Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kunnanjohtaja
Taivalkoski saa hetkeksi apulaiskunnanjohtajan ­– kunnanhallitus hyväksyi määräaikaisen virkanimikkeen

Tai­val­kos­ki saa het­kek­si apu­lais­kun­nan­joh­ta­jan – kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi mää­rä­ai­kai­sen vir­ka­ni­mik­keen

17.05.2022 11:02
Tilaajille
Eija Liikamaa aloittanee Taivalkoskella ensin apulaiskunnanjohtajana

Eija Lii­ka­maa aloit­ta­nee Tai­val­kos­kel­la ensin apu­lais­kun­nan­joh­ta­ja­na

16.05.2022 04:00
Tilaajille
Taivalkosken uusi kunnanjohtaja Eija Liikamaa ottaa viran vastaan kesän alussa – ”Pohjoinen ollut koko ajan suuntana”

Tai­val­kos­ken uusi kun­nan­joh­ta­ja Eija Lii­ka­maa ottaa viran vastaan kesän alussa – ”Poh­joi­nen ollut koko ajan suun­ta­na”

04.05.2022 09:08
Tilaajille
Taivalkosken kunnanjohtaja irtisanoutui, koska halusi aikaa läheisille – edessä työ FCG:n koulutuspäällikkönä: "Kun työstään tykkää, niin sitä tekee 24 tuntia vuorokaudessa"

Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui, koska halusi aikaa lä­hei­sil­le – edessä työ FCG:n kou­lu­tus­pääl­lik­kö­nä: "Kun työs­tään tykkää, niin sitä tekee 24 tuntia vuo­ro­kau­des­sa"

19.03.2022 17:00
Tilaajille
Taivalkosken kunnanjohtaja Lehtinen-Nevalainen irtisanoutui –  "Asiaan ei liity mitään dramatiikkaa tai muutakaan ”jännittävää”"

Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja Leh­ti­nen-Ne­va­lai­nen ir­ti­sa­nou­tui –  "Asiaan ei liity mitään dra­ma­tiik­kaa tai muu­ta­kaan ”jän­nit­tä­vää”"

10.03.2022 17:26 2
Tilaajille
"Minusta saimme aikaan melko virkistävän hakemuksen" – Youtubessakin kerrotaan, miksi Posiolle kannattaa hakea kunnanjohtajaksi

"Mi­nus­ta saimme aikaan melko vir­kis­tä­vän ha­ke­muk­sen" – You­tu­bes­sa­kin ker­ro­taan, miksi Po­siol­le kan­nat­taa hakea kun­nan­joh­ta­jak­si

23.01.2021 04:01
Tilaajille
Kunnanjohtaja vaihtuu Posiolla – Heli Knutars irtisanoutui, viran täyttämistä valmistellaan jo

Kun­nan­joh­ta­ja vaihtuu Po­siol­la – Heli Knutars ir­ti­sa­nou­tui, viran täyt­tä­mis­tä val­mis­tel­laan jo

16.01.2021 20:36
Tilaajille
Posion kansalaisopiston rehtori hakee Ylitornion kunnanjohtajaksi

Posion kan­sa­lais­opis­ton rehtori hakee Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­jak­si

08.01.2021 10:43
Tilaajille
Korouoman valtiatar: Posion kunnanjohtaja Heli Knutars saa suunsa auki,
kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

Ko­rouo­man val­tia­tar: Posion kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars saa suunsa au­ki, ­kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

25.10.2020 13:48
Tilaajille
Lapsen syntyminen muutti arjen – Kunnanjohtaja Heli Knutars rytmittää nyt arkeansa pienen tyttölapsen äitinä

Lapsen syn­ty­mi­nen muutti arjen – Kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars ryt­mit­tää nyt ar­kean­sa pienen tyt­tö­lap­sen äitinä

15.05.2020 04:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanjohtajaksi Pirre Seppänen - virkaan haastateltiin myös kuusamolaista Ulla Parviaista

Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­jak­si Pirre Sep­pä­nen - virkaan haas­ta­tel­tiin myös kuu­sa­mo­lais­ta Ulla Par­viais­ta

28.03.2020 13:30
Tilaajille
Kuusamolainen Riitta Laulajainen tavoittelee Ypäjän kunnanjohtajan virkaa

Kuu­sa­mo­lai­nen Riitta Lau­la­jai­nen ta­voit­te­lee Ypäjän kun­nan­joh­ta­jan virkaa

01.02.2019 15:30
Verhonipsut uuteen asuntoon ja innolla Taivalkoskelle – uusi kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen perehtyy aluksi työhönsä apulaiskunnanjohtajana kunnanjohtaja Jukka Mikkosen rinnalla kulkien

Ver­ho­nip­sut uuteen asun­toon ja innolla Tai­val­kos­kel­le – uusi kun­nan­joh­ta­ja Kaisu Leh­ti­nen-Ne­va­lai­nen pe­reh­tyy aluksi työ­hön­sä apu­lais­kun­nan­joh­ta­ja­na kun­nan­joh­ta­ja Jukka Mik­ko­sen rin­nal­la kulkien

01.11.2018 09:00

Jukka Mik­ko­nen: Pe­reh­dy­tyk­ses­tä hyvää ko­ke­mus­ta

01.11.2018 09:00
"Valittu joutuu isoihin saappaisiin" – näin Taivalkosken poliitikot arvioivat uutta kunnanjohtajaa

"Va­lit­tu joutuu isoihin saap­pai­siin" – näin Tai­val­kos­ken po­lii­ti­kot ar­vioi­vat uutta kun­nan­joh­ta­jaa

11.09.2018 05:00

Leh­ti­nen-Ne­va­lai­nen ennen va­lin­taa: "Tar­vi­taan nä­ky­vyyt­tä, jolla tuodaan esiin Tai­val­kos­ken hyviä puo­lia."

10.09.2018 16:00
Kaisu Lehtinen-Nevalainen Taivalkosken kunnanjohtajaksi

Kaisu Leh­ti­nen-Ne­va­lai­nen Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jak­si

10.09.2018 15:58
Valtuustoryhmien puheenjohtajat Taivalkosken kunnanjohtajavalinnasta: Äänestykseen menee

Val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja­va­lin­nas­ta: Ää­nes­tyk­seen menee

05.09.2018 09:00
Kunnanhallitukselta ei omaa esitystä kunnanjohtajasta

Kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta ei omaa esi­tys­tä kun­nan­joh­ta­jas­ta

05.09.2018 09:00
Kolme kunnanjohtajaehdokasta soveltuvuuskokeeseen Taivalkoskella

Kolme kun­nan­joh­ta­ja­eh­do­kas­ta so­vel­tu­vuus­ko­kee­seen Tai­val­kos­kel­la

22.08.2018 19:00