Hyväntekeväisyys
Kuukausi

Hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­tiin ter­veh­dys mi­nis­te­ril­tä: "Ke­nen­kään mie­len­ter­veys ei ole muut­tu­ma­ton, ja mielen vaih­te­lut kuu­lu­vat elämän kulkuun aivan kuten fyy­si­set­kin muu­tok­set"

21.11.2020 11:36 0
Tilaajille
Lionien Auta lasta, auta perhettä -projekti nyt myös Kuusamossa – kauppojen asiakkaita kehotetaan ostamaan yksi ylimääräinen tuote keräykseen

Lionien Auta lasta, auta per­het­tä -p­ro­jek­ti nyt myös Kuu­sa­mos­sa – kaup­po­jen asiak­kai­ta ke­ho­te­taan os­ta­maan yksi yli­mää­räi­nen tuote ke­räyk­seen

16.11.2020 13:48 0
Tilaajille
Mistä tietää -konsertti soi mielenterveydelle – Tuotto käytetään kuusamolaisiin perheisiin kohdistuvan mielenterveystyön tukemiseen

Mistä tietää -kon­sert­ti soi mie­len­ter­vey­del­le – Tuotto käy­te­tään kuu­sa­mo­lai­siin per­hei­siin koh­dis­tu­van mie­len­ter­veys­työn tu­ke­mi­seen

12.11.2020 04:00 0

LC Kuu­sa­mon ja Kuu­sa­mon kuo­ro­jen pe­rin­teis­tä hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti peruttu

05.11.2020 17:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
"Auta, kun huomaat avun tarpeen" – Taivalkoskelainen Mia Jurmu järjesti kaksi hyväntekeväisyystempausta. Nyt Mia toivoo auttamisen jatkuvan

"Auta, kun huomaat avun tar­peen" – Tai­val­kos­ke­lai­nen Mia Jurmu jär­jes­ti kaksi hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­paus­ta. Nyt Mia toivoo aut­ta­mi­sen jat­ku­van

10.09.2020 14:00 0
Tilaajille
Jos näet tämän miehen tänään Käylän seudulla peukku pystyssä, ota kyytiin ja vie Räjäyttäjien keikalle! – Tero Mäkinen patikoi läpi Suomen hyvää tehden

Jos näet tämän miehen tänään Käylän seu­dul­la peukku pys­tys­sä, ota kyytiin ja vie Rä­jäyt­tä­jien kei­kal­le! – Tero Mäkinen patikoi läpi Suomen hyvää tehden

22.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Lapset ensin -keräys tukee paikallisia perheitä – 100-vuotiaan MLL:n perinteinen keräys nyt verkossa

Lapset ensin -keräys tukee pai­kal­li­sia per­hei­tä – 100-vuo­tiaan MLL:n pe­rin­tei­nen keräys nyt ver­kos­sa

05.05.2020 04:00 0
Kuusamolaislähtöinen esports-selostaja Tomi striimasi elämäänsä 96 tuntia – lahjoittaa kerätyn 2500 euroa Poikien puhelimelle

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen es­ports-se­los­ta­ja Tomi strii­ma­si elä­mään­sä 96 tuntia – lah­joit­taa kerätyn 2500 euroa Poikien pu­he­li­mel­le

24.02.2020 12:47 0
Posion messuilta rahaa hyväntekeväisyyteen – "Kaikkein tärkeinpänä järjestäjien näkökulmasta pidän sitä, että messujen tuotto ei ole pudonnut, vaikka kävijämäärä on hieman laskenut"

Posion mes­suil­ta rahaa hy­vän­te­ke­väi­syy­teen – "Kaik­kein tär­kein­pä­nä jär­jes­tä­jien nä­kö­kul­mas­ta pidän sitä, että mes­su­jen tuotto ei ole pu­don­nut, vaikka kä­vi­jä­mää­rä on hieman las­ke­nut"

23.02.2020 16:15 0
Tilaajille
"Halusin nyt tehdä vastapalveluksen" – Taivalkoskelainen Mia Lakso sai apua ihmisiltä ja pisti hyvän kiertämään – hyväntekeväisyystempauksessa jaetaan satapäin lahjoituksia vauvanvaatteista pyykinpesukoneeseen

"Ha­lu­sin nyt tehdä vas­ta­pal­ve­luk­sen" – Tai­val­kos­ke­lai­nen Mia Lakso sai apua ih­mi­sil­tä ja pisti hyvän kier­tä­mään – hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­pauk­ses­sa jaetaan sa­ta­päin lah­joi­tuk­sia vau­van­vaat­teis­ta pyy­kin­pe­su­ko­nee­seen

19.12.2018 05:00 0

Kuu­sa­mos­sa tehtiin hyvää – lä­hem­mäs sata sai il­mai­sen hius­ten­leik­kuun

14.12.2018 15:45 0
Hiustenleikkuu ilmaiseksi – kuusamolaiset parturi-kampaajat tempaisevat jälleen hyväntekeväisyydelle

Hius­ten­leik­kuu il­mai­sek­si – kuu­sa­mo­lai­set par­tu­ri-kam­paa­jat tem­pai­se­vat jälleen hy­vän­te­ke­väi­syy­del­le

04.12.2018 14:00 0
Kuusamon Rotaryklubin tuore naispresidentti kannustaa jäseneksi ja avustusta hakemaan: ”Hakemuksia ei ole häiriöksi asti”

Kuu­sa­mon Ro­ta­ry­klu­bin tuore nais­pre­si­dent­ti kan­nus­taa jä­se­nek­si ja avus­tus­ta ha­ke­maan: ”Ha­ke­muk­sia ei ole häi­riök­si asti”

15.08.2018 10:30 0
Jalkapalloseura lahjoitti huutokauppatuotot Taivalkosken kehitysvammaisille

Jal­ka­pal­lo­seu­ra lah­joit­ti huu­to­kaup­pa­tuo­tot Tai­val­kos­ken ke­hi­tys­vam­mai­sil­le

10.12.2017 14:55 0
Lahjoita kukka yksinäiselle vanhukselle

Lah­joi­ta kukka yk­si­näi­sel­le van­huk­sel­le

21.11.2017 19:00 0
Lumivyöryssä poikansa menettänyt kutoo suruunsa – villasukilla tehdään hyvää lähellä ja kaukana

Lu­mi­vyö­rys­sä poi­kan­sa me­net­tä­nyt kutoo su­ruun­sa – vil­la­su­kil­la tehdään hyvää lähellä ja kaukana

10.11.2017 14:00 0

Pink­ki­pai­to­ja huu­to­kau­pan – Calcio jär­jes­tää hy­vän­te­ke­väi­syys­kam­pan­jan

05.10.2017 12:00 0