Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Väkiluku
Pohjois-Pohjanmaan luonnollinen väestönlisäys negatiivinen ensimmäistä kertaa koko mittaushistorian aikana

Poh­jois-Poh­jan­maan luon­nol­li­nen väes­tön­li­säys ne­ga­tii­vi­nen en­sim­mäis­tä kertaa koko mit­taus­his­to­rian aikana

14.07.2022 13:33
Tilaajille
Sari Sokell muutti pois Kuusamosta 16-vuotiaana eikä ajatellut palaavansa koskaan – Toisin kävi ja nyt hän perheineen on yksi heistä, jotka koristavat Koillismaan lupaavilta näyttäviä muuttotilastoja

Sari Sokell muutti pois Kuu­sa­mos­ta 16-vuo­tiaa­na eikä aja­tel­lut pa­laa­van­sa koskaan – Toisin kävi ja nyt hän per­hei­neen on yksi heistä, jotka ko­ris­ta­vat Koil­lis­maan lu­paa­vil­ta näyt­tä­viä muut­to­ti­las­to­ja

16.02.2022 08:52
Tilaajille
Taivalkosken väkiluku kasvanut helmikuusta lähtien – Asiantuntija: "Kaupungistumis- ja keskittymiskehitys jatkuu koronan jälkeenkin, mutta sen rinnalla on aiempaa enemmän monipaikkaisuuteen perustuvia vastavirtoja"

Tai­val­kos­ken vä­ki­lu­ku kas­va­nut hel­mi­kuus­ta lähtien – Asian­tun­ti­ja: "Kau­pun­gis­tu­mis- ja kes­kit­ty­mis­ke­hi­tys jatkuu koronan jäl­keen­kin, mutta sen rin­nal­la on aiempaa enemmän mo­ni­paik­kai­suu­teen pe­rus­tu­via vas­ta­vir­to­ja"

27.10.2021 04:00
Tilaajille
Korona käänsi alkuvuoden muuttoliikkeen –  "Tämä kevät ja raikas ilma ovat olleet ihania", iloitsee Pudasjärvelle muuttanut Moonika

Korona käänsi al­ku­vuo­den muut­to­liik­keen – "Tämä kevät ja raikas ilma ovat olleet iha­nia", iloit­see Pu­das­jär­vel­le muut­ta­nut Moonika

29.04.2021 08:44
Tilaajille
Kuusamossa 75 kaupunkilaista enemmän kuin vuotta aikaisemmin – Ympäristö vetää puoleensa: "Hyvää elämää luonnonkauniissa maisemissa"

Kuu­sa­mos­sa 75 kau­pun­ki­lais­ta enemmän kuin vuotta ai­kai­sem­min – Ym­pä­ris­tö vetää puo­leen­sa: "Hyvää elämää luon­non­kau­niis­sa mai­se­mis­sa"

17.02.2021 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koillismaalle muuttaa jo niin paljon väkeä, että ihan jokaisesta ei voi tehdä juttua lehteen – Ennusteet väen vähenemisestä eivät onneksi toteutuneet

Pää­kir­joi­tus: Koil­lis­maal­le muuttaa jo niin paljon väkeä, että ihan jo­kai­ses­ta ei voi tehdä juttua lehteen – En­nus­teet väen vä­he­ne­mi­ses­tä eivät onneksi to­teu­tu­neet

25.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Väkiluku viimeinkin kasvuun Kuusamossa – Kaupunginjohtaja Manninen: "Tämä on historiallinen käänne"

Vä­ki­lu­ku vii­mein­kin kasvuun Kuu­sa­mos­sa – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Man­ni­nen: "Tämä on his­to­rial­li­nen käänne"

25.01.2021 07:57 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Syn­ty­vyys säilyi koh­tuul­li­ses­ti, syn­ty­nei­den määrä väheni tun­tu­vas­ti Koil­lis­maal­la

12.06.2018 05:00

Kuu­sa­mos­sa syntyi paljon vauvoja – vä­ki­lu­ku kui­ten­kin roi­mas­sa las­kus­sa

26.01.2017 11:18
Väinö nauraa paljon ja tykkää kaurapuurosta – esikoisvauva jännitti etukäteen

Väinö nauraa paljon ja tykkää kau­ra­puu­ros­ta – esi­kois­vau­va jän­nit­ti etu­kä­teen

26.01.2017 05:00
Hän on vuoden ensimmäinen kuusamolaisvauva – sisarukset ihmettelevät yhtä asiaa

Hän on vuoden en­sim­mäi­nen kuu­sa­mo­lais­vau­va – si­sa­ruk­set ih­met­te­le­vät yhtä asiaa

16.01.2017 05:00