Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Maa­kun­ta­uu­dis­tus ja sai­ras­ta­mi­nen kei­kut­ta­vat Kuu­sa­mon pe­rus­tur­van ta­lou­sar­vio­ta, eivätkä muut kunnat selviä hel­pom­mal­la – "On selvä, että olipa bud­jet­ti mikä hy­vän­sä, niin sai­raat­han me hoi­de­taan"

Perusturvapalveluihin tarvitaan suurin osuus Koillismaan kuntien menoista. Kuva on Kuusamon terveyskeskuksesta 2.11.2021.
Perusturvapalveluihin tarvitaan suurin osuus Koillismaan kuntien menoista. Kuva on Kuusamon terveyskeskuksesta 2.11.2021.
Kuva: Mikko Halvari

Syksyn aikana lisääntynyt ymmärrys ja samalla hämmennyskin seuraavat kuntien päättäjiä, kun he puntaroivat kuntien ensi vuoden sosiaali- ja terveysbudjetteja.

Kuusamossa talousarviota pureskellaan perusturvalautakunnassa uusintakäsittelyssä torstaina. Lautakunnan ensimmäinen esitys ei päässyt kaupunginhallituksen käsittelyyn, vaan se pyydettiin muuttamaan hallituksen kesäkuussa päättämän talousarvioraamin eli -kehyksen mukaiseksi.