Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Itsenäisyyspäivä
Suomi ymmärtää meitä kaikkia – lue abiturientti Erno Virtasen puhe Posion itsenäisyyspäivän juhlassa ja lakkiaisissa

Suomi ym­mär­tää meitä kaikkia – lue abi­tu­rient­ti Erno Vir­ta­sen puhe Posion it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa ja lak­kiai­sis­sa

09.12.2021 04:00
Tilaajille
Sankaruudella ei ole sukupuolta – Raita Virranniemi nostaa juhlapuheessaan esiin Suomen kasvu köyhästä yhdeksi vauraimmista maista

San­ka­ruu­del­la ei ole su­ku­puol­ta – Raita Vir­ran­nie­mi nostaa juh­la­pu­hees­saan esiin Suomen kasvu köy­häs­tä yhdeksi vau­raim­mis­ta maista

07.12.2021 18:34
Tilaajille
Lottien opettamaa palveluhenkisyyttä löytyy yhä Lapista – lue Ulla-Maija Perttusen puhe Posion itsenäisyyspäivän juhlasta

Lottien opet­ta­maa pal­ve­lu­hen­ki­syyt­tä löytyy yhä Lapista – lue Ul­la-Mai­ja Pert­tu­sen puhe Posion it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­ta

08.12.2021 08:15
Tilaajille
Sini Karjalainen juhlii itsenäisyyttä valtameren takana Burlingtonissa Suomi-illallisella – ”Maamme-laulu nostaa kylmät väreet pintaan”

Sini Kar­ja­lai­nen juhlii it­se­näi­syyt­tä val­ta­me­ren takana Bur­ling­to­nis­sa Suo­mi-il­lal­li­sel­la – ”Maam­me-lau­lu nostaa kylmät väreet pin­taan”

06.12.2021 04:00
Tilaajille
Koillismaalaisten ajatuksia itsenäisyydestä – ”Muistelkaamme itsenäisyytemme mahdollistaneiden sukupolvien tarinoita, kirjoittakaamme niitä ylös ja kertokaamme niistä seuraaville polville”

Koil­lis­maa­lais­ten aja­tuk­sia it­se­näi­syy­des­tä – ”Muis­tel­kaam­me it­se­näi­syy­tem­me mah­dol­lis­ta­nei­den su­ku­pol­vien ta­ri­noi­ta, kir­joit­ta­kaam­me niitä ylös ja ker­to­kaam­me niistä seu­raa­vil­le pol­vil­le”

06.12.2021 04:00
Tilaajille
Koillismaalla juhlistetaan itsenäisyyspäivää perinteisin menoin – Kuusamossa juhlakansalta vaaditaan koronapassi, Taivalkoskella kirkkoon otetaan rajoitettu määrä

Koil­lis­maal­la juh­lis­te­taan it­se­näi­syys­päi­vää pe­rin­tei­sin menoin – Kuu­sa­mos­sa juh­la­kan­sal­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si, Tai­val­kos­kel­la kirk­koon otetaan ra­joi­tet­tu määrä

04.12.2021 04:00
Tilaajille
"Suomalaisena olet vapaa opiskelemaan ja tekemään erilaisia valintoja" – Posion koulujen väki kokoontui juhlimaan Anni Virtasta ja Suomea

"Suo­ma­lai­se­na olet vapaa opis­ke­le­maan ja te­ke­mään eri­lai­sia va­lin­to­ja" – Posion kou­lu­jen väki ko­koon­tui juh­li­maan Anni Vir­tas­ta ja Suomea

03.12.2021 14:41 1
Tilaajille
Koronatilanne peruutti kutsuvierastilaisuuden Kuusamotalolla, kauneimmat joululaulut kaikuvat ulkosalla – Taivalkosken Yrittäjien 50-vuotisjuhlaan Syötteelle tulijan on näytettävä koronapassia

Ko­ro­na­ti­lan­ne pe­ruut­ti kut­su­vie­ras­ti­lai­suu­den Kuu­sa­mo­ta­lol­la, kau­neim­mat jou­lu­lau­lut kai­ku­vat ul­ko­sal­la – Tai­val­kos­ken Yrit­tä­jien 50-vuo­tis­juh­laan Syöt­teel­le tulijan on näy­tet­tä­vä ko­ronapas­sia

23.11.2021 15:00
Tilaajille
Koillismaalla neljä ylennystä itsenäisyyspäivänä – katso lista!

Koil­lis­maal­la neljä ylen­nys­tä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso lista!

07.12.2020 10:57
Tilaajille
Posion sankarihautausmaalla juhlistettiin itsenäisyyttä – Lukiolainen juhlapuheen pitäjä Veikko Huuskonen: "Suurin voimavara on kansamme"

Posion san­ka­ri­hau­taus­maal­la juh­lis­tet­tiin it­se­näi­syyt­tä – Lu­kio­lai­nen juh­la­pu­heen pitäjä Veikko Huus­ko­nen: "Suurin voi­ma­va­ra on kan­sam­me"

06.12.2020 16:36
Tilaajille
Rintamalla taistelleita sotilaita elää Koillismaalla alle 20 – veteraaneille tarjotaan avokätisesti palveluja ja etuuksia

Rin­ta­mal­la tais­tel­lei­ta so­ti­lai­ta elää Koil­lis­maal­la alle 20 – ve­te­raa­neil­le tar­jo­taan avo­kä­ti­ses­ti pal­ve­lu­ja ja etuuk­sia

06.12.2020 04:00 1
Tilaajille
Lukijan runo: Itsenäisyys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: It­se­näi­syys

06.12.2020 04:00
Tilaajille
Lappia tarjottiin salaa USA:n miehitettäväksi, kun itsenäisyys joutui vaakalaudalle

Lappia tar­jot­tiin salaa USA:n mie­hi­tet­tä­väk­si, kun it­se­näi­syys joutui vaa­ka­lau­dal­le

05.12.2020 10:28
Tilaajille
Koillismaalla itsenäisyyttä juhlitaan koronaoloissa rajoitetusti

Koil­lis­maal­la it­se­näi­syyt­tä juh­li­taan ko­ro­na­olois­sa ra­joi­te­tus­ti

04.12.2020 12:00
Mitaleita sataa jälleen itsenäisyyspäivänä – Katso listasta ketkä Koillismaalla saavat kunniamerkin

Mi­ta­lei­ta sataa jälleen it­se­näi­syys­päi­vä­nä – Katso lis­tas­ta ketkä Koil­lis­maal­la saavat kun­nia­mer­kin

02.12.2020 12:38
Tilaajille