Koil­lis­sa­no­mat Live: Rukan maail­man­cup­vii­kon­lo­pun sekaan jää­kiek­koa – katso suo­ra­na, kun Pal­lo-Kar­hut kohtaa yli­vies­ka­lai­sen Populan

Työelämä
Viimeisin 12 tuntia
"Menin ammatinvalinnanohjaajalle ja sanoin, että olen humanisti, mutten missään tapauksessa halua opettajaksi" – nyt Ritva Niemeläinen jää eläkkeelle Kuusamon kirjaston johdosta, jatkajan hakuaika päättyi perjantaina

"Menin am­ma­tin­va­lin­nan­oh­jaa­jal­le ja sanoin, että olen hu­ma­nis­ti, mutten missään ta­pauk­ses­sa halua opet­ta­jak­si" – nyt Ritva Nie­me­läi­nen jää eläk­keel­le Kuu­sa­mon kir­jas­ton joh­dos­ta, jat­ka­jan ha­ku­ai­ka päättyi per­jan­tai­na

04:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Mielipidekirjoitus

Työ­ky­ky­joh­ta­mi­ses­sa esi­hen­ki­löl­lä on mer­kit­tä­vä rooli

25.11.2021 19:00
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Nilon koulun opettajainhuoneesta näen uuden koulun työmaan yläviistosta ja voin taivastella ääneen, miksi työt seisovat
Kolumni

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Nilon koulun opet­ta­jain­huo­nees­ta näen uuden koulun työmaan ylä­viis­tos­ta ja voin tai­vas­tel­la ääneen, miksi työt sei­so­vat

24.11.2021 04:00
Tilaajille
"Täällä ei valehdella pöydän yli", sanoo kuin sukupuuttoon kuolemassa olevaa lajia edustava Harri Lämsä

"Täällä ei va­leh­del­la pöydän yli", sanoo kuin su­ku­puut­toon kuo­le­mas­sa olevaa lajia edus­ta­va Harri Lämsä

20.11.2021 21:00
Tilaajille
15 vuotta alan töitä sai toteuttamaan haaveen omasta yrityksestä – Nyt Matti työlllistää itsensä ja kuusi muuta

15 vuotta alan töitä sai to­teut­ta­maan haaveen omasta yri­tyk­ses­tä – Nyt Matti työll­lis­tää itsensä ja kuusi muuta

20.11.2021 21:00 1
Tilaajille
Pitkäsen Maalaisjuustolassa siirryttiin leipäjuustosta jogurttiin sattumalta – Nykyään paikallisia makuja löytyy esimerkiksi Vappu Pimiän Ruokaboksi-palvelusta

Pit­kä­sen Maa­lais­juus­to­las­sa siir­ryt­tiin lei­pä­juus­tos­ta jo­gurt­tiin sat­tu­mal­ta – Nykyään pai­kal­li­sia makuja löytyy esi­mer­kik­si Vappu Pimiän Ruo­ka­bok­si-pal­ve­lus­ta

20.11.2021 21:00 2
Tilaajille
Kun Kaija Polo tuli Kuusamon Mielenterveystuen pariin, toimijat kokoontuivat pommisuojassa – Vuosikymmenten aikana mieli ja maisemat ovat muuttuneet

Kun Kaija Polo tuli Kuu­sa­mon Mie­len­ter­veys­tuen pariin, toi­mi­jat ko­koon­tui­vat pom­mi­suo­jas­sa – Vuo­si­kym­men­ten aikana mieli ja mai­se­mat ovat muut­tu­neet

22.11.2021 09:21
Tilaajille
Kuntien työpaikat eivät kiinnosta – Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla on osaajapulaa, Kevan kysely osoitti

Kuntien työ­pai­kat eivät kiin­nos­ta – E­ri­tyi­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la on osaa­ja­pu­laa, Kevan kysely osoitti

18.11.2021 11:00
Lähityöhön mielii yhä harvempi – Koronapandemian aikana etätyössä olleet haluavat jatkaa hyväksi havaitsemaansa tapaa

Lä­hi­työ­hön mielii yhä har­vem­pi – ­Ko­ro­na­pan­de­mian aikana etä­työs­sä olleet ha­lua­vat jatkaa hyväksi ha­vait­se­maan­sa tapaa

16.11.2021 09:04
Marraskuussa valon näkeminen tuntuu ihmeeltä ja väsymys yllättää joka kerta – se herättää miettimään suomalaista ahkeruus- ja selviytymiskulttuuria
Mielipidekirjoitus

Mar­ras­kuus­sa valon nä­ke­mi­nen tuntuu ih­meel­tä ja väsymys yl­lät­tää joka kerta – se he­rät­tää miet­ti­mään suo­ma­lais­ta ah­ke­ruus- ja sel­viy­ty­mis­kult­tuu­ria

15.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Neljän viikon sai­raa­la­ko­men­nuk­sel­la koh­ta­sin kol­men­lai­sia hoi­ta­jia – täl­lai­sia ryhmät ovat ja näin heitä voisi johtaa

13.11.2021 04:00
Tilaajille
Hannu Hautalasta kertova Koillissanomien juttu palkittiin Uutismedian liiton kilpailussa – täältä pääset lukemaan jutun verkkoversion

Hannu Hau­ta­las­ta kertova Koil­lis­sa­no­mien juttu pal­kit­tiin Uu­tis­me­dian liiton kil­pai­lus­sa – täältä pääset lu­ke­maan jutun verk­ko­ver­sion

11.11.2021 21:43
Piiroinen Kuusamon kovatuloisin – lääkärin kukkaroon 622 449 euroa

Pii­roi­nen Kuu­sa­mon ko­va­tu­loi­sin – lää­kä­rin kuk­ka­roon 622 449 euroa

12.11.2021 17:30
Tilaajille
Toimittajalta: Töitä, ufoja ja hyvää kotiruokaa – huumoria sitä kannattaa viljellä, vaikka maa olisi jo vähän jäässä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Töitä, ufoja ja hyvää ko­ti­ruo­kaa – huu­mo­ria sitä kan­nat­taa vil­jel­lä, vaikka maa olisi jo vähän jäässä

10.11.2021 04:00
Tilaajille

Kevan kysely: Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka kuudes elä­ke­läi­nen tekee työtä eläk­keen ohella

09.11.2021 08:59
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Olipa ilo asioida Stem­mas­sa 2.11., kun meitä palveli erit­täin asian­tun­te­va myyjä"

07.11.2021 12:00
Tilaajille
Mistä poliisitalolle ostaja? – Kuusamon nykyinen poliisitalo on jäämässä valtiolta tyhjilleen Rajamiehenladulle rakennettavan uuden talon tieltä

Mistä po­lii­si­ta­lol­le ostaja? – Kuu­sa­mon ny­kyi­nen po­lii­si­ta­lo on jää­mäs­sä val­tiol­ta tyh­jil­leen Ra­ja­mie­hen­la­dul­le ra­ken­net­ta­van uuden talon tieltä

04.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Halu auttaa on varmasti vilpitön – Ongelma on siinä, että kaupungin oma osaaminen ei tunnu olevan vieläkään aivan 2020-luvulla: Yhdessä asiassa Kuusamo voisi ottaa mallia Posiosta
Mielipidekirjoitus

Halu auttaa on var­mas­ti vil­pi­tön – Ongelma on siinä, että kau­pun­gin oma osaa­mi­nen ei tunnu olevan vie­lä­kään aivan 2020-lu­vul­la: Yhdessä asiassa Kuusamo voisi ottaa mallia Po­sios­ta

03.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Muista siirtää kellot! – Talviaika alkaa sunnuntaina, ja sen ansiosta moni saa nukkua tunnin pidempään

Muista siirtää kellot! – Tal­vi­ai­ka alkaa sun­nun­tai­na, ja sen an­sios­ta moni saa nukkua tunnin pi­dem­pään

30.10.2021 15:51
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusamon työllisyysaste parempi kuin pitkään aikaan, mutta samalla tekijöistä on pulaa – Ravintola-alalla pulmaa on ratkottu tarjoamalla töitä ympärivuotisesti

Kuu­sa­mon työl­li­syys­as­te parempi kuin pitkään aikaan, mutta samalla te­ki­jöis­tä on pulaa – Ra­vin­to­la-alal­la pulmaa on rat­kot­tu tar­joa­mal­la töitä ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti

28.10.2021 04:00
Tilaajille