Juuri nyt: Ra­vin­to­la piste avataan uu­del­leen ensi lauan­tai­na

Joko luit: Isoja kaloja nousi ver­kos­ta Kuu­sa­mos­sa - lue tästä uusin ka­la­ki­sa­jut­tu

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sisäilmaongelmat
Ilmanvaihdon säätöjä, rakennekorjauksia, väistötiloja, haittailmoituksia – Posion kunta suitsii rakennusten sisäilmaongelmia tilapäisin ratkaisuin

Il­man­vaih­don sää­tö­jä, ra­ken­ne­kor­jauk­sia, väis­tö­ti­lo­ja, hait­ta­il­moi­tuk­sia – Posion kunta suitsii ra­ken­nus­ten si­sä­il­ma­on­gel­mia ti­la­päi­sin rat­kai­suin

23.10.2023 15:40 2
Tilaajille
Kolme irtisanoutunut Posion kirjastolta sisäilmaongelmien vuoksi – kunnanjohtaja Jääskö kertoo toimenpiteistä ongelman ratkaisemiseksi

Kolme ir­ti­sa­nou­tu­nut Posion kir­jas­tol­ta si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi – kun­nan­joh­ta­ja Jääskö kertoo toi­men­pi­teis­tä on­gel­man rat­kai­se­mi­sek­si

27.08.2023 12:00 2
Tilaajille
Taivalkoskella kunnan keskushallinto OSAOlle väistötiloihin – muutto tapahtuu kuukauden sisään

Tai­val­kos­kel­la kunnan kes­kus­hal­lin­to OSAOlle väis­tö­ti­loi­hin – muutto ta­pah­tuu kuu­kau­den sisään

24.02.2023 13:54 2
Tilaajille
Taivalkosken kunnanvirasto tarvitsee uuden remontin sisäilma- ja kosteusvaurioiden takia

Tai­val­kos­ken kun­nan­vi­ras­to tar­vit­see uuden re­mon­tin si­sä­il­ma- ja kos­teus­vau­rioi­den takia

31.01.2023 04:00 2
Tilaajille
Taivalkosken kirkonkylän alakoulun remontti on jo 2,5 kuukautta myöhässä –  Kunnan tekninen johtaja: "Jos sisäilmaongelma jatkuu, työ on mennyt hukkaan"

Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

23.10.2021 04:00 2
Tilaajille
Tutkimus: Sisäilmasta oireileva vanhempi raportoi useammin lapsen saavan oireita koulun sisäilmasta – vanhemman oireilu heijastuu jopa lapsen kokemiin sisäilmaoireisiin

Tut­ki­mus: Si­sä­il­mas­ta oi­rei­le­va van­hem­pi ra­por­toi useam­min lapsen saavan oireita koulun si­sä­il­mas­ta – van­hem­man oireilu hei­jas­tuu jopa lapsen ko­ke­miin si­sä­il­ma­oi­rei­siin

10.05.2021 15:01 1

Si­sä­il­ma­on­gel­mai­set asunnot kävivät kau­pak­si Po­siol­la – Yrit­tä­jä osti kaksi ri­vi­ta­loa ja korjaa ne

04.02.2020 10:22
Tilaajille
Kolumni

Ala­ker­ta: Kes­kus­ta lupasi kym­me­nien mil­joo­nien kou­lu­in­ves­toin­nin silmät ummessa – us­ko­mat­to­man löperöä val­mis­te­lua

01.06.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Hir­si­kou­lu entisen postin ton­til­le Kuu­sa­mos­sa

13.12.2017 20:00