Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lainavinkki

Lai­na­vink­ki: Kes­kus­te­lu­ja ys­tä­vien kesken on kuvaus nuorten naisten mut­kik­kaas­ta suh­tees­ta maail­maan ja toi­siin­sa

01.10.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Pystyykö tekoäly korvaamaan ihmisälyn? Petteri Järvisen mukaan ei, mutta tämän päivänä lapselta ei kannata kysellä haaveammattia, sillä hänen ammattiaan ei ehkä vielä ole olemassa

Lai­na­vink­ki: Pys­tyy­kö tekoäly kor­vaa­maan ih­mi­sä­lyn? Petteri Jär­vi­sen mukaan ei, mutta tämän päivänä lap­sel­ta ei kannata kysellä haa­veam­mat­tia, sillä hänen am­mat­tiaan ei ehkä vielä ole ole­mas­sa

24.09.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Salaseurojen pyörteissä  – nopealla temmolla etenevä kirja vie Yalen yliopistoon

Lai­na­vink­ki: Sa­la­seu­ro­jen pyör­teis­sä – ­no­peal­la tem­mol­la etenevä kirja vie Yalen yli­opis­toon

10.09.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Kirja pakolaisuudesta, äidinrakkaudesta, sodasta, rauhasta ja elämästä

Lai­na­vink­ki: Kirja pa­ko­lai­suu­des­ta, äi­din­rak­kau­des­ta, so­das­ta, rau­has­ta ja elä­mäs­tä

19.08.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Maailman kauneimmaksi romaaniksi luonnehdittu kirja punoo jännityksen vyyhdin – Perrin kirjasta on tekeillä myös tv-sarja

Lai­na­vink­ki: Maail­man kau­neim­mak­si ro­maa­nik­si luon­neh­dit­tu kirja punoo jän­ni­tyk­sen vyyhdin – Perrin kir­jas­ta on te­keil­lä myös tv-sar­ja

13.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Lainavinkki: Kadonneiden tarinoita sarjakuvina Emilia Laatikaisen esikoisteoksessa

Lai­na­vink­ki: Ka­don­nei­den ta­ri­noi­ta sar­ja­ku­vi­na Emilia Laa­ti­kai­sen esi­kois­teok­ses­sa

06.08.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Kun venäläinen uutistoimittaja näytti uutislähetyksessä sodanvastaista kylttiä, alkoi yhden naistoimittajan taistelu Venäjän propagandakoneistoa vastaan

Lai­na­vink­ki: Kun ve­nä­läi­nen uu­tis­toi­mit­ta­ja näytti uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä so­dan­vas­tais­ta kylt­tiä, alkoi yhden nais­toi­mit­ta­jan tais­te­lu Venäjän pro­pa­gan­da­ko­neis­toa vastaan

22.07.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Lallintalolta Amerikkaan – Smack-yhtyeen traaginen tarina

Lai­na­vink­ki: Lal­lin­ta­lol­ta Ame­rik­kaan – Smack-yh­tyeen traa­gi­nen tarina

01.07.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Pultavassa mikään ei mennyt kuten piti – Pultavan taistelu päätti Ruotsin suurvaltakauden

Lai­na­vink­ki: Pul­ta­vas­sa mikään ei mennyt kuten piti – Pul­ta­van tais­te­lu päätti Ruotsin suur­val­ta­kau­den

14.05.2023 17:00
Tilaajille
Lainavinkki: Syvää korruptiota ja köyhiä, mutta ystävällisiä ihmisiä

Lai­na­vink­ki: Syvää kor­rup­tio­ta ja köyhiä, mutta ys­tä­väl­li­siä ihmisiä

29.04.2023 12:00
Tilaajille
Oletko kuullut Pudasjärven ufoista, Saapungin valopallosta tai Loukusanjärven hirviöstä? Huuhaa-Suomen historia saattaa yllättää lukijansa

Oletko kuullut Pu­das­jär­ven ufois­ta, Saa­pun­gin va­lo­pal­los­ta tai Lou­ku­san­jär­ven hir­viös­tä? Huu­haa-Suo­men his­to­ria saattaa yl­lät­tää lu­ki­jan­sa

08.04.2023 12:05 5
Tilaajille
Muistatko Pudasjärven ufot ja Saapungin valopallot? Skeptikko Vesa Sisätön kirja kokoaa Suomen kummallisimmat tapahtumat yksiin kansiin

Muis­tat­ko Pu­das­jär­ven ufot ja Saa­pun­gin va­lo­pal­lot? Skep­tik­ko Vesa Sisätön kirja kokoaa Suomen kum­mal­li­sim­mat ta­pah­tu­mat yksiin kansiin

08.04.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Suomalaista huuhaata kautta aikain

Lai­na­vink­ki: Suo­ma­lais­ta huu­haa­ta kautta aikain

11.03.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Merkillinen tarina harmaista herroista ja tytöstä, joka antoi ihmisille takaisin ajan

Lai­na­vink­ki: Mer­kil­li­nen tarina har­mais­ta her­rois­ta ja ty­tös­tä, joka antoi ih­mi­sil­le ta­kai­sin ajan

04.03.2023 17:16
Tilaajille
Lainavinkki: Ukrainalaistytön Jeva Skaletskan omakohtainen päiväkirjateos on koskettava

Lai­na­vink­ki: Uk­rai­na­lais­ty­tön Jeva Ska­lets­kan oma­koh­tai­nen päi­vä­kir­ja­teos on kos­ket­ta­va

25.02.2023 12:00
Tilaajille
Lainavinkki: Jääneidosta kokeilunhaluiseksi muusikoksi – Viktoria Mullovan tarina

Lai­na­vink­ki: Jää­nei­dos­ta ko­kei­lun­ha­lui­sek­si muu­si­kok­si – Vik­to­ria Mul­lo­van tarina

27.01.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Amerikkaan paremman elämän toivossa

Lai­na­vink­ki: Ame­rik­kaan pa­rem­man elämän toi­vos­sa

22.01.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Hienovireinen kuvaus elämän käännekohdista

Lai­na­vink­ki: Hie­no­vi­rei­nen kuvaus elämän kään­ne­koh­dis­ta

14.01.2023 17:01
Tilaajille
Lainavinkki: Suurvalta-aseman menetys hatutti ruotsalaisia

Lai­na­vink­ki: Suur­val­ta-ase­man menetys hatutti ruot­sa­lai­sia

08.01.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Oletko valmis avaruusraketin lähtölaskentaan?

Lai­na­vink­ki: Oletko valmis ava­ruus­ra­ke­tin läh­tö­las­ken­taan?

30.12.2022 16:30
Tilaajille