Joko luit: Lunta on Lapissa jopa har­vi­nai­sen paljon – Sal­las­sa jopa 25 senttiä enemmän kuin nor­maa­lis­ti

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Alkoholilain muutokset herättävät ristiriitaisia ajatuksia asiantuntijoissa – Tutkimusprofessori: ”Pystytäänkö säädökset kirjoittamaan ja käytäntö toteuttamaan niin, että alaikäisille ja päihtyneille myymisen käytännöt eivät löyhenny?”

Al­ko­ho­li­lain muu­tok­set he­rät­tä­vät ris­ti­rii­tai­sia aja­tuk­sia asian­tun­ti­jois­sa – Tut­ki­musp­ro­fes­so­ri: ”Pys­ty­tään­kö sää­dök­set kir­joit­ta­maan ja käy­tän­tö to­teut­ta­maan niin, että ala­ikäi­sil­le ja päih­ty­neil­le myy­mi­sen käy­tän­nöt eivät löy­hen­ny?”

08.11.2023 08:24
Tilaajille
THL tutkii suomalaisten terveyttä 50 paikkakunnalla – Koillismaalta mukana Taivalkosken kunta

THL tutkii suo­ma­lais­ten ter­veyt­tä 50 paik­ka­kun­nal­la – Koil­lis­maal­ta mukana Tai­val­kos­ken kunta

19.01.2023 04:00
Tilaajille
THL: Suomessa havaittu uutta koronaviruksen alalinjaa – kyseinen virusmuutos levisi nopeasti Yhdysvalloissa

THL: Suo­mes­sa ha­vait­tu uutta ko­ro­na­vi­ruk­sen ala­lin­jaa – ky­sei­nen vi­rus­muu­tos levisi no­peas­ti Yh­dys­val­lois­sa

13.01.2023 12:42 1
THL: Suomessa on sairaalassa yhteensä 655 koronapotilasta, tehohoidossa 37 – OYSissa koronapotilaita on 14

THL: Suo­mes­sa on sai­raa­las­sa yh­teen­sä 655 ko­ro­na­po­ti­las­ta, te­ho­hoi­dos­sa 37 – OY­Sis­sa ko­ro­na­po­ti­lai­ta on 14

02.02.2022 18:32
THL: Vanhuspalveluita vaivaa työvoimapula, huonoin tilanne on kotihoidon yksiköissä

THL: Van­hus­pal­ve­lui­ta vaivaa työ­voi­ma­pu­la, huonoin tilanne on ko­ti­hoi­don yk­si­köis­sä

21.01.2022 12:00 1
Menevätkö hiihtokeskusten rinneravintolat kiinni jos THL:n esittämä ravintoloiden täyssulku toteutuu?

Me­ne­vät­kö hiih­to­kes­kus­ten rin­ne­ra­vin­to­lat kiinni jos THL:n esit­tä­mä ra­vin­to­loi­den täys­sul­ku to­teu­tuu?

14.01.2022 19:35
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla todettu kolmen päivän aikana 385 uutta koronavirustartuntaa – Kuusamossa 10 uutta tartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu kolmen päivän aikana 385 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Kuu­sa­mos­sa 10 uutta tar­tun­taa

27.12.2021 13:13
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 308 uutta koronatartuntaa, joista 160 Oulussa – OYSissa hoidettavana 23 koronapotilasta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 308 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 160 Oulussa – OYSissa hoi­det­ta­va­na 23 ko­ro­na­po­ti­las­ta

24.12.2021 12:28
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 285 uutta koronatartuntaa, joista  seitsemän Kuusamossa ja yksi Taivalkoskella  – OYSissa hoidettavana 20 koronapotilasta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 285 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista seit­se­män Kuu­sa­mos­sa ja yksi Tai­val­kos­kel­la – OY­Sis­sa hoi­det­ta­va­na 20 ko­ro­na­po­ti­las­ta

22.12.2021 12:28
THL suosittelee kolmatta koronarokotusta riskiryhmille 3–4 kuukauden kuluttua toisesta rokotteesta – muilla väli lyhenee 4–6 kuukauteen

THL suo­sit­te­lee kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ta ris­ki­ryh­mil­le 3–4 kuu­kau­den ku­lut­tua toi­ses­ta ro­kot­tees­ta – muilla väli lyhenee 4–6 kuu­kau­teen

17.12.2021 17:47 1
THL kehottaa alkuvuodesta asepalveluksensa aloittavia hakemaan influenssarokotuksen hyvissä ajoin

THL ke­hot­taa al­ku­vuo­des­ta ase­pal­ve­luk­sen­sa aloit­ta­via ha­ke­maan inf­luens­sa­ro­ko­tuk­sen hyvissä ajoin

13.12.2021 18:10
THL: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 210 uutta koronatartuntaa – Kuusamossa 6 ja Taivalkoskella 2 uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 210 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kuu­sa­mos­sa 6 ja Tai­val­kos­kel­la 2 uutta tar­tun­taa

25.11.2021 14:09
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos: Lähes kolmannes kouluikäisistä pojista ylipainoisia, kuntakohtaiset erot ovat suuria

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin­lai­tos: Lähes kol­man­nes kou­lu­ikäi­sis­tä pojista yli­pai­noi­sia, kun­ta­koh­tai­set erot ovat suuria

30.10.2021 04:00
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Terhi Nevala pitää koronarajoitusten purkua tervetulleena ja odotettuna: "On aika päivittää pelisäännöt"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Terhi Nevala pitää ko­ro­na­ra­joi­tus­ten purkua ter­ve­tul­lee­na ja odo­tet­tu­na: "On aika päi­vit­tää pe­li­sään­nöt"

07.09.2021 17:19
Tilaajille
THL suosittelee koronalle altistuneiden karanteeniajan lyhentämistä kymmeneen vuorokauteen – uuden tiedon mukaan lyhyempi karanteeniaika on riittävä

THL suo­sit­te­lee ko­ro­nal­le al­tis­tu­nei­den ka­ran­tee­ni­ajan ly­hen­tä­mis­tä kym­me­neen vuo­ro­kau­teen – uuden tiedon mukaan ly­hyem­pi ka­ran­tee­ni­ai­ka on riit­tä­vä

02.08.2021 17:30
THL: Koronan sairastaneilta löytyy vasta-aineita vielä vuosi tartunnan jälkeen – vakavan taudin sairastaneilla enemmän vasta-aineita

THL: Koronan sai­ras­ta­neil­ta löytyy vas­ta-ai­nei­ta vielä vuosi tar­tun­nan jälkeen – vakavan taudin sai­ras­ta­neil­la enemmän vas­ta-ai­nei­ta

22.07.2021 19:18
MTV: Suomessa on nyt koronaviruksen neljäs aalto, mahdollisista lisärajoituksista päätetään tällä viikolla

MTV: Suo­mes­sa on nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen neljäs aalto, mah­dol­li­sis­ta li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään tällä vii­kol­la

21.07.2021 16:40
THL: Suomessa tänään 293 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa 13 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa tänään 293 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa 13 uutta tar­tun­taa

10.07.2021 11:55 1
STM ja THL kertoivat tartuntatautitilanteesta ja rokotusten edistymisestä – "Rajoitusten purkamisen aika ei ole nyt"

STM ja THL ker­toi­vat tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä – "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika ei ole nyt"

08.04.2021 11:12
THL ja STM kertovat koronatilanteesta ja rokotusten etenemisestä – koronatapauksissa lievää laskua, mutta tehohoidossa huolestuttava tilanne

THL ja STM ker­to­vat ko­ro­na­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten ete­ne­mi­ses­tä – ko­ro­na­ta­pauk­sis­sa lievää laskua, mutta te­ho­hoi­dos­sa huo­les­tut­ta­va tilanne

25.03.2021 10:39