Lentopallo: Hel­sin­ki ei pysynyt Kuu­sa­mon kyy­dis­sä

Lainavinkki
Kuukausi

Juo­nit­te­lua ja tai­kuut­ta kir­jas­tois­sa

16.09.2021 04:00
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Isä­eh­dok­kai­ta ja huu­mo­ria kuo­le­man edessä

12.09.2021 15:10
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Vii­mei­nen ihminen ja robotit seik­kai­lu­ta­ri­nas­sa

11.09.2021 15:59
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Pikku Prins­sin sa­von­kie­li­nen versio pistää miet­ti­mään

10.09.2021 13:13
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Onko vie­rail­la pla­nee­toil­la elämää?

04.09.2021 04:00
Tilaajille
Vanhemmat

Lai­na­vink­ki: Mar­jat-kir­jas­ta tietoa ja vink­ke­jä ko­ti­mais­ten mar­jo­jen käyt­töön sekä ruokana että ter­vey­den tukena

14.08.2021 17:00
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Sä­ve­lil­lä ko­ro­na-ajan eris­täy­ty­mi­ses­tä – Songs of so­li­tu­de tulee luomaan jäl­ki­pol­vil­le kos­ke­tus­pin­nan ko­ro­na-ai­kaan

07.08.2021 17:00
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Kenelle Jennyn sydän kuuluu? Puu­vil­la­teh­taan var­jois­sa tar­joi­lee ro­man­tiik­kaa ja 1800-lu­vun ajan­ku­vaa

31.07.2021 17:01
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Rey­nold­sin säe­ro­maa­ni on kir­joi­tet­tu rap-hen­ki­ses­ti – tee­moi­na ase­vä­ki­val­ta, kosto ja sen oi­keu­tus

24.07.2021 12:00
Tilaajille

Kolme ru­kous­ta äidille

17.06.2021 13:39
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Ystävän puo­les­ta vaikka maail­man ääriin – Merten gorilla on vauh­di­kas ker­to­mus sa­lai­suuk­sis­ta, ys­tä­vyy­des­tä, toi­vos­ta sekä an­teek­si­an­nos­ta

28.05.2021 18:33
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Käär­me­mäis­tä kie­roi­lua aivan Näl­kä­pe­lin al­ku­ai­koi­na

25.04.2021 17:10
Tilaajille

Jän­ni­tys­tä, per­he­draa­maa ja polt­ta­via ym­pä­ris­tö­tee­mo­ja – Hukkuva maa -ro­maa­nis­sa on ajan­koh­tai­nen yh­teis­kun­nal­li­nen lataus

11.04.2021 17:00
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Veri on vettä sa­keam­paa – ja sot­kui­sem­paa

02.04.2021 13:00
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Yrt­ti­tie­tä­mys­tä kas­vat­ta­mi­seen

21.03.2021 15:00
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Lumoava tarina siitä, mikä elä­mäs­sä onkaan tärkeää

04.03.2021 19:53
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Yrmeä yk­si­sar­vi­nen si­säl­tää ki­mal­let­ta ja ko­hel­lus­ta – kirja sopii ala­kou­lu­lai­sil­le itse luet­ta­vak­si tai ääneen luet­ta­vak­si

21.02.2021 11:00
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Yl­lät­tä­vä levy poi­ka­bän­din keu­la­hah­mol­ta – Imelyys on kaukana Take Thatin Gary Bar­low'n vii­den­nes­tä soo­lo­le­vys­tä

29.01.2021 19:02
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Hetket, joina py­säh­dym­me – kir­jal­li­suus antaa nä­kö­kul­mia ko­ro­naan

14.01.2021 04:00
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Tämä kirja ei tuo lie­ven­nys­tä il­mas­toah­dis­tuk­seen, mutta jän­nit­tä­vä ja kieh­to­va se on

08.01.2021 17:31
Tilaajille