Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Toimittajat
Pohjoisen ääni paremmin esille: Kalevalle ja Lapin Kansalle yhteinen toimittajaryhmä

Poh­joi­sen ääni pa­rem­min esille: Ka­le­val­le ja Lapin Kan­sal­le yh­tei­nen toi­mit­ta­ja­ryh­mä

27.02.2021 11:27 1
Seppo Salmisen kolumni: Suomi kulkee tuhon tietä, sanovat lopullisen totuuden löytäneet – riippumatta siitä, keitä hallituksessa on

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Suomi kulkee tuhon tietä, sanovat lo­pul­li­sen to­tuu­den löy­tä­neet – riip­pu­mat­ta siitä, keitä hal­li­tuk­ses­sa on

06.11.2020 04:00 1
Petri Karjalaisen kolumni: Kun tuttu mies seisoi oviaukossa ja tuijotti, puhumatta mitään

Petri Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kun tuttu mies seisoi ovi­au­kos­sa ja tui­jot­ti, pu­hu­mat­ta mitään

18.08.2020 16:00
Tilaajille
Reeta Salminen ponnisti Koillissanomista maailmalle ja Ylen leipiin: "Koillissanomat opetti minulle kyllä todella paljon. Siellä oppimani perusasiat ovat kantaneet pitkälle"

Reeta Sal­mi­nen pon­nis­ti Koil­lis­sa­no­mis­ta maail­mal­le ja Ylen lei­piin: "Koil­lis­sa­no­mat opetti minulle kyllä todella paljon. Siellä op­pi­ma­ni pe­rus­asiat ovat kan­ta­neet pit­käl­le"

18.08.2020 14:54
Tilaajille
Kysyimme Koillissanomien entisiltä toimittajilta, mitä he oppivat ollessaan Koillissanomissa töissä – Koillissanomat on antanut monelle erinomaiset eväät ja ponnistuslaudan toimittajantyöhön muuallakin

Ky­syim­me Koil­lis­sa­no­mien en­ti­sil­tä toi­mit­ta­jil­ta, mitä he oppivat ol­les­saan Koil­lis­sa­no­mis­sa töissä – Koil­lis­sa­no­mat on antanut monelle erin­omai­set eväät ja pon­nis­tus­lau­dan toi­mit­ta­jan­työ­hön muual­la­kin

18.08.2020 11:03
Tilaajille
Keimo Lehtiniemi: ”Toimittajan työ on tutkimista ja lähdeaineistojen luotettavuuden selvittämistä"

Keimo Leh­ti­nie­mi: ”Toi­mit­ta­jan työ on tut­ki­mis­ta ja läh­de­ai­neis­to­jen luo­tet­ta­vuu­den sel­vit­tä­mis­tä"

17.08.2020 17:44
Tilaajille