ANSIOMERKIT: Katso ketkä Kainuun rajalta saivat an­sio­mer­kin vuo­si­päi­vä­nä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Taivalkosken kunnanjohtaja
Kuukausi
Haatajan valinta läpihuutojuttu Taivalkoskella – valtuuston kokous ohi 20 minuutissa

Haa­ta­jan valinta lä­pi­huu­to­jut­tu Tai­val­kos­kel­la – val­tuus­ton kokous ohi 20 mi­nuu­tis­sa

02.03.2023 18:32 1
Tilaajille
Lukijalta: Taivalkosken johtajuusongelmaa ei voi lakaista maton alle kahdeksi vuodeksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tai­val­kos­ken joh­ta­juus­on­gel­maa ei voi la­kais­ta maton alle kah­dek­si vuo­dek­si

25.02.2023 04:00 3
Tilaajille
Löytyykö syy Taivalkosken tilanteeseen luottamushenkilöistä? Näin uskoo osa valtuutetuista, myös Niilo Keränen: "Ei luottamushenkilöiden pitäisi epäillä kaikkea ja puuttua operatiiviseen toimintaan"

Löy­tyy­kö syy Tai­val­kos­ken ti­lan­tee­seen luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä? Näin uskoo osa val­tuu­te­tuis­ta, myös Niilo Ke­rä­nen: "Ei luot­ta­mus­hen­ki­löi­den pitäisi epäillä kaikkea ja puuttua ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan"

22.02.2023 08:00 3
Tilaajille
Pikavisiitin Taivalkoskella tehnyt Eija Liikamaa myöntää olleensa liian herkkähipiäinen: ”Olin varmaan siinä tilanteessa pelkuri”– nyt hän kirjoittaa väitöskirjaa, johon sai kipinän Taivalkoskelta ja Kauhajoelta

Pi­ka­vi­sii­tin Tai­val­kos­kel­la tehnyt Eija Lii­ka­maa myöntää ol­leen­sa liian herk­kä­hi­piäi­nen: ”Olin varmaan siinä ti­lan­tees­sa pel­ku­ri”– nyt hän kir­joit­taa väi­tös­kir­jaa, johon sai kipinän Tai­val­kos­kel­ta ja Kau­ha­joel­ta

21.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Posion kunnan hallintojohtajan haku menossa uusiksi naapurin järjestelyjen takia – "Uskon, että Taivalkosken kunnan tilanne saadaan kahden vuoden aikana vakautettua"

Posion kunnan hal­lin­to­joh­ta­jan haku menossa uusiksi naa­pu­rin jär­jes­te­ly­jen takia – "Us­kon, että Tai­val­kos­ken kunnan tilanne saadaan kahden vuoden aikana va­kau­tet­tua"

20.02.2023 17:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Miksi kunnanjohtajan etätyöpäivä ei onnistunut Taivalkoskella? Nyt suunvuoron saa hallituksen puheenjohtaja Heli Hietala: "Jokainen tietää, että kunnanjohtajan työ on hyvin vaativa ja monipuolinen työ"

Miksi kun­nan­joh­ta­jan etä­työ­päi­vä ei on­nis­tu­nut Tai­val­kos­kel­la? Nyt suun­vuo­ron saa hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Heli Hie­ta­la: "Jo­kai­nen tietää, että kun­nan­joh­ta­jan työ on hyvin vaativa ja mo­ni­puo­li­nen työ"

16.02.2023 16:31 19
Tilaajille
Komake Oy teki oikaisuvaatimuksen ja uskoo Taivalvaaran vuokrasopimuksen käsittelyn jatkuvan – "Kunnan pitäisi pistää hiihtokeskukseen 100 000 euroa"

Komake Oy teki oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen ja uskoo Tai­val­vaa­ran vuok­ra­so­pi­muk­sen kä­sit­te­lyn jat­ku­van – "Kunnan pitäisi pistää hiih­to­kes­kuk­seen 100 000 euroa"

15.02.2023 12:56 3
Tilaajille
Kunnanjohtajan ei haluttu etäilevän – Räisänen valitsi perheen Taivalkosken sijaan: "Se on melko helppo valinta, jos pitää näiden kahden asian välillä valita"

Kun­nan­joh­ta­jan ei haluttu etäi­le­vän – Räi­sä­nen valitsi perheen Tai­val­kos­ken sijaan: "Se on melko helppo va­lin­ta, jos pitää näiden kahden asian välillä valita"

15.02.2023 04:00 9
Tilaajille
Räisänen ilmoitti erostaan Taivalkosken kunnanjohtajan virasta aamulla – tuore hallintojohtaja sijaiseksi, hallituksen puheenjohtaja Hietala ei näe peiliin katsomista tarpeelliseksi: ”Kukaan ei voi pakottaa ketään asumaan jossain”

Räi­sä­nen il­moit­ti eros­taan Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan virasta aamulla – tuore hal­lin­to­joh­ta­ja si­jai­sek­si, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Hietala ei näe peiliin kat­so­mis­ta tar­peel­li­sek­si: ”Kukaan ei voi pa­kot­taa ketään asumaan jos­sain”

13.02.2023 17:17 9
Tilaajille
Aki Räisänen jättää Taivalkosken kunnanjohtajan viran – hän perustelee päätöstä perhesyillä: "Nyt on aika mennä illalla töistä kotiin, ainakin niin usein, kuin se on mahdollista"

Aki Räi­sä­nen jättää Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan viran – hän pe­rus­te­lee pää­tös­tä per­he­syil­lä: "Nyt on aika mennä illalla töistä kotiin, ainakin niin usein, kuin se on mah­dol­lis­ta"

13.02.2023 14:13 8
Tilaajille
Taivalkosken vt. kunnanjohtaja Aki Räisänen jahtasi poliisina rosvoa Liettuaan asti – hyppy päättävään virkaan on sujunut hyvin: "Mitään ei lakaista maton alle, se on ihan selvä"

Tai­val­kos­ken vt. kun­nan­joh­ta­ja Aki Räi­sä­nen jahtasi po­lii­si­na rosvoa Liet­tuaan asti – hyppy päät­tä­vään virkaan on sujunut hyvin: "Mitään ei la­kais­ta maton alle, se on ihan selvä"

30.10.2022 17:00
Tilaajille
Kunnanjohtajan pesti kotikylässä sytyttää rikoskomisario Räisäsen, muutto takaisin Taivalkoskelle on monimutkaisempi kuvio – Vastavalittu kunnanjohtaja toivoo pääsevänsä aloittamaan jo lokakuussa

Kun­nan­joh­ta­jan pesti ko­ti­ky­läs­sä sy­tyt­tää ri­kos­ko­mi­sa­rio Räi­sä­sen, muutto ta­kai­sin Tai­val­kos­kel­le on mo­ni­mut­kai­sem­pi kuvio – ­Vas­ta­va­lit­tu kun­nan­joh­ta­ja toivoo pää­se­vän­sä aloit­ta­maan jo lo­ka­kuus­sa

30.08.2022 04:00 1
Tilaajille
Näin esittelee itseään nelikko, jota haastatellaan Taivalkosken kunnanjohtajan virkaan – palkkatoivomus 7200 eurosta 8500 euroon kuukaudessa

Näin esit­te­lee itseään ne­lik­ko, jota haas­ta­tel­laan Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan virkaan – palk­ka­toi­vo­mus 7200 eurosta 8500 euroon kuu­kau­des­sa

05.08.2022 04:00 1
Tilaajille
Näitä neljää Taivalkosken kunta haastattelee kunnanjohtajan virkaan – "Haastatteluryhmä päättää, teetetäänkö soveltuvuusarvioinnit"

Näitä neljää Tai­val­kos­ken kunta haas­tat­te­lee kun­nan­joh­ta­jan virkaan – "Haas­tat­te­lu­ryh­mä päät­tää, tee­te­tään­kö so­vel­tu­vuu­sar­vioin­nit"

03.08.2022 20:24 3
Tilaajille
Tässä ovat Taivalkosken kunnanjohtajaksi hakeneet – edellinen kunnanjohtaja irtisanoutui kahden viikon työskentelyn jälkeen

Tässä ovat Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jak­si ha­ke­neet – edel­li­nen kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui kahden viikon työs­ken­te­lyn jälkeen

27.07.2022 13:37 3
Tilaajille
Taivalkoski hakee taas kunnanjohtajaa – "Tässä on aika raskaat pari viikkoa takana, mutta menemme täysillä eteenpäin"

Tai­val­kos­ki hakee taas kun­nan­joh­ta­jaa – "Tässä on aika raskaat pari viikkoa takana, mutta menemme täy­sil­lä eteen­päin"

11.07.2022 12:24
Tilaajille
Taivalkoski saa hetkeksi apulaiskunnanjohtajan ­– kunnanhallitus hyväksyi määräaikaisen virkanimikkeen

Tai­val­kos­ki saa het­kek­si apu­lais­kun­nan­joh­ta­jan – kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi mää­rä­ai­kai­sen vir­ka­ni­mik­keen

17.05.2022 11:02
Tilaajille
Eija Liikamaa aloittanee Taivalkoskella ensin apulaiskunnanjohtajana

Eija Lii­ka­maa aloit­ta­nee Tai­val­kos­kel­la ensin apu­lais­kun­nan­joh­ta­ja­na

16.05.2022 04:00
Tilaajille
Taivalkosken uusi kunnanjohtaja Eija Liikamaa ottaa viran vastaan kesän alussa – ”Pohjoinen ollut koko ajan suuntana”

Tai­val­kos­ken uusi kun­nan­joh­ta­ja Eija Lii­ka­maa ottaa viran vastaan kesän alussa – ”Poh­joi­nen ollut koko ajan suun­ta­na”

04.05.2022 09:08
Tilaajille
"Metsäkukkia" soi kiitokseksi Taivalkosken kunnanjohtajalle

"Met­sä­kuk­kia" soi kii­tok­sek­si Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jal­le

30.04.2022 12:57
Tilaajille