Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Koillissanomat
Syksyiset muutoksen tuulet, Enni Rukajärvi ja migreeni – paljon on vuosien varrella tapahtunut eikä faksikaan enää laula
Pääkirjoitus

Syk­syi­set muu­tok­sen tuulet, Enni Ru­ka­jär­vi ja mig­ree­ni – paljon on vuosien var­rel­la ta­pah­tu­nut eikä fak­si­kaan enää laula

13.09.2023 04:00
Tilaajille
Kameran suljin laulaa taas – tänä kesänä kesäloma oli enemmän kuin tarpeen
Kolumni

Kameran suljin laulaa taas – tänä kesänä ke­sä­lo­ma oli enemmän kuin tarpeen

23.08.2023 04:00
Tilaajille
Pauli Saapungin lukijakirje: Koillissanomat tiedonvälittäjänä on portti alueen tulevaisuuden kehityskulkumme suhteen
Mielipidekirjoitus

Pauli Saa­pun­gin lu­ki­ja­kir­je: Koil­lis­sa­no­mat tie­don­vä­lit­tä­jä­nä on portti alueen tu­le­vai­suu­den ke­hi­tys­kul­kum­me suhteen

17.07.2023 17:00 1
Tilaajille
Vapaa Kiutaköngäs sykähdyttää – Reino Rinteen elämäntyötä on hyvä tuoda esille nyt ja tulevaisuudessa
Pääkirjoitus

Vapaa Kiu­ta­kön­gäs sy­käh­dyt­tää – Reino Rinteen elä­män­työ­tä on hyvä tuoda esille nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa

14.07.2023 04:00
Tilaajille
Terhi Marjakangas on Koillissanomien uusi päätoimittaja – Jatkossakin hän haluaa pitää Koillissanomat läheisenä ja luotettavana paikallismediana, joka ei pelkää uudistumista

Terhi Mar­ja­kan­gas on Koil­lis­sa­no­mien uusi pää­toi­mit­ta­ja – Jat­kos­sa­kin hän haluaa pitää Koil­lis­sa­no­mat lä­hei­se­nä ja luo­tet­ta­va­na pai­kal­lis­me­dia­na, joka ei pelkää uu­dis­tu­mis­ta

18.05.2023 04:00 17
Tilaajille
Seppo Linjakumpu vaihtoi kesällä vapaalle, mutta vauhti ei hiljentynyt – Hän puuhaa edelleen Nordicissa, vaikuttaa kuntapolitiikassa ja liikkuu:  ”250 liikuntapäivää tulee edelleenkin”

Seppo Lin­ja­kum­pu vaihtoi kesällä va­paal­le, mutta vauhti ei hil­jen­ty­nyt – Hän puuhaa edel­leen Nor­di­cis­sa, vai­kut­taa kun­ta­po­li­tii­kas­sa ja liik­kuu: ”250 lii­kun­ta­päi­vää tulee edel­leen­kin”

09.12.2022 18:30 1
Tilaajille
Jussi, 38,  luki lapsena Koillissanomien urheilusivuja ja päätyi lehteen kesätöihin – nyt hän palaa toimitusarkeen lehden valokuvaajana

Jussi, 38, luki lapsena Koil­lis­sa­no­mien ur­hei­lu­si­vu­ja ja päätyi lehteen ke­sä­töi­hin – nyt hän palaa toi­mi­tus­ar­keen lehden va­lo­ku­vaa­ja­na

04.10.2022 17:00
Tilaajille
Joulukalenterin luukku 5: Lavallako joku tällä kertaa tonttuilee?

Jou­lu­ka­len­te­rin luukku 5: La­val­la­ko joku tällä kertaa tont­tui­lee?

05.12.2021 00:01
Tilaajille
Hannu Hautalasta kertova Koillissanomien juttu palkittiin Uutismedian liiton kilpailussa – täältä pääset lukemaan jutun verkkoversion

Hannu Hau­ta­las­ta kertova Koil­lis­sa­no­mien juttu pal­kit­tiin Uu­tis­me­dian liiton kil­pai­lus­sa – täältä pääset lu­ke­maan jutun verk­ko­ver­sion

11.11.2021 21:43
”Näistä ei tullut heti mieleen, että olisivat kopio toisen tekemästä”, totesi voittajasukkien äänestäjä – Pirjo Tiermas nappasi voiton Koillissanomien villasukkakisassa: Arvaatko mitkä asiat löytyvät voittajasukista?

”Näistä ei tullut heti mie­leen, että oli­si­vat kopio toisen te­ke­mäs­tä”, totesi voit­ta­ja­suk­kien ää­nes­tä­jä – Pirjo Tiermas nappasi voiton Koil­lis­sa­no­mien vil­la­suk­ka­ki­sas­sa: Ar­vaat­ko mitkä asiat löy­ty­vät voit­ta­ja­su­kis­ta?

15.02.2021 04:00
Tilaajille
Mars mäen laskuun ja rastien etsintään - Tänään starttaa viikon kestävä leikkimielinen rastisuunnistus Kuusamon keskustassa: ota kuva, bongaa pehmolelu, etsi jäinen sydän ja lähetä kuva meille!

Mars mäen laskuun ja rastien et­sin­tään - Tänään start­taa viikon kestävä leik­ki­mie­li­nen ras­ti­suun­nis­tus Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa: ota kuva, bongaa peh­mo­le­lu, etsi jäinen sydän ja lähetä kuva meille!

14.02.2021 04:00
Tilaajille
70 vuotta paikallislehteä: Wesa Rinne muistelee Koillissanomien historiaa

70 vuotta pai­kal­lis­leh­teä: Wesa Rinne muis­te­lee Koil­lis­sa­no­mien his­to­riaa

17.08.2020 14:25
Tilaajille
Perustaja Reino Rinne kirjoitti ensimmäiset jutut Koillissanomiin Posiolla vuonna 1950  – lehti perustettiin aikana, jolloin sanomalehtipaperia säännösteltiin Suomessa

Pe­rus­ta­ja Reino Rinne kir­joit­ti en­sim­mäi­set jutut Koil­lis­sa­no­miin Po­siol­la vuonna 1950 – lehti pe­rus­tet­tiin aikana, jolloin sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­ria sään­nös­tel­tiin Suo­mes­sa

17.08.2020 04:00
Tilaajille
Millainen merkitys Koillissanomilla on sinulle? Onko jokin uutinen, juttu tai vaikkapa toimittaja jäänyt erityisen hyvin mieleesi? Koillissanomien ensimmäisen näytenumeron julkaisemisesta tulee pian kuluneeksi 70 vuotta, keräämme juhlalehteen lukijoiden muisteluita vuosien varrelta.

Mil­lai­nen mer­ki­tys Koil­lis­sa­no­mil­la on si­nul­le? Onko jokin uu­ti­nen, juttu tai vaik­ka­pa toi­mit­ta­ja jäänyt eri­tyi­sen hyvin mie­lee­si? Koil­lis­sa­no­mien en­sim­mäi­sen näy­te­nu­me­ron jul­kai­se­mi­ses­ta tulee pian ku­lu­neek­si 70 vuotta, ke­rääm­me juh­la­leh­teen lu­ki­joi­den muis­te­lui­ta vuosien var­rel­ta.

07.08.2020 16:03
Aina valmis uuden taidon oppimiseen - Merja tuli Koillissanomiin kesätöihin heinäkuussa 1975 ja jäi taloon 45 vuodeksi

Aina valmis uuden taidon op­pi­mi­seen - Merja tuli Koil­lis­sa­no­miin ke­sä­töi­hin hei­nä­kuus­sa 1975 ja jäi taloon 45 vuo­dek­si

27.05.2020 13:59
Tilaajille