Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Koil­lis­maal­le muuttaa jo niin paljon väkeä, että ihan jo­kai­ses­ta ei voi tehdä juttua lehteen – En­nus­teet väen vä­he­ne­mi­ses­tä eivät onneksi to­teu­tu­neet

Kuusamolaisia oli tammikuun 1. päivä 75 enemmän kuin vuotta aiemmin. Väestöennusteet eivät ole toteutuneet niin kuin uumoiltu: Kuusamon väkiluku kasvaa vähenemisen sijaan.

Posiolla ja Taivalkoskella sen sijaan kutistuminen on jatkunut entisellään. Kummassakin kunnassa väkiluku pieneni reilulla 60:llä.