Lainavinkki
Lainavinkki: Kaksi huskya tipahti trailerista, tapahtuma antoi inspiraation Villikoira-romaanin kirjoittajalle

Lai­na­vink­ki: Kaksi huskya tipahti trai­le­ris­ta, ta­pah­tu­ma antoi ins­pi­raa­tion Vil­li­koi­ra-ro­maa­nin kir­joit­ta­jal­le

07.08.2022 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Oopperasta pilke silmäkulmassa

Lai­na­vink­ki: Oop­pe­ras­ta pilke sil­mä­kul­mas­sa

31.07.2022 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Angeredissa pitää valtaa suku, joka toimii kuin mafia

Lai­na­vink­ki: An­ge­re­dis­sa pitää valtaa suku, joka toimii kuin mafia

23.07.2022 04:00
Tilaajille
Mikä saa Venäjän vastustamaan länttä

Mikä saa Venäjän vas­tus­ta­maan länttä

14.05.2022 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Satiiri hirmuvallasta ja sen janoamisesta

Lai­na­vink­ki: Satiiri hir­mu­val­las­ta ja sen ja­noa­mi­ses­ta

08.05.2022 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Hyvinkin ajankohtaista lapsuuden muistojen kuvausta

Lai­na­vink­ki: Hy­vin­kin ajan­koh­tais­ta lap­suu­den muis­to­jen ku­vaus­ta

23.04.2022 04:00
Tilaajille
Nappaa kirjasta vinkit iloa tuottavaan harrastukseen

Nappaa kir­jas­ta vinkit iloa tuot­ta­vaan har­ras­tuk­seen

03.04.2022 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Kertomus kiovalaisesta pingviinistä on kirja, jossa jännityselementteihin ja mustaan huumoriin latautuu yhteiskuntakriittinen pohjavire

Lai­na­vink­ki: Ker­to­mus kio­va­lai­ses­ta ping­vii­nis­tä on kirja, jossa jän­ni­tys­ele­ment­tei­hin ja mustaan huu­mo­riin la­tau­tuu yh­teis­kun­ta­kriit­ti­nen poh­ja­vi­re

20.03.2022 17:07
Tilaajille
Lainavinkki: Ukraina on ollut sotatilassa jo vuosien ajan – tämä teos avaa syitä sillekin, miksi Venäjä suhtautuu epäilevästi läntiseen maailmaan

Lai­na­vink­ki: Ukraina on ollut so­ta­ti­las­sa jo vuosien ajan – tämä teos avaa syitä sil­le­kin, miksi Venäjä suh­tau­tuu epäi­le­väs­ti län­ti­seen maail­maan

05.03.2022 04:01
Tilaajille
Lainavinkki: Näin toimivat e-kirjaston videopalvelut – tarjolla elokuvia ja konsertteja

Lai­na­vink­ki: Näin toi­mi­vat e-kir­jas­ton vi­deo­pal­ve­lut – tar­jol­la elo­ku­via ja kon­sert­te­ja

27.02.2022 04:00 2
Tilaajille
Lainavinkki: Hulda-trilogian aloitusdekkari on koukuttava ja vahvatunnelmainen kirja, joka hätkähdyttää loppuratkaisullaan

Lai­na­vink­ki: Hul­da-tri­lo­gian aloi­tus­dek­ka­ri on kou­kut­ta­va ja vah­va­tun­nel­mai­nen kirja, joka hät­käh­dyt­tää lop­pu­rat­kai­sul­laan

20.02.2022 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Uusi fantasiaseikkailu ottaa kantaa ennakkoluuloihin, rasismiin ja kiusaamiseenkin – juoni pitää otteessaan loppuun asti

Lai­na­vink­ki: Uusi fan­ta­sia­seik­kai­lu ottaa kantaa en­nak­ko­luu­loi­hin, ra­sis­miin ja kiu­saa­mi­seen­kin – juoni pitää ot­tees­saan loppuun asti

13.02.2022 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: It Takes Two on tasohyppely-toimintaseikkailupeli – Juoni on kuin romanttisesta komediasta

Lai­na­vink­ki: It Takes Two on ta­so­hyp­pe­ly-toi­min­ta­seik­kai­lu­pe­li – Juoni on kuin ro­mant­ti­ses­ta ko­me­dias­ta

02.01.2022 17:00
Tilaajille
Lainavinkki: Tarvitseeko nykytaidemusiikkia ymmärtää? Finlandia-palkitun Osmo Tapio Räihälän mukaan ei

Lai­na­vink­ki: Tar­vit­see­ko ny­ky­tai­de­mu­siik­kia ym­mär­tää? Fin­lan­dia-pal­ki­tun Osmo Tapio Räi­hä­län mukaan ei

19.12.2021 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Soidinmenoja, palelemista makuupussissa, ukkometson hyökkäyksen kohteena olemista ja kompastelua suksilla  – tätä kaikkea tarjoilee Lappi-kirjallisuuspalkinnosta kisaava Soidinyöt

Lai­na­vink­ki: Soi­din­me­no­ja, pa­le­le­mis­ta ma­kuu­pus­sis­sa, uk­ko­met­son hyök­käyk­sen koh­tee­na ole­mis­ta ja kom­pas­te­lua suk­sil­la – tätä kaikkea tar­joi­lee Lap­pi-kir­jal­li­suus­pal­kin­nos­ta kisaava Soi­din­yöt

12.12.2021 04:00
Tilaajille
Ritva Niemeläisen viimeinen lainavinkki: Opas aikaan, johon ei valmenneta

Ritva Nie­me­läi­sen vii­mei­nen lai­na­vink­ki: Opas aikaan, johon ei val­men­ne­ta

05.12.2021 04:00 2
Tilaajille
Lainavinkki: Matemaattisen tarkasti rakennettu läpimurtodekkari

Lai­na­vink­ki: Ma­te­maat­ti­sen tar­kas­ti ra­ken­net­tu lä­pi­mur­to­dek­ka­ri

27.11.2021 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Björn vietti 17 vuotta thaimaalaisessa luostarissa ja tässä on tärkein asia, minkä hän oppi

Lai­na­vink­ki: Björn vietti 17 vuotta thai­maa­lai­ses­sa luos­ta­ris­sa ja tässä on tärkein asia, minkä hän oppi

20.11.2021 04:01
Tilaajille
Lainavinkki: "Orpokodissa Linus tapaa maahisen, traakin, ihmissylikoiran, metsänhengen, toistaiseksi tunnistamattoman lonkero-olennon" – Tässä on sympaattinen ja elämänmyönteinen kirja vakavista teemoista

Lai­na­vink­ki: "Or­po­ko­dis­sa Linus tapaa maa­hi­sen, traa­kin, ih­mis­sy­li­koi­ran, met­sän­hen­gen, tois­tai­sek­si tun­nis­ta­mat­to­man lon­ke­ro-olen­non" – Tässä on sym­paat­ti­nen ja elä­män­myön­tei­nen kirja va­ka­vis­ta tee­mois­ta

14.11.2021 17:08
Tilaajille
Lainavinkki: Orjasopimuksia suuren suosion takana

Lai­na­vink­ki: Or­ja­so­pi­muk­sia suuren suosion takana

04.11.2021 19:00
Tilaajille