Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Lainavinkki
Lainavinkki: Synkkä menneisyys paljastuu uudenvuodenjuhlissa – lukija pääsee itse kokemaan sen, minkä poliisin tutkimukset normaalisti dekkarissa paljastaisivat

Lai­na­vink­ki: Synkkä men­nei­syys pal­jas­tuu uu­den­vuo­den­juh­lis­sa – lukija pääsee itse ko­ke­maan sen, minkä po­lii­sin tut­ki­muk­set nor­maa­lis­ti dek­ka­ris­sa pal­jas­tai­si­vat

31.12.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Vastuun ja välittämisen sanoma tekee Keeganin teoksesta tietenkin täydellisen joulukirjan

Lai­na­vink­ki: Vastuun ja vä­lit­tä­mi­sen sanoma tekee Kee­ga­nin teok­ses­ta tie­ten­kin täy­del­li­sen jou­lu­kir­jan

23.12.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Mitä tapahtuu, kun kuolema päättää jäädä eläkkeelle ja hankkii itselleen oppipojan jatkamaan työtänsä?

Lai­na­vink­ki: Mitä ta­pah­tuu, kun kuolema päättää jäädä eläk­keel­le ja hankkii it­sel­leen op­pi­po­jan jat­ka­maan työ­tän­sä?

17.12.2023 13:50
Tilaajille
Lainavinkki: Tosielämän katoamistapaukseen perustuva romaani koukuttaa – pienen kylän salaisuudet selviävät vähitellen

Lai­na­vink­ki: To­si­elä­män ka­toa­mis­ta­pauk­seen pe­rus­tu­va romaani kou­kut­taa – ­pie­nen kylän sa­lai­suu­det sel­viä­vät vä­hi­tel­len

09.12.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Runokylpy pulppuaa lämpimiä ajatuksia – Kirjoittaja on ruvennut revittelemään kielen kanssa ja jotenkin siitä huolimatta onnistunut puristamaan tekstit pieniksi helmiksi

Lai­na­vink­ki: Ru­no­kyl­py pulp­puaa läm­pi­miä aja­tuk­sia – ­Kir­joit­ta­ja on ru­ven­nut re­vit­te­le­mään kielen kanssa ja jo­ten­kin siitä huo­li­mat­ta on­nis­tu­nut pu­ris­ta­maan tekstit pie­nik­si hel­mik­si

02.12.2023 12:00
Tilaajille
Lainavinkki: Tiesitkö, että tunturikoivu osaa viestiä lajitovereilleen – Sutinaa ja suhmurointia tutustuttaa Suomen luonnon ihmeellisiin asukkaisiin

Lai­na­vink­ki: Tie­sit­kö, että tun­tu­ri­koi­vu osaa viestiä la­ji­to­ve­reil­leen – Sutinaa ja suh­mu­roin­tia tu­tus­tut­taa Suomen luonnon ih­meel­li­siin asuk­kai­siin

26.11.2023 04:00
Lainavinkki: Ääneen lukeminen kannattaa, vaikka lapsi ei vielä itse osaisi puhua – nappaa tästä vinkit kirjoista, joita kannattaa lukea perheen pienimmille

Lai­na­vink­ki: Ääneen lu­ke­mi­nen kan­nat­taa, vaikka lapsi ei vielä itse osaisi puhua – ­nap­paa tästä vinkit kir­jois­ta, joita kan­nat­taa lukea perheen pie­nim­mil­le

19.11.2023 12:00
Tilaajille
Lainavinkki: Tulen ja tuhkat tyttäret vie nuoret fantasiamaailmaan – helppolukuinen kirja kertoo tyttöjen ystävyydestä ja taistelusta lohikäärmettä vastaan

Lai­na­vink­ki: Tulen ja tuhkat tyt­tä­ret vie nuoret fan­ta­sia­maail­maan – ­help­po­lu­kui­nen kirja kertoo tyt­tö­jen ys­tä­vyy­des­tä ja tais­te­lus­ta lo­hi­käär­met­tä vastaan

05.11.2023 17:00
Tilaajille
Lainavinkki: Paulo Coelhon romaanissa etsitään elämän tarkoitusta – kaunis ja yksinkertainen teksti kuljettaa mukanaan

Lai­na­vink­ki: Paulo Coelhon ro­maa­nis­sa et­si­tään elämän tar­koi­tus­ta – ­kau­nis ja yk­sin­ker­tai­nen teksti kul­jet­taa mu­ka­naan

29.10.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Ääripää-Annikilta saattoi odottaa mitä tahansa – jokaisella oli mielipide Annikki Kariniemestä, joka sai osansa kohujulkisuudestakin:

Lai­na­vink­ki: Ää­ri­pää-An­ni­kil­ta saattoi odottaa mitä tahansa – ­jo­kai­sel­la oli mie­li­pi­de Annikki Ka­ri­nie­mes­tä, joka sai osansa ko­hu­jul­ki­suu­des­ta­kin:

22.10.2023 17:00 1
Tilaajille
Lainavinkki: Kuka kantaa kaunaa?

Lai­na­vink­ki: Kuka kantaa kaunaa?

15.10.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Vinkit tyylikkääseen köyhäilyyn – autoiluun opit Italiasta, seuraelämään Englannista ja vaikutuksen tekemiseen Unkarista

Lai­na­vink­ki: Vinkit tyy­lik­kää­seen köy­häi­lyyn – au­toi­luun opit Ita­lias­ta, seu­ra­elä­mään Eng­lan­nis­ta ja vai­ku­tuk­sen te­ke­mi­seen Un­ka­ris­ta

08.10.2023 04:00
Tilaajille

Lai­na­vink­ki: Kes­kus­te­lu­ja ys­tä­vien kesken on kuvaus nuorten naisten mut­kik­kaas­ta suh­tees­ta maail­maan ja toi­siin­sa

01.10.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Pystyykö tekoäly korvaamaan ihmisälyn? Petteri Järvisen mukaan ei, mutta tämän päivänä lapselta ei kannata kysellä haaveammattia, sillä hänen ammattiaan ei ehkä vielä ole olemassa

Lai­na­vink­ki: Pys­tyy­kö tekoäly kor­vaa­maan ih­mi­sä­lyn? Petteri Jär­vi­sen mukaan ei, mutta tämän päivänä lap­sel­ta ei kannata kysellä haa­veam­mat­tia, sillä hänen am­mat­tiaan ei ehkä vielä ole ole­mas­sa

24.09.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Salaseurojen pyörteissä  – nopealla temmolla etenevä kirja vie Yalen yliopistoon

Lai­na­vink­ki: Sa­la­seu­ro­jen pyör­teis­sä – ­no­peal­la tem­mol­la etenevä kirja vie Yalen yli­opis­toon

10.09.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Kirja pakolaisuudesta, äidinrakkaudesta, sodasta, rauhasta ja elämästä

Lai­na­vink­ki: Kirja pa­ko­lai­suu­des­ta, äi­din­rak­kau­des­ta, so­das­ta, rau­has­ta ja elä­mäs­tä

19.08.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Maailman kauneimmaksi romaaniksi luonnehdittu kirja punoo jännityksen vyyhdin – Perrin kirjasta on tekeillä myös tv-sarja

Lai­na­vink­ki: Maail­man kau­neim­mak­si ro­maa­nik­si luon­neh­dit­tu kirja punoo jän­ni­tyk­sen vyyhdin – Perrin kir­jas­ta on te­keil­lä myös tv-sar­ja

13.08.2023 04:00 2
Tilaajille
Lainavinkki: Kadonneiden tarinoita sarjakuvina Emilia Laatikaisen esikoisteoksessa

Lai­na­vink­ki: Ka­don­nei­den ta­ri­noi­ta sar­ja­ku­vi­na Emilia Laa­ti­kai­sen esi­kois­teok­ses­sa

06.08.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Kun venäläinen uutistoimittaja näytti uutislähetyksessä sodanvastaista kylttiä, alkoi yhden naistoimittajan taistelu Venäjän propagandakoneistoa vastaan

Lai­na­vink­ki: Kun ve­nä­läi­nen uu­tis­toi­mit­ta­ja näytti uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä so­dan­vas­tais­ta kylt­tiä, alkoi yhden nais­toi­mit­ta­jan tais­te­lu Venäjän pro­pa­gan­da­ko­neis­toa vastaan

22.07.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Lallintalolta Amerikkaan – Smack-yhtyeen traaginen tarina

Lai­na­vink­ki: Lal­lin­ta­lol­ta Ame­rik­kaan – Smack-yh­tyeen traa­gi­nen tarina

01.07.2023 04:00
Tilaajille