Talvikausi käyntiin: Katso Rukan ava­jais­päi­vän tun­nel­mia ku­va­gal­le­rias­ta

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Seurasimme kertausharjoituksia: Niko veti vihreät ylle ja näki osan int­ti­ka­ve­reis­ta ensi kertaa pitkään aikaan

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Työelämä
Viimeisin 24 tuntia
Kuka viestii ja mitä kerrotaan, kun matkailuyrityksessä sattuu onnettomuus? Tiedottamisen haasteisiin puututtiin työpajassa Kuusamossa: "Sehän ampuu omaan nilkkaan, jos tietoa ei anneta"

Kuka viestii ja mitä ker­ro­taan, kun mat­kai­lu­yri­tyk­ses­sä sattuu on­net­to­muus? Tie­dot­ta­mi­sen haas­tei­siin puu­tut­tiin työ­pa­jas­sa Kuu­sa­mos­sa: "Sehän ampuu omaan nilk­kaan, jos tietoa ei anneta"

04:00
Tilaajille
Kuukausi
Kuusamolainen Sirpa Pitkänen saa päivittäin haleja ja suoraa palautetta: "On ollut kiva huomata, että aikuisenakin voi vielä innostua jostakin asiasta tosi kovasti"

Kuu­sa­mo­lai­nen Sirpa Pit­kä­nen saa päi­vit­täin haleja ja suoraa pa­lau­tet­ta: "On ollut kiva huo­ma­ta, että ai­kui­se­na­kin voi vielä in­nos­tua jos­ta­kin asiasta tosi ko­vas­ti"

05.10.2022 19:00
Tilaajille
Jussi, 38,  luki lapsena Koillissanomien urheilusivuja ja päätyi lehteen kesätöihin – nyt hän palaa toimitusarkeen lehden valokuvaajana

Jussi, 38, luki lapsena Koil­lis­sa­no­mien ur­hei­lu­si­vu­ja ja päätyi lehteen ke­sä­töi­hin – nyt hän palaa toi­mi­tus­ar­keen lehden va­lo­ku­vaa­ja­na

04.10.2022 17:00
Tilaajille
Alasti makoilu vaatii 27 astetta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Oululainen tutkija tietää, missä lämpötilassa ihminen pärjää

Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Taivalkosken kunta vakinaistaa kuusi määräaikaista ruokahuollon työntekijää – in-house-yhtiö vakautti tilanteen, mukana myös Kuusamo ja Pudasjärvi

Tai­val­kos­ken kunta va­ki­nais­taa kuusi mää­rä­ai­kais­ta ruo­ka­huol­lon työn­te­ki­jää – in-hou­se-yh­tiö va­kaut­ti ti­lan­teen, mukana myös Kuusamo ja Pu­das­jär­vi

26.09.2022 04:00
Tilaajille
Raja pitää kertausharjoitukset Taivalkoskella lokakuun alussa – liikkeellä jalkaväkeä ja sotilasajoneuvoja

Raja pitää ker­taus­har­joi­tuk­set Tai­val­kos­kel­la lo­ka­kuun alussa – ­liik­keel­lä jal­ka­vä­keä ja so­ti­las­ajo­neu­vo­ja

23.09.2022 14:55
Tilaajille
Kultaa ja pronssia Kuusamoon artesaaniruokien kilpailusta – Pitkäsen maalaisjuustolan jogurtit raadin mieleen

Kultaa ja prons­sia Kuu­sa­moon ar­te­saa­ni­ruo­kien kil­pai­lus­ta – Pit­kä­sen maa­lais­juus­to­lan jo­gur­tit raadin mieleen

23.09.2022 11:55 1
Tilaajille
Toimittajalta: En halua lukea vain voittajatarinoita – arki on muutakin kuin yksipuolista vaikeuksien yli kävelyä
Mielipidekirjoitus

Toi­mit­ta­jal­ta: En halua lukea vain voit­ta­ja­ta­ri­noi­ta – arki on muu­ta­kin kuin yk­si­puo­lis­ta vai­keuk­sien yli kävelyä

23.09.2022 04:00
Tilaajille
Uusi käsittelylaitos vähintään kaksinkertaistaa kalatuotteiden tuotannon Kuusamossa – Kuusamon Kala tuplannee myös henkilöstönsä ensi vuonna

Uusi kä­sit­te­ly­lai­tos vä­hin­tään kak­sin­ker­tais­taa ka­la­tuot­tei­den tuo­tan­non Kuu­sa­mos­sa – Kuu­sa­mon Kala tup­lan­nee myös hen­ki­lös­tön­sä ensi vuonna

20.09.2022 13:15 1
Tilaajille
"Nurisematta tämä ei mene läpi" – Kuusamon ja Taivalkosken rajut leikkaukset soteluonnoksessa saavat vaikuttajilta täystyrmäyksen

"Nu­ri­se­mat­ta tämä ei mene läpi" – ­Kuu­sa­mon ja Tai­val­kos­ken rajut leik­kauk­set so­te­luon­nok­ses­sa saavat vai­kut­ta­jil­ta täys­tyr­mäyk­sen

16.09.2022 04:00 9
Tilaajille
OYSia uhannut tehohoidon lakko ei ala – käräjäoikeus kielsi lakon aloittamisen ja asetti Tehylle ja SuPerille miljoonan uhkasakot

OYSia uhannut te­ho­hoi­don lakko ei ala – kä­rä­jä­oi­keus kielsi lakon aloit­ta­mi­sen ja asetti Tehylle ja Su­Pe­ril­le mil­joo­nan uh­ka­sa­kot

14.09.2022 17:50
Jopa yli 8 000 euroa opintolainasta anteeksi idässä työskentelemällä – Alueellinen opintolainahyvityksen kokeilu otetaan ilolla vastaan Kuusamossa ja Posiolla

Jopa yli 8 000 euroa opin­to­lai­nas­ta an­teek­si idässä työs­ken­te­le­mäl­lä – A­lueel­li­nen opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­sen kokeilu otetaan ilolla vastaan Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la

14.09.2022 12:24
Tilaajille
Sari Puustisen kolumni: Tehostetaan ihmiset hengiltä ja systeemi toimimattomaksi
Kolumni

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: Te­hos­te­taan ihmiset hen­gil­tä ja sys­tee­mi toi­mi­mat­to­mak­si

14.09.2022 04:00 2
Tilaajille
Yhteen aikaan Antti J. Leinosen auto päätyi magneetin lailla johonkin kalasatamaan, vaikka olisi lähtenyt mihin – Perjantaina nähdään lopputulos ja tanssia

Yhteen aikaan Antti J. Lei­no­sen auto päätyi mag­nee­tin lailla jo­hon­kin ka­la­sa­ta­maan, vaikka olisi läh­te­nyt mihin – Per­jan­tai­na nähdään lop­pu­tu­los ja tanssia

09.09.2022 12:00
Tilaajille
Milloin Suomesta tuli valtio, jonka tehtävänä on pelastaa kansalaiset?
Mielipidekirjoitus

Milloin Suo­mes­ta tuli valtio, jonka teh­tä­vä­nä on pe­las­taa kan­sa­lai­set?

09.09.2022 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kunnanjohtajan pesti kotikylässä sytyttää rikoskomisario Räisäsen, muutto takaisin Taivalkoskelle on monimutkaisempi kuvio – Vastavalittu kunnanjohtaja toivoo pääsevänsä aloittamaan jo lokakuussa

Kun­nan­joh­ta­jan pesti ko­ti­ky­läs­sä sy­tyt­tää ri­kos­ko­mi­sa­rio Räi­sä­sen, muutto ta­kai­sin Tai­val­kos­kel­le on mo­ni­mut­kai­sem­pi kuvio – ­Vas­ta­va­lit­tu kun­nan­joh­ta­ja toivoo pää­se­vän­sä aloit­ta­maan jo lo­ka­kuus­sa

30.08.2022 04:00 1
Tilaajille
Hoitoalan työriita: OYSin tehohoitokeskukseen ja Oulun kaupungin kotihoitoon annettiin lakkovaroitus

Hoi­to­alan työ­rii­ta: OYSin te­ho­hoi­to­kes­kuk­seen ja Oulun kau­pun­gin ko­ti­hoi­toon an­net­tiin lak­ko­va­roi­tus

29.08.2022 14:55 1
Satsaus pesulan energiatehokkuuteen osoittautui kullanarvoiseksi viimeistään nyt – tuleva talvi ja sen säännöstelupuheet jännittävät silti yrittäjää

Satsaus pesulan ener­gia­te­hok­kuu­teen osoit­tau­tui kul­lan­ar­voi­sek­si vii­meis­tään nyt – tuleva talvi ja sen sään­nös­te­lu­pu­heet jän­nit­tä­vät silti yrit­tä­jää

29.08.2022 04:00
Tilaajille
Taivalkoskelainen Olavi Kauppila vaihtoi lentämisen moton ohjaimiin: "Metsätilalla pitää osatakin tehdä jotain, ja lentäjän statuksella ei ole kovin katu-uskottava metsätöiden tekijä"

Tai­val­kos­ke­lai­nen Olavi Kaup­pi­la vaihtoi len­tä­mi­sen moton oh­jai­miin: "Met­sä­ti­lal­la pitää osa­ta­kin tehdä jotain, ja len­tä­jän sta­tuk­sel­la ei ole kovin ka­tu-us­kot­ta­va met­sä­töi­den tekijä"

27.08.2022 04:00 2
Tilaajille
Taina Manninen on toiminut ammatissaan siitä asti, kun se on Suomessa ollut sallittua – Nyt 60-vuotias kirkkoherra miettii, miten viestiä Prisman jonossa  riittävyydestä ilman sanoja

Taina Man­ni­nen on toi­mi­nut am­ma­tis­saan siitä asti, kun se on Suo­mes­sa ollut sal­lit­tua – Nyt 60-vuo­tias kirk­ko­her­ra miet­tii, miten viestiä Prisman jonossa riit­tä­vyy­des­tä ilman sanoja

25.08.2022 17:00 4
Tilaajille