Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Aki Räisänen
Haatajan valinta läpihuutojuttu Taivalkoskella – valtuuston kokous ohi 20 minuutissa

Haa­ta­jan valinta lä­pi­huu­to­jut­tu Tai­val­kos­kel­la – val­tuus­ton kokous ohi 20 mi­nuu­tis­sa

02.03.2023 18:32 1
Tilaajille
Löytyykö syy Taivalkosken tilanteeseen luottamushenkilöistä? Näin uskoo osa valtuutetuista, myös Niilo Keränen: "Ei luottamushenkilöiden pitäisi epäillä kaikkea ja puuttua operatiiviseen toimintaan"

Löy­tyy­kö syy Tai­val­kos­ken ti­lan­tee­seen luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä? Näin uskoo osa val­tuu­te­tuis­ta, myös Niilo Ke­rä­nen: "Ei luot­ta­mus­hen­ki­löi­den pitäisi epäillä kaikkea ja puuttua ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan"

22.02.2023 08:00 3
Tilaajille
Pikavisiitin Taivalkoskella tehnyt Eija Liikamaa myöntää olleensa liian herkkähipiäinen: ”Olin varmaan siinä tilanteessa pelkuri”– nyt hän kirjoittaa väitöskirjaa, johon sai kipinän Taivalkoskelta ja Kauhajoelta

Pi­ka­vi­sii­tin Tai­val­kos­kel­la tehnyt Eija Lii­ka­maa myöntää ol­leen­sa liian herk­kä­hi­piäi­nen: ”Olin varmaan siinä ti­lan­tees­sa pel­ku­ri”– nyt hän kir­joit­taa väi­tös­kir­jaa, johon sai kipinän Tai­val­kos­kel­ta ja Kau­ha­joel­ta

21.02.2023 04:00 1
Tilaajille
"Ei kuulosta ollenkaan Taivalkoskelta" – entinen kunnanjohtaja Jukka Mikkonen ihmettelee nykymenoa ja tarjoutuu palauttamaan kunnan ruotuun

"Ei kuu­los­ta ol­len­kaan Tai­val­kos­kel­ta" – entinen kun­nan­joh­ta­ja Jukka Mik­ko­nen ih­met­te­lee ny­ky­me­noa ja tar­jou­tuu pa­laut­ta­maan kunnan ruotuun

20.02.2023 04:00
Tilaajille
Taivalkoski: Mirva Haatajaa esitetään määräaikaiseksi kunnanjohtajaksi

Tai­val­kos­ki: Mirva Haa­ta­jaa esi­te­tään mää­rä­ai­kai­sek­si kun­nan­joh­ta­jak­si

17.02.2023 15:30 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Johtajavalinta meni Taivalkoskella totaalisesti pieleen kahdesti peräkkäin – tie ulos kriisistä kulkee peilin kautta likapyykin pesuun
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Joh­ta­ja­va­lin­ta meni Tai­val­kos­kel­la to­taa­li­ses­ti pieleen kah­des­ti pe­räk­käin – tie ulos krii­sis­tä kulkee peilin kautta li­ka­pyy­kin pesuun

17.02.2023 04:00 6
Tilaajille
Miksi kunnanjohtajan etätyöpäivä ei onnistunut Taivalkoskella? Nyt suunvuoron saa hallituksen puheenjohtaja Heli Hietala: "Jokainen tietää, että kunnanjohtajan työ on hyvin vaativa ja monipuolinen työ"

Miksi kun­nan­joh­ta­jan etä­työ­päi­vä ei on­nis­tu­nut Tai­val­kos­kel­la? Nyt suun­vuo­ron saa hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Heli Hie­ta­la: "Jo­kai­nen tietää, että kun­nan­joh­ta­jan työ on hyvin vaativa ja mo­ni­puo­li­nen työ"

16.02.2023 16:31 19
Tilaajille
Komake Oy teki oikaisuvaatimuksen ja uskoo Taivalvaaran vuokrasopimuksen käsittelyn jatkuvan – "Kunnan pitäisi pistää hiihtokeskukseen 100 000 euroa"

Komake Oy teki oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen ja uskoo Tai­val­vaa­ran vuok­ra­so­pi­muk­sen kä­sit­te­lyn jat­ku­van – "Kunnan pitäisi pistää hiih­to­kes­kuk­seen 100 000 euroa"

15.02.2023 12:56 3
Tilaajille
Kunnanjohtajan ei haluttu etäilevän – Räisänen valitsi perheen Taivalkosken sijaan: "Se on melko helppo valinta, jos pitää näiden kahden asian välillä valita"

Kun­nan­joh­ta­jan ei haluttu etäi­le­vän – Räi­sä­nen valitsi perheen Tai­val­kos­ken sijaan: "Se on melko helppo va­lin­ta, jos pitää näiden kahden asian välillä valita"

15.02.2023 04:00 9
Tilaajille
Räisänen ilmoitti erostaan Taivalkosken kunnanjohtajan virasta aamulla – tuore hallintojohtaja sijaiseksi, hallituksen puheenjohtaja Hietala ei näe peiliin katsomista tarpeelliseksi: ”Kukaan ei voi pakottaa ketään asumaan jossain”

Räi­sä­nen il­moit­ti eros­taan Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan virasta aamulla – tuore hal­lin­to­joh­ta­ja si­jai­sek­si, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Hietala ei näe peiliin kat­so­mis­ta tar­peel­li­sek­si: ”Kukaan ei voi pa­kot­taa ketään asumaan jos­sain”

13.02.2023 17:17 9
Tilaajille
Aki Räisänen jättää Taivalkosken kunnanjohtajan viran – hän perustelee päätöstä perhesyillä: "Nyt on aika mennä illalla töistä kotiin, ainakin niin usein, kuin se on mahdollista"

Aki Räi­sä­nen jättää Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan viran – hän pe­rus­te­lee pää­tös­tä per­he­syil­lä: "Nyt on aika mennä illalla töistä kotiin, ainakin niin usein, kuin se on mah­dol­lis­ta"

13.02.2023 14:13 8
Tilaajille
Kuusamossa varaudutaan arvaamattomaan naapuriin ja panostetaan koulutukseen, Posiolla investoidaan ja Taivalkoskella kiristetään kukkaron nyörejä – näin Koillismaan kunnissa lähdetään uuteen vuoteen

Kuu­sa­mos­sa va­rau­du­taan ar­vaa­mat­to­maan naa­pu­riin ja pa­nos­te­taan kou­lu­tuk­seen, Po­siol­la in­ves­toi­daan ja Tai­val­kos­kel­la ki­ris­te­tään kuk­ka­ron nyörejä – näin Koil­lis­maan kun­nis­sa läh­de­tään uuteen vuoteen

04.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Taivalkoskella vietettiin perinteikäs itsenäisyysjuhla – "Minkään ei pitäisi olla tärkeämpää kuin vapauden säilyttäminen"

Tai­val­kos­kel­la vie­tet­tiin pe­rin­tei­käs it­se­näi­syys­juh­la – "­Min­kään ei pitäisi olla tär­keäm­pää kuin va­pau­den säi­lyt­tä­mi­nen"

08.12.2022 08:26
Tilaajille
Näin tienasivat Koillismaan kunnanjohtajat – Mannisella selkeästi suurimmat tulot

Näin tie­na­si­vat Koil­lis­maan kun­nan­joh­ta­jat – Man­ni­sel­la sel­keäs­ti suu­rim­mat tulot

09.11.2022 14:08
Tilaajille
Taivalkosken vt. kunnanjohtaja Aki Räisänen jahtasi poliisina rosvoa Liettuaan asti – hyppy päättävään virkaan on sujunut hyvin: "Mitään ei lakaista maton alle, se on ihan selvä"

Tai­val­kos­ken vt. kun­nan­joh­ta­ja Aki Räi­sä­nen jahtasi po­lii­si­na rosvoa Liet­tuaan asti – hyppy päät­tä­vään virkaan on sujunut hyvin: "Mitään ei la­kais­ta maton alle, se on ihan selvä"

30.10.2022 17:00
Tilaajille