Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talkootyö
Räisästen alkupiste uuteen iskuun – savupirtti Taivalkosken Tyrämäellä kunnostetaan talkoovoimin

Räi­säs­ten al­ku­pis­te uuteen iskuun – sa­vu­pirt­ti Tai­val­kos­ken Ty­rä­mäel­lä kun­nos­te­taan tal­koo­voi­min

05.09.2022 04:00
Tilaajille
Käylässä elää kaksi kuolevaa perinnettä ja lauantaina niitä oli ilo katsoa – mutta miten on kymmenen vuoden päästä?
Mielipidekirjoitus

Käy­läs­sä elää kaksi kuo­le­vaa pe­rin­net­tä ja lauan­tai­na niitä oli ilo katsoa – mutta miten on kym­me­nen vuoden päästä?

11.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Retkiluistelun harrastaja Aaro Lehtomäki odotti monta vuotta ja auraa nyt rataa Livojärvelle– "Jos tulee kova tuisku ja sitten on penkkaa 40 senttiä, niin se on  tekemätön paikka"

Ret­ki­luis­te­lun har­ras­ta­ja Aaro Leh­to­mä­ki odotti monta vuotta ja auraa nyt rataa Li­vo­jär­vel­le– "Jos tulee kova tuisku ja sitten on penkkaa 40 sent­tiä, niin se on te­ke­mä­tön paikka"

03.12.2021 11:00
Tilaajille
Ruka Nordic jatkamassa vielä vuosia – vaan mistä löytyvät tulevaisuuden kuusamolaiset talkoolaiset?

Ruka Nordic jat­ka­mas­sa vielä vuosia – vaan mistä löy­ty­vät tu­le­vai­suu­den kuu­sa­mo­lai­set tal­koo­lai­set?

19.11.2021 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Avoin kirje kuusamolaisille urheilun ystäville Erä-Veikkojen vastuuhenkilöiltä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Avoin kirje kuu­sa­mo­lai­sil­le ur­hei­lun ys­tä­vil­le Erä-Veik­ko­jen vas­tuu­hen­ki­löil­tä

19.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Onko hän paitsi Kuusamon, myös Suomen kovin talkoolainen? Vuotungin Seppo Pyy valittiin vapaaehtoiskisan kärkikymmenikköön

Onko hän paitsi Kuu­sa­mon, myös Suomen kovin tal­koo­lai­nen? Vuo­tun­gin Seppo Pyy va­lit­tiin va­paa­eh­tois­ki­san kär­ki­kym­me­nik­köön

11.11.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tar­vi­taan yh­teis­kun­nan ja ur­hei­lu­seu­ro­jen työtä hiihdon hen­gis­sä pi­tä­mi­sek­si

25.03.2021 16:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Oi niitä aikoja! Muis­to­ja men­neel­tä Nis­sin­vaa­ran kou­lul­ta, kun tal­koil­la tehtiin la­tu-uraa

24.03.2021 17:58
Tilaajille
Pudasjärven suviseuroihin valmistaudutaan jo lentokentän alueella – "Virkistysalueen puustolla on nyt hyvin tilaa ja valoa järeytyä kunnon petäjiköksi"

Pu­das­jär­ven su­vi­seu­roi­hin val­mis­tau­du­taan jo len­to­ken­tän alueel­la – "Vir­kis­ty­sa­lueen puus­tol­la on nyt hyvin tilaa ja valoa jä­rey­tyä kunnon pe­tä­ji­kök­si"

19.11.2020 13:02
Tilaajille
Talkoilun uusi aluevaltaus – Kuusamon Pallo-Karhujen tekemät koronanäytteiden lisäkuljetukset lyhentävät testien käsittelyaikaa 12 tuntia

Tal­koi­lun uusi alue­val­taus – Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hu­jen tekemät ko­ro­na­näyt­tei­den li­sä­kul­je­tuk­set ly­hen­tä­vät testien kä­sit­te­ly­ai­kaa 12 tuntia

23.08.2020 04:00
Tilaajille
Helilammen teatterialueen kunnostustyöt käynnistettiin talkoovoimin: "Nyt kun ei esitetä teatteria, tehdään teatteria"

He­li­lam­men teat­te­ri­alueen kun­nos­tus­työt käyn­nis­tet­tiin tal­koo­voi­min: "Nyt kun ei esitetä teat­te­ria, tehdään teat­te­ria"

11.07.2020 16:10
Tilaajille
Tiedätkö paljonko suolakurkkua ja sekamehua Rajalta rajalle -hiihtäjät tankkaavat Nissinvaarassa? Itsekin reitin hiihtänyt Aarno Miinala tietää: "Täällä voi elpyä, jos väsyttää"

Tie­dät­kö pal­jon­ko suo­la­kurk­kua ja se­ka­me­hua Rajalta rajalle -hiih­tä­jät tank­kaa­vat Nis­sin­vaa­ras­sa? Itsekin reitin hiih­tä­nyt Aarno Miinala tietää: "Täällä voi elpyä, jos vä­syt­tää"

04.03.2020 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Tummia pilviä Posion messujen yllä – 32. vuoden elinkaari on yhden tapahtuman osalta pitkä. Mikä tahansa tapahtuma tarvitsee uusiutumista

Toi­mit­ta­jal­ta: Tummia pilviä Posion mes­su­jen yllä – 32. vuoden elin­kaa­ri on yhden ta­pah­tu­man osalta pitkä. Mikä tahansa ta­pah­tu­ma tar­vit­see uu­siu­tu­mis­ta

26.02.2020 09:31