Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Toimittajat
Siru Väisäsestä Koillissanomien uusi toimittaja – marraskuu oli myös silloin, kun hän tapasi Koillismaan ensi kertaa

Siru Väi­sä­ses­tä Koil­lis­sa­no­mien uusi toi­mit­ta­ja – ­mar­ras­kuu oli myös sil­loin, kun hän tapasi Koil­lis­maan ensi kertaa

01.11.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Kun venäläinen uutistoimittaja näytti uutislähetyksessä sodanvastaista kylttiä, alkoi yhden naistoimittajan taistelu Venäjän propagandakoneistoa vastaan

Lai­na­vink­ki: Kun ve­nä­läi­nen uu­tis­toi­mit­ta­ja näytti uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä so­dan­vas­tais­ta kylt­tiä, alkoi yhden nais­toi­mit­ta­jan tais­te­lu Venäjän pro­pa­gan­da­ko­neis­toa vastaan

22.07.2023 04:00
Tilaajille
Monica Hepo-ojan kolumni: Kaikki toimittajatko vihervassareita? Ennakkoluulot ovat paitsi turhia, myös haitallisia
Kolumni

Monica He­po-ojan ko­lum­ni: Kaikki toi­mit­ta­jat­ko vi­her­vas­sa­rei­ta? En­nak­ko­luu­lot ovat paitsi turhia, myös hai­tal­li­sia

15.02.2023 11:00 3
Tilaajille
Pohjoisen ääni paremmin esille: Kalevalle ja Lapin Kansalle yhteinen toimittajaryhmä

Poh­joi­sen ääni pa­rem­min esille: Ka­le­val­le ja Lapin Kan­sal­le yh­tei­nen toi­mit­ta­ja­ryh­mä

27.02.2021 11:27 1
Seppo Salmisen kolumni: Suomi kulkee tuhon tietä, sanovat lopullisen totuuden löytäneet – riippumatta siitä, keitä hallituksessa on

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Suomi kulkee tuhon tietä, sanovat lo­pul­li­sen to­tuu­den löy­tä­neet – riip­pu­mat­ta siitä, keitä hal­li­tuk­ses­sa on

06.11.2020 04:00 1
Petri Karjalaisen kolumni: Kun tuttu mies seisoi oviaukossa ja tuijotti, puhumatta mitään

Petri Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kun tuttu mies seisoi oviau­kos­sa ja tui­jot­ti, pu­hu­mat­ta mitään

18.08.2020 16:00
Tilaajille
Reeta Salminen ponnisti Koillissanomista maailmalle ja Ylen leipiin: "Koillissanomat opetti minulle kyllä todella paljon. Siellä oppimani perusasiat ovat kantaneet pitkälle"

Reeta Sal­mi­nen pon­nis­ti Koil­lis­sa­no­mis­ta maail­mal­le ja Ylen lei­piin: "Koil­lis­sa­no­mat opetti minulle kyllä todella paljon. Siellä op­pi­ma­ni pe­ru­sa­siat ovat kan­ta­neet pit­käl­le"

18.08.2020 14:54
Tilaajille
Kysyimme Koillissanomien entisiltä toimittajilta, mitä he oppivat ollessaan Koillissanomissa töissä – Koillissanomat on antanut monelle erinomaiset eväät ja ponnistuslaudan toimittajantyöhön muuallakin

Ky­syim­me Koil­lis­sa­no­mien en­ti­sil­tä toi­mit­ta­jil­ta, mitä he oppivat ol­les­saan Koil­lis­sa­no­mis­sa töissä – Koil­lis­sa­no­mat on antanut monelle eri­no­mai­set eväät ja pon­nis­tus­lau­dan toi­mit­ta­jan­työ­hön muual­la­kin

18.08.2020 11:03
Tilaajille
Keimo Lehtiniemi: ”Toimittajan työ on tutkimista ja lähdeaineistojen luotettavuuden selvittämistä"

Keimo Leh­ti­nie­mi: ”Toi­mit­ta­jan työ on tut­ki­mis­ta ja läh­deai­neis­to­jen luo­tet­ta­vuu­den sel­vit­tä­mis­tä"

17.08.2020 17:44
Tilaajille