Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Kasvomaskit: Kuu­sa­mon kau­pun­ki hankkii suuren määrän maskeja 38 sen­til­lä kappale

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Lainavinkki
Lainavinkki: It Takes Two on tasohyppely-toimintaseikkailupeli – Juoni on kuin romanttisesta komediasta

Lai­na­vink­ki: It Takes Two on ta­so­hyp­pe­ly-toi­min­ta­seik­kai­lu­pe­li – Juoni on kuin ro­mant­ti­ses­ta ko­me­dias­ta

02.01.2022 17:00
Tilaajille
Lainavinkki: Tarvitseeko nykytaidemusiikkia ymmärtää? Finlandia-palkitun Osmo Tapio Räihälän mukaan ei

Lai­na­vink­ki: Tar­vit­see­ko ny­ky­tai­de­mu­siik­kia ym­mär­tää? Fin­lan­dia-pal­ki­tun Osmo Tapio Räi­hä­län mukaan ei

19.12.2021 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Soidinmenoja, palelemista makuupussissa, ukkometson hyökkäyksen kohteena olemista ja kompastelua suksilla  – tätä kaikkea tarjoilee Lappi-kirjallisuuspalkinnosta kisaava Soidinyöt

Lai­na­vink­ki: Soi­din­me­no­ja, pa­le­le­mis­ta ma­kuu­pus­sis­sa, uk­ko­met­son hyök­käyk­sen koh­tee­na ole­mis­ta ja kom­pas­te­lua suk­sil­la – tätä kaikkea tar­joi­lee Lap­pi-kir­jal­li­suus­pal­kin­nos­ta kisaava Soi­din­yöt

12.12.2021 04:00
Tilaajille
Ritva Niemeläisen viimeinen lainavinkki: Opas aikaan, johon ei valmenneta

Ritva Nie­me­läi­sen vii­mei­nen lai­na­vink­ki: Opas aikaan, johon ei val­men­ne­ta

05.12.2021 04:00 2
Tilaajille
Lainavinkki: Matemaattisen tarkasti rakennettu läpimurtodekkari

Lai­na­vink­ki: Ma­te­maat­ti­sen tar­kas­ti ra­ken­net­tu lä­pi­mur­to­dek­ka­ri

27.11.2021 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Björn vietti 17 vuotta thaimaalaisessa luostarissa ja tässä on tärkein asia, minkä hän oppi

Lai­na­vink­ki: Björn vietti 17 vuotta thai­maa­lai­ses­sa luos­ta­ris­sa ja tässä on tärkein asia, minkä hän oppi

20.11.2021 04:01
Tilaajille
Lainavinkki: "Orpokodissa Linus tapaa maahisen, traakin, ihmissylikoiran, metsänhengen, toistaiseksi tunnistamattoman lonkero-olennon" – Tässä on sympaattinen ja elämänmyönteinen kirja vakavista teemoista

Lai­na­vink­ki: "Or­po­ko­dis­sa Linus tapaa maa­hi­sen, traa­kin, ih­mis­sy­li­koi­ran, met­sän­hen­gen, tois­tai­sek­si tun­nis­ta­mat­to­man lon­ke­ro-olen­non" – Tässä on sym­paat­ti­nen ja elä­män­myön­tei­nen kirja va­ka­vis­ta tee­mois­ta

14.11.2021 17:08
Tilaajille
Lainavinkki: Orjasopimuksia suuren suosion takana

Lai­na­vink­ki: Or­ja­so­pi­muk­sia suuren suosion takana

04.11.2021 19:00
Tilaajille
Lainavinkki: Tusina elämänohjetta ei riitä mihinkään – tässä kirjassa niitä on listattuna 488

Lai­na­vink­ki: Tusina elä­män­oh­jet­ta ei riitä mi­hin­kään – tässä kir­jas­sa niitä on lis­tat­tu­na 488

31.10.2021 12:00
Tilaajille
Lainavinkki: Ponssen perustajan elämäkertaromaani – "Työ oli Einarille kaikki kaikessa ja hänellä oli suuri halu kehittää metsätyötä"

Lai­na­vink­ki: Ponssen pe­rus­ta­jan elä­mä­ker­ta­ro­maa­ni – "Työ oli Ei­na­ril­le kaikki kai­kes­sa ja hänellä oli suuri halu ke­hit­tää met­sä­työ­tä"

21.10.2021 11:00 1
Tilaajille
Lainavinkki: Höyryhatut vievät matkalle kauas mutta lähelle – "Ihmettelen ja ihailen sitä, kuinka paljon kirjoittajat ovat itsestään uskaltaneet paljastaa"

Lai­na­vink­ki: Höy­ry­ha­tut vievät mat­kal­le kauas mutta lähelle – "Ih­met­te­len ja ihailen sitä, kuinka paljon kir­joit­ta­jat ovat it­ses­tään us­kal­ta­neet pal­jas­taa"

17.10.2021 12:00
Tilaajille
Lainavinkki: Terhi Törmälehto esittelee taidokkaasti sotasankarin  – Taavi Törmälehto ei oppinut pokkuroimaan, mutta hänestä kehittyi nopeasti kylmäpäinen sotilas

Lai­na­vink­ki: Terhi Tör­mä­leh­to esit­te­lee tai­dok­kaas­ti so­ta­san­ka­rin – Taavi Tör­mä­leh­to ei oppinut pok­ku­roi­maan, mutta hänestä ke­hit­tyi no­peas­ti kyl­mä­päi­nen sotilas

08.10.2021 15:00
Tilaajille
"Hyvää huomenta! Sinä kuolet"

"Hyvää huo­men­ta! Sinä kuolet"

30.09.2021 04:00
Tilaajille
Juonittelua ja taikuutta kirjastoissa

Juo­nit­te­lua ja tai­kuut­ta kir­jas­tois­sa

16.09.2021 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Isäehdokkaita ja huumoria kuoleman edessä

Lai­na­vink­ki: Isä­eh­dok­kai­ta ja huu­mo­ria kuo­le­man edessä

12.09.2021 15:10
Tilaajille
Lainavinkki: Viimeinen ihminen ja robotit seikkailutarinassa

Lai­na­vink­ki: Vii­mei­nen ihminen ja robotit seik­kai­lu­ta­ri­nas­sa

11.09.2021 15:59
Tilaajille
Lainavinkki: Pikku Prinssin savonkielinen versio pistää miettimään

Lai­na­vink­ki: Pikku Prins­sin sa­von­kie­li­nen versio pistää miet­ti­mään

10.09.2021 13:13
Tilaajille
Lainavinkki: Onko vierailla planeetoilla elämää?

Lai­na­vink­ki: Onko vie­rail­la pla­nee­toil­la elämää?

04.09.2021 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Marjat-kirjasta tietoa ja vinkkejä kotimaisten marjojen käyttöön sekä ruokana että terveyden tukena

Lai­na­vink­ki: Mar­jat-kir­jas­ta tietoa ja vink­ke­jä ko­ti­mais­ten mar­jo­jen käyt­töön sekä ruokana että ter­vey­den tukena

14.08.2021 17:00
Tilaajille
Lainavinkki: Sävelillä korona-ajan eristäytymisestä – Songs of solitude tulee luomaan jälkipolville kosketuspinnan korona-aikaan

Lai­na­vink­ki: Sä­ve­lil­lä ko­ro­na-ajan eris­täy­ty­mi­ses­tä – Songs of so­li­tu­de tulee luomaan jäl­ki­pol­vil­le kos­ke­tus­pin­nan ko­ro­na-ai­kaan

07.08.2021 17:00
Tilaajille