Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 2 kk 11,90 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Talkootyö
Retkiluistelun harrastaja Aaro Lehtomäki odotti monta vuotta ja auraa nyt rataa Livojärvelle– "Jos tulee kova tuisku ja sitten on penkkaa 40 senttiä, niin se on  tekemätön paikka"

Ret­ki­luis­te­lun har­ras­ta­ja Aaro Leh­to­mä­ki odotti monta vuotta ja auraa nyt rataa Li­vo­jär­vel­le– "Jos tulee kova tuisku ja sitten on penkkaa 40 sent­tiä, niin se on te­ke­mä­tön paikka"

03.12.2021 11:00
Tilaajille
Ruka Nordic jatkamassa vielä vuosia – vaan mistä löytyvät tulevaisuuden kuusamolaiset talkoolaiset?

Ruka Nordic jat­ka­mas­sa vielä vuosia – vaan mistä löy­ty­vät tu­le­vai­suu­den kuu­sa­mo­lai­set tal­koo­lai­set?

19.11.2021 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Avoin kirje kuusamolaisille urheilun ystäville Erä-Veikkojen vastuuhenkilöiltä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Avoin kirje kuu­sa­mo­lai­sil­le ur­hei­lun ys­tä­vil­le Erä-Veik­ko­jen vas­tuu­hen­ki­löil­tä

19.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Onko hän paitsi Kuusamon, myös Suomen kovin talkoolainen? Vuotungin Seppo Pyy valittiin vapaaehtoiskisan kärkikymmenikköön

Onko hän paitsi Kuu­sa­mon, myös Suomen kovin tal­koo­lai­nen? Vuo­tun­gin Seppo Pyy va­lit­tiin va­paa­eh­tois­ki­san kär­ki­kym­me­nik­köön

11.11.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tar­vi­taan yh­teis­kun­nan ja ur­hei­lu­seu­ro­jen työtä hiihdon hen­gis­sä pi­tä­mi­sek­si

25.03.2021 16:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Oi niitä aikoja! Muis­to­ja men­neel­tä Nis­sin­vaa­ran kou­lul­ta, kun tal­koil­la tehtiin la­tu-uraa

24.03.2021 17:58
Tilaajille
Pudasjärven suviseuroihin valmistaudutaan jo lentokentän alueella – "Virkistysalueen puustolla on nyt hyvin tilaa ja valoa järeytyä kunnon petäjiköksi"

Pu­das­jär­ven su­vi­seu­roi­hin val­mis­tau­du­taan jo len­to­ken­tän alueel­la – "Vir­kis­ty­sa­lueen puus­tol­la on nyt hyvin tilaa ja valoa jä­rey­tyä kunnon pe­tä­ji­kök­si"

19.11.2020 13:02
Tilaajille
Talkoilun uusi aluevaltaus – Kuusamon Pallo-Karhujen tekemät koronanäytteiden lisäkuljetukset lyhentävät testien käsittelyaikaa 12 tuntia

Tal­koi­lun uusi alue­val­taus – Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hu­jen tekemät ko­ro­na­näyt­tei­den li­sä­kul­je­tuk­set ly­hen­tä­vät testien kä­sit­te­ly­ai­kaa 12 tuntia

23.08.2020 04:00
Tilaajille
Helilammen teatterialueen kunnostustyöt käynnistettiin talkoovoimin: "Nyt kun ei esitetä teatteria, tehdään teatteria"

He­li­lam­men teat­te­ri­alueen kun­nos­tus­työt käyn­nis­tet­tiin tal­koo­voi­min: "Nyt kun ei esitetä teat­te­ria, tehdään teat­te­ria"

11.07.2020 16:10
Tilaajille
Tiedätkö paljonko suolakurkkua ja sekamehua Rajalta rajalle -hiihtäjät tankkaavat Nissinvaarassa? Itsekin reitin hiihtänyt Aarno Miinala tietää: "Täällä voi elpyä, jos väsyttää"

Tie­dät­kö pal­jon­ko suo­la­kurk­kua ja se­ka­me­hua Rajalta rajalle -hiih­tä­jät tank­kaa­vat Nis­sin­vaa­ras­sa? Itsekin reitin hiih­tä­nyt Aarno Miinala tietää: "Täällä voi elpyä, jos vä­syt­tää"

04.03.2020 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Tummia pilviä Posion messujen yllä – 32. vuoden elinkaari on yhden tapahtuman osalta pitkä. Mikä tahansa tapahtuma tarvitsee uusiutumista

Toi­mit­ta­jal­ta: Tummia pilviä Posion mes­su­jen yllä – 32. vuoden elin­kaa­ri on yhden ta­pah­tu­man osalta pitkä. Mikä tahansa ta­pah­tu­ma tar­vit­see uu­siu­tu­mis­ta

26.02.2020 09:31