan­joh­ta­ja vaihtuu Po­siol­la – Heli Knutars ir­ti­sa­nou­tui, viran täyt­tä­mis­tä val­mis­tel­laan jo

16.01.2021 20:36
Tilaajille
Posion kansalaisopiston rehtori hakee Ylitornion kunnanjohtajaksi

Posion kan­sa­lais­opis­ton rehtori hakee Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­jak­si

08.01.2021 10:43
Tilaajille